Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6328 / vypisuji: 241 - 270

STUDIE MARVEL

J. Petrů, L. Dujka, J. Šimon, L. Šedivá, J. Šorf, M. Chovanec, M. Janotka, P. Neužil (Praha)

BACKGROUND: Micra TPS© is a leadless VVI mode pacemaker that is implanted in the right ventricle and provides rate response...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÁ PROGNÓZA A ANALÝZA PŘÍČIN ÚMRTÍ PACIENTŮ LÉČENÝCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBOU

R. Polášek, S. Barra , R. Duehmke , R. Providencia, K. Narayanan, C. Reitan, T. Roubíček, S. Pettit, P. Defaye , S. Boveda (Liberec, V. N. Gaia, Portugal, West Suffolk, United Kingdom, London, United Kingdom, Hyderabad, India, Lund, Sweden, Cambridge, United Kingdom, Grenoble, France, Toulouse, France)

Úvod: Cílem naší práce byla analýza dlouhodobého přežívání pacientů léčených srdeční resynchronizační léčbou (CRT), především s ohledem na použitý typ...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ VYSOKOFREKVENČNÍHO EKG U RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY

J. Lipoldová, M. Matejková, P. Leinveber, J. Halámek, F. Plešinger, P. Jurák, A. Nagy, M. Novák (Brno)

Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (CRT) je i po čtvrtstoletí zatížena vysokým procentem nonrespondérů. Jedním z důvodů je suboptimální nastavení přístroje....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

VÝSLEDKY KRÁTKODOBÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO KATÉTROVÉ ABLACI NEURÁLNĚ ZPROSTŘEDKOVANÝCH BRADYKARDIÍ ČI SYNKOPÁLNÍCH STAVŮ

A. Bulava, J. Haniš, D. Sitek, A. Novotný (České Budějovice)

Úvod: Radiofrekvenční (RF) katétrová ablace terminálních gangliových plexů (kardioneuroablace, KNA) se jeví jako slibná metoda léčby neurálně zprostředkovaných synkop či...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

IZOLACE PLICNÍCH ŽIL RF BALONEM, ÚVODNÍ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

L. Šedivá, J. Petrů, M. Janotka, M. Chovanec, J. Škoda, P. Neužil (Praha)

Úvod: Izolace plicních žil bod po bodu je zlatým standardem katetrizační léčby fibrilace síní . Ve snaze nabídnout invazivní léčbu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT KOMOROVÝCH ARYTMIÍ U PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM CRT-D

T. Roubíček, J. Kupec, J. Štros, P. Kučera, J. Černý, R. Polášek (Liberec)

Úvod: Implantace kardioverteru-defibrilátoru s možností biventrikulární stimulace (CRT-D) v prevenci náhlé srdeční smrti je v současné době běžnou praxí. Naše...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

REVERZNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A NÍZKÉ HODNOTY NT-PROBNP 1 ROK PO IMPLANTACI CRT PREDIKUJÍ DOBROU PROGNÓZU PACIENTA

T. Roubíček, J. Štros, P. Kučera, P. Nedbal, J. Černý, D. Wichterle, R. Polášek (Liberec, Praha)

Úvod: Třetina pacientů neodpovídá na srdeční resynchronizační terapii (CRT). Naše studie se zabývala významem krátkodobé odpovědi na CRT jakožto prediktoru...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ METODIKY INVAZIVNĚ ELEKTROFYZIOLOGICKY A SUBSTRÁTOVĚ NAVIGOVANÉ STEREOTAKTICKÉ RADIOCHIRURGICKÉ ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ

R. Neuwirth, J. Cvek, L. Knybel, O. Jiravský, J. Chovančík, M. Fiala, L. Škňouřil (Třinec, Ostrava, Brno)

Cíl:Srovnání dvou metodik používané k zaměření cílového objemu robotického ozařovače, stereotaktická radiochirurgická ablace (SRA) navigovaná pomocí invazivního elektrofyziologického vyšetření oproti...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÁ EFEKTIVITA PRIMÁRNÍ ENDOKAKARDIÁLNÍ ABLACE KOMOROVÉ TACHYKARDIE PŘI ARVC

M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, M. Hrošová, M. Černošek, J. Maňoušek, J. Januška, P. Kala (Brno, Třinec)

Cíl: Zhodnocení prevalence recidiv komorové tachykardie (KT) po extenzivní endokardiální ablaci KT u ARVC a potřeba epikardiálního přístupu při reablaci...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ IMPLANTABILNÍHO KAROTICKÉHO FILTRU - NOVÁ MOŽNOST PREVENCE TROMBOEMBOLIE U NEMOCNÝCH S FIBRILACÍ SÍNÍ

P. Neužil, L. Dujka, V. Lekešová, P. Hála, E. Jirešová, P. Moučka, M. Kovář, J. Petrů (Praha)

Cíl: Fibrilace síní je nejčastější arytmií v dospělé populaci. Významný podíl na zvýšování morbidity a mortality pacientů s touto arytmií...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉHO MODELOVÁNÍ K POPISU SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE A RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY

M. Ložek, L. RIEDLBAUCHOVÁ, J. Janoušek (Praha)

Úvod: Srdeční dyssynchronie vzniká v důsledku porušení převodního systému srdečního na úrovni komor (blok levého nebo pravého Tawarova raménka). V...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

OBĚHOVÁ ZÁSTAVA U PACIENTA S VÝZNAMNOU PULMONÁLNÍ REGURGITACÍ

P. Klofáč, T. Roubíček, R. Polášek (Liberec)

   V dospělé populaci stoupá počet jedinců, kteří mají vrozenou srdeční vadu (VSV) Nyní je takových pacientů v absolutním čísle...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

TAMPONÁDA PERIKARDU - NEOBVYKLÁ KOMPLIKACE AKUTNÍ PANKREATITIDY

P. Přenosilová, G. Štěrbáková, J. Duršpek, O. Sirotek (Plzeň)

Úvod: V kazuistice je prezentován případ mladého muže s tamponádou perikardu při akutní pankreatitidě. Na rozdíl od pleurálních výpotků a...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

MASIVNÍ INFILTRACE LEVÉ SRDEČNÍ SÍNĚ VELKOBUNĚČNÝM B-LYMFOMEM – OBRAZOVÁ KAZUISTIKA

B. Polová, T. Roubíček, R. Polášek (Liberec)

Velkobuněčný B-lymfom je nejčastějším z řady non-Hodgkinských lymfomů s incidencí v 4/100 000 pacientů. Primární extranodální postižení různých systémů je...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

PLASMA OSTEOPONTIN LEVELS, BUT NOT ITS MYOCARDIAL EXPRESSION, REFLECT HEART FAILURE SEVERITY IN RECENTLY DIAGNOSED DILATED CARDIOMYOPATHY

J. Podzimková, T. Paleček, P. Kuchynka, J. Marek, B. Daněk, M. Jáchymová, M. Šafaříková, M. Kalousová, T. Zima, A. Linhart (Praha)

Background and aim of the study: An extracellular matrix glycoprotein osteopontin (OPN) may be detected in elevated levels in both...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY PERKUTÁNNÍ LÉČBY ZÁVAŽNÉ MITRÁLNÍ INSUFICIENCE POMOCÍ SYSTÉMU MITRACLIP U NEMOCNÝCH S VYSOKÝM RIZIKEM KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU.

J. Hlaváček, M. Červinková, P. Vojtíšek, P. Červinka (Ústí nad Labem)

Úvod: Mitrální regurgitace (MR) je druhou nejčastěji kardiochirurgicky intervenovanou chlopenní vadou. Nicméně velká část nemocných je ke kardiochirurgickému výkonu kontraindikována pro komorbidity....

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTICKÁ A EKONOMICKÁ VÝTĚŽNOST TRANSTELEFONNÍ EKG MONITORACE A KONVENČNÍHO VYŠETŘOVACÍHO POSTUPU U PACIENTŮ S PALPITACEMI A SYMPTOMŮ SUSPEKTNĚ ARYTMOGENNÍ ETIOLOGIE – 3 LETÉ ZKUŠENOSTI

J. Chovančík, V. Bulková, O. Jiravský, R. Neuwirth, M. Hrošová, B. Szmek, P. Kufová, L. Škňouřil (Třinec, Brno)

Cíl: Srovnání diagnostické výtěžnosti a následně cost analýzy nákladů konvenčního vyšetřovacího postupu (24 hod EKG Holter, atd.) a moderní monitorovací...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ STEREOTAKTICKÉ RADIOCHIRURGIE K BLOKÁDĚ GANGLION STELLATUM – PRVNÍ ZKUŠENOSTI

M. Hudec, O. Jiravský, R. Špaček, R. Neuwirth, J. Fismol, L. Škňouřil, J. Cvek (Třinec, Ostrava)

Cíl: prezentovat první zkušenosti s blokádou ganglion stellatum (GS) pomocí stereotaktické radiochirurgie.Úvod: horní hrudní sympatektomie (HHS) je zavedenou metodou léčby...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

TROMBÓZA DESCENDENTNÍ AORTY JAKO PŘÍČINA PERIFERNÍ EMBOLIZACE

M. Prokopová, T. Mráz, P. Neužil  (Praha)

Úvod: Nejčastější zdrojem periferní embolizace je srdce. Velmi častou příčinou je intrakardiální trombus při fibrilaci síní, dále pak trombus při...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

RIGHT VENTRICULAR FUNCTION ASSESSMENT USING GATED BLOOD-POOL SPECT VENTRICULOGRAPHY IN PATIENTS WITH ADVANCED HEART FAILURE

V. Melenovský, M. Tupý, K. Chytrá, N. Solar, H. Al-Hiti, L. Mlatečková, J. Terš, I. Netuka, J. Kautzner (Praha)

Purpose: Assessment of right ventricular (RV) function and volumes is critical for planning of advanced heart failure (HF) therapies, but...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

VZÁCNÝ PŘÍPAD PRIMÁRNÍHO VYSOCE AGRESIVNÍHO TUMORU PERIKARDU

M. Košťál, T. Zatočil, O. Savka, T. Ostřížek , P. Kala (Brno, Kyjov)

Abstrakt:Primární nediferencovaný maligní sarkomatoidní tumor perikardu je extrémně vzácné onemocnění se špatnou prognózou. Popisujeme případ 66 letého pacienta, který přichází...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT A PŘÍČINY PORUCHY REPERFUZE PLICNÍHO ŘEČIŠTĚ PO AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLII

J. Mrózek, J. Petrová, J. Václavková, V. Janovský, P. Bindas, L. Kraus, P. Jansa (Ostrava, Opava, Nový Jičín, Praha)

Cíl: V naši práci jsme hodnotili incidenci, rizikové faktory a klinický dopad poruchy reperfuze po plicní embolii.Soubor a metodika: 85...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

LEFT VENTRICULAR SYSTOLIC FUNCTION IN SELECTIVE AND NONSELECTIVE HIS BUNDLE PACING – A PILOT ECHOCARDIOGRAPHIC STUDY

O. Ionita, R. Prochazková, P. Štros, J. Veselá, R. Petr, H. Línková, K. Čurila (Praha)

Background: His bundle pacing (HBP) physiologically activates the ventricles through the His-Purkinje system. However, in some patients (pts), a nonselective...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

SMUTNÝ PŘÍPAD JEDNÉ PADESÁTNICE

I. Pavlas, T. Gistinger, R. Kološová, K. Zeman (Frýdek-Místek)

Jená se o ženu r.1968. První záznam v kadiologické ambulanci z roku 2004 kde sledování pro lehkou aort. stenozu na...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

BIOMARKERY RENÁLNÍCH FUNKCÍ V PROGNOSTICKÉ STRATIFIKACI PACIENTŮ S PLICNÍ HYPERTENZÍ

J. Přeček, M. Hutyra, M. Janošík, Ľ. Hajný, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Prognóza pacientů s plicní hypertenzí (PH) je heterogenní. Pro prognostickou stratifikaci lze využít celou řadou faktorů, včetně hladiny biomarkerů.Cíl:...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

VZÁCNĚJŠÍ PŘÍČINA BOLESTÍ NA HRUDI S POZITIVITOU TROPONINU

J. Flašík, Y. Hrčková , M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Následující kazuistika popisuje vzácnější etiologii bolestí na hrudi s pozitivitou troponinu. Popis případu: 36letý pacient byl přeložen na naší kliniku...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

MONDOROVA CHOROBA, VZÁCNÁ FORMA MIGRUJÍCÍ FLEBITÍDY.

F. Kováčik, A. Smékal, M. Hutyra, J. Přeček, P. Heinc, M. Táborský (Olomouc)

  Úvod: Mondorova nemoc představuje zvláštní formu migrující tromboflebitídy. Projevuje se bolestivou indurací v místě postižené žíly.  Nejčastěji jsou postižené povrchové žíly...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

LABORATORNÍ PARAMETRY PACIENTŮ PO AORTOKORONÁRNÍM BYPASSU V PRŮBĚHU 12 MĚSÍCŮ PO OPERACI (1975 – 2016)

V. Adámková, P. Kačer, V. Adámek, T. Červinková , J. Hubáček, I. KrálováLesná, I. Houšková, D. KrálLesný, V. Lánská, J. Pirk (Praha)

Úvod: Inovace operační techniky provedení aortokoronárního bypasu zavedením používání a.mammaria interna výrazně zlepšilo kvalitu bypassů a délku jejich přežití. Zlepšením...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

BILATERÁLNÍ POSTIŽENÍ RENÁLNÍCH ARTERIÍ PŘI FIBROMUSKULÁRNÍ DYSPLAZII

R. Bánszky, M. Solař (Hradec Králové)

Fibromuskulární dysplazie (FMD) je neaterosklerotická nezánětlivá angiopatie, která způsobuje vazivovatění cévní stěny s následnou stenotizací cévního lumen. Nemoc postihuje typicky...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

NEBAKTERIÁLNÍ TROMBOTICKÁ ENDOKARDITIDA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ

F. Varhaník, M. Leško, V. Chovanec, A. Myjavec, M. Solař (Hradec Králové)

35letá žena byla přijata pro známky akutní kritické ischemie levé horní končetiny, která byla řešena chirurgicky. Při pátrání po zdroji...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS