Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8928 / vypisuji: 31 - 60

MŮŽE INICIÁLNÍ HODNOTA LAKTÁTU A PH ODHADNOUT, ZDA BUDE PACIENT PROFITOVAT Z VA-ECMO ? ZKUŠENOSTI S VA-ECMO NA INTERNÍ KARDIOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO.

J. Stašek, T. Ondrúš, L. Šujaková, T. Zatočil, M. Žúbor, P. Krejčí, P. Kala, J. Pařenica (Brno)

ÚvodMimotělní podpora oběhu ve formě veno-arteriálního ECMO (VA-ECMO) představuje klíčovou orgánovou podporu u pacientů s nejtěžším stupněm oběhového selhání, dovolující...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - lékařský, 21. konference ČAAK

BORGOVA ŠKÁLA

L. Strnadová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

BALÓNKOVÁ PLICNÍ ANGIOPLASTIKA U PACIENTKY S OPERABILNÍ CTEPH

R. Langhammerová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

DUŠNOST PO KOREKCI VROZENÉ SRDEČNÍ VADY V DĚTSTVÍ

M. Pudová, T. Zatočil, M. Felšöci (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

KDYŽ OBSTRUKCE PLICNÍHO ŘEČIŠTĚ NEMUSÍ BÝT JEN CTEPH

M. Felšöci (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

INTERVENČNÍ LÉČBA AKUTNÍ ŽILNÍ TROMBÓZY A JEJÍCH CHRONICKÝCH NÁSLEDKŮ

S. Heller (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

MOŽNOSTI REVERZE ANTIKOAGULAČNÍHO ÚČINKU

M. Penka (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

R. Pudil (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA U HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY

D. Ambrož (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

DISKUSNÍ PANEL

M. Hutyra, M. Felšöci, H. Al-Hiti (Olomouc, Brno, Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

OVLIVNĚNÍ KVALITY ŽIVOTA

J. Přeček, D. Hetclová (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

OVLIVNĚNÍ MORTALITY

P. Jansa (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

OVLIVNĚNÍ HEMODYNAMIKY

V. Dytrych (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

OVLIVNĚNÍ FUNKCE PRAVÉ KOMORY

M. Hutyra (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

MANAŽMENT PACIENTOV S TOF NA SLOVENSKU

K. Bobocka, P. Tittel, M. Kaldararová, T. Valkovičová, I. Šimková (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

VPLYV TLAKOVÉHO A OBJEMOVÉHO PREŤAŽENIE NA DILATÁCIU PULMONÁLNEJ ARTÉRIE

M. Kaldararová, K. Bobocka, T. Hlavatá, E. Drangová, J. Poláková-Mištinová, I. Šimková (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

HODNOTENIE PRAVEJ KOMORY PRI VCHS, LIMITÁCIE I NAPRIEK MULTIMODALITNÉMU PRÍSTUPU

T. Valkovičová, M. Kaldararová, J. Poláková-Mištinová (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

TRANSFER PACIENTOV S VCHS DO STAROSTLIVOSTI KARDIOLÓGOV PRE DOSPELÝCH

I. Šimková, T. Valkovičová, M. Kaldararová (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

PLICNÍ HYPERTENZE ASOCIOVANÁ S PLICNÍMI ONEMOCNĚNÍMI

P. Jansa (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

INTERSTICIÁLNÍ PLICNÍ PROCESY V ROCE 2023

M. Koziar Vašáková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE - STAV POZNÁNÍ V ROCE 2023

S. Genzor (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

HYPOXICKÁ PLICNÍ VAZOKONSTRIKCE

V. Hampl (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

PRAVÉ SRDCE A LÁSKA

M. Riedel (Mnichov)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

ESC GUIDELINES V NÁRODNÍCH KARDIOLOGICKÝCH ČASOPISECH

M. Aschermann (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

MÁME SE BÁT UMĚLÉ INTELIGENCE?

D. Černý (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

PŮL STOLETÍ PÉČE O VROZENÉ SRDEČNÍ VADY V DOSPĚLOSTI V ČR

J. Rubáčková Popelová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

45 LET INTERVENČNÍ LÉČBY SRDEČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU FN MOTOL

V. Chaloupecký (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2023

VARIA, KAZUISTIKY

Předsedající: M. Hutyra, M. Felšöci (Olomouc, Brno)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

ÚSKALÍ V LÉČBĚ TEN (VE SPOLUPRÁCI S ČESKOU SPOLEČNOSTÍ PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU JEP)

Předsedající: P. Jansa, M. Penka (Praha, Brno)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023

JAK SE ZMĚNILA NAŠE PRAXE ROK OD VYDÁNÍ DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PLICNÍ HYPERTENZE ESC/ERS 2022?

Předsedající: P. Jansa (Praha)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2023