Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6957 / vypisuji: 241 - 270

FUNKČNÍ HODNOCENÍ MIKROCIRKULACE U TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE – PILOTNÍ STUDIE

V. Brázdil, M. Hudec, M. Poloczek, R. Štípal, P. Jeřábek, O. Boček, J. Kaňovský, E. Chvátalová, V. Kadlecová, P. Kala (Brno)

Úvod:Takotsubo kardiomyopatie (TTC) představuje akutní stav v kardiologii imitující akutní infarkt myokardu. Patogeneze TTC nebyla doposud objasněna, nicméně je známo,...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

PŘÍNOS COPEPTINU A CRP K DIAGNOSTICE AKUTNÍ MYOKARDITIDY MIMIKUJÍCÍ AKS V MLADÉ POPULACI

J. Pařenica, E. Ganovská, K. Helánová, J. Jarkovský, P. Kala, K. Marcinechová, M. Šmerdová, R. Hledíková, P. Lokaj, S. Littnerová (Brno)

Akutní myokarditida mimikující akutní infarkt je relativně častým onemocněním přivádějícím mladé pacienty do nemocnice pro bolesti na hrudi. Podle doporučení...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

AKUTNÍ DISEKCE AORTY U PACIENTA PO TAVI PODMÍNĚNÁ ONEMOCNĚNÍM POJIVA.

Z. Komorová, L. Groch, J. Seménka, J. Sitar (Brno)

TAVI se stává stále častější metodou terapie význ. aort.vad u pac. s vysokým operačním rizikem konvenční chir. náhrady a na...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

NEČEKANÝ NÁLEZ U PACIENTKY S BOLESTMI NA HRUDI

P. Chládková, O. Hlinomaz, T. Hnát (Brno)

Jedná se o případ 36-leté pacientky, která byla akutně vyšetřena pro atypické bolesti na hrudi dne 28. 8. 2018. Doposud...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

TAKO-TSUBO KARDIOMYOPATIE PŘI HEMORAGICKÉ PERIKARDITÍDĚ

S. Hermanová, M. Novák, M. Rezek, J. Seménka (Brno)

75 letá žena byla přijata akutně pro dva týdny progredující dušnost. V laboratořích nález NTproBNP 2142ng/l, D-dim. 0,68mg/l, CRP 4,2mg/l,...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ JAKO ŘEŠENÍ KRVÁCENÍ PŘI NUTNÉ ANTIKOAGULAČNÍ TERAPII.

Z. Weberová, P. Kala, M. Poloczek, I. Vičíková (Brno)

Kazuistika: Řešení komplikace u pacienta s perzistentní fibrilací síní na trvalé antikoagulační terapii novými antikoagulancii se silným, nárazovým krvácením z hemeroidů a výrazným poklesem...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

PROBLEMATIKA KOMUNIKACE U PACIENTŮ V ANALGOSEDACI

D. Šloufová, H. Lazebníková, J. Stočesová, M. Hromádka, R. Rokyta  (Plzeň)

   Komunikace slouží jako prostředek k navázání kontaktu a propojení s okolním světem. Náš výzkum se zaměřil na problematiku komunikace s...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

PREVALENCE CTO U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU

B. Soukupová (Praha 2)

Refrakterní srdeční zástava je stav, kdy u nemocných se srdeční zástavou nedochází k obnově spontánní cirkulace – ROSC (Return of...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTA S ICD-NA CO JE TŘEBA MYSLET?

M. Navrátilová, T. Janota, A. Šipková, E. Horálková, V. Radvanovská (Praha)

Implantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD) efektivně brání náhlé zástavě oběhu na podkladě fibrilace komor nebo komorové tachykardie. Standardně je v současnosti generátor...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

BALÓNKOVÁ ANGIOPLASTIKA PLICNICE

Š. Lexová, P. Jansa, S. Heller (Praha)

Plicní hypertenze je hemodynamický stav definovaný zvýšením středního tlaku v plicnici na 25 mmHg a více. Chronická tromboembolická plicní hypertenze...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

EXTERNÍ ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE - JAK JI PROVÁDĚT NEJLÉPE?

D. Hetclová, M. Hutyra, A. Zezulková (Olomouc)

Externí elektrická kardioverze (EKV) patří v současné době mezi standardní výkony v léčbě fibrilace síní (FS). Její provedení je spojeno...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

BANDÁŽ AORTY METODOU EXOVASC®

M. Glűcková, P. Dokoupilová, J. Karas, A. Zezulková (Olomouc)

ÚvodSeznámení nelékařských pracovníků s metodou Exo Vasc®, kdy chirurg pevně obalí kořen aorty a část vzestupné aorty speciální polymerovou síťkou,...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

RIZIKOVÁ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ SRDEČNÍ TEPNY S MECHANICKOU PODPOROU OBĚHU IMPELLA CP Z POHLEDU SESTRY

A. Alzaydeh, V. Mochová, J. Myšková, P. Ošťádal (Praha)

Úvod. Impella je rodina mechanických srdečních podpor od společnosti Abiomed. Řadí se do kategorie krátkodobých, nepulsatilních srdečních podpor. V našem...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

SPÁNKOVÁ APNOE V KARDIOLOGII

K. Rabelová, Š. Dvořáková, D. Hetclová, K. Kubová, M. Hutyra, J. Přeček (Olomouc)

Úvod: Spánková apnoe je definována jako výskyt apnoických nebo hypopnoických zástav dechu ve spánku, které trvají 10 a více sekund a...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - sesterský, 17. konference ČAAK

SYSTÉMOVÁ TROMBOLÝZA Z POHLEDU SESTRY

P. Staňková, K. Kolísková (Brno)

Plicní embolie je stav, kdy dochází k uvolnění sraženiny z žilního řečiště (dolních končetin či malé pánve) a jejich vmetení...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - sesterský, 17. konference ČAAK

LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA Z POHLEDU SESTRY

B. Juračková, Š. Novotná (Brno)

Hluboká žilní trombóza je onemocnění postihující obě pohlaví napříč celým věkovým spektrem s četností cca 160/100 000 obyvatel. V terapii...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - sesterský, 17. konference ČAAK

CO JÁ PRO TEBE ? CO TY PRO (MĚ) SEBE ?

L. Březinová, Š. Dvořáková (Olomouc)

Úvod: V tomto šetření jsme se zaměřili na odpovědnost pacientů s AIM ke svému zdraví po ukončení hospitalizace. Cíl:Zjistit, do jaké míry...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, 17. konference ČAAK

ANTIKOAGULAČNÍ TERAPIE A JEJÍ ÚSKALÍ

J. Kvasnička (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

ESC 2019 GUIDELINES – PLICNÍ EMBOLIE

R. Rokyta (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

ESC 2019 GUIDELINES – SUPRAVENTRIKULÁRNÍ TACHYKARDIE

M. Fiala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

DIAGNOSTIKA

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

JAK INTERPRETOVAT VÝSLEDKY STUDIE PARAGON HF PRO KAŽDODENNÍ KLINICKOU PRAXI

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

KAZUISTIKA 4

M. Kamasová (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

KAZUISTIKA 5

J. Duršpek (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

KAZUISTIKA 3

P. Nesvadbová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA – UPDATE 2019

D. Karetová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

STRATEGIE HYPOLIPIDEMICKÉ LÉČBY U PACIENTA PO INFARKTU MYOKARDU - KDY, KOMU, JAK A PROČ?

J. Přeček (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

FIBRILACE SÍNÍ A CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA, ANEB CO NENÍ ZŘEJMÉ

R. Pudil (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

PACIENT S DIABETEM 2. TYPU S RIZIKEM CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

E. Kubíčková (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019

COMPLETE – COMPLETE REVASCULARIZATION WITH MULTIVESSEL PCI FOR MYOCARDIAL INFARCTION

T. Kovárník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, České kardiologické dny 2019