Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6809 / vypisuji: 241 - 270

KAZUISTIKA 6

H. Línková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA 5

A. Myjavec (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA 4

J. Nečas (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA 3

R. Kočková (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

KAZUISTIKA 1

S. Kovalová (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

MALÝ VÝTOKOVÝ TRAKT A/NEBO ANULUS A JEHO DŮSLEDKY

M. Brtko (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY ROSSOVY OPERACE V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU FN MOTOL

P. Bukovský (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

JE OSUD NEMOCNÝCH S PARADOXNÍ LOW-FLOW AORTÁLNÍ STENÓZOU ODLIŠNÝ?

Z. Hlubocká (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOVÉ VÝSLEDKY PO CHIRURGICKÉ A INTERVENČNÍ LÉČBĚ NEMOCNÝCH S LOW-FLOW AORTÁLNÍ STENÓZOU S NÍZKOU EF LK

K. Linhartová (Plzeň)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

NÁRŮST GRADIENTU NA PROTÉZE

P. Antonová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

PSEUDOANEURYSMA AORTOMITRÁLNÍHO SPOJENÍ PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

J. Nečas (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY A ZÁLUDNOSTI PO KOREKCI DEFEKTU SEPTA SÍNÍ

D. Žáková, T. Zatočil (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY A ZÁLUDNOSTI PO KOREKCI KOARKTACE AORTY

R. A. Gebauer (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

ORGANIZACE PÉČE A ROLE TERÉNNÍHO KARDIOLOGA PŘI PÉČI O PACIENTY PO NÁHRADĚ CHLOPNĚ

J. Kajzr

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

SPECIFICKÉ KOMPLIKACE PO SAVR

I. Skalský (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

SPECIFICKÉ KOMPLIKACE PO TAVI

M. Mates (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

SAVR – TECHNIKA, VÝKON

P. Němec (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

TAVI – TECHNIKA, VÝKON

J. Šťásek (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

TĚLO A DUŠE V MIMOTĚLNÍM OBĚHU I, "TĚLO V MIMOTĚLNÍM OBĚHU"

R. Wagner (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 21. symposium o chlopenních vadách

TACHYKARDIÍ INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE

J. Honěk (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o KARDIOMYOPATIÍCH před kardiologickou atestací 2019

STIMULACÍ INDUKOVANÁ KARDIOMYOPATIE

P. Kubuš (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o KARDIOMYOPATIÍCH před kardiologickou atestací 2019

TAKO TSUBO KARDIOMYOPATIE

J. Seménka (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o KARDIOMYOPATIÍCH před kardiologickou atestací 2019

SRDEČNÍ TRANSPLANTACE

L. Špinarová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o KARDIOMYOPATIÍCH před kardiologickou atestací 2019

DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE A LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Špinar (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o KARDIOMYOPATIÍCH před kardiologickou atestací 2019

HYPERTROFICKÁ KARDIOMYOPATIE A LÉČBA OBSTRUKCE

J. Veselka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o KARDIOMYOPATIÍCH před kardiologickou atestací 2019

ROZDĚLENÍ KARDIOMYOPATIÍ, GENETIKA

J. Bonaventura (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše, co potřebuji vědět o KARDIOMYOPATIÍCH před kardiologickou atestací 2019

LDL-C JAKO JEDINÝ KV RIZIKOVÝ FAKTOR A PCSK9-I JAKO PŘELOM V PREVENTIVNÍ KARDIOLOGII

R. Češka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

SEKUNDÁRNÍ PREVENCE ICHS: KDO JE ZODPOVĚDNÝ

V. Danzig (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

NAŠICH PRVNÍCH 6 MĚSÍCŮ S IPCSK-9 - MEDICÍNSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ZKUŠENOSTI

D. Karásek

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

HDL-CHOLESTEROL AKTUÁLNĚ (NEJEN) PRO KARDIOLOGA

M. Vrablík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů