Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 481 - 510

USG NAVIGOVANÝ FEMORÁLNY PRÍSTUP PRI ELEKTROFYZIOLOGICKÝCH VÝKONOCH

L. Plachý, A. Sudzinová, M. Šimurda (Košice, SR)

Úvod:Najčastejšie komplikácie pri elektrofyziologických výkonoch sú spojené s vaskulárnym prístupom. Potenciál znížiť výskyt a závažnosť vaskulárnych komplikácií má nahradenie tradičnej...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ PACIENTA S IMPLANTOVANÝM DEFIBRILÁTOREM PODSTUPUJÍCÍM RADIOTERAPII

J. Vacek, E. Erdene-Ochir, V. Vejvoda (Plzeň)

Počet pacientů s implantovanými defibrilátory a kardiostimulátory v populaci roste. Vzhledem k tomuto nárůstu stoupá i počet pacientů s onkologickými...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RADIOTERAPIE PRO KARCINOM MAMMY U PACIENTKY S IMPLANTOVANÝM BEZESVODOVÝM I ENDOVAZÁLNÍM KARDIOSTIMULÁTOREM – KAZUISTIKA

P. Bílek, L. Nečasová, J. Boček, A. Lička, H. Wünschová, R. Lohynská (Praha 4)

ÚvodSrdeční implantabilní přístroje (CIED) obsahují elektronické součástky, které může ionizující záření potenciálně poškodit nebo ovlivnit funkci CIED. Riziko je závislé...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

EPIDEMIOLOGICKÁ ANALÝZA ABLAČNÍ LÉČBY KLASICKÝCH SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV ANNY (FNUSA)

K. Kocmanová (Brno)

V rámci epidemiologické analýzy byla vytvořena statistika katetrizačních ablací supraventrikulárních arytmií provedených ve FNUSA mezi lety 2015 a 2022 se...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

INAKTIVACE ANTITACHYKARDICKÝCH FUNKCÍ ICD U NEMOCNÉ V TERMINÁLNÍM STÁDIU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Ulrychová, L. Hackerová (Plzeň)

Ve vyspělých zemích patří srdeční selhání mezi nejčastější příčiny úmrtí. Pokud úmrtí předchází delší období závažných obtíží, ať již charakteru...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - sesterský, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KDYŽ VŠICHNI TÁHNOU ZA JEDEN PROVAZ...

E. Boušková, G. Kiršbaumová, M. Měšťan (Hradec Králové)

Kazuistika popisuje komplexní spolupráci několika pracovišť invazivní kardiologie v rámci jediné kliniky. Snahou je dosáhnout optimalizace stavu pacientky s pokročilým...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SPEKTRUM VÝKONŮ NAŠEHO PRACOVIŠTĚ.

K. Horáčková, J. Petrů, M. Stránská, I. Frejvaldová, V. Kycltová, I. Šandová, A. Pařízková, H. Machová, P. Kobližková, P. Neužil (Praha)

Úvod:Cílem sdělení je představit spektrum výkonů, které se provádí na našem Multifunkčním katetrizačním pracovišti v Nemocnici na Homolce. Metoda a soubor:Specializujeme...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KEĎ ICD NESTAČÍ!

M. Juhásová, E. Martinková, K. Richterová (Banská Bystrica, SR, Banská Bystrica)

Metodika: Kazuistika pacientky hospitalizovanej v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a.s, Banskej Bystrici, na Oddelení arytmií. Pacientka s negatívnou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NIE JE VÝMENA AKO VÝMENA – KAZUISTIKA

S. Zenovitzová, L. Takáčová, A. Sudzinová (Košice, SR, Košice)

Úvod:Výmena trvalého kardiostimulátora je v súčasnej dobe bežný zákrok, ktorý sa realizuje na oper. sále. Doba trvania takého zákroku je...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NAŠA PRVÁ SKÚSENOSŤ S BEZELEKTRÓDOVÝM KARDIOSTIMULÁTOROM.

D. Čulková, E. Komanová , B. Stančák , Z. Kollárová  (Košice, SR, Košice)

Úvod:Trvalá kardiostimulácia predstavuje v dnešnej dobe rutinnú liečbu bradykardie. Aj napriek jednoznačnému prínosu tejto liečby existujú určité limitácie, nevýhody a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MANAŽMENT KOMPLIKÁCIÍ ELEKTOIMPULZOGENERÁTOROV V ŠPECIALIZOVANOM CENTRE

R. Kašičková, B. Jakabovičová (Bratislava, SR, Bratislava)

Úvod: Implantácia KS/ICD/CRT (IPG – implantable pulse generator) predstavuje v rukách skúseného operatéra bezpečnú procedúru s minimálnym výskytom komplikácií. Napriek...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MOBBING V PRÁCI SESTRY

E. Šagátová (Bratislava, SR)

Cieľ- Mobbing na pracovisku je vysoko rozšíreným problémom v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sa vyskytuje hlavne medzi sestrami. Napriek veľkosti tohoto...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE POMOCÍ NOVÉHO KATETRU S MŘÍŽKOVOU ELEKTRODOU (SPHERE9) Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY

M. Glosová, V. Kovářová (Praha)

Autoři: Michaela Glosová, Věra Kovářová, Helena Lásková, Petr PeichlKlinika kardiologie, IKEM, PrahaÚvod: Sphere9 (Medtronic) je nový mapovací/ablační katetr určený pro...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PRVÉ SKÚSENOSTI S OVLÁDATEľNÝM ZAVÁDZAČOM PRI UZÁVERE UŠKA ľAVEJ PREDSIENE

P. Doboš, A. Gedeonová, M. Šimurda, S. Juhás, A. Sudzinová (Košice, SR, Košice)

Úvod:Uzáver uška ľavej predsiene je etablovanou metódou používanou na zníženie rizika tromboembolitických komplikácií pri fibrilácií predsiení u pacienta, ktorí nemôžu...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

OPTIMALIZACE DÁVKY ENERGIE PŘI ELEKTRICKÉ KARDIOVERZI: RANDOMIZOVANÁ STUDIE DVOU ODLIŠNÝCH ALGORITMŮ U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ (STUDIE PROTOCOLENERGY)

R. Rusnoková, L. Rucki, O. Jiravský, J. Chovančík (Třinec)

Úvod:Optimální protokol pro elektrickou kardioverzi (EKV) fibrilace síní (FS) zůstává nejasný. Tato randomizovaná studie porovnávala algoritmus postupně se zvyšující energie...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

IMPLANTACE LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU MICRA NA NAŠEM PRACOVIŠTI

K. Šebková, M. Sepši, T. Novotný (Brno)

Úvod: Bezelektrodový „leadless“ kardiostimulátor je implantován pacientům, kteří splňují indikaci k jednodutinové pravokomorové stimulaci a konvenční stimulační systém je pro...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SPECIFICKÁ LÉČBA ARYTMICKÝCH BOUŘÍ U PACIENTŮ S BRUGADA SYNDROMEM

I. Cetlová, K. Šebková, P. Gondgovský , I. Andršová, T. Novotný (Brno)

Úvod: Brugada syndrom (BrS) je vzácné onemocnění, jehož první manifestací může být fibrilace komor (FK). Známky BrS mohou být však...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KLINICKÉ VÝSLEDKY ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE U PRVNÍCH 300 PACIENTŮ SE VŠEMI TYPY FIBRILACE SÍNÍ/SÍŇOVÉ TACHYKARDIE

N. Rotter, V. Bulková, A. Müllerová, L. Rybka, M. Černošek, F. Lehar, M. Fiala (Brno)

Cíl: Cílem je zhodnocení dlouhodobých výsledků po ablaci všech typů fibrilace síní (FS)/síňové tachykardie (AT) energií pulzního pole (PFA) systémem...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KVALITA ŽIVOTA U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍ KONKOMITATNÍ CRYOMAZE PRO NEPAROXYSMÁLNÍ FIBRILACI SÍNÍ – SROVNÁNÍ POZICE HYBRIDNÍ ABLACE A SAMOTNÉ CRYOMAZE PROCEDURY

I. Šafaříková, A. Bulava, P. Osmančík, D. Wichterle, T. Skála, L. Vetešková, V. Rizov, J. Chovančík, M. Rybář (České Budějovice, Praha, Olomouc, Brno, Ústí n. Labem, Třinec, Kladno)

Úvod: Pacienti s fibrilací síní (FiS) mají sníženou kvalita života (QoL). U pacientů podstupujících hybridní výkony pro FiS nemáme pro...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

POROVNANIE PROCEDURÁLNYCH PARAMETROV PRI IMPLANTÁCII CRT DE NOVO A PRI ROZŠÍRENÍ SYSTÉMU NA CRT ZA 10 ROKOV SLEDOVANIA

B. Stančák, E. Komanová, M. Kerekanič, J. Sedlák, E. Gajdošová (Košice, SR, Košice)

Úvod: Progresia srdcového zlyhania u pacientov s implantovanými stimulačnými prístrojmi nezriedka vedie k potrebe rozšírenia pôvodného systému na resynchronizačný. V...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

CONDUCTION SYSTEM PACING PRESERVES BOTH ELECTRICAL AND MECHANICAL INTERVENTRICULAR SYNCHRONY – A UHF-ECG VALIDATION STUDY

J. Mizner, P. Jurák, H. Línková, P. Štros, J. Veselá, O. Süssenbek, A. Beela, J. Lumens, K. Čurila (Praha, Brno, Maastricht, Netherlands)

Background:Interventricular mechanical delay (IVMD) is an established echocardiographic risk factor for pacing-induced cardiomyopathy development. Ultra-high-frequency ECG (UHF-ECG) is a non-invasive...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

LVSP A LBBP VEDE K PODOBNÉ NEBO LEPŠÍ SYNCHRONIZACI A HEMODYNAMICKÉ ODPOVĚDI LKS VE SROVNÁNÍ S BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ

L. Povišer, P. Štros, P. Jurák, Z. Whinnett, M. Jastrzebski, P. Waldauf, M. Hozman, P. Osmančík, J. Kautzner, K. Čurila (Praha, Brno, London, United Kingdom, Krakow, Poland)

Úvod: Efekt stimulace myokardu levého septa (LVSP) a stimulace levého raménka (LBBP) na komorovou synchronii a hemodynamickou odpověď levé komory...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PREŽÍVANIE PACIENTOV S DE NOVO IMPLANTOVANÝM CRT VS PACIENTOV S ROZŠÍRENÍM SYSTÉMU NA CRT – RETROSPEKTÍVNA ANALÝZA SÚBORU

E. Gajdošová, B. Stančák, E. Komanová, J. Sedlák, M. Kerekanič (Košice, SR, Košice)

Úvod: Štandardnou metódou liečby chronického srdcového zlyhania so závažne redukovanou ejekčnou frakciou ľavej komory (CHSZrEF) je srdcová resynchronizačná liečba (CRT)....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VÝZNAM ULTRA-VYSOKO-FREKVENČNÍ EKG V POPISU KOMOROVÉ AKTIVACE U BLOKÁD LEVÉHO RAMÉNKA TAWAROVA A NITROKOMOROVÝCH PORUCH VEDENÍ

K. Čurila, P. Stros , L. Povišer , D. Heřman, O. Süssenbek, M. Hozman, J. Veselá , J. Kautzner, P. Osmančík (Praha)

Souhrn:Dodnes neexistuje klinicky aplikovatelná metoda, která by spolehlivě odlišila blok ve vedení v levém raménku Tawarovu (trueLBBP) od jiných poruch...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ROLE EPIKARDIÁLNÍ ABLACE A VÝSLEDKY GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ U PACIENTŮ SE SYNDROMEM BRATŘÍ BRUGADŮ

A. Rafaj, P. Peichl, R. Čihák, D. Wichterle, P. Stojadinovič, J. Hašková, E. Borišincová, P. Štiavnický, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Retrospektivní analýza výsledků katetrizačních ablací a genetického testování u pacientů s diagnózou syndromu bratří Brugadů (BrS) a opakovanými adekvátními...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLACE MONOMORFNÍ KOMOROVÉ TACHYKARDIE KRYOENERGIÍ - ADAGIO VT

J. Petrů, M. Funasako, J. Škoda, V. Reddy, L. Šedivá, M. Chovanec, P. Hála, M. Janotka, P. Moučka, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Úvod:RF ablace je standardní metoda léčby komorové tachykardie (KT). Cílem studie CryoCure-VT je zhodnotit bezpečnost a efektivitu kryoablace ischemické monomorfní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

INICIÁLNÍ ZKUŠENOSTI S KATETRIZAČNÍ ABLACÍ KOMOROVÝCH ARYTMIÍ POMOCÍ PULSNÍHO POLE

P. Peichl, D. Wichterle, P. Stojadinović, E. Borišincová, P. Štiavnický, J. Hašková, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Katetrizační ablace komorových arytmií (KA) pomocí radiofrekvenční (RF) energie je zavedená a účinná metoda léčby. Ablace pomocí pulsního pole...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KLINICKÉ PREDIKTORY DLOUHODOBÉ MORTALITY PO PRVNÍ ABLACI KOMOROVÉ TACHYKARDIE U PACIENTŮ SE STRUKTURÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM SRDCE

P. Stojadinović, D. Wichterle, P. Peichl, J. Hašková, P. Štiavnický, E. Borišincová, A. Ševčík, E. Sinčaková, R. Čihák, J. Kautzner (Praha, IKEM)

Úvod: Katétrová ablace je zavedenou metodou léčby pro široké spektrum komorových tachykardií (KT). U pacientů se strukturálním onemocnění srdce je však...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VÝSKYT VÝZNAMNÝCH KOMPLIKACÍ PŘI ABLACI KOMOROVÝCH ARYTMIÍ VE VELKOOBJEMOVÉM EXPERTNÍM CENTRU

J. Hašková, P. Peichl, P. Stojadinovič, E. Borišincová, P. Štiavnický, R. Čihák, A. Ševčík, V. Kotyza, D. Wichterle, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Katetrizační ablace je metodou léčby idiopatických komorových arytmií i při strukturním onemocněním srdce (SOS). Tyto výkony mohou mít komplikace.Cíl:...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ANALGOSEDACE S POUŽITÍM REMIMAZOLAMU A KETAMINU PŘI ABLACI PULZNÍM POLEM, ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

M. Hozman, D. Heřman, S. Hassouna, V. Sochorová, V. Kunštátová, F. Duška, L. Povišer, J. Karch, L. Znojilová, V. Filipcová (Praha)

Úvod: Ablace fibrilace síní (FS) metodou pulzního pole (PFA) je ve většině případů prováděna s použitím propofolu v hluboké analgosedaci...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XX. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS