Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9502 / vypisuji: 511 - 540

POROVNÁNÍ STUPNĚ PERIPROCEDURÁLNÍ HEMOLÝZY BĚHEM ABLACE FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ ENERGIE PULZNÍHO POLE A RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

P. Osmančík, B. Bačová, M. Hozman, I. Fišerová, S. Hassouna, V. Melenovský, J. Karch, J. Veselá, K. Benešová, D. Heřman (Praha, Brno)

Cíl Cílem práce bylo stanovit hemolýzu během ablace pro fibrilaci síní (FS) pomocí PFA a radiofrekvenční energie (RFA).Soubor a Metodika...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SURHYB

A. Bulava, A. Mokráček, D. Wichterle, P. Budera, P. Osmančík, P. Kačer, L. Vetešková, P. Němec, T. Skála, P. Šantavý, J. Chovančík, P. Branny, V. Rizov, M. Kolesár, I. Šafaříková, M. Rybář (České Budějovice, Praha, Brno, Olomouc, Třinec, Ústí nad Labem, Kladno)

Cíl: Zjistit, zda CryoMaze následovaný radiofrekvenční (RF) katétrovou ablací povede k nižšímu výskytu arytmií a bude spojen s příznivějším klinickým...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

GENETIKA KARDIOMYOPATIÍ PODLE ESC GUIDELINES 2023

A. Krebsová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

CO PŘINESLA NOVÁ KMP GUIDELINES?  

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

KYSELINA BEMPEDOOVÁ (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ ZENTIVA)

J. Václavík (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

INFEKČNÍ ENDOKARDITIS Z POHLEDU KARDIOCHIRURGA

Š. Černý (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

INFEKČNÍ ENDOKARDITIS Z POHLEDU KARDIOLOGA

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

NOVINKY V LÉČBĚ CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ BOEHRINGER INGELHEIM)

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ - MOŽNOSTI LÉČBY

J. Bínová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

AKTUALIZACE DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ 2023

F. Málek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

VEDENÍ CHRONICKÉ ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY V PERIOPERAČNÍM OBDOBÍ U SENIORŮ

Z. Moťovská (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

PERIOPERAČNÍ ÚPRAVA MEDIKACE U KARDIAKŮ SENIORŮ

V. Danzig (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

NEKARDIÁLNÍ OPERACE

H. Skalická (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

PACIENT PO INFARKTU MYOKARDU (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ SERVIER)

T. Švarcová (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

ČASNÁ FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA

R. Rokyta (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

KARDIODIABETOLOGIE V KAŽDODENNÍ PRAXI: GUIDELINES ESC/CKS X REÁLNÉ MOŽNOSTI

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

KARDIOREHABILITACE - VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

H. Skalická (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

PRIMÁRNÍ PREVENCE

E. Sovová (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

ÚVODNÍ SLOVO - KARDIOREHABILITACE

V. Tuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

ARNI V LÉČBĚ HFREF- V ČEM TKVÍ EFEKT TÉTO LÉČBY (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ NOVARTIS)

T. Paleček (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

KARDIOPROTEKTIVNÍ ÚČINKY ANTIDIABETIK Z POHLEDU DIABETOLOGA

M. Haluzík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 7. sjezd ČAAMK

JAK VENTILUJI PLICNÍ EDÉM

J. Pudil (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

HFNO JE ALTERNATIVA

J. Karásek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

PRINCIPY NIV V AKUTNÍ KARDIOLOGII

A. Valeriánová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

DIF. DG. DUŠNOSTI – RYCHLÁ ORIENTACE PŘI PŘÍJMU

R. Pelouch (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

MÁ MÍT KAŽDÉ KARDIOCENTRUM DOSTUPNOU MSP?

M. Šramko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

…KDY UNLOADING, POKUD VŮBEC?

D. Rob (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK

…ECHOKARDIOGRAFIE

H. Línková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. konference ČAAK