Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6796 / vypisuji: 31 - 60

KDY POMŮŽE REPROGRAMACE KS V AKUTNÍCH STAVECH?

M. Paďour (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

KOMPLIKACE PO STRUKTURÁLNÍCH INTERVENCÍCH

M. Želízko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

KOMPLIKACE PO KORONAROGRAFII A PCI

T. Kovárník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

OSUD PACIENTŮ INDIKOVANÝCH Z ECMO NA LVAD

V. Melenovský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PŘEHLED LITERATURY 2019

J. Pařenica (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PRAKTICKÁ ANALÝZA ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY U LŮŽKA NEMOCNÉHO

P. Waldauf (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

ZÁKLADY NUTRIČNÍ PODPORY KRITICKY NEMOCNÉHO – UPDATE

J. Maňák (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PACIENT S DIABETES MELLITUS PO IM

D. Vondráková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

BIOMARKERY U INFARKTU A KRITICKÝCH STAVŮ

H. Brodská (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

MINOCA – ÚLOHA INVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY

P. Kala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

INFARKT MYOKARDU 2. TYPU

J. Pařenica (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

„RYCHLÉ“ ALGORITMY TŘÍDĚNÍ PACIENTŮ S PODEZŘENÍM NA AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU

D. Rajdl (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PŘEDSTAVUJE DOSTUPNOST PARENTERÁLNÍHO PROTIDESTIČKOVÉHO LÉKU VÝZNAMNÝ PŘÍNOS?

M. Mates (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM – PRASUGREL VŠEM?

O. Hlinomaz (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

STUDIE COMPLETE

M. Želízko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

STUDIE TWILIGHT-ACS

T. Kovárník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

STUDIE HYPERION

J. Karásek (Liberec)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

STUDIE ISAR-REACT 5.

I. Varvařovský (Pardubice)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

GUIDELINES ESC: PLICNÍ EMBOLIE.

R. Rokyta (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

ULTRAZVUK V RYCHLÉ DIAGNOSTICE

J. Ulman (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ PODPORY OBĚHU

I. Netuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

TAJEMSTVÍ DIAGNÓZY HFPEF

A. Linhart (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

CO JE NOVÉHO V PROBLEMATICE ŽILNÍCH VSTUPŮ? POLÁK MARTIN, INTERNÍ ODDĚLENÍ KLAUDIÁNOVY NEMOCNICE A SPPK

M. Polák (Mladá Boleslav)

Problematika žilních vstupů je i nadále aktuálním problémem napříč všemi obory. V České republikace je leaderem v této problematice Společnost...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

ECPR A ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ PUNKCE POHLEDEM MLADÉHO KARDIOLOGA – JEDINÁ CESTA DO BUDOUCNOSTI

R. Špaček, P. Branny, L. Škňouřil (Třinec)

ÚvodUltrazvukem navigované punkce cév se v posledních letech stávají standardem na mnoha pracovištích. Evidence na podporu tohoto trendu je solidní...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PROGNOSTICKÉ HODNOTY NEURON-SPECIFICKÉ ENOLÁZY (NSE) U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ (SZ) VE VZTAHU K POHLAVÍ A INICIÁLNÍMU RYTMU.

D. Vondráková, A. Krüger, M. Janotka, J. Naar, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha)

Úvod. NSE je aditivní prognostický ukazatel u nemocných po SZ. Údaje o prognostickém významu NSE v závislosti na pohlaví a...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

MONITORACE LAKTÁTU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI „ ... NUTNOST NEBO LUXUS? “

R. Sviták, Z. Kos (Karlovy Vary)

V období 2015 až 2018 byli ve studii šok –laktát sledování nemocní s diagnózou šokového stavu, kteří z místazásahu jsou transportování...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

ZEVNÍ AUTOMATICKÝ MASÁŽNÍ SYSTÉM U ZÁSTAVY OBĚHU, KOMPLIKACE A PITEVNÍ NÁLEZY.

A. Krüger, M. Syrůček, P. Ošťádal, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Neužil (Praha)

Úvod. Použití automatizované zevní srdeční masáže dává záchranářům možnost věnovat se ostatním činnostem spojených s kardiopulmonální resuscitací. Získávají tak potřebný...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

KOMA PERZISTUJÍCÍ 72 HODIN PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH TEPLOTNÍ MANAGEMENT PREDIKUJE NEPŘÍZNIVÝ NEUROLOGICKÝ STAV ZA ŠEST MĚSÍCŮ

M. Kleissner, M. Šramko, J. Kettner, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Včasná prognostikace u komatozních pacientů po mimonemocniční oběhové zástavě (OHCA; out-of-hospital cardiac arrest) může zásadně pomoci v terapeutickém rozhodování...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PORANĚNÍ SDRUŽENÁ S KPR: MECHANICKÁ VS. MANUÁLNÍ MASÁŽ

J. Karásek, B. Blanková, A. Doubková, T. Pitašová, T. Bartes, D. Nahálka , T. Adámek (Liberec, Praha)

Úvod:Resuscitace mechanickými přístroji není na základě randomizovaných studií rutinně doporučována. Jedním z možných vysvětlení výsledků je poranění v souvislosti s...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

ZRANĚNÍ SPOJENÁ S KPR: JEJICH INCIDENCE, ZÁVAŽNOST A POROVNÁNÍ VYBRANÝCH SKUPIN NA ZÁKLADĚ PITEVNÍCH NÁLEZŮ

J. Karásek, B. Blanková, D. Nahálka , T. Bartes, T. Pitašová, A. Doubková, T. Adámek (Liberec, Praha)

Úvod:Problematika poranění v souvislosti s KPR nebyla od výrazného posílení laické resuscitace studována.Cíl:Popsat četnost a závažnost poranění z pitevních nálezu...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK