Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6709 / vypisuji: 31 - 60

NEČEKANÝ NÁLEZ U PACIENTKY S BOLESTMI NA HRUDI

P. Chládková, O. Hlinomaz, T. Hnát (Brno)

Jedná se o případ 36-leté pacientky, která byla akutně vyšetřena pro atypické bolesti na hrudi dne 28. 8. 2018. Doposud...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE PŘI HEMORAGICKÉ PERIKARDITÍDĚ

S. Hermanová, M. Novák, M. Rezek, J. Seménka (Brno)

75 letá žena byla přijata akutně pro dva týdny progredující dušnost. V laboratořích nález NTproBNP 2142ng/l, D-dim. 0,68mg/l, CRP 4,2mg/l,...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ JAKO ŘEŠENÍ KRVÁCENÍ PŘI NUTNÉ ANTIKOAGULAČNÍ TERAPII.

Z. Weberová, P. Kala, M. Poloczek, I. Vičíková (Brno)

Kazuistika: Řešení komplikace u pacienta s perzistentní fibrilací síní na trvalé antikoagulační terapii novými antikoagulancii se silným, nárazovým krvácením z hemeroidů a výrazným poklesem...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

PROBLEMATIKA KOMUNIKACE U PACIENTŮ V ANALGOSEDACI

D. Šloufová, H. Lazebníková, J. Stočesová, M. Hromádka, R. Rokyta  (Plzeň)

   Komunikace slouží jako prostředek k navázání kontaktu a propojení s okolním světem. Náš výzkum se zaměřil na problematiku komunikace s...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

PREVALENCE CTO U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU

B. Soukupová (Praha 2)

Refrakterní srdeční zástava je stav, kdy u nemocných se srdeční zástavou nedochází k obnově spontánní cirkulace – ROSC (Return of...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTA S ICD-NA CO JE TŘEBA MYSLET?

M. Navrátilová, T. Janota, A. Šipková, E. Horálková, V. Radvanovská (Praha)

Implantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD) efektivně brání náhlé zástavě oběhu na podkladě fibrilace komor nebo komorové tachykardie. Standardně je v současnosti generátor...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

BALÓNKOVÁ ANGIOPLASTIKA PLICNICE

Š. Lexová, P. Jansa, S. Heller (Praha)

Plicní hypertenze je hemodynamický stav definovaný zvýšením středního tlaku v plicnici na 25 mmHg a více. Chronická tromboembolická plicní hypertenze...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

EXTERNÍ ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE - JAK JI PROVÁDĚT NEJLÉPE?

D. Hetclová, M. Hutyra, A. Zezulková (Olomouc)

Externí elektrická kardioverze (EKV) patří v současné době mezi standardní výkony v léčbě fibrilace síní (FS). Její provedení je spojeno...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

BANDÁŽ AORTY METODOU EXOVASC®

M. Glűcková, P. Dokoupilová, J. Karas, A. Zezulková (Olomouc)

ÚvodSeznámení nelékařských pracovníků s metodou Exo Vasc®, kdy chirurg pevně obalí kořen aorty a část vzestupné aorty speciální polymerovou síťkou,...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

RIZIKOVÁ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ SRDEČNÍ TEPNY S MECHANICKOU PODPOROU OBĚHU IMPELLA CP Z POHLEDU SESTRY

A. Alzaydeh, V. Mochová, J. Myšková, P. Ošťádal (Praha)

Úvod. Impella je rodina mechanických srdečních podpor od společnosti Abiomed. Řadí se do kategorie krátkodobých, nepulsatilních srdečních podpor. V našem...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

SPÁNKOVÁ APNOE V KARDIOLOGII

K. Rabelová, Š. Dvořáková, D. Hetclová, K. Kubová, M. Hutyra, J. Přeček (Olomouc)

Úvod: Spánková apnoe je definována jako výskyt apnoických nebo hypopnoických zástav dechu ve spánku, které trvají 10 a více sekund a...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - sesterský, 17. konference ČAAK

SYSTÉMOVÁ TROMBOLÝZA Z POHLEDU SESTRY

P. Staňková, K. Kolísková (Brno)

Plicní embolie je stav, kdy dochází k uvolnění sraženiny z žilního řečiště (dolních končetin či malé pánve) a jejich vmetení...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - sesterský, 17. konference ČAAK

LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA Z POHLEDU SESTRY

B. Juračková, Š. Novotná (Brno)

Hluboká žilní trombóza je onemocnění postihující obě pohlaví napříč celým věkovým spektrem s četností cca 160/100 000 obyvatel. V terapii...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - sesterský, 17. konference ČAAK

CO JÁ PRO TEBE ? CO TY PRO (MĚ) SEBE ?

L. Březinová, Š. Dvořáková (Olomouc)

Úvod: V tomto šetření jsme se zaměřili na odpovědnost pacientů s AIM ke svému zdraví po ukončení hospitalizace. Cíl:Zjistit, do jaké míry...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, 17. konference ČAAK

STICH – MYOCARDIAL VIABILITY AND LONG-TERM OUTCOMES IN ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY

P. Widimský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

STUDIE COMPASS V KLINICKÉ PRAXI

P. Widimský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

ÚSKALÍ PRAVOSTRANNÉ KATETRIZACE U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD

J. Látal (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE DIAGNOSTIKOVANÁ V TĚHOTENSTVÍ

Š. Hudec (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

RISK-BASED MANAGEMENT PACIENTŮ S PAH V CENTRU PRO LÉČBU PH VE FN OLOMOUC

M. Hutyra (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

AKTUÁLNÍ PŘÍSTUP NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY K DIAGNOSTICE PE

M. Šimánek (Pelhřimov)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

DIAGNOSTIKA A RIZIKOVÁ STRATIFIKACE PE

M. Hutyra (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

PLICNÍ HYPERTENZE U SARKOIDÓZY

V. Dytrych (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

PLICNÍ VENOOKLUZIVNÍ NEMOC

D. Ambrož (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

KOREKCIA VRODENEJ SKRATOVEJ CHYBY - KEDY JE RIZIKOVÁ?

I. Šimková, M. Kaldararová, T. Valkovičová (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

TĚHOTENSTVÍ U CHLOPENNÍCH VAD

J. Rubáčková Popelová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

ADEMPAS V LÉČBĚ CTEPH

D. Ambrož (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

MANAGEMENT PACIENTŮ S PORTOPULMONÁLNÍ HYPERTENZÍ

D. Ambrož (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

SOUČASNÁ POZICE PROSTANOIDŮ V TERAPEUTICKÉM ALGORITMU PAH

M. Hutyra (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

ÚSKALÍ TERAPIE PROSTANOIDY

V. Dytrych (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019

PLICNÍ HYPERTENZE A SARKOIDÓZA

J. Přeček (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2019