Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8695 / vypisuji: 421 - 450

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ NA HRUDI IMITUJÍCÍ ANGINU PECTORIS

J. A. Mohr, O. Dvořáková, J. Walder, I. Horák (Ostrava)

Úvod: Bolesti na hrudi jsou jedním z nejčastějších důvodů příjmu na kardiologické oddělení. Etiologie může být kardiální, plicní, cévní, gastrointestinální...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

STIMULACE OBLASTI LEVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA V KARDIOCENTRU NEMOCNICE AGEL TŘINEC-PODLESÍ

B. Szmek, J. Mikovčák, J. Chovančík, O. Jiravský, R. Neuwirth, M. Hrošová, L. Škňouřil (Třinec)

Ve sdělení prezentujeme naše zkušenosti se stimulací oblasti levého Tawarova raménka (LBBAP), která je spolu se stimulací Hisova svazku (HBP)...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ŠIROKOKOMPLEXOVÁ TACHYKARDIE U PROFESIONÁLNÍHO SPORTOVCE

J. Olšr, R. Aiglová, O. Moravec, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Kazuistika popisuje případ mladého profesionálního sportovce s EKG nálezem širokokomplexové tachykardie, s cílem poukázat na diferenciální diagnostiku tohoto potenciálně...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

EASY RISK FORMULA FOR PREDICTION OF HOSPITAL MORTALITY ON COVID-19

J. Plášek, J. Dodulík, P. Gai, B. Hrstková, J. Škrha, L. Zlatohlávek, P. Danko, P. Ondráček, E. Čubová, B. Čapek, M. Kollárová, T. Fürst, J. Václavík (Ostrava, Praha, Havířov, Jílovec, Krnov, Třinec, Olomouc)

Introduction: SARS-CoV-2 respiratory infection is associated with significant morbidity and mortality, especially in hospitalized, high-risk patients. We aim to assess...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLE LOKALIZOVANÝ PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM

M. Prokopová, T. Mráz, P. Neužil  (Praha)

Úvod: Papilární fibroelastom je primární nádor tvořící 7-10% benigních srdečních nádorů. V 90% se vyskytuje na chlopních (nejčastěji na aortální...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

KDYŽ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍ MYKOTICKÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY ZŮSTÁVÁ ZÁHADOU.

J. Adámek, O. Jiravský, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod: Infekční endokarditida (IE) je zánětlivé onemocnění srdce postihující endokard a umělé srdeční náhrady. Etiologicky jsou v Evropě nejčastějším vyvolavatelem...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

MOŽNOSTI INTERVENCE ROZSÁHLÉHO TROMBU U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA S TĚŽKOU SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY

O. Dvořáková, M. Heczko (Ostrava)

Úvod: Intrakardiální tromby představují vysoké riziko tromboembolických příhod. Léčebné možnosti jsou farmakologické nebo chirurgické. Kazuistika demonstruje nelehké rozhodování o léčebné...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ARYTMIE ZACHYCENÉ VE VŠEOBECNÉ POPULACI CHYTRÝMI HODINKAMI PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE TELEMEDICÍNSKÉHO CENTRA

V. Bulková, J. Brada, R. Kozubík, F. Plesinger, J. Gandalovičová, M. Černošek, M. Fiala (Brno, Praha)

Cíl: Monitorace EKG pomocí chytrých hodinek se stává uživatelsky jednoduchou, rychlou a již i cenově dostupnou metodou k rychlému záchytu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SUBKUTÁNNÍ IMPLANTABILNÍ DEFIBRILÁTOR (S- ICD) – OBSERVAČNÍ STUDIE JEDNOHO CENTRA

P. Neužil, M. Chovanec, J. Petrů, L. Šedivá, J. Šimon, L. Dujka, M. Janotka, J. Baroch, P. Moučka, M. Mudroch, M. Mráček (Praha)

Úvod a cíl:Studie Preatorian prokázala srovnatelný klinický efekt použití podkožního ICD (S-ICD) a tradičního transvenózního systému VVICD.a zároveň prokázala snížení...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

REGISTR REPACE: ANALÝZA DAT DLOUHODOBÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S TRVALOU KARDIOSTIMULACÍ.

M. Táborský, J. Kautzner, T. Skála, M. Fedorco, J. Jarkovský, J. Daněk, D. Klimeš, P. Rohánek (Olomouc, Praha)

Úvod:Registr REPACE je jeden z nejkomplexnějších registrů trvalé kardiostimulace v Evropě. Byl založen Dr. Bytešníkem v roce 1993.Metodika: Analýza více...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

REVERZNÍ REMODELACE U PACIENTŮ LÉČENÝCH BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ

J. Lipoldová, M. Matejková, A. Nagy, P. Leinveber, P. Jurák, F. Plešinger, M. Novák (Brno)

Úvod: Autoři prezentují využití vysokofrekvenčního EKG (ultra-high-frequency ECG, UHFECG) a základní echokardiografie v diagnostice a predikci reverzní remodelace navozené biventrikulární...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

OXID DUSNATÝ UVOLŇUJÍCÍ MATERIÁLY V PREVENCI INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ STIMULAČNÍCH ELEKTROD

P. Hála, O. Lautner-Csorba, R. Gorur, V. Somaya, D. Janák, M. Mlček, P. Neuzil, O. Kittnar, T. Major, R. Bartlett, M. Meyerhoff (Praha, Ann Arbor, United States, Ann Arbor)

Účinná prevence infekce kardiostimulační soustavy by umožnila redukovat počty nemocných a snížit závažnost této diagnózy. Již dříve bylo prokázáno, že...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – KONKURENCE ANTIKOAGULACE? TÉMĚŘ 20LETÁ ZKUŠENOST V NEMOCNICI NA HOMOLCE

M. Tousek, P. Hála, B. Chudiak, V. Lekešová, L. Šedivá, V. Reddy, M. Funasako, J. Petrů, T. Mráz, M. Prokopová, P. Neužil (Praha, New York, United States, Osaka, Japan)

Cíl práceV naší práci prezentujeme výsledky katetrizační okluze ouška levé síně (LAAC) u souboru pacientů z let 2004 až 2022. Soubor...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

BEZPEČNOST STEREOTAKTICKÉ RADIOTERAPIE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍCH KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ – ZKUŠENOSTI Z ČESKÉ REPUBLIKY

J. Hašková, D. Wichterle, P. Peichl, M. Šramko, L. Knybel, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Cvek, J. Kautzner (Praha, Ostrava, Třinec)

ÚVOD: Katetrizační ablace (KA) je dobře zavedenou léčebnou strategií na zvládnutí farmakorezistentní komorové tachykardie (KT) u pacientů se strukturálním onemocněním...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

STRUKTURACE TEXTU ZDRAVOTNICKÉ PRO REAL TIME SLEDOVÁNÍ FAKTORŮ V NEMOCNIČNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMU.

M. Kantor, M. Bílka, O. Jiravský, J. Hečko, R. Neuwirth, J. Chovančík (Třinec)

Strukturace textu zdravotnické pro real time sledování faktorů v nemocničním informačním systému. Cíl: Nemocnice zpravidla disponuje vylkým množstvím nevyužitých dat. Tyto...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

NAKLÁDÁNÍ S IMPLANTABILNÍMI SRDEČNÍMI PŘÍSTROJI PO SMRTI PACIENTA

H. Myšáková, K. Vieweghová, H. Wünschová (Praha)

Po úmrtí nemocného s implantovanými srdečními přístroji mohou vyvstat otázky ohledně nutnosti jejich vyjmutí a případné likvidace. Prezentujeme souhrn aktuální legislativy...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

PREDIKCE DEKOMPENZACE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM SRDEČNÍM PŘÍSTROJEM SE ZAVEDENOU DÁLKOVOU MONITORACÍ

L. Nečasová, S. Vogeltanzová, P. Bílek, M. Segeťová (Praha)

V posledních letech výrobci srdečních implantabilních přístrojů uvolnili na trh nástroje určené pro dálkové sledování pacientů se srdečním selháním. Algoritmus...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI SE SYSTÉMEM FARAPULSE V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI

M. Hrachovina, Š. Královec, M. Mudroch, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Ablace pulzním polem je převratná metoda v katetrizační léčbě srdečních arytmií. Díky formě aplikace energie nejsou buňky ničeny termálním poškozením,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

ABLACE ENERGIÍ PULZNÍHO POLE PRO REZISTENTNÍ SÍŇOVÉ TACHYKARDIE PO PŘEDCHOZÍ ABLACI PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, F. Lehár, T. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Cílem je prezentovat efekt ablace energií pulzního pole PFA (Farapulse) u pacientů s opakovanou ablací pro síňovou tachykardii (AT)...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

KATETROVÁ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ LASER BALONOVÝM KATÉTREM – UŽITEČNÁ ALTERNATIVA

M. Černošek, V. Bulková, M. Funasako, F. Lehar, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Izolace plicních žil (IPŽ) LASER balonovým katétrem má potenciál vysoké efektivity u pacientů s paroxysmální fibrilací síní (FS), u...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

EKG V PREDIKCI POOPERAČNÍ MORTALITY

B. Čapek, J. Václavík, K. Benešová, J. Jarkovský (Krnov, Ostrava, Brno)

Cíl: Existují protichůdná data o vztahu mezi předoperačním elektrokardiogramem (EKG) a pooperační mortalitou a komplikacemi. Cílem této studie bylo posoudit...

Tématický okruh: Kardio 35 - původní sdělení
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ÚČINNOSŤ LIEČBY PRIAMYMI ORÁLNYMI ANTIKOAGULANCIAMI (DOAK) U PACIENTOV S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ - NAŠE SKÚSENOSTI

T. Bolek, M. Samoš, I. Škorňová, J. Staško, M. Mokáň (Martin, SR, Martin)

Úvod: Liečba DOAK signifikantne znižuje riziko kardioembolických príhod u pacientov s fibriláciou predsiení (FiP) a prináša konzistenejšiu účinnosť aj bezpečnosť...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

POTENCIÁLNÍ PŘÍNOS SPOLEHLIVÉHO TELEMONITORINGU DOMÁCÍHO MĚŘENÍ TK PRO LÉČBU A REHABILITACI PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

J. Peleška, J. Mužík, R. Čamek, D. Fiala, M. Doksanský, K. Hána, J. Vranka, D. Doležil, M. Jozífová, J. Reissigová (Praha)

CílPřestože je domácí měření tlaku (DMTK) ve většině případů srovnatelné s AMTK (ESH 2021), lékaři často nevěří, že si pacienti...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECHOCARDIOGRAPHICALLY ASSESSED E/EM AND INVASIVELY MEASURED LEFT ATRIAL PRESSURE

K. Kroupová, M. Kotrč, M. Šramko, P. Peichl, D. Wichterle , J. Kautzner, V. Melenovský, J. Beneš (Praha)

Background: A ratio between the magnitude of E-wave of the early diastolic mitral inflow velocity and early diastolic mitral annulus...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY MANUÁLNÍHO MĚŘENÍ ŠÍŘE QRS KOMPLEXU PŘI MOŽNOSTI EXTRÉMNÍHO ZVĚTŠENÍ EKG KŘIVKY

V. Vančura, M. Brada, V. Vejvoda, R. Rokyta (Plzeň)

Cíl:Jednou ze zásadních informací, kterou poskytuje EKG křivka, je doba trvání depolarizace komorové svaloviny vyjádřená jako šíře QRS komplexu. V...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ TAKOTSUBO SYNDROM S ODLIŠNOU MORFOLOGICKOU PREZENTACÍ.

J. Borová , M. Pleva, K. Kubišová, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod: Takotsubo syndrom (TSS) je charakterizován akutní transitorní dysfunkcí LK,která není vysvětlitelná obstrukcí koronárních tepen,či zánětlivým postižením myokardu. Nejčastějším spouštěčem...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

BEDREST AND CARDIOVASCULAR DISEASES

N. Goswami (Graz, Austria)

Physiological deconditioning similar to that seen in spaceflight also occurs on Earth, especially as a consequence of the aging process...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

SPORTOVEC V CENTRU SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE: JSOU ROZDÍLY MEZI POHLAVÍMI?

B. Jiravská-Godula, P. Pešová, D. Krausová, M. Pleva, M. Pirchala, J. Smýkal, R. Špaček, A. Táborská, D. Hreňo, L. Škňouřil, P. Zajíček, I. Rašková, O. Jiravský (Ostrava, Karviná, Třinec Podlesí, Nový Jičín, Valašské Meziříčí)

Úvod:Centra sportovní kardiologie (CKS), které v České republice vznikají v rámci České Asociace Preventivní Kardiologie, hrají klíčovou roli v péči...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

ATTENUATION OF HYPOCRETIN/OREXIN SIGNALING IS ASSOCIATED WITH INCREASED MORTALITY RISK AFTER MYOCARDIAL INFARCTION

P. Wohlfahrt, V. Melenovský, P. Jarolím, M. Kotrč, D. Jenča, D. Dlouhá, M. Šramko, M. Kotrč, J. Mrázková, J. Piťha, V. Adámková, J. Kautzner (Praha, Boston, United States)

Aims Hypocretin/orexin system has been shown to play a role in heart failure. Whether it also influences myocardial infarction (MI)...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

TERAPIE IN-STENT RESTENÓZ 2 (STUDIE TIS 2)

L. Pleva, P. Kukla, T. Kovárník, M. Paďour (Ostrava, Praha)

Cíl:Cílem naší prospektivní randomizované studie je srovnání účinnosti terapie in-stent restenóz (ISR) pomocí nových sirolimus-eluting balonkových katetrů (SEB) se sirolimem inkoroporovaným...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS