Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 31 - 60

FOKUSY Z POHLEDU INDIKUJÍCÍHO KARDIOLOGA

H. Línková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

FOKUSY Z POHLEDU KARDIOCHIRURGA

J. Benedík (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

FOKUSY Z POHLEDU INTERVENČNÍHO KARDIOLOGA

P. Kala (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

FOKUSY Z POHLEDU STOMATOLOGA

V. Peřina (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

JSOU PROFYLAXE A VYŠETŘOVÁNÍ FOKUSŮ OPRAVDU NUTNÉ?

J. Beneš (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 25. symposium o chlopenních vadách

ZAHÁJENÍ

Předsedající: M. Mates, D. Marek (Praha, Přerov)

Blok25. symposium o chlopenních vadách

SROVNÁNÍ GLOBAL LONGITUDINAL STRAINU U PACIENTŮ PO PRODĚLANÉ PROTINÁDOROVÉ TERAPII PRO MALIGNÍ LYMFOM V ZÁVISLOSTI NA EJEKČNÍ FRAKCI LEVÉ KOMORY.

E. Řiháčková, L. Elbl, M. Řiháček, L. Bouček (Brno, Prostějov)

ÚvodSoučasná protinádorová chemoterapie maligních lymfomů má stále vysoký kardiotoxický potenciál, který se může projevit jak během léčby, tak i za...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ÚSPĚŠNOST KATETRIZAČNÍ OKLUZE OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – KOMPLETNÍ ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH Z JEDNOHO CENTRA

P. Neužil, P. Hála, J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, M. Chovanec, V. Lekešová (Praha)

Úvod:  Nemocní s fibrilací síní mají až 5x vyšší riziko cévní mozkové příhody a embolická cévní mozková příhoda představuje nejzávažnější...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTŮ V CHRONICKÉM HEMODIALYZAČNÍM PROGRAMU

K. Burýšková Salajová, J. Malík, A. Valeriánová (Hřivno - Chotětov)

Úvod: Se stoupající prevalencí chronického onemocnění ledvin stoupá počet pacientů s terminálním renálním selháním vyžadujících náhradu funkce ledvin, což je nejčastěji...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KOVY A STOPOVÉ PRVKY V KALCIFIKOVANÝCH CHLOPNÍCH PACIENTŮ SE ZÍSKANOU VÝZNAMNOU AORTÁLNÍ STENÓZOU: EXISTUJE SOUVISLOST S PROCESEM DEGENERACE?

J. Maňoušek, A. Tomášek, J. Kuta, J. Hlásenský, L. Křen, M. Šindler, P. Němec, P. Kala (Brno)

Cíl. Stanovit koncentrace 21 kovů a stopových prvků (Al, Au, Ba, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mo, Ni, P,...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

NEZVYKLÁ PŘÍČINA CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

B. Krížek, T. Kvapil, M. Kamasová, M. Táborský (Olomouc)

62letá pacientka byla přijata na neurologickou kliniku pro ischemickou cévní mozkovou příhodu, projevující se percepční a expresivní afázii. V rámci...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ INCIDENCE ATRIÁLNÍ FUNKČNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACE (AFMR) V ZÁVISLOSTI NA PŘÍTOMNÉ DILATACI LEVÉ SÍNĚ

A. Večeřová, Š. Havránek, A. Linhart (Praha)

Úvod: Dilatace levé síně souvisí s řadou kardiálních i nekardiálních onemocnění včetně vzrůstající prevalence fibrilace síní. I přes moderní farmakologickou...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA LÉČBY INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY V OKRESNÍ NEMOCNICI ZA ROK 2023

A. Červenka, K. Zeman, T. Gistinger (Frýdek-Místek)

Infekční endokarditida se řadí mezi závažný zánět postihující endokard či chlopenní systém srdces roční incidencí 3-10 případů na 100 000....

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

BEZSTEHOVÁ AORTÁLNÍ BIOPROTEZA PERCEVAL JE SLIBNOU ALTERNATIVOU V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ PACIENTŮ S AKUTNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU.

J. Vaněk, V. Zlocha, S. Chodora, P. Roučka (Plzeň)

Východisko: „Bezstehová“ aortální bioprotéza Perceval představuje plnohodnotnou alternativu suturou fixované chlopenní náhradě. Výhody „bezstehové“ chlopně spočívají ve zkrácení délky trvání...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ZHORŠUJE PŘEDTRANSPLANTAČNÍ IMPLANTACE DLOUHODOBÉ LEVOSTRANNÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY VÝSLEDKY PO TRANSPLANTACI SRDCE?

H. Bedáňová, P. Fila, V. Horváth, J. Ondrášek, V. Musil, P. Novotný, E. Ozábalová, J. Krejčí, P. Němec (Brno)

Cíl: cílem naší studie bylo zjistit rozdíly mezi pacienty transplantovanými z LVAD a těmi, kteří podstoupili TS bez předchozí implantace...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EXISTUJE VZTAH MEZI DÁVKOU MORTALITU-REDUKUJÍCÍ FARMAKOTERAPIE HFREF A JEJÍ HLADINOU V KRVI? - PILOTNÍ STUDIE

M. Lazárová, I. Kacířová, R. Uřinovská, J. Plášek, J. Dodulík, P. Šulc, E. Široká, J. Václavík (Ostrava)

ÚvodMortalitu redukující farmakoterapie HFrEF by měla být podána co nejdříve a co nejrychleji by měla být up-titrována do maximálně doporučených/maximálně...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

URČENÍ PREDIKTORŮ STRATIFIKACE RIZIKA HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

J. Čížek, K. Šebístková, P. Mašek, M. Neuberg, P. Toušek (Praha)

Úvod: Srdeční selhání je jednou z nejvýznamnějších příčin morbidity a mortality z kardiovaskulárních příčinCíl: Určit prediktory, které pomohou stratifikovat riziko...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VZTAH KOLAPSIBILITY DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY HODNOCENÉ NOVÝM SENZOREM K ODHADOVANÉMU OBJEMU PLAZMY A KONCENTRACI NT-PROBNP U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

P. Doškář, F. Málek, P. Neužil, R. Vivek (Praha, New York City, United States)

Východisko: Natriuretické peptidy (NT-proBNP) jsou základními diagnostickými nástroji u srdečního selhání. Při hodnocení stupně kongesce lze použít i biomarkery hemokoncentrace...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EFEKT MEZISÍŇOVÉ KOMUNIKACE V TERAPII PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM A MÍRNĚ SNÍŽENOU A ZACHOVALOU EJEKČNÍ FRAKCÍ LEVÉ KOMORY – AKTUÁLNÍ STAV POZNÁNÍ

F. Málek, M. Mates, T. Mráz, V. Reddy, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Východisko: Zvýšení tlaku v levé síni při zátěži je hlavní příčinami symptomů a zvýšeného rizika hospitalizace a úmrtí u pacientů...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

MARKERY DEFICITU ŽELEZA U PACIENTŮ S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

M. Bakošová, J. Godava, T. Honek, P. Hude, J. Máchal, E. Ozábalová, H. Poloczková, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Deficit železa (ID) je častou komorbiditou u pacientů se srdečním selháním (HF). Je asociován se snížením výkonnosti, častými hospitalizacemi...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ SYSTÉMU CONTRABAND - NOVÉ METODY NEFARMAKOLOGICKÉ TERAPIE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - KAZUISTIKA

K. Koščová, P. Neužil, R. Vivek, F. Málek, M. Mates, K. Kopřiva, P. Doškář, T. Mráz (Praha)

Systém ContraBand je léčebná metoda pacientů se srdečním selháním, kteří jsou symptomatičtí i přes optimální medikamentózní terapii. Implantát ContraBand je samorozvíjející...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

AKUTNÍ HEMODYNAMICKÝ EFEKT KETOLÁTEK U PACIENTŮ SE SYNDROMEM NÍZKÉHO SRDEČNÍHO VÝDEJE – FINÁLNÍ VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ PROSPEKTIVNÍ STUDIE KADHEF.

M. Šramko, V. Melenovský, A. Benák, M. Holek, M. Kleissner, M. Pazderník, J. Toman, F. Kiššimon, J. Franeková, J. Kautzner (Praha)

Úvod: U chronického srdečního selhání (CHSS) dochází ke zvýšení utilizace ketolátek v myokardu na úkor jiných substrátů. Cíl: Posoudit akutní hemodynamický efekt ketózy...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

NON-COMPLIANCE SE NEVYPLÁCÍ

J. Flašík, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Následující kazuistika popisuje následky svévolného vysazení farmakoterapie srdečního selhání se zlepšenou EF LK. Dilatační kardiomyopatie (DKMP) se manifestovala v...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PRIMÁRNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE U OSOB S VYSOKÝM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKEM.

J. Bruthans, O. Mayer, P. Herle, D. De Bacquer, K. Kotseva (Praha, Plzeň, Praha Michle, Ghent, Belgium, Galway, Ireland., Ireland)

Cíl: cílem bylo zjistit, v jaké míře nyní asymptomatičtí pacienti se zvýšeným kardiovaskulárním (KV) rizikem dosahují léčebných cílů v primární...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PORODNÍ KOMPLIKACE U ŽEN S ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2012-2022

J. Václavík, Z. Ramík, J. Jarkovský, R. Pohlová, J. Jírová, A. Zouharová (Ostrava, Brno, Praha)

Úvod: Arteriální hypertenze v těhotenství postihuje asi 5-10% těhotenství s nepříznivými dopady na výsledky těhotenství u matky, plodu a novorozence....

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

VARIABILITA POMÉRU NOČNÍHO K DENNÍMU KREVNÍMU TLAKU U PACIENTŮ S ISCMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ PŘI OPAKOVANÉM SEDMIDENNÍM 24-HOD AMBULANTNÍM MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

J. Siegelová, A. Havelková, J. Dušek, L. Dunklerová, M. Pohanka, P. Dobšák, G. Cornélissen (Brno, Minnesota, United States)

V naší práci jsme analyzovali hodnocení poměru noční hodnoty krevního tlaku (TK) k denní hodnotě TK (hodnoceného ze sedmidenního ambulantního...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

SNÍŽENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA BĚHEM PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

J. Olšr, E. Kociánová, P. Doupalová, E. Sovová, L. Jelínek, M. Mikulášková, B. Imrichová, J. Míšelnická, L. Hubáčková, L. Kristlová, M. Kohutová, F. Martiník, K. Moravcová, P. Jakubec, V. Jeřábková, R. Havlík, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Arteriální hypertenze (AH) představuje významný rizikový faktor rozvoje kardiovaskulárních onemocnění (KVO), zejména těch na podkladě aterosklerózy (ASKVO). Režimová opatření...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PULSUJÍCÍ PŘÍBĚH KREVNÍHO TLAKU – PROCENTO TĚLESNÉHO TUKU JAKO KLÍČOVÝ PREDIKTOR DYNAMIKY KREVNÍHO TLAKU PŘI ZÁTĚŽOVÉM TESTU SPORTOVCŮ

P. Pešová, B. Jiravská Godula, O. Jiravský, M. Sovová, J. Ožana, K. Moravcová, E. Sovová (Třinec, Olomouc)

Úvod: V oblasti zátěžových testů zůstává pochopení reakcí krevního tlaku (TK) klíčovou výzvou, doposud není k dispozici dostatečná definice normální...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

NEBUĎ POD TLAKEM - EFEKT KOMPLEXNÍHO BALÍČKU REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ KREVNÍHO TLAKU PACIENTŮ S ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ. 

E. Kociánová, J. Olšr, P. Doupalová, M. Táborský, E. Sovová, K. Moravcová, M. Mikulášková, B. Imrichová, L. Jelínek, J. Míšelnická, L. Kristlová, L. Hubáčková, M. Kohutová, F. Martiník, P. Jakubec, S. Genzor, V. Jeřábková, R. Havlík (Olomouc)

Úvod: Podle doporučených postupů by měla být snaha dosažení optimálního krevního tlaku základním pilířem kardiovaskulární prevence, zvláště aplikace nefarmakologických prostředků však...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

EOSINOFILNÍ GRANULOMATÓZA S POLYANGIITIDOU (CHURG-STRAUSS SYNDROM)-EGPA, JAKO PŘÍČINA AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU.

V. Rozsíval, M. Babický, F. Holm, R. Surovčík, M. Erbrt (Praha)

EGPA, též známá jako alergická granulomatóza, je vzácné autoimunní onemocnění, které způsobuje vaskulitidu u osob s namamnézou alergické přecitlivosti dýchacích...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS