Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6328 / vypisuji: 31 - 60

PŘÍNOS NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY SYNKOP VČETNĚ UP TILT TESTŮ

P. Heinc (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

SYNKOPY DLE GUIDELINES

P. Neužil (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

OD BIV ICD K VVI ZA 131 DENNÍ HOSPITALIZACE - KAZUISTIKA

T. Gistinger, K. Zeman, R. Kološová, L. Pohludková, K. Papugová, V. Mrózek, I. Pavlas, V. Talafa (Frýdek-Místek)

Úvod: Upgrade kardiostimulačního a ICD systému, či primoimplantace BiV ICD systému je běžný postup u pacientů s pokročilou formou srdečního...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

UZÁVĚR AXILOKORONÁRNÍHO BYPASSU PO 20 LETECH

V. Rozsíval, J. Harrer, I. Varvařovský (Pardubice, Hradec Králové)

Reoperace pro ICHS jsou považovány za obtížné pro riziko poranění přechozích štěpů,pravé komory a riziko systémové embolizace.Jednou z možností,jak obejít...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DEFEKT SEPTA KOMOR U NEPENETRUJÍCÍHO TRAUMATU HRUDNÍKU

S. Pěničková , H. Línková  (Praha 10)

Úvod: Defekt septa komor (DSK) je vzácnou komplikací nepenetrujícího traumatu hrudníku. V patogenezi předpokládáme dva mechanismy - 1) časná mechanická...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

AORTOEZOFAGEÁLNÍ PÍŠTĚL JAKO FATÁLNÍ KOMPLIKACE DILATOVANÉ DESCENDENTNÍ AORTY V TERÉNU CHRONICKÉ AORTÁLNÍ DISEKCE

K. Blechová, J. Knot, A. Szabó (Praha)

Aortoezofageální píštěl (AEP) je definována jako patologická komunikace mezi jícnem a aortou a je zatížena vysokou mortalitou a morbiditou. Jednou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE U TĚHOTNÉ PACIENTKY S MARFANOVÝM SYNDROMEM

K. Vykoupil, J. Galuszka, P. Heinc, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Disekce aorty je urgentní stav kdy krev proniká trhlinou ve stěně aorty s vytvořením falešného lumen cévy. Incidence tohoto...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

HEPARINEM INDUKOVANÁ TROMBOCYTOPENIE II. TYPU: ZÍSKANÝ HYPERKOAGULAČNÍ STAV VYŽADUJÍCÍ PROMPTNÍ INTERVENCI

J. Počarovský, J. Knot , J. Ulman, F. Bednář , Z. Moťovská (Praha)

Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) představuje závažnou komplikaci léčby heparinem. HIT II. typu je zprostředkovaná protilátkami. Výskyt HIT II. typu je...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

KOMPLEXNÍ INTERVENČNÍ ŘEŠENÍ PACIENTKY S REFRAKTERNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Nykl, M. Špaček, M. Sluka, J. Přeček, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)

Cíl:Implantace MitraClipu je jednou z intervenčních metod řešení mitrální regurgitace. Zvyklá indikace je u fragilních pacientů, kteří jsou pro kardiochirurg....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

IMPLANTACE LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU PO EXTRAKCI LAEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU PRO SELHÁNÍ BATERIE

P. Neužil, J. Petru, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Janotka, J. Šimon, I. Skalský (Praha)

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LLK) zavedeny do klinické praxe po roce 2012 byly implantovány v režimu VVI stimulace a s důvodů...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

TRANSKANÁLOVÝ, TRANSAORTÁLNÍ ČI TRANSHEPATÁLNÍ PŘÍSTUP - KATETRIZAČNÍ ABLACE ARYTMIÍ U DOSPĚLÝCH S KOMPLEXNÍ SRDEČNÍ VADOU.

J. Škoda, P. Neužil, J. Petrů, J. Popelová, R. Gebauer, L. Šedivá, Š. Černý, I. Skalský, V. Reddy (Praha, New York, United States)

Úvod: Cévní přístupy ke katetrizačnímu řešení arytmií u komplexních srdečních vad (VSV) mohou být významně limitovány různými typy kardiochirurgických výkonů....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PREDIKTIVNÍ VÝZNAM VYVOLATELNOSTI FIBRILACE SÍNÍ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL V CELKOVÉ ANESTEZII U PACIENTŮ S PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

T. Skála, O. Moravec, M. Hutyra, Z. Tűdős, J. Skálová, O. Klementová, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Vyvolatelnost fibrilace síní (FS) rychlou síňovou stimulací po katetrizační ablaci (RFA) paroxyzmální FS bývá spojována s vyšším rizikem recidivy....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ROLE PARAMETRU „INTERNAL STRETCH FRACTION“ PŘI KVANTIFIKACI MECHANICKÉ DYSSYNCHRONIE A POSUZOVÁNÍ EFEKTU RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE

L. Riedlbauchová, M. Ložek, T. Adla, V. Suchánek, J. Tomis, M. Huptych, J. Hozman, V. Tomek, J. Veselka, J. Janoušek (Praha)

Úvod: Dyssynchronní aktivace je předpokladem účinnosti resynchronizační terapie (CRT). I když cílem CRT je především resynchronizace kontrakce, možnosti kvantifikace mechanické...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY – NEKONEČNÝ PŘÍBĚH S PESTROU MINULOSTÍ, NEURČITOU PŘÍTOMNOSTÍ A NEJASNOU BUDOUCNOSTÍ

P. Gregor (Praha)

Antibiotickou profylaxi (AP) infekční endokarditidy (IE) doporučila poprvé AHA v r.1955 u revmatických a vrozených vad při extrakci zubů, porodu,...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ASSESSMENT OF PULMONARY ARTERY PRESSURES IN PATIENTS WITH SEVERE AORTIC STENOSIS

J. Eicher, N. Yameogo, L. Aho, J. Philip, G. Laurent (Dijon, France, Dijon)

Usually PH is considered as the result of passive upstream transmission of the increased left ventricular pressure due to LV...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ MITRÁLNÍCH VAD VE SPECIALIZOVANÉM CENTRU S NÁVAZNOSTÍ NA KARDIOCHIRURGICKÉ ZÁCHOVNÉ OPERACE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ: KDY POSLAT PACIENTA S MITRÁLNÍ REGURGITACÍ DO KARDIOCHIRURGICKÉHO CENTRA?

A. Večeřová, I. Skalský, Š. Černý, M. Kocík, M. Michel, J. Povolný (Praha)

Úvod: Operace na mitrální chlopni (MCH) patří k běžným výkonům na kardiochirurgických pracovištích. Pokud je záchovná operace MCH indikována včas,...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY KLINICKÉHO A ECHOKARDIOGRAFICKÉHO SLEDOVÁNÍ U PACIENTŮ S VÝZNAMNOU SEKUNDÁRNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACÍ 1 ROK PO IMPLANTACI MITRACLIPU, ZKUŠENOSTI Z NAŠEHO KARDIOCENTRA

R. Petr, H. Línková, E. Pašková, F. Bednář, T. Buděšínský, V. Kočka (Praha)

  Úvod: Implantace MitraClipu je jednou z možností léčby pacientů se srdečním selháním a významnou mitrální regurgitací (MR). Cíl: Analýza klinických a...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

NÁHRADA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ Z KOMPLETNÍ VS. PARCIÁLNÍ STERNOTOMIE. LIŠÍ SE DLOUHODOBÝ OSUD PACIENTŮ?

J. Hlavička, P. Toušek, K. Jirásek, V. Rizov, P. Budera, M. Majid, R. Fojt, H. Línková , P. Kačer (Praha)

Úvod: Minimálně invazivní náhrada aortální chlopně z horní ministernotomie (upper hemisternotomy, UHS) se stala nedílnou součástí moderní kardiochirurgie. Oproti kompletní...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

REKONSTRUKCE RVOT U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V DOSPĚLOSTI - STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY

D. Žáková, T. Zatočil, O. Pokorná, P. Malík, J. Ničovský, J. Ondrášek, J. Černý, P. Němec (Brno)

Úvod: Práce přináší střednědobé výsledky funkce bioprotéz (PVRbio) a homograftů (HMGR) v pulmonální pozici použitých při rekonstrukci RVOT u nemocných reoperovaných...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA A MOŽNOST OPORTUNISTICKÉHO SCREENINGU U TTR AMYLOIDOZY.

J. Duršpek, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň)

Úvod: V posledních letech vzrůstá počet pacientů s diagnostikovanou TTR amyloidovou. Jak ukazují poslední studie, senilní TTR amyloidoza tvoří významný...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ORTOSTATICKÁ SYNKOPA PŘI SEKUNDÁRNÍ AUTONOMNÍ DYSFUNKCI ZPŮSOBENÉ ZÁVAŽNÝM SYSTÉMOVÝM ONEMOCNĚNÍM

J. Barčák, K. Zeman, V. Mrózek (Frýdek-Místek)

Cílem této práce je prezentovat kazuistiku mladého muže, u kterého se závažné systémové onemocnění projevilo synkopou. Synkopa není onemocněním, ale...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SARKOIDÓZA - POPIS PŘÍPADU

H. Poloczková, J. Krejčí, P. Hude, E. Ozábalová, J. Godava, T. Honek, L. Špinarová (Brno)

Úvod: Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění, přibližně u 5% nemocných dochází ke klinicky manifestnímu kardiálnímu postižení. Dalších 20-25% pacientů má...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE A KOUŘENÍ: KAZUISTIKA Z CENTRA PRO ZÁVISLÉ NA TABÁKU

V. Felbrová, S. Kulovaná (Praha)

Kouření je významný rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Vede např. k poškození stěny cév, vyšší hladině fibrinogenu i aktivovaných trombocytů a...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA PACIENTKY S KARDIÁLNÍ SYNKOPOU

M. Kadlecová, K. Kemzová (Praha)

Synkopa je definována  jako náhlá, krátkodobá ztráta vědomí, vedoucí obvykle k pádu. Přibližně 40% populace postihne alespoň jednou za život...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA DEMENCE U KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ

P. Povolná, R. Jirmář (Praha)

Cíl: zhodnocení specifik péče o kardiologické pacienty s demencí ve světle současných poznatků o vztahu mezi kardiovaskulárním onemocněním a výskytem...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE A TĚHOTENSTVÍ ANEB „PROTI VŠEM“

D. Hetclová, K. Kubová , M. Hutyra, J. Přeček (Olomouc)

Úvod:Plicní arteriální hypertenze (PAH), je vzácné nevyléčitelné onemocnění s prevalencí v rozmezí 15 – 50 případů na milion obyvatel. Onemocnění je...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

D TYP OSOBNOSTI U PACIENTOV S AKÚTNYM KORONÁRNYM SYNDRÓMOM

G. Bálint (Bratislava, SR)

Úvod: Osobnosť typu D podľa Denolleta je hodnotený v odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC, 2016) ako rizikový faktor z hľadiska...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

INSTITUT „DŘÍVE VYSLOVENÉHO PŘÁNÍ“ V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO OBDOBY V ZAHRANIČÍ

A. Alzaydeh, E. Todtová, J. Myšková, P. Ošťádal, A. Krüger (Praha)

V dnešní moderní medicíně, kdy vztah lékař-pacient je na úrovni profesionálního partnerství, je stále více brán zřetel na pacientovo právo na...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PRÁCE ZDRAVOTNÍ SESTRY V CENTRU PRO ONEMOCNĚNÍ MITRÁLNÍ CHLOPNĚ NEMOCNICE NA HOMOLCE

M. Dyntrová, I. Skalský, Š. Černý, A. Večeřová, Z. Bačová, M. Krejčová, L. Slavíková, R. Urbanová (Praha)

  Výkony na mitrální chlopni jsou novým programem Kardiochirurgie Na Homolce. Plastiky mitrálních chlopní jsou z mnoha důvodů upřednostňovány před náhradami mitrálních...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS

EDUKACE, MOTIVACE - PROČ?

T. Pečánková, P. Povolná (Praha)

CÍL: Objasnit cestu vnitřního přesvědčení k edukaci pacientů Úvod: PROČ je nejčastější otázkou od chvíle, kdy se naučíme mluvit. Četné studie...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXVII. výroční sjezd ČKS