Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5985 / vypisuji: 241 - 270

TRANSSEPTÁLNÍ VALVE IN RING

V. Kočka (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

TRYTON - ALTERNATIVA K ZAVEDENÝM BIFURKAČNÍM TECHNIKÁM?

J. Widimský, D. Horák, V. Hraboš, Z. Šembera, L. Jaworski (Praha, Liberec, Liberec 1, Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

15 LET OD ASA VE FNHK

M. Brtko (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

PRO A PROTI: DUÁLNÍ ANTIAGREGACE U LÉKOVÝCH STENTŮ KRATŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE? NE:

P. Neugebauer (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

PRO A PROTI: DUÁLNÍ ANTIAGREGACE U LÉKOVÝCH STENTŮ KRATŠÍ NEŽ 3 MĚSÍCE? ANO:

I. Varvařovský (Pardubice)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

MECHANICKÉ KOMPLIKACE AIM – MÁME OTEVÍRAT INFARKTOVOU TEPNU?

I. Varvařovský (Pardubice)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

PRAVO-LEVÝ ZKRAT U NEMOCNÝCH S PFO

J. Šťásek (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

NIRS (NE)OPUŠTĚNÁ METODA

K. Kopřiva (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

HEMODYNAMICKÁ VÝZNAMNOST VS. RIZIKOVÁ STRATIFIKACE PLÁTŮ

T. Kovárník (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA HISTORIE INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE A KAM JSME DOŠLI V ROCE 2018

J. Vojáček (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

NEMOCI Z POVOLÁNÍ V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII SE ZAMĚŘENÍM NA POHYBOVÝ SYSTÉM A JAK JIM PŘEDCHÁZET

B. Věchtová

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

NOVÉ RADIOLOGICKÉ STANDARDY V KATETRIZAČNÍ LABORATOŘI, PŘEDSTAVENÍ A UVÁDĚNÍ DO PRAXE, ZATÍŽENÍ INTERVENČNÍCH KARDIOLOGŮ RTG ZÁŘENÍM

J. Šťásek, L. Súkupová (Hradec Králové, Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

BUDOUCNOST VZDĚLÁVÁNÍ V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII, POČTY VÝKONŮ A PRAKTICKÁ NÁPLŇ

P. Widimský (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

ZÁKLADY SLEDOVÁNÍ KVALITY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

M. Mates (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

KOMPLIKACE KATETRIZAČNÍCH VÝKONŮ

M. Želízko (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

INTERVENČNÍ VÝKONY - ZÁKLADNÍ PŘEHLED

P. Červinka (Ústí nad Labem)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

M. Mates (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

MĚŘENÍ MINUTOVÉHO OBJEMU SRDEČNÍHO, KVANTIFIKACE ZKRATOVÝCH VAD

J. Šťásek (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

PRAVOSTRANNÁ SRDEČNÍ KATETRIZACE, STENOTICKÉ VADY

M. Branny (Ostrava)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

HRANIČNÍ KORONÁRNÍ STENÓZA

P. Polanský (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

VYUŽITÍ CEREBRÁLNÍ PROTEKCE SENTINEL PŘI PERKUTÁNNÍ IMPLANTACI AORTÁLNÍ CHLOPNĚ.

T. Kovárník, D. Zemánek, J. Hlubocký (Praha)

Úvod: Ischemická cévní mozkový příhoda (iCMP) je obávanou komplikací perkutánní implantace aortální chlopně (TAVI). Jednou z možností jak snížit riziko...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU PŘEDNÍ STĚNY U 35-LETÉ ŽENY ZPŮSOBENÝ UZÁVĚREM ODSTUPU RIA KOMPLIKOVANÝ AKUTNÍ TROMBÓZOU VE STENTU

Z. Coufal (Zlín)

Kazuistika popisuje případ 35 leté ženy s cca 1 h trvající intenzívní náhle vzniklou bolesti v zádech mezi lopatkami a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

MISE ČESKÝCH INTERVENČNÍCH KARDIOLOGŮ V BULHARSKU JE U KONCE.

O. Hlinomaz, L. Groch, J. Horák, P. Widimský, T. Vekov (Brno, Liberec, Praha, Sofie, Bulgaria)

Perkutánní koronární intervence (PCI) je základní metodou léčby akutních koronárních syndromů. Nedostatečný počet kardiovaskulárních center a zkušeného lékařského personálu vedl...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

NÁVRH ČESKÉHO REGISTRU SPONTÁNNÍCH KORONÁRNÍCH DISEKCÍ.

O. Hlinomaz, M. Rezek, J. Sitar, J. Seménka, M. Novák , L. Groch (Brno)

Spontánní disekce koronární tepny (SCAD) je poměrně vzácnou příčinou akutních koronárních symptomů. Jejím základním znakem je vznik falešného lumen koronární...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

VÝSLEDKY A ZKUŠENOSTI S REKANALIZACEMI OBTÍŽNĚJŠÍCH CTO (J-CTO SKÓRE >= 2)

V. Novotný, I. Varvařovský, T. Lazarák, V. Rozsíval, J. Matějka, M. Plíva (Pardubice)

V roce 2016 jsme na našem pracovišti zahájili systematický program rekanalizace chronických totálních uzávěrů (CTO). Prezentujeme soubor 52 pacientů, u...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

AKUTNÍ UZÁVĚR KMENE LEVÉ KORONÁRNÍ TEPNY

F. Holm, O. Kánský (Praha)

Akutní uzávěr kmene levé koronární tepny (LMCA) je téměř vždy fatální mechanismem náhlé srdeční smrti (fibrilace komor). V ojedinělých případech...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Workshop ČAIK 2018

PŘEHLED UZÁVĚRŮ AMPLATZEROVÝM OCCLUDEREM

H. Vondráčková (Hradec Králové)

Použití uzávěrů při různých druzích defektů v srdci. Sdělení přehledně a na jednotlivých pacientech ukazuje všestranné použití uzavíracího systému -...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, Workshop ČAIK 2018

KVANTIFIKACE INTRAKARDIÁLNÍCH ZKRATŮ, MĚŘENÍ MINUTOVÉHO SRDEČNÍHO VÝDEJE ZA VYUŽITÍ NOVÉHO DIAGNOSTICKÉHO PŘÍSTROJE INNTHERM

L. Jakubínský (Hradec Králové)

Kvantifikace srdečních zkratů v rámci současné diagnostiky srdečních vad je komplikovaná nebo nepřesná. Na našem pracovišti jsme ke kvantifikaci intrakardiálních...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, Workshop ČAIK 2018

KAMENNÉ SRDCE

V. Novotný, J. Dušek (Hradec Králové)

Případ pacientky s kalcifikací myokardu. Její kvantifikace a kardiochirurgický výkon..................................................................................................................................................................................................................................

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, Workshop ČAIK 2018

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S POCT ANALYZÁTOREM I-STAT NA NAŠEM ODDĚLENÍ

J. Červenková, D. Trojáková, J. Bartáková, M. Mates, F. Holý, P. Neužil (Praha 5)

Úvod: Přístroje, které provádějí na místě koagulační testy z čerstvé nebo plné krve ACT (aktivovaný koagulační čas), jsou rutinnně prováděnou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, Workshop ČAIK 2018