Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8928 / vypisuji: 511 - 540

OBJEMNÝ SEPTÁLNÍ HEMATOM JAKO KOMPLIKACE RETROGRÁDNÍ REKANALIZACE CHRONICKÉHO UZÁVĚRU PRAVÉ KORONÁRNÍ TEPNY

R. Štípal, M. Poloczek, J. Kaňovský, M. Miklíková, P. Kala (Brno)

Klinická prezentace: 75-letá pacientka s námahovou anginou pectoris a průkazem zátěžové myokardiální ischémie s koronarografickým nálezem chronického kolateralizovaného uzávěru pravé...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

REAKCE SYSTOLICKÉHO KREVNÍHO TLAKU PŘI ZÁTĚŽOVÉM TESTU SPORTOVCŮ - RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT ZE DVOU CENTER

P. Pešová, B. Jiravská Godula, J. Ožana, K. Moravcová, M. Sovová, E. Sovová, O. Jiravský (Třinec, Olomouc)

Úvod:Měření hodnot krevního tlaku (TK) je standardní součástí protokolu zátěžového vyšetření,doposud ale nemáme k dispozici dostatečnou definici abnormální tlakové reakce.Cíl:Formulace...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

IMPLANTACE TAVI PRO AORTÁLNÍ INSUFICIENCI PŘI SELHÁNÍ AORTÁLNÍHO HOMOGRAFTU U MLADÉHO PACIENTA

J. Hruša, P. Polanský, M. Brtko, A. Myjavec, J. Vojáček (Hradec Králové)

Transkatetrová implantace aortální chlopně (TAVi) je dnes zavedenou metodou náhrady aortální chlopně u degenerativní aortální stenózy u starších pacientů, pro...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT NESTABILNÍ ANGINY PECTORIS V ÉŘE VYSOCE SENZITIVNÍHO STANOVENÍ TROPONINU

V. Jakubo, P. Lokaj, H. Šimáčková, A. Křivanová, M. Beňovská, T. Ondrúš, D. Zaplatilová, P. Kala, J. Pařenica (Brno)

Cíl: Nestabilní angina pectoris (NAP) patří do klinického spektra akutních koronárních syndromů (AKS), kde ischemie myokardu není spojená s nekrózou kardiomyocytů....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

PŘÍSPĚVEK NEDIAGNOSTICKÉHO CT K V/Q PLICNÍ SCINTIGRAFII U PACIENTŮ PO VIRÓZE COVID 19.

O. Lang, V. Laskov, I. Kuníková (Praha)

Úvod: Covid viróza může způsobit poškození plicního parenchymu i cévního zásobení plic. Může způsobit plicní fibrózu, embolii nebo trombotickou mikroangiopatii....

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

BENEFIT ČASNÉHO POUŽITÍ ULTRAZVUKU SRDCE NEKARDIOLOGEM U PACIENTŮ S BOLESTÍ NA HRUDI - PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIE ENDEMIC

P. GRENAR, M. JAKL (Hradec Králové)

CÍLE: Bolest na hrudi je jeden z nejčastějších symptomů přivádějících pacienta na urgentní příjem. Časné odhalení a adekvátní terapie život ohrožujících...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU SPODNÍ STĚNY PŘI UZÁVĚRU ACD S VEDLEJŠÍM NÁLEZEM PÍŠTĚLE DO ARTERIA PULMONALIS

P. Šulc, J. Mrózek, M. Ráchela (Ostrava)

Koronární píštělí se rozumí komunikace mezi koronární tepnou a srdeční dutinou nebo velkých cév bez průchodu kapilárním řečištěm. Jedná se...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

MESALAZINEM INDUKOVANÉ POŠKOZENÍ MYOKARDU MANIFESTUJÍCÍ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM.

V. Hejnová, R. Pudil, K. Mědílek, M. Tuna, L. Douda (Hradec Králové)

Úvod: Mesalazin (5-ASA) je lékem využívaným v terapii zánětlivých onemocnění střev, které zahrnují Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Vzácným vedlejším účinkem...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

„POUŽITÍ MULTIMODALITNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝMI KOMOROVÝMI EXTRASYSTOLAMI.“ – PILOTNÍ VÝSLEDKY (KAZUISTIKY).

V. Bednárová, V. Kincl , M. Pešl, R. Panovský, Z. Stárek, V. Feitová, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Poruchy autonomní funkce srdce, které jsou asociované s komorovými extrasystolami (KES) jsou také spojeny se snížením ejekční frakce a...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ VYSOCE RIZIKOVÁ PLÍCNI EMBOLIE S KPCR, ECMO, TROMBECTOMIA A.PULMONALES.

E. Šušková, D. Vician, M. Janík, P. Branny (Třinec)

Úvod:Vysoce riziková PE je bezprostředně život ohrožující stav. Hemodynamická nestabilita je méně častou, ale závažnou formou klinického projevu - signalizuje...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM U NEMOCNÝCH S IMPLANTABILNÍM STIMULAČNÍM SYSTÉMEM - 11 LETÉ ZKUŠENOSTI

J. Chovančík, M. Hudec, M. Dorda, L. Gajdušek, L. Škňouřil, P. Pešová, J. Hečko, T. Štěrbová, O. Jiravský (Třinec)

Cíl: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (LAA) okluderem u pacientů snižuje riziko tromboembolických (TE) komplikací. Cílem práce je zhodnotit, zda...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

A ODEBRALI JSTE KALCIUM?

V. Kubančáková, P. Branny, R. Špaček (Třinec)

Úvod:Každá epizoda akutní dekompenzace chronického srdečního selhání představuje závažnou událost, která negativně ovlivňuje srdeční funkci a prognózu pacienta. Hypokalcemie je...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

EPIDEMIOLOGIE PLICNÍ EMBOLIE V OKRESE TÁBOR

J. Adámek, R. Král (Tábor)

Úvod: Tromboembolická nemoc (TEN) je třetím nejčastějším onemocněním kardiovaskulárního systému. Incidence TEN je udávána jako 100-200/100 000 obyvatel. Incidence samotné...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

SCREENING NEJČETNĚJŠÍCH MUTACÍ V GENU PRO LDLR A APOB U PACIENTŮ V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI – PRVOTNÍ VÝSLEDKY

J. Petřková, L. Kocourková, J. Obrová, K. Sikorová, E. Kociánová, M. Táborský, M. Petřek (Olomouc)

Součástí péče o pacienty s hypercholesterolémií a manifestní aterosklerózou je vyhledávání pacientů s geneticky podmíněnou familiární hypercholesterolémií (FH). V české...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NEČEKANÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Látal, J. Olšr, K. Vykoupil (Olomouc)

Pacientka, 44letá žena nekuřačka, byla přijata pro nově vzniklou dušnost a celkovou alteraci stavu. V předchorobí pacientka prodělala respirační infekt...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

PERIPARTÁLNÍ KARDIOMYOPATIE JAKO VZÁCNÁ PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

T. Grézl, M. Špalek, M. Porzer (Ostrava)

Úvod: Peripartální kardiomyopatie (PPCM) je vzácná, neischemická příčina srdečního selhání (ejekční frakce levé komory /EF LK/ <45%), která se manifestuje ke...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ČASNÁ ASYMPTOMATICKÁ PROGRESE KORONÁRNÍHO NÁLEZU U PACIENTA S LATERÁLNÍM STEMI A VÝZNAMNOU REZIDUÁLNÍ STENÓZOU NA NEINFARKTOVÉ TEPNĚ

M. Špaček, J. Vácha, D. Richter, M. Sluka, M. Táborský (Olomouc)

Dle literárních údajů 30-50% pacientů se STEMI má alespoň jednu významnou (>50%) reziduální stenózu na neinfarktové tepně. Četné randomizované studie...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

KUMULACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ JAKO ZÁSADNÍ PARAMETR MANIFESTACE INFARKTU MYOKARDU V MLADÉM VĚKU

A. Smékal, M. Hutyra, M. Táborský , J. Václavík (Olomouc, Ostrava)

Úvod: Infarkt myokardu v mladém věku postihuje zejména muže, kuřáky. Nejčastěji je postižena jen 1 koronární tepna a většinou dochází...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

TUBERKULÓZA PERIKARDU – VZÁCNÁ DIAGNOSTICKÁ JEDNOTKA?

M. Fialová, M. Oravcová, J. Šimka, J. Nový, P. Pařízek (Hradec Králové)

Metodika: Kazuistické sdělení Cíl práce: I přes velmi dobrou epidemiologickou situaci v České republice jsou akutní perikarditidy až ve 4% způsobeny...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

PORUCHY KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ

V. Bednárová, V. Kincl , R. Panovský, I. Rektor, M. Bočková, J. Máchal, J. Krejčí (Brno)

Cíl: posoudit vliv Parkinsonovy nemoci na kardiovaskulární systém.Metody: do studie bylo iniciálně zařazeno 49 pacientů s morbus Parkinson. Po vyloučení...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ANEURYSMA VALSALVOVA SINU

B. Řiháková, M. Horváth, J. Veselka (Praha)

Úvod Aneurysma Valsalvova sinu (AVS) je vzácné onemocnění kořene aorty, které vzniká při vrozené či získané méněcennosti stěny aorty v místě...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ VLIVU PŘÍTOMNOSTI SPONTÁNNÍHO ECHOKONTRASTU PŘI JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFII NA REKURENCI FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KATÉTROVOU ABLACI

F. Souček, J. Jež , F. Lehar, M. Pešl , Z. Stárek (Brno)

Úvod Cílem práce bylo zjistit, zda přítomnost spontánního echokontrastu v levé síní ( LS) u pacientů s perzistující fibrilací síní při...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

IATROGENNÍ ARTERIOVENÓZNÍ ZKRAT JAKO RARITNÍ PŘÍČINA DUŠNOSTI A PRAVOSTRANNÉ KARDIÁLNÍ DEKOMPENZACE – KAZUISTIKA.

J. Obrová, M. Hutyra, D. Marek, K. Kubišová (Olomouc)

Prezentujeme kazuistiku 50-letého muže s námahovou dušností odeslaného na naší kliniku v červenci 2022 k provedení pravostranné katetrizace pro suspekci...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM A JEHO VÝSLEDKY V ZÁVISLOSTI NA POHLAVÍ - 11 LETÉ ZKUŠENOSTI

J. Chovančík, M. Hudec, L. Gajdušek, L. Škňouřil, M. Dorda, P. Pešová, T. Štěrbová, O. Jiravský (Třinec)

Cíl: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (LAA) okluderem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (FS) snižuje riziko tromboembolických (TE) komplikací....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE A REAKCE KREVNÍHO TLAKU NA ZÁTĚŽ U SPORTOVCŮ

L. Jelínek, K. Moravcová, J. Ožana, M. Sovová, J. Václavík, B. Jiravská-Godula, O. Jiravský, P. Pešová, K. Puškašová, E. Sovová (Olomouc, Ostrava, Karvinná, Třinec)

Úvod a cíle Arteriální hypertenze je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění a nejčastějším patologickým nálezem při vyšetření sportovců. Osoby,...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU: STANOVISKO PRACOVNÍ SKUPINY EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI V ROCE 2022

J. Siegelová, G. Cornélissen, A. Havelková, J. Dušek, L. Dunklerová, M. Pohanka, P. Dobšák (Brno, Minnesota, United States)

„Zařízení na měření krevního tlaku bez manžety: přehled a prohlášení pracovní skupiny Evropské společnosti pro hypertenzi pro monitorování krevního tlaku...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

TRVÁNÍ QRS KOMPLEXU A TYP PORUCHY NITROKOMOROVÉHO VEDENÍ JAKO PREDIKTOR VÝVOJE POZITIVNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S NEISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ?

J. Peňáz, R. Pudil, I. Jurčová, M. Lazárová, J. Hrečko (Hradec Králové, Praha, Olomouc)

Cíl studie: analýza základních ekg parametrů v predikci reverzní remodelace levé komory (LVRR).Metody: 63 pacientů (prům. věk 55,5±14,8let, 40 mužů,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ORGÁNOVÉ POSTIŽENÍ PACIENTŮ S REZISTENTNÍ A SEKUNDÁRNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

T. Kvapil, E. Kociánová, K. Benešová, J. Jarkovský, M. Kamasová, M. Rada, M. Táborský (Olomouc, Brno)

Cíl: Nedostatečně kontrolovaná arteriální hypertenze má za následek zvýšený výskyt hypertenzí mediovaného orgánového postižení. Naším cílem bylo porovnat stupeň orgánového...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

KOMBINOVANÝ KARDIOGENNÍ A HEMORAGICKÝ ŠOK PO TRAUMATICKÉ RESUSCITACI A UŽITÍ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY IMPELLA - KASUISTIKA

J. Pudil, T. Kovárník, D. Rob, Š. Jeřábek, J. Bělohlávek (Praha)

ÚvodKritická poranění při kardiopulmonální resuscitací, mezi které patří i traumatické hemoperitoneum, jsou významným faktorem prognózy nemocných. Hemoragický šok následující po...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NUTCRACKER FENOMÉN VENA RENALIS SINISTER JAKO VEDLEJŠÍ NÁLEZ U MLADÉ HYPERTONIČKY - KAZUISTIKA

Z. Ramík, J. Václavík (Ostrava)

CílCílem kazuistiky je poukázat na cévní abnormitu – nutracker fenomén/nutcracker syndrom vena renalis sinister. Syndrom se manifestuje bolestí v levé...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS