Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8928 / vypisuji: 571 - 600

TLAKOVÝ HOLTER V INTERNÍ ORDINACI

P. Školková (České Budějovice)

   Seznámení s problematikou holterova monitorování z pohledu zdravotníků a z pohledu pacientů. Obecné informace o monitorování tlakovým holterem.    Nezbytné...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

HISTORIE KARDIOSTIMULACE

P. Dobšíčková Bílková, K. Kemzová, M. Kadlecová (Praha)

První kardiostimulátor byl implantován ve Švédsku 8.10.1958. Tehdy se zákrok prováděl, tak, že elektrody byly našité epikardiálně. První přístroj byl...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

V HLAVNÍ ROLI PULSNÍ POLE

P. Kobližková, M. Prajzlerová, V. Kycltová, M. Stránská, H. Machová, K. Horáčková, M. Mudroch, J. Petrů, P. Neužil (Praha 5)

Cíl: Použití pulsního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace fibrilace síní. V našem sdělení představujeme tuto metodu, její principy...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

S EKG SYNCHRONIZOVANÁ PULZATILNÍ EXTRAKORPORÁLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE ZACHOVÁVÁ FUNKCI LEVÉ KOMORY A KORONÁRNÍ PRŮTOK PŘI KARDIOGENNÍM ŠOKU ANEB VLAŠTOVKA MEZI ECMO TECHNOLOGIEMI

P. Vrábelová, D. Šturmová, M. Šulc , P. Ošťádal (Praha)

Veno-arteriální extrakorporální membránová oxygenace (ECMO) se stále více používá k léčbě rychle progredujícího nebo těžkého kardiogenního šoku. Základním principem periferní VA-ECMO terapie...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MONITORACE TKÁŇOVÉ OXYMETRIE U NEMOCNÝCH S KARDIOGENNÍM ŠOKEM

P. Vrábelová, K. Neusserová, A. Krüger, P. Ošťadal (Praha)

Úvod. Pomocí mozkové a somatické NIRS (near-infrared spectroscopy) oxymetrie můžeme měřit tkáňovou saturaci hemoglobinu kyslíkem. Jedná se o jednoduchou, neivazivní metodu...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

FYZIOLOGICKÁ STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU U NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM.

K. Horáčková, A. Pařízková, M. Stránská, V. Kycltová, T. Drtina, M. Chovanec, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Srdeční resynchronizančí léčba (CRT) je standardní metodou nefarmakologické léčby srdečního selhávání. Trvalá stimulace převodního systému srdce (LBBAP – left bundle...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ V KOSTCE

R. Sedláčková, L. Spáčilová, K. Brotanová (Olomouc)

Stárnutí populace a prodlužování života kardiologických pacientů přináší nárůst prevalence srdečního selhání. Vzniká výrazný medicínský a socioekonomický problém. Je to...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

MENTOR NA ODDĚLENÍ AKUTNÍ KARDIOLOGIE

Ž. Paroulková, A. Zezulková (Olomouc)

Vzdělávání nelékařských pracovníků je celoživotní záležitostí dané legislativou a je nedílnou součástí naší profese. Pro zajištění kvalitní zdravotní péče je...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ A NEČEKANÉ KOMPLIKACE - KAZUISTIKA

M. Zelinková (Olomouc)

Muž ročník 1970 v srpnu 2022 převzat ze spádové nemocnice Hranice s nově diagnostikovaným srdečním selháním s těžkou systolickou dysfunkcí,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PŘÍSTUP K PACIENTOVI S DUŠNOSTÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

J. Callerová (Kladno)

Dušnost je indikací k výjezdu zdravotnické záchranné služby ve více než 10 % všech výjezdů. Úkolem záchranářů v přednemocniční neodkladná...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SIMULAČNÍ MEDICÍNA JAKO PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY

S. K. Corea Gamboa (Praha 5)

Úvod/Introduction Práce ve zdravotnictví vyžaduje rozsáhlé vzdělání a hodiny rigorózního školení, sestry musí být připraveny zvládnout jakoukoli situaci s jistotou a znalostmi...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SLEDOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA U PACIENTŮ S LEVOSTRANNOU MECHANICKOU SRDEČNÍ PODPOROU

J. Haluzíková (Opava)

Úvod: mechanická srdeční podpora je čerpadlo krve, které u pacientů se srdečním selháním částečně nebo úplně přebírá funkci srdce. Cílem...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

TELEMONITORING – KLÍČ KE ZLEPŠENÍ EFEKTU LÉČBY PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE – ROLE SESTRY

K. Kubová, D. Hetclová, J. Přeček, M. Štýbnar (Olomouc)

Telemdedicína je dle WHO definována jako „Souhrnné označení pro zdravotnické aktivity, služby a systémy, provozované na dálku cestou informačních a...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U NITROSRDEČNÍCH IMPLANTABILNÍCH PŘÍSTROJŮ,LASEROVÁ EXTRAKCE SYSTÉMU.

J. Přichystalová (Olomouc)

 Výskyt infekční endokardididy implantabilních nitrosrdečních přístrojů roste s počtem implantovaných přístrojů.Zahrnuje infekce kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů.ATB terapie je sama o...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ROLE SESTRY V ÚPRAVĚ ŽIVOTOSPRÁVY U OSOB S VYSOKÝM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKEM

L. Šedová (České Budějovice)

Cílem práce bylo vytvořit strategii edukačního procesu užitelného v praxi a ověřit jeho dopad na vybrané ukazatele kardiovaskulárního zdraví a...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

UPLAVANÁ MIKRA A DALŠÍ EXTRAKCE CIZÍCH PŘEDMĚTŮ Z CÉVNÍHO ŘEČIŠTĚ

V. Funioková, J. Dudíková (Ostrava)

Uplavaná MIKRA a další extrakce cizích předmětů z cévního řečištěVladimíra Funioková, Mgr. Jana Dudíková, MUDR. Jan MrózekInterní a kardiologická klinika...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORY - NAŠE 10TILETÉ ZKUŠENOSTI

M. Kadlecová, K. Kemzová, O. Doškářová , P. Neužil (Praha)

První leadless kardiostimulátor na světě byl implantován 2.12.2012 na našem pracovišti. Implantován byl přístroj vyvinutý americkou firmou Nanostim. Přístroj byl...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA V TĚHOTENSTVÍ

Š. Kuchtová (Praha)

Infekční endokarditida je závažným onemocněním s mírně narůstající incidencí v posledních letech. Donedávna byl výskyt infekční endokarditidy odhadován na 3-10...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

CTO- CHRONICKÝ TOTÁLNÍ UZÁVĚR KORONÁRNÍ TEPNY

L. Maňasová, J. Kupčíková, L. Pleva (Ostrava)

Úvod: Práce se formou kazuistiky zaměřuje na perkutánní koronární intervenci u pacienta s chronickým uzávěrem koronární tepny. Oblast srdečního svalu za...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PROFESE ZDRAVOTNÍ SESTRY NA KATETRIZAČNÍM SÁLE VČERA, DNES A.....

E. Zvolánková, D. Grymová (Ostrava)

Úvod:  Sesterská profese patří bezesporu mezi jedno z nejnáročnějších povolání žen v současnosti. Jeho náročnost spočívá nejenom v jeho studiu, ale...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SPECIFIKA UPV V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU SESTRY

M. Navrátilová, J. Malík (Praha)

Umělá plicní ventilace je jedna ze základních podpůrných léčebných metod na jednotce intenzivní péče. Cílem UPV je výměna dýchacích plynů...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE O PACIENTY PO INTERVENČNÍCH VÝKONECH DISTÁLNÍM RADIÁLNÍM PŘÍSTUPEM VE FN PLZEŇ

K. Voříšková, M. Kolářová, J. Stočesová, I. Bernat, R. Rokyta, M. Hromádka (Plzeň)

Distální radiální přístup (DRA) je metodou radiálního přístupu v katetrizačních a intervenčních výkonech, která je šetrnější než standartní radiální přístup....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTA SE SRDEČNÍ PODPOROU IMPELLA

M. Šulc, P. Ošťádal (Praha)

Systém Impella je minimálně invazivní nepulsatilní krátkodobá podpora oběhu, která se stále více používá k překlenutí kritického stavu spojeného s...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS

INFEKČNÁ ENDOKARDITÍDA PO ORTOTOPICKEJ TRANSPLANTÁCII SRDCA INFECTIVE ENDOCARDITIS AFTER ORTHOTOPIC HEART TRANSPLANTATION

P. Snopek, J. Hasilla, L. Patrovič, D. Juskanič (Nitra, SR)

Epikríza: Prezentujeme prípad 50r. pacienta po ortotopickej transplantácii srdca z dôvodu pokročilého srdcového zlyhávania s redukovanou EF. 21.8.2017 zaradený do...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

NESPECIFICKÉ RECIDIVUJÍCÍ POTÍŽE JAKO PROJEV ZÁVAŽNÉHO ONEMOCNĚNÍ SRDCE

A. Červenka, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek)

Úvod: Infekční endokarditida je zánětlivé onemocnění, kdy dochází k postižení endokardu, anebo umělých částí v srdečních oddílech. Mezi časté projevy...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

POSTIŽENÍ PRAVOSTRANNÝCH CHLOPNÍ U PACIENTKY S KARCINOIDOVÝM SYNDROMEM

I. Šimková, R. Aiglová, F. Koubek, M. Táborský (Olomouc)

Postižení srdce je jedním z možných projevů karcinoidového syndromu. Je charakterizováno nejčastěji postižením pravostranných srdečních chlopní na podkladě subendokardiální fibrózy...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PO VÝKONU TAVI V ROCE 2022 – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

J. Boček, J. Beneš, H. Wünschová, M. Segeťová, L. Krýže, M. Želízko, J. Kautzner (Praha)

Cíl Zhodnotit procento implantací pacemakeru (PM) po transkatétrové implantaci aortální chlopně (TAVI) a potřebu komorové stimulace (Vp) po měsíci od implantace. Soubor...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PERFORACE STĚNY LEVÉ KOMORY S RUPTUROU MARGINÁLNÍ VĚTVE KORONÁRNÍ TEPNY PO TAVI

P. Keprt, M. Sluka, M. Špaček, M. Gwozdziewicz, M. Táborský (Olomouc)

Hemoperikard s tamponádou je jednou z nejčastějších příčin periprocedurální mortality u pacientů, kteří podstupují transkatetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI). Jedná...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

USKALÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY U TEHOTNÉ PACIENTKY S MECHANICKOU CHLOPENNÍ NÁHRADOU.

K. Kubišová (Třinec)

Cíl : kazuistický popis případu těhotné pacientky s mechanickou mitrální náhradou. Kazuistika : 33- letá žena byla sledována na našem pracovišti...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S INTERSKALENICKÝM BLOKEM U TAVI CESTOU SUBKLAVIÁLNÍHO PŘÍSTUPU

M. Branny, K. Netri, R. Jursa, D. Tavačová, J. Gloger, R. Madry, J. Dudíková, M. Porzer, J. Mrozek (Ostrava)

Úvod: u nemocných s závažnou aortální stenózou, kteří z důvodu AS pánevních tepen nemohou podstoupit transfemorální TAVI, je druhou nejméně...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS