Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5985 / vypisuji: 31 - 60

MAGNETICKÁ REZONANCE V DIAGNOSTICE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ - POPIS PŘÍPADU

F. Varhaník, J. Hrečko, K. Mědílek, J. Bis, M. Solař (Hradec Králové)

Úvod: Diagnostika akutního infarktu myokardu po mimonemocniční oběhové zástavě bývá obtížná, protože interpretace symptomů, EKG, biomarkerů i koronarografického nálezu může...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

POROVNÁNÍ MIMONEMOCNIČNÍCH ZÁSTAV OBĚHU U PACIENTŮ S ICHS A JINOU KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍČINOU

M. Strýček, J. Karásek, J. Seiner, R. Polášek (Liberec)

Úvod: Mimonemocniční srdeční zástava (OHCA) patří mezi časté příčiny úmrtí dospělé populace. Nejčastější příčinou OHCA jsou kardiovaskulární onemocnění. S ohledem...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

BALÓNKOVÁ KONTRAPULZACE, ECMO A TRANSPLANTACE SRDCE V PRŮBĚHU 24 HODIN U PACIENTA V KARDIOGENNÍM ŠOKU

A. Trčková, L. Špinarová, J. Krejčí, M. Novák, M. Rezek, P. Pavlík, J. Ondrášek, P. Němec, V. Horváth (Brno)

Je podána kazuistika 42letého muže s dilatační kardiomyopatií po v.s. prodělané myokarditidě. Ejekční frakce levé komory (EFLK) vstupně 25%, přechodně...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

HEPATOPULMONÁLNÍ SYNDROM JAKO PŘÍČINA HYPERDYNAMICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Hrečko, M. Solař (Hradec Králové)

55-letá žena s histologicky verifikovanou jaterní cirhózou toxonutritivní etiologie (Child Pugh stadium A-B) byla přijata pro šokový stav provázený anasarkou....

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

SYNDROM TUKOVÉ EMBOLIE U MLADÉHO MUŽE

J. Junková, L. Gergely (Písek)

Embolie tukových částic při frakturách dlouhých kostí nebo při rozsáhlém poškození měkkých tkání je popisována jako častý fenomén, ale klinicky...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

CHIARIHO SÍŤKA, MOŽNÝ PROTEKTIVNÍ FAKTOR U NEMOCNÝCH S TROMBEMBOLICKOU NEMOCÍ. KAZUISTIKA.

R. Bánszky, M. Jakl, F. Varhaník, M. Solař (Hradec Králové)

46letá žena byla hospitalizována pro akutní bilaterální plicní embolii, která prokázána na CT angiografii. Pacientka byla při přijetí hemodynamicky stabilní,...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

NÍZKODÁVKOVANÁ TROMBOLÝZA V LÉČBĚ CHLOPENNÍ TROMBÓZY

M. Solař, M. Kulířová, R. Pelouch, H. Ševčíková, I. Blažková (Hradec Králové)

Úvod: Trombóza chlopenní protézy i nativní chlopně je závažný stav. Léčba redukovanou dávkou trombolýzy je novým terapeutickým postupem, který může být...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE S POUŽITÍM HANDGRIPU V DIAGNOSTICE KORONARO-SUBKLAVIÁLNÍHO STEAL SYNDROMU

M. Hozman, A. Schee (Karlovy Vary)

Úvod: Koronaro-subklaviální steal syndrom (CSSS) je vzácnou pozdní komplikací CABG využívající LIMA. Hemodynamicky významná stenóza nebo totální okluze arteria subclavia...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

STANOVENÍ TROPONINU I VYSOCE SENSITIVNÍ METODOU NA AKUTNÍ AMBULANCI KARDIOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ

J. Málek, A. Staňková, P. Živný , P. Vojtíšek, J. Matějka (Pardubice)

Úvod: Bolest na hrudi patří mezi nejčastější důvody návštěvy pohotovostních ambulancí. Akutní infarkt myokardu je konečnou diagnozou u menšiny těchto pacientů....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE – UPDATE

V. Brázdil (Brno)

Úvod:Takotsubo kardiomyopatie (TTS) patří mezi závažné stavy v akutní kardiologii, které často imitují akutní infarkt myokardu. Společným jmenovatelem pro obě...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 16. konference ČAAK

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE – MANUÁLNÍ NEBO MECHANIZOVANÁ SRDEČNÍ MASÁŽ

M. Navrátilová, A. Šipková, E. Horálková, H. Sedláková, T. Janota (Praha)

Náhlá zástava oběhu je jedním ze stavů vyžadujících okamžitý a přitom celkem náročný postup, aby byla postiženému dána naděje na...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 16. konference ČAAK

PALIATIVNÍ PÉČE U PACIENTA S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM – NEVĚDOMOST X NEDOSTATEČNÁ KOMUNIKACE

M. Navrátilová, J. Malík, A. Šipková (Praha)

Pacienti s chronickým srdečním selháním jsou specifickou skupinou. Jejich onemocnění je spojeno s velkým množstvím multifaktoriálních problémů. Dnešní medicína nabízí...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 16. konference ČAAK

POROVNÁNÍ METOD INICIÁLNÍHO ZMĚŘENÍ ARTERIÁLNÍHO KREVNÍHO TLAKU U NEMOCNÝCH NA PODPOŘE NORADRENALINEM

M. Hromádka (Plzeň)

Porovnání metod iniciálního změření arteriálního krevního tlaku u nemocných na podpoře noradrenalinemÚvod: Před kanylací tepny k zajištění invazivního měření tlaku...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - sesterský, 16. konference ČAAK

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE S POUŽITÍM MIMOTĚLNÍHO SYSTÉMU ECMO

Y. Popovych, V. Mochová (praha)

Úvod. Oběhová zástava je kritický, život ohrožující stav. V případě, že se nedaří obnovit oběh standardními prostředky, tak aplikacíextrakorporálního oběhu...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 16. konference ČAAK

NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE SUBKUTÁNNÍHO IMPLANTABILNÍHO KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTORU INDUKOVANÉ KOMPRESEMI HRUDNÍKU

P. C. Cmorej, E. Smržová (Ústí nad Labem)

Prezentujeme 30letého pacienta po transplantaci srdce se subkutánním implantabilním kardioverter-defibrilátorem (EMBLEM MRI S-ICD, Boston Scientific), který byl resuscitován v přednemocniční...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 16. konference ČAAK

V HLAVNÍ ROLI HRUDNÍ DRÉN

M. Glűcková, P. Dokoupilová, J. Karas (Olomouc)

Úvod: Co je to TARAFS (torakoskopicky asistovaná radiofrekvenční ablace). U které skupiny pacientů se tento výkon provádí. Specifika na operačním sále. Kazuistika : Která...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 16. konference ČAAK

KAZUISTIKA - PERIKARDIÁLNÍ VÝPOTEK JAKO MOŽNÁ KOMPLIKACE KATETRIZAČNÍHO UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ

I. Vičíková, M. Poloczek, Z. Weberová, P. Kala (Brno)

Katetrizační uzávěr ouška levé síně patří k alternativě prevence cévních mozkových příhod u pacientů s fibrilací síní. Ve studii PRAGUE...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 16. konference ČAAK

PROHLÁŠENÍ „DO NOT RESUSCITATE“ A INSTITUT „DŘÍVE VYSLOVENÉHO PŘÁNÍ“

A. Alzaydeh, E. Todtová, J. Myšková, P. Ošťádal (Praha 5)

V dnešní moderní medicíně, kdy vztah lékař-pacient je na úrovni profesionálního partnerství, je stále více brán zřetel na pacientovo právo...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 16. konference ČAAK

PREVENCE A ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE

O. Toman (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

MATERIÁLY PRO MEDICÍNU BUDOUCNOSTI

J. Januška (Třinec)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ICD

J. Škoda (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ANTIKOAGULACE U PACIENTŮ S EPIZODAMI RYCHLÉHO SRDEČNÍHO RYTMU (AHRE)

G. Kaliská (Banská Bystrica, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

O ANTIARYTMICÍCH VÍM UŽ VŠECHNO. NEBO NE?

R. Čihák (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

REGISTR KARDIOSTIMULÁTORŮ V ČESKÉ REPUBLICE

M. Táborský (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K MAPOVÁNÍ A ABLACI KT

P. Peichl (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

BIOPHYSICS OF LESION CREATION: FOCUS ON COOL TIP ABLATION

P. Peichl (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

NOVÁ INTERVENČNÍ LÉČBA REKURENTNÍCH SYNKOP/SYMPTOMATICKÉ BRADYKARDIE

D. Wichterle (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ABLACE FS A MORTALITA - KRITICKÁ ANALÝZA STUDIE CABANA

D. Wichterle (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

TECHNIKY K RYCHLÉ A BEZPEČNÉ CÉVNÍ A TRANSSEPTÁLNÍ PUNKCI

T. Skála (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SOUČASNÉ MOŽNOSTI MAPOVÁNÍ A KATETRIZAČNÍ ABLACE U KANÁLOPATIÍ

P. Hlivák (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium