Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8695 / vypisuji: 481 - 510

VZÁJEMNÁ KOMBINACE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ VEDOUCÍ K TRVALÉ KARDIOSTIMULACI U PACIENTŮ PO KATETRIZAČNÍ NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

M. Sluka, R. Nykl, J. Ostřanský, M. Špaček (Olomouc)

Přes narůstající počet pacientů léčených katetrizační náhradou aortální chlopně (TAVI) a kontinuální vývoj této metody je výskyt AV blokády s...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ROZDÍLY MEZI ADOLESCENTNÍMI A DOSPĚLÝMI SPORTOVCI: RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA DAT Z CENTRA SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE

O. Jiravský, J. Smýkal, B. Jiravská Godula, P. Pešová , R. Špaček, D. Krausová, T. Štěrbová, M. Pirchala, D. Hreňo, P. Zajíček, L. Škňouřil (Třinec, Přerov, Třinec Podlesí, Havířov, Frýdek Místek, Valašské Meziříčí)

Úvod:Centra sportovní kardiologie vznikla pod záštitou České kardiologické společnosti a České společnosti tělovýchovného lékařství. Jejich primární cílem je poskytovat kardiologickou...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

EFEKT KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE A VARIABILITA KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU

A. Havelková, L. Mífková, J. Siegelová, P. Dobšák (Brno)

Cíl studieCílem studie bylo porovnat tělesnou zdatnost a parametry svalové síly u pacientů po infarktu myokardu před zahájením a po...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

PROČ PRÁVĚ JÁ KDYŽ JSEM SPORTOVEC?

D. Krausová, O. Jiravský, B. Jiravská-Godula, P. Pešová (Třinec)

Kryptogenní mozková příhoda (CS) je typ mozkové ischémie nejasné etiologie. Kauzální vztah mezi CS a patent foramen ovale (PFO) nebyl...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

DUAL CARDIOMYOCYTE CLUSTER DETECTION OF THE DIFFERENT TYPES OF ARRHYTHMOGENIC POTENTIAL OF DRUGS

M. Pešl, R. Pivato, Š. Klimovič, D. Kabanov, F. Svěrák, J. Přibyl, J. Krejčí, Z. Stárek, V. Rotrekl (Brno, Rosice)

Single cardiomyocytes present unstable beating patterns, which can be partially compensated in a clustered syncytium. Here we present a novel...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KOMBINACE RF/PF ENERGIE MŘÍŽKOVÝM KATETREM SPHERE-9 PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ, JEDNOROČNÍ VÝSLEDKY Z JEDNOHO CENTRA

J. Škoda, V. Reddy, J. Petrů, T. Funasako, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Cíl: Cílem studie je zhodnotit bezpečnost a účinnost katetrizační ablace fibrilace síní (FS) kombinací aplikací RF (radiofrekvenčního) proudu v režimu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VYSOKÝ VÝSKYT AKUTNÍCH A SUBAKUTNÍCH ISCHEMICKÝCH LOŽISEK PŘI VYŠETŘENÍ MOZKU MAGNETICKOU REZONANCÍ U PACIENTŮ S DIAGNOSOU AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A POTVRZENÝM PATENTNÍM FORAMEN OVALE

R. Nykl, M. Hutyra, J. Přeček, D. Vindiš, D. Richter, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Plicní embolie (PE) je častá a potenciálně život ohrožující diagnosa, kdy určité množství trombotické hmoty brání toku krve plicním...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

COVID-19: POSTVAKCINAČNÍ MYOKARDITIDA? ZKUŠENOST Z AMBULANTNÍ PRAXE KARDIOLOGA.

R. Králík, J. Krupička, P. Franc (Brandýs nad Labem)

Myokarditida je závažné onemocnění, které často zůstává diagnostikováno per exclusionem. Často je asociováno s virovým onemocněním včetně SARS-CoV-2, ale jsou...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace ambulantních kardiologů

VÝHODY VYUŽITÍ PICC (NEJEN) V KARDIOLOGII

J. Hrončok, L. Klemsová (Ostrava)

Zavádění klasických periferních žilních katetrů (tzv. short pheripheral catheters) je jedním z nejběžnějších nemocničních úkonů. Ne vždy je však zavedení...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

ÚLOHA CÉVNÍHO SYSTÉMU PŘI SRDEČNÍM SELHÁNÍ

J. Piťha (Praha)

Kardiovaskulární onemocnění jsou stále hlavní příčinou úmrtí v rozvinutých zemích. Na konci procesu zhoršování funkce a struktury kardiovaskulárního systému velmi...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká angiologická společnost

MÝTY A BÁJE O ANTIHYPERTENZIVECH – VÝZNAM CHRONOBIOLOGIE

R. Cífková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

GLP1-RA – LÉČIT OBEZITU NEBO DIABETES?

M. Haluzík  (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

GLIFLOZINY – STRATIFIKOVANÁ PREVENCE ROZVOJE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Kořínek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

NIKOTIN NA NAŠEM TRHU - CO DOPORUČIT PACIENTŮM

A. Pánková (Praha 2)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

OBEZITOLOGICKÁ PROBLEMATIKA V KARDIOLOGICKÉ ORDINACI

M. Matoulek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

NUTRIČNÍ INTERVENCE U KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ

K. Souza Lopes

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

PRESKRIPCE POHYBU V KARDIOLOGICKÉ ORDINACI (KRÁTKÁ POHYBOVÁ INTERVENCE )

E. Sovová (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

PROČ NEMÁME V ČR DOSUD HRAZENOU TELEMEDICÍNU U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM ?

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

OBEZITOLOGIE A DISTANČNÍ MEDICÍNA

M. Matoulek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

DIGITÁLNÍ MANAGEMENT PACIENTŮ V OBLASTI DIABETOLOGIE

M. Prázný (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

INTERVENCE PŘÍBUZNÝCH MLADŠÍCH OSOB, KTERÉ NÁHLE ZEMŘELY S ROZSÁHLÝM ATEROSKLEROTICKÝM POSTIŽENÍM

J. Piťha (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

PITVA PŘI PODEZŘENÍ NA NÁHLOU SRDEČNÍ SMRT A JEJÍ MOŽNOSTI

Š. Pohlová Kučerová (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

PŘÍČINY NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U MLADÝCH OSOB V ČR A MOŽNOST POST MORTEM GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ

A. Krebsová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

INDIKÁTORY KVALITY KV PÉČE: DATY KE ZLEPŠENÍ

M. Rybář

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

SPOLUPRÁCE ČKS A ČAPK S MAYO CLINIC: NOVÉ PROJEKTY NA STARTU

T. Kára (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

GERIATRICKÁ KARDIOLOGIE

Předsedající: B. Jurašková, M. Nováková, V. Danzig (Hradec Králové, Praha)

Blok6. sjezd ČAAMK

NEKARDIÁLNÍ OPERACE U KARDIAKŮ 2022

Předsedající: H. Skalická, Z. Moťovská, J. Krupička (Praha, Brandýs nad Labem)

Blok6. sjezd ČAAMK

PRACOVNÍ SKUPINA KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE

Předsedající: H. Skalická, E. Sovová, V. Tuka (Praha, Olomouc)

Blok6. sjezd ČAAMK

PLICNÍ HYPERTENZE 2022

Předsedající: P. Jansa, M. Hutyra, J. Veselý (Praha, Olomouc, Broumov)

Blok6. sjezd ČAAMK

KARDIOONKOLOGIE 2022

Předsedající: R. Pudil, L. Elbl, R. Jirmář (Hradec Králové, Brno, Praha)

Blok6. sjezd ČAAMK