Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6328 / vypisuji: 211 - 240

PŘEKVAPIVÝ ZDROJ ŽIVOT OHROŽUJÍCÍHO KRVÁCENÍ KOMPLIKUJÍCÍHO IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU

P. Hájek, B. Kuta, L. Štěbra, A. Bulava (České Budějovice)

Úvod: Hemothorax je jednou z popisovaných komplikací implantace trvalého kardiostimulátoru související s místem cévního vstupu. Předmětem sdělení je případ masivního...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

5-TI LETÁ MORTALITA PACIENTŮ PO UPGRADE PRAVOKOMOROVÉ STIMULACE NA BIVENTRIKULÁRNÍ

J. Šimka, J. Jäger, M. Měšťan, J. Popelka, J. Střítecký, M. Tauchman, Z. Tušl, L. Haman, P. Pařízek (Hradec Králové)

Úvod: Srdeční resynchronizační terapie (cardiac resynchronisation therapy, CRT) se používá ke zlepšení mortality, morbidity a k redukci symptomů u pacientů...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

INHIBITORY PROPROTEIN KONVERTÁZY SUBTILISIN/KEXINU 9 (PCSK9I) Z POHLEDU LÉKAŘŮ A PACIENTŮ CENTRA PRO LÉČBU PCSK9I V IKEM – PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE

M. Vitásková, J. Franeková, M. Hovorková, L. Peterková, J. Lupínková, J. Bělohoubek, V. Mrázová, A. Malá, J. Žižka, V. Adámková (Praha)

Prezentována jsou data získaná v prvních měsících fungování Centra pro léčbu inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexinu9 (PCSK9i) Institutu klinické a experimentální...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

RETROSTERNÁLNÍ ABSCES JAKO POZDNÍ KOMPLIKACE PO KOMBINOVANÉM KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU - REVASKULARIZACI MYOKARDU A EPIKARDIÁLNÍ IMPLANTACI STIMULAČNÍCH ELEKTROD - KAZUISTIKA

A. Stryjová, J. Chovančík, E. Šušková, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Absces je dutina vyplněná hnisem. Může se šířit do okolí a být příčinou sepse. Včasná diagnostika je proto klíčová. Cíl:Prezentace kazuistiky...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

KASEÓZNÍ KALCIFIKACE MITRÁLNÍHO ANULU – KAZUISTIKA

T. Andreasová, E. Mandysová, B. Míková, J. Naar, P. Neužil (Praha, Praha 5)

Úvod: kaseózní kalcifikace mitrálního anulu (CCMA) je vzácná forma mitrální anulární kalcifikace (MAC), kdy dochází ke zkapalnění a kaseifikaci kalcifikované...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANIMÁLNÍHO EXPERIMENTU POMOCÍ 9.4T MRI

T. Jadczyk, Z. Stárek, T. Kulík, F. Lehar, E. Dražanová , G. Caluori (Brno)

ÚvodAnimální experimenty na velkých zvířatech jsou nedílnou součástí moderní kardiologie. V našem centru provádíme běžně experimenty na praseti obecném (Sus...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

LÉČBA VÝZNAMNÉ MITRÁLNÍ REGURGITACE MITRACLIPEM

T. Kvapil, J. Václavík, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Mitrální regurgitace je relativně častá chlopenní vada, která může vzniknout poruchou jakékoliv části chlopenního aparátu (cípu, anulu, chordae tendineae...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ SE ZACHOVALOU EJEKČNÍ FRAKCÍ NA PODKLADĚ TRANSTHYRETINOVÉ AMYLOIDÓZY (ATTR)

M. Rajčinova, J. Marek, G. Dostálová, D. Zogala, D. Karetová, P. Kuchynka, T. Paleček, A. Linhart (Praha)

Úvod: Transthyretinová amyloidóza (ATTR) je onemocnění vznikající extracelulárním ukládáním amyloidu, jehož prekurzorem je transportní bílkovina transthyretin (TTR), v srdci a/nebo...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

VELKOBUNĚČNÁ MYOKARDITIS - KAZUISTIKA

J. Látal, M. Špaček, M. Hutyra, J. Přeček, Z. Tüdös, T. Tichý, M. Táborský (Olomouc)

Velkobuněčná myokarditis je vzácnou formou myokarditidy, která vyniká vysokou morbitou a mortalitou. Předkládáme kazuistiku pacienta trpícího touto vzácnou chorobou. Pacient, 48letý...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

POSTIŽENÍ AORTY PŘÍTOMNO U VĚTŠINY VASKULITID VELKÝCH TEPEN

A. Beznosková, D. Karetová, D. Zogala, J. Marek (Praha)

Vaskulitidy velkých tepen jsou zánětlivá onemocnění postihující převážně aortu a její hlavní větve. Řadíme sem velkobuněčnou arteritidu (giant cell arteritis...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

MĚŘENÍ FUNKČNÍCH A OBJEMOVÝCH PARAMETRŮ LEVÉ KOMORY ZÍSKANÝCH POMOCÍ NÍZKODÁVKOVÉHO THALLIOVÉHO CZT SPECT VYŠETŘENÍ A MAGNETICKÉ REZONANCE.

M. Sala, V. Kincl, R. Panovský , M. Kamínek, J. Vašina, J. Máchal  (Brno, Olomouc)

CÍL: posouzení objemů, ejekční frakce a masy myokardu LK získaných pomocí nízkodávkového thalliového SPECT a MRI. METODIKA: 45 pacientů odeslaných k...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ ISCHEMIE HORNÍ KONČETINY JAKO KOMPLIKACE EMBOLIZACE TROMBU LEVÉ SÍNĚ – KAZUISTIKA

P. Baľa, T. Gistinger, K. Zeman, D. Jurenka (Frýdek-Místek)

Arteriální embolie jsou heterogenní skupina onemocnění, kterých příznaky, léčba a její výsledky závisí od příčiny zdroje embolie a typu postiženého...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

RADIOFREKVENČNÍ ABLACE HYPERTROFICKÉ OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA

F. Lehar, T. Kulík , J. Jež, J. Wolf, Z. Svanovská, Z. Stárek (Brno)

Úvod:Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie (HOKMP) je srdeční onemocnění s velice variabilními klinickými příznaky. Při významné obstrukci jsou v současnosti  zavedeny tři...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ADHERENCE K LÉČBĚ A HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

M. Kamasová, J. Václavík, T. Václavík, J. Jarkovský , K. Benešová, E. Kociánová, L. Jelínek, M. Táborský (Olomouc, Praha, Brno)

Cíl:Cílem naší studie bylo zjistit rozdíl v hodnotách LV mass u neadherentních a adherentních hypertoniků.Metodika: U 329 pacientů s rezistentní...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ANESTETICKÁ BLOKÁDA GANGLION STELLATUM V LÉČBĚ REZISTENTNÍ ANGINY PECTORIS

J. Fismol, O. Jiravský, R. Špaček, M. Hudec, R. Neuwirth, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod:Pacienty s těžkou a k farmakoterapii rezistentní anginou pectoris (AP), u kterých není možná efektivní revaskularizace, lze paliativně léčit ovlivněním...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

KARDIORESPIRAČNÍ ZDATNOST U ČESKÉ POPULACE- JE ČAS NA NOVOU POPULAČNÍ STUDII??

K. Moravcová, M. Sovová, E. Sovová (Olomouc)

Úvod: V poslední době se vede diskuze o snížení kardiorespirační zdatnosti u naší populace. Normy pro kardiorespirační zdatnost byly vytvořeny...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DISEMINOVANÝ EPITELOIDNÍ HEMANGIOENDOTELIOM-VZÁCNÁ PŘÍČINA NÁDOROVÉHO POSTIŽENÍ SRDCE

R. Světlíková, J. Opatrný, M. Michal, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň)

V kazuistice prezentujeme případ 29-letého muže, bez významné osobní či rodinné anamnézy, který byl přijat na Kardiologickou kliniku FN Plzeň...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

STANOVENÍ SYNTETICKÉHO HEMATOKRITU Z HODNOT T1 RELAXAČNÍHO ČASU KRVE

L. Opatřil, R. Panovský, J. Máchal, L. Masárová, V. Kincl, T. Holeček, V. Feitová, L. Špinarová (Brno)

Úvod a cílSyntetický hematokrit (Htc) je stanoven přímo z hodnot T1 relaxačních časů bez potřeby laboratorní analýzy. Pro vyšetření magnetickou...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM PŘEHLED LITERATURY A SERIE KAZUISTIK.

T. Urbanec, I. Šotolová , T. Paleček, P. Kuchynka, M. Pšenička, Š. Havránek, J. Lubanda, A. Linhart (Praha)

Primární srdeční tumory jsou relativně vzácným nálezem (0,02 % autopsií). Papilární fibroelastom tvoří kolem 10% všech srdečních tumorů, ale kolem...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

BILATERÁLNÍ ILIKOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA PŘI ATRÉZII V.CAVA INFERIOR.

T. Urbanec, P. Procházka, M. Chochola , J. Lubanda, Š. Havránek, J. Horáková, J. Pudil, A. Linhart (Praha)

Atrezie v. cava inferiorPopis případu: 48-letý pacient hypertonik, diabetik, byl přijat pro náhle vzniklé bolesti a otoky dolních končetinpo čtyřhodinové...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

RENÁLNÍ INSUFICIENCE U PACIENTŮ NA ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ – MOHOU NOVÁ ANTIKOAGULANCIA ZPOMALIT PROGRESI RENÁLNÍ INSUFICIENCE ?

J. Matoušková, Z. Minariková, P. Neužil (Praha)

Pacienti s fibrilací síní jsou indikováni obvykle k dlouhodobé antikoagulační léčbě.V roce 2011 byla klasická antikoagulační terapie Warfarinem doplněna o...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

SNIŽUJE SE OPRAVDU KARDIORESPIRAČNÍ ZDATNOST POPULACE ?

M. Sovová, K. Moravcová , E. Sovová (Olomouc)

Úvod: Kardiorespirační zdatnost (CRF) je jedním z významných parametrů pro stanovení rizika různých onemocnění. Snížení CRF je spojeno s vyšším...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

3D ROTAČNÍ ANGIOGRAFIE LEVÉ SÍNĚ A JÍCNU: KRÁTKODOBÁ MOBILITA JÍCNU A STABILITA 3D MODELU LEVÉ SÍNĚ V PRŮBĚHU KATETROVÉ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ.

K. Melajová, Z. Stárek, F. Lehár, J. Jež, M. Ščurek, J. Wolf, T. Kulík, A. Žbáňková (Brno)

Úvod Katetrová ablace fibrilace síní je zatížena rizikem poškození jícnu. Stanovení polohy jícnu na počátku výkonu je problematické vzhledem k pohyblivosti...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS PET CT V ARYTMOLOGII – ZKUŠENOSTI JEDNOHO KARDIOCENTRA

M. Hrošová, A. Bronczková, O. Jiravský, D. Krausová, J. Chovančík, B. Szmek, L. Škňouřil, R. Neuwirth (Třinec, Nový Jičín)

Cíl: Retrospektivní zhodnocení využití PET CT pro arytmologické pacienty v Nemocnici Třinec Podlesí. Metodika: Ve spolupráci s nukleární medicínou Nový...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ (MICRA TPS) V NEMOCNICI NA HOMOLCE

Z. Marešová, J. Šimon, L. Dujka, E. Kronusová, M. Mudroch, L. Šedivá, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LLK) eliminují riziko komplikací spojených s transvenózní kardiostimulační technikou.Tyto komplikace jsou jednak akutní, související se zavedením kardiostimulace...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PERMANENTNÍ STIMULACE HISOVA SVAZKU – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

K. Koščová, J. Petrů, M. Chovanec, L. Šedivá, J. Škoda, L. Dujka, P. Hála, F. Málek, P. Neužil (Praha)

Východisko: Stimulace Hisova svazku byla poprvé popsána v experimentu v roce 1970, permanentní stimulace je v různých indikacích popisována od...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÁ EFEKTIVITA PRIMÁRNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ABLACE KOMOROVÉ TACHYKARDIE PŘI ARVC

M. Fiala (Třinec)

Cíl: Zhodnocení prevalence recidiv komorové tachykardie (KT) po extenzivní endokardiální ablaci KT u ARVC a potřeba epikardiálního přístupu při reablaci...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ENDOKARDIÁLNÍ STIMULACE LEVÉ KOMORY – SYSTÉM WICS

L. Dujka, J. Šimon, J. Petrů, F. Málek, L. Šedivá, M. Chovanec, E. Kronusová, P. Drahovzalová, P. Moučka, P. Neužil (Praha)

Úvod: Srdeční resynchronizace (CRT) je zavedenou metodou léčby srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí. Naráží však na limitace dané nevhodnou konfigurací...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ZDROJE PERZISTENTNÍCH SÍŇOVÝCH TACHYARYTMIÍ PO UZÁVĚRU DEFEKTU SÍŇOVÉ PŘEPÁŽKY SEPTÁLNÍM OKLUDEREM

M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, M. Černošek, J. Maňoušek, J. Januška, P. Kala (Brno, Třinec)

Cíl: Zhodnocení zdrojů komplexních forem perzistentní fibrilace síní (FS) nebo perzistentní síňové tachykardie (AT) a výsledků katetrizační ablace u pacientů...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

INTEGROVANÝ SKRÍNING PO KRYPTOGENNÍ CMP POMOCÍ DLOUHODOBÉ TRANSTELEFONNÍ MONITORACE EKG V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

V. Bulková, D. Šaňák, A. Tomek, M. Brozman, R. Mikulík, M. Nevšímalová, J. Gandalovičová, D. Kovaříková, M. Táborský, M. Fiala (Brno, Olomouc, Praha, Nitra, SR, České Budějovice)

Cíl: V ČR a SR je odhadovaný počet kryptogenních CMP ročně kolem 4500 pacientů. Systematický skríning těchto pacientů a metody...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS