Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6957 / vypisuji: 211 - 240

ULTRAZVUK V RYCHLÉ DIAGNOSTICE

J. Ulman (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ PODPORY OBĚHU

I. Netuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

TAJEMSTVÍ DIAGNÓZY HFPEF

A. Linhart (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

CO JE NOVÉHO V PROBLEMATICE ŽILNÍCH VSTUPŮ? POLÁK MARTIN, INTERNÍ ODDĚLENÍ KLAUDIÁNOVY NEMOCNICE A SPPK

M. Polák (Mladá Boleslav)

Problematika žilních vstupů je i nadále aktuálním problémem napříč všemi obory. V České republikace je leaderem v této problematice Společnost...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

ECPR A ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ PUNKCE POHLEDEM MLADÉHO KARDIOLOGA – JEDINÁ CESTA DO BUDOUCNOSTI

R. Špaček, P. Branny, L. Škňouřil (Třinec)

ÚvodUltrazvukem navigované punkce cév se v posledních letech stávají standardem na mnoha pracovištích. Evidence na podporu tohoto trendu je solidní...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PROGNOSTICKÉ HODNOTY NEURON-SPECIFICKÉ ENOLÁZY (NSE) U NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ (SZ) VE VZTAHU K POHLAVÍ A INICIÁLNÍMU RYTMU.

D. Vondráková, A. Krüger, M. Janotka, J. Naar, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha)

Úvod. NSE je aditivní prognostický ukazatel u nemocných po SZ. Údaje o prognostickém významu NSE v závislosti na pohlaví a...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

MONITORACE LAKTÁTU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI „ ... NUTNOST NEBO LUXUS? “

R. Sviták, Z. Kos (Karlovy Vary)

V období 2015 až 2018 byli ve studii šok –laktát sledování nemocní s diagnózou šokového stavu, kteří z místazásahu jsou transportování...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

ZEVNÍ AUTOMATICKÝ MASÁŽNÍ SYSTÉM U ZÁSTAVY OBĚHU, KOMPLIKACE A PITEVNÍ NÁLEZY.

A. Krüger, M. Syrůček, P. Ošťádal, M. Janotka, J. Naar, D. Vondráková, P. Neužil (Praha)

Úvod. Použití automatizované zevní srdeční masáže dává záchranářům možnost věnovat se ostatním činnostem spojených s kardiopulmonální resuscitací. Získávají tak potřebný...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

KOMA PERZISTUJÍCÍ 72 HODIN PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH TEPLOTNÍ MANAGEMENT PREDIKUJE NEPŘÍZNIVÝ NEUROLOGICKÝ STAV ZA ŠEST MĚSÍCŮ

M. Kleissner, M. Šramko, J. Kettner, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Včasná prognostikace u komatozních pacientů po mimonemocniční oběhové zástavě (OHCA; out-of-hospital cardiac arrest) může zásadně pomoci v terapeutickém rozhodování...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PORANĚNÍ SDRUŽENÁ S KPR: MECHANICKÁ VS. MANUÁLNÍ MASÁŽ

J. Karásek, B. Blanková, A. Doubková, T. Pitašová, T. Bartes, D. Nahálka , T. Adámek (Liberec, Praha)

Úvod:Resuscitace mechanickými přístroji není na základě randomizovaných studií rutinně doporučována. Jedním z možných vysvětlení výsledků je poranění v souvislosti s...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

ZRANĚNÍ SPOJENÁ S KPR: JEJICH INCIDENCE, ZÁVAŽNOST A POROVNÁNÍ VYBRANÝCH SKUPIN NA ZÁKLADĚ PITEVNÍCH NÁLEZŮ

J. Karásek, B. Blanková, D. Nahálka , T. Bartes, T. Pitašová, A. Doubková, T. Adámek (Liberec, Praha)

Úvod:Problematika poranění v souvislosti s KPR nebyla od výrazného posílení laické resuscitace studována.Cíl:Popsat četnost a závažnost poranění z pitevních nálezu...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

EKG U PACIENTŮ PO MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVĚ OBĚHU (OHCA)

J. Karásek, K. Boušková, R. Pospíšil, J. Seiner, M. Strýček, R. Polášek (Liberec, Praha)

Úvod:EKG je jednoduchá metoda dostupná i v přednemocniční péči a je rutinně používána v managementu OHCA.Cíl:Stanovit incidenci různých patologií EKG...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

REGENERACE MYOKARDU. UPDATE 2019.

J. Vojáček (Hradec Králové)

Možnost regenerace kardiomyocytů je dlouhodobě předmětem výzkumu na tkáňových kulturách, na zvířeti a v klinice.Experimentální práce. U dospělých savců schopnost...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

VLIV PRŮTOKU VA ECMO NA ELEKTRICKOU IMPEDANCI PLIC U MODELU AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Popková, E. Kuriščák, P. Hála, D. Janák, M. Hrachovina, J. Bělohlávek, P. Ošťádal, P. Neužil, O. Kittnar, M. Mlček (Praha)

Úvod: Distenze levé komory srdeční a následně až vznik plicního edému jsou často diskutované komplikace veno-arteriální membránové oxygenace (VA ECMO)...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

EFEKT URGENTNÍ ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÉ UNILATERÁLNÍ BLOKÁDY GANGLION STELLATUM U OBĚHOVĚ NESTABILNÍCH PACIENTŮ S ARYTMICKOU BOUŘÍ

M. Šramko, P. Peichl, P. Stojadinovič, J. Kautzner (Praha)

  Úvod: Ultrazvukem navigovaná blokáda ganglion stellatum (BGS) je jednoduchý léčebný výkon, který může potlačit pohotovost k srdečním arytmiím. Existuje však...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

HODNOCENÍ ODPOVĚDI NA OBJEM POMOCÍ ULTRAZVUKOVÝCH PARAMETRŮ KAROTICKÉHO PRŮTOKU U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM NEBO KARDIOGENNÍM ŠOKEM

M. Janotka, A. Krüger, D. Vondráková, J. Naar, P. Neužil, P. Ošťádal (Praha)

Úvod:V odhadu responzivnosti na volum(VR) u kriticky nemocných,preferujeme testy reverzibilně zvyšující preload před podáním velkých objemů tekutin.Nová data naznačují v tomto použitelnost...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

VLIV VA ECMO NA HEMODYNAMIKU AKUTNĚ DEKOMPENZOVANÉHO CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Hála, M. Mlček, P. Ošťádal, M. Popková, D. Janák, T. Bouček, S. Lacko, J. Kudlička, P. Neužil, O. Kittnar (Praha)

Venoarteriální (VA) ECMO je rozšířenou metodou léčby oběhové dekompenzace. V experimentech byla tato podpora aplikována zatím pouze u akutní srdeční...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

INFLUENZA B KOMPLIKOVANÁ ARDS A AKUTNÍ MYOKARDITIDOU S ROZVOJEM VÝZNAMNÝCH KALCIFIKACÍ MYOKARDU LEVÉ KOMORY

R. Špaček, R. Pös, M. Koza, L. Škňouřil, R. Hanák (Třinec)

kalcifikací myokardu levé komory ÚvodInfluenza B zpravidla patří mezi méně závažné původce chřipky. Prezentujeme kazuistiku mladého muže, u nějž naopak měla...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

DEKANYLACE VA ECMO POMOCÍ CÉVNÍCH UZÁVĚROVÝCH SYSTÉMŮ.

J. Sikora, D. Nešpor, J. Ondrášek, P. Němec, P. Fila, R. Ňorek (Brno)

Úvod: V souvislosti s rozvojem strukturálních intervencí na srdci i endovaskulárních intervencí na aortě došlo k rozvoji uzávěrových cévních systémů,...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

SPONTÁNNÍ DISSEKCE VĚNČITÉ TEPNY

M. Paďour, J. Bělohlávek, T. Kovárník, A. Linhart (Praha)

Spontánní dissekce věnčité tepny (SDVT) je relativně vzácným, ale závažným onemocněním způsobujícím často akutní koronární syndrom (AKS) u mladých žen....

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PŘÍČINY HOSPITALIZACE PRO SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ NA OPTIMÁLNÍ MEDIKAMENTOSNÍ LÉČBĚ, VČETNĚ SACUBITRIL/VALSARTAN, (ARNI) ROČNÍ RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA

A. Novák (Ústí nad Labem)

Na základě posledních aktualizovaných guidelines pro srdeční slabost by měl mít pacient s nižší ejekční frakcí než 40% nasazenu optimální...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

PERIPROCEDURÁLNÍ DISEKCE AORTY PŘI PRIMÁRNÍ PCI U NEMOCNÉ S TĚŽKOU KYFOSKOLIÓZOU – KAZUISTIKA

Z. Coufal, M. Slabák, J. Šťastný (Zlín)

Pacientka s těžkou kyfoskoliózou a CHOPN byla referována k urgentní koronarografii a primární PCI pro STEMI inferoseptálně.Z pravé a. radialis...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

STAV DALŠÍ PÉČE O PACIENTY PO AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMU A PO KORONÁRNÍ REVASKULARIZACI - STUDIE CZECH EUROASPIRE V.

J. Bruthans, O. Mayer , P. Šulc, J. Seidlerová - Mlíková (Praha, Plzeň)

Cíl: Zjistit, jak jsou v praxi implementována současná doporučení sekundární prevence ICHS. Soubor a metodika: Retrospektivně vybráni pacienti, muži a ženy...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 17. konference ČAAK

DELŠÍ ČASOVÁ PRODLEVA OD SRDEČNÍ ZÁSTAVY DO ZAHÁJENÍ KOMPRESÍ HRUDNÍKU VEDE K SNÍŽENÍ EFEKTIVITY GOAL-DIRECTED KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE.

P. Hála, J. VanZalen, A. Prater, M. Popková, B. McCracken, M. Tiba, C. Hsu, R. Bartlett, A. Rojas-Pena, R. Neumar (Praha, Ann Arbor, United States)

Časová prodleva od srdeční zástavy do zahájení kompresí hrudníku (čas „no-flow“) hraje významnou roli v úspěšnosti restituce oběhu. Úkolem této...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

ANALÝZA PACIENTŮ PŘIJATÝCH PRO KARDIOGENNÍ ŠOK NA KARDIOLOGICKÁ LŮŽKA FN HK ZA ROK 2017

J. Dokoupil, J. Hrečko, R. Pelouch, R. Pudil (Hradec Králové)

Fakultní nemocnice Hradec Králové představuje terciární centrum zdravotnické péče pro 550 tis. obyvatel Královéhradeckého kraje a současně je jedinou nemocnicí...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

CO PREDIKUJE EFEKTIVITU ANESTETICKÉ BLOKÁDY GANGLION STELLATUM V LÉČBĚ MALIGNÍ BOUŘE?

R. Špaček, O. Jiravský, M. Hudec, J. Fismol, L. Škňouřil (Třinec)

ÚvodMaligní arytmická bouře (MB) je akutním stavem jež zasluhuje sofistikovaný přístup. Masivní aktivace sympatiku, takřka vždy spojená s MB, zvyšuje...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

PLICNÍ EMBOLIE S TROMBY V PRAVÉ KOMOŘE A TROMBÓZOU VENA CAVA INFERIOR

P. Syrovátka, M. Hozman, M. Novotná, A. Veinfurtová, A. Schee (Karlovy Vary)

Prezentujeme kazuistiku 61letého hypertonika, diabetika 2. typu na PAD, po dvakrát plicní embolii v anamnéze, recentně po artroskopii pravého kolene...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

RUPTURA VOLNÉ STĚNY U PACIENTKY S TAKO – TSUBO SYNDROMEM

J. Seménka, L. Groch, O. Hlinomaz, M. Rezek, J. Sitar, V. Žampachová (Brno)

Úvod: Tako – tsubo syndrom (TTKMP) je diagnostikován přibližně až u 2% pacientů s podezřením na AKS. Přednostně postihuje postmenopauzální...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

SIMULTANEOUS PERCUTANEOUS UNLOADING OF LEFT VENTRICLE DURING VENO-ARTERIAL ECMO IN REFRACTORY CARDIOGENIC SHOCK

M. Pazderník, M. Gramegna, M. Morosin, A. Azzu, A. Rosenberg, R. Trimlett, S. Davies, S. Ledot, S. Price (Praha, London, United Kingdom)

Introduction: Effective unloading of left ventricle (LV) might mitigate negative side effects of increased afterload in V-A ECMO patients. However,...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

ÚSPEŠNÝ MANAŽMENT MASÍVNEJ PERIKARDIÁLNEJ TAMPONÁDY POČAS KORONÁRNEJ INTERVENCIE.

D. Brozmannová, Ľ. Baldovský, S. Balková, O. Hlinomaz, D. Liška, P. Michalka, J. Sumbal, I. Vulev (Bratislava, SR)

Úvod: Perforácia koronárnej artérie je zriedkavou, avšak obávanou komplikáciou v katetrizačnej sále, ktorá môže viesť k  perikardiálnej tamponáde. Hemoragická perikardiálna...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK