Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8477 / vypisuji: 31 - 60

ABY SRDCE NESELHÁVALO ANEB LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V KLINICKÉ PRAXI

Předsedající: M. Vrablík (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

NOVÉ LÉČEBNÉ A DIAGNOSTICKÉ POSTUPY V KARDIOLOGII

Předsedající: M. Škorňa (Brno)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

JAK ŽÍLY PROMLOUVAJÍ K SRDCI

Předsedající: D. Karetová (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

ANTITROMBOTIKA A KARDIOVASKULÁRNÍ INOVACE

Předsedající: P. Kala, Z. Moťovská, I. Varvařovský (Brno, Praha, Pardubice)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

POHLED AMBULANTNÍHO KARDIOLOGA

J. Veselý (Broumov)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

POHLED INVAZIVNÍHO KARDIOLOGA

P. Kala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS

DĚLÁME PRO PACIENTY PO IM MAXIMUM MOŽNÉHO?

Předsedající: P. Ošťádal (Praha)

SympoziumXXXI. výroční sjezd ČKS

JAK ODLIŠIT NOČNÍ HYPERTENZI A PORUCHY SPÁNKU PŘI 24-HODINOVÉ MONITORACI KREVNÍHO TLAKU? PROTOKOL STUDIE.

E. Kociánová, J. Obrová, M. Kamasová, L. Stanke, T. Vohralík, S. Genzor, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Noční hypertenze je těsně asociovaná s kardiovaskulárními komplikacemi a ovlivňuje přímo prognózu pacienta. Rozlišení mezi pravou noční hypertenzí a poruchami...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ MĚŘENÍ VELIKOSTI ANULU AORTÁLNÍ CHLOPNĚ U NEMOCNÝCH S TĚŽKOU AORTÁLNÍ STENÓZOU PŘED TAVI POMOCÍ ECHOKARDIOGRAFIE A MSCT VYŠETŘENÍM – RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ.

P. Kmoníček, M. Mates, T. Mráz, F. Holý (Praha, Praha 5)

Cíl: Srovnávali jsme výsledky měření anulu aortální chlopně u nemocných s těžkou aortální stenózou před TAVI echokardiografickým vyšetřením (z 2D...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

LUETICKÁ AORTITÍDA

K. Kubišová (Třinec)

49- letý pacient českého původu byl přijatý k hospitalizaci pro srdeční selhávaní. Echokardiograficky byla zobrazená systolická dysfunkce levé komory s...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

MULTIMODALITNÍ IMAGING A JEHO VÝZNAM U PACIENTA S MALIGNÍ VAZOSPASTICKOU ANGÍNOU S MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVOU OBĚHU

T. Štípalová, R. Panovský, M. Rezek, V. Feitová, H. Moravcová, L. Špinarová (Brno)

Klinická prezentace: 45-letý pacient byl referován do našeho kardiocentra po mimonemocniční zástavě oběhu. Iniciálním EKG nálezem na místě zásahu byla...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ REGULACE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BĚHEM ORTOSTATICKÉ ZÁTĚŽE U OSOB S VAZODEPRESORICKOU SYNKOPOU

J. Galuszka, M. Kaiserová, J. Zapletalová, I. Buriánková, P. Doupalová, M. Táborský (Olomouc)

Cíl:Hodnocení variability krevního tlaku a baroreflexu během ortostatické zátěže u osob s vazodepresorickou synkopouSoubor a MetodikaSkupina 20 osob (14 žen,...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U NONCOMPLIANTNÍHO INTRAVENÓZNÍHO NARKOMANA PO MVR

J. Pavlas, J. Walder, I. Horák (Ostrava)

Úvod: Infekční endokarditida (IE) je závažné onemocnění s vysokou mortalitou, definované jako infekce nativních nebo arteficiálních srdečních chlopní, povrchu endokardu...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

PLICNÍ EMBOLIE JAKO PRIMOMANIFESTACE NEFROTICKÉHO SYNDROMU

F. Haltuf, R. Pudil, R. Malý, M. Kadlec, A. Malá (Hradec Králové)

Úvod: Nefrotický syndrom je soubor klinických a laboratorních příznaků charakterizovaný proteinurií, hypoproteinémií, hypercholesterolémií a periferními otoky. Proteinurie je způsobena zvýšenou...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ALKOHOL V HLAVNÍ ROLY SPOUŠTĚČE KOMOROVÝCH ARYTMII CHARAKTERU TORSADE DE POINTES.

F. Kováčik, M. Rada, J. Přeček, P. Heinc, M. Hutyra , M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Torsade de pointes je forma polymorfní komorové tachykardie. Je spojována s vrozeným nebo získaným syndromem dlouhého QTc. Vrozený syndrom...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

STATINOVÁ INTOLERANCE VS. BAASTRUPŮV SYNDROM

M. Vitásková, P. Fendrych, T. Jančušková, V. Adámková (Praha)

ÚVOD: Na naše pracoviště byl odeslán 78-letý pacient ke zvážení biologické léčby z důvodu intolerance statinů. Ischemická choroba srdeční je u...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NONKOMPAKTNÍ KARDIOMYOPATIE

Z. Paulů, M. Rada, Š. Hudec, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Nonkompaktní kardiomyopatie (LVNC) je vzácné onemocnění podmíněné intrauterinní poruchou myokardiální morfogenze. Nonkompaktní myokard se vyskytuje zejména v apikální části...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

FIBRILACE KOMOR JAKO NÁSLEDEK UŽITÍ KOMBINACE KRATOMU A KOFEINU U ADOLESCENTA

J. Dodulík, J. Plášek, M. Lazárová, J. Václavík (Ostrava)

Úvod: Mitragyna speciosa je strom vyskytující v jihovýchodní Asii. Z jeho sušených listů se získává přípravek známý jako kratom. V nižších...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

STUDIE PREVAL 2 PRVNÍ VÝSLEDKY – IKEM

V. Adámková, K. Hejduk, J. Hubáček, Š. Vítko, I. Houšková, L. Peterková, M. Vitásková, M. Hejna, O. Kica, M. Fialová, P. Raška, D. Hamplová, L. Dušek (Praha)

ÚvodCOVID 19 představoval (a představuje) velmi závažnou komplikaci zdravotního stavu. Od počátku epidemie byl IKEM zapojen do vyšetřovacích studií -...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

EKG A JEHO DIAGNOSTICKÁ ROLE PŘI HYPOTERMII

D. Ulrichová, P. Sedloň , M. Hajšl, M. Malý (Praha)

Úvod: Elektrokardiografii nejčastěji využíváme k odhalení strukturálních poruch myokardu a arytmií, v některým případech však může pomoci i s diagnostikou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

KOGNITIVNÍ FUNKCE U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM V TERMINÁLNÍM STADIU

V. Adámková, J. Pirk, J. Hubáček, I. Linhartová, J. Žižka (Praha)

Úvod: Terminální stádium chronického srdečního selhání je doprovázeno chronickou orgánovou hypoperfuzí, která se týká i mozku. Následkem je  porucha cerebrovaskulární...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE ZPŮSOBENÁ AL AMYLOIDÓZOU U 76LETÉ PACIENTKY

E. Mázsárová, R. Aiglová, M. Kamasová (Olomouc)

Hypertrofická kardiomyopatie je komplexní kardiologická diagnóza se širokou diferenciální diagnostikou. Etiologicky může být toto onemocnění způsobené familiárně podmíněnou mutací sarkomerických...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

LONG-TERM LDL-APHERESIS TREATMENT AND DYNAMICS OF CIRCULATING MIRNAS IN PATIENTS WITH SEVERE FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA

D. Dlouhá, M. Bláha, P. Hucková, V. Lánská, J. Hubáček, V. Blaha (Praha, Hradec Králové)

Background: Familial hypercholesterolemia (FH) is an autosomal-dominant disorder caused by mutations within the LDLR, APOB, and PCSK9 genes, characterized by...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

PREDIKTORY PŘÍTOMNOSTI KOMOROVÉHO TROMBU U PACIENTŮ PO AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU

Š. Hudec, M. Hutyra, J. Přeček, M. Rada, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Stanovení faktorů predikujících přítomnost LKT u pacientů po akutním STEMI pomocí anamnestických údajů a zobrazovacích modalit -  echokardiografie, magnetické...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

DISEKCE AORTY A JEJÍ KLINICKÁ MANIFESTACE

M. Rada, Z. Paulů, Š. Hudec, J. Přeček, M. Táborský (Olomouc)

Prezentujeme případ 61leté pacientky přijímané na kardiologickou kliniku pro zcela atypické mírné bolesti na hrudi doprovázené dušností. Jedná se o pacientku...

Tématický okruh: Kardio 35 - kazuistiky
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

KATÉTROVÁ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ METODOU HPSD; NAŠE ZKUŠENOSTI

J. Jež, F. Souček, A. Širůčková, I. Raková, F. Lehar, Z. Stárek, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Rekurence fibrilace síní po radiofrekvenční katetrové ablaci (RFA) zůstává relativně vysoká. Snaha o zrychlení a zefektivnění RFA vedla ke...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NOVĚ VZNIKLÉ POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY NÁSLEDKEM VÝZNAMNÉ AORTÁLNÍ REGURGITACE - KAZUISTIKA.

K. Koščová, F. Málek, R. Kočková, P. Neužil, P. Formánek (Praha)

62-letý muž s pozitivní rodinnou anamnézou pro KVO byl přijatý v říjnu 2022 na spádové interní oddělení pro dušnost a...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

DVĚ NEOBVYKLÉ PŘÍČINY NEADEKVÁTNÍCH VÝBOJŮ ICD

J. Vácha, M. Špaček, M. Fedorco, O. Moravec, M. Táborský (Olomouc)

Implantace kardioverter-defibrilátoru je efektivní metoda prevence náhlé srdeční smrti u selektovaných pacientů. Jednou ze závažných komplikací jsou neadekvátní výboje, které...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

PREDIKTORY PROGNÓZY PACIENTŮ S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU KOMPLIKOVANÝM INICIÁLNĚ KARDIOGENNÍM ŠOKEM

T. Muzafarova, Z. Moťovská, O. Hlinomaz, P. Kala, M. Hromádka, J. Přeček, J. Mrozek, J. Matějka, J. Kettner, J. Bis, J. Jarkovský (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Hradec Králové)

Cíl. Navzdory moderním léčebným metodám zůstává mortalita pacientů s akutním infarktem myokardu iniciálně komplikovaným kardiogenním šokem (KŠ-AIM) stále vysoká. Studium...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

OBJEMNÝ SEPTÁLNÍ HEMATOM JAKO KOMPLIKACE RETROGRÁDNÍ REKANALIZACE CHRONICKÉHO UZÁVĚRU PRAVÉ KORONÁRNÍ TEPNY

R. Štípal, M. Poloczek, J. Kaňovský, M. Miklíková, P. Kala (Brno)

Klinická prezentace: 75-letá pacientka s námahovou anginou pectoris a průkazem zátěžové myokardiální ischémie s koronarografickým nálezem chronického kolateralizovaného uzávěru pravé...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS