Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6620 / vypisuji: 211 - 240

PACIENT 1

V. Kočka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MITRACLIP – CO SI O TOM MYSLÍTE?

M. Želízko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MITRACLIP - CO PROZRADÍ ULTRAZVUK…

M. Kotrč (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ – CO SI O TOM MYSLÍTE?

P. Kala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ - KOMU POMŮŽE…

M. Poloczek (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

TAVI – CO ŘÍKÁ KARDIOCHIRURG

P. Branny (Třinec)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ FIBRILACI SÍNÍ

P. Peichl (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

NOVĚ ZJIŠTĚNÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ S FIBRILACÍ SÍNÍ

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

KLINICKY ASYMPTOMATICKOU FIBRILACI SÍNÍ

R. Čihák (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PRVNÍ EPIZODU FIBRILACE SÍNÍ

M. Segeťová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

NOVINKY V KARDIOCHIRURGII

O. Szárszoi, I. Netuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POKROKY V TERAPII SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

V. Melenovský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

NOVINKY V LÉČBĚ ARYTMIÍ

D. Wichterle (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

JAK POSTUPOVAT PŘI INTERVENČNÍCH VÝKONECH U PACIENTŮ S FS LÉČENÝCH ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBOU?

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ KRVÁCIVÝCH KOMPLIKACÍ ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY FS?

P. Peichl (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

CO JE STANDARDEM ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBY OKOLO KATETRIZAČNÍ ABLACE FS?

R. Čihák (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

JAK ZAJISTIT PACIENTA OKOLO KARDIOVERZE FS?

M. Šramko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

JAK POSTUPOVAT PŘI ARYTMICKÉ BOUŘI

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

JAK ZAČÍT U TACHY-BRADY SYNDROMU: ABLACÍ NEBO KARDIOSTIMULACÍ

V. Vančura (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ISCHEMICKÁ MITRÁLNÍ REGURGITACE: OPEROVAT? POKUD ANO, TAK JAK ?

K. Linhartová (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

VÝZNAMNOST MITRÁLNÍ REGURGITACE: ECHOKARDIOGRAFICKÉ A MRI HODNOCENÍ

R. Kočková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

"ECHOKARDIOGRAFICKÁ" ANATOMIE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ

S. Kovalová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

SOUVISLOST AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU A DYSLIPIDÉMIE

H. Rosolová (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

NOVÁ DOPORUČENÍ NÁM ZJEDNODUŠUJÍ PÉČI O PACIENTY S DIABETEM 2. TYPU

J. Šoupal (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

UŽITÍ IDARUCIZUMABU U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH TRANSPLANTACI SRDCE

H. Bedáňová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

CVIČTE ROZUMNĚ, BUDETE ŽÍT VĚČNĚ, ALE HLAVNĚ SI PŘITOM NESMÍTE UBLÍŽIT

V. Tuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PARAPROTETICKÉ LEAKY

J. Januška (Třinec)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

DEGENERACE BIOPROTÉZY

M. Brtko (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

TROMBÓZA CHLOPENNÍ PROTÉZY

Z. Hlubocká (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

JAKÁ JE SEKUNDÁRNÍ PREVENCE U PACIENTŮ PO AKS V ČECHÁCH?

T. Kovárník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS