Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6709 / vypisuji: 181 - 210

KARDIOVERZE (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ PRO.MED.CS)

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

AKTUÁLNÍ TERAPIE ARYTMIÍ

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

CHYBY V HODNOCENÍ EKG

D. Wichterle (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

SYNKOPA A ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

H. Skalická (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

PŘÍNOS NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKY SYNKOP VČETNĚ UP TILT TESTŮ

P. Heinc (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

SYNKOPY DLE GUIDELINES

P. Neužil (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, III. sjezd ambulantních kardiologů

SKRÍNING A RIZIKA NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U DĚTÍ A MLADISTVÝCH – MÝTUS NEBO REALITA

J. Janoušek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

FARMAKOTERAPIE A MOŽNOSTI MAPOVÁNÍ A ABLACE

P. Peichl (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

RIZIKOVÁ STRATIFIKACE A PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ IMPLANTACE ICD

T. Novotný (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

PŘEHLED A DIAGNOSTIKA PRIMÁRNÍCH ARYTMICKÝCH SYNDROMŮ

A. Krebsová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ZÁKLADY STATISTIKY VĚDECKÝCH PRACÍ V MEDICÍNĚ

J. Jarkovský (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

HEREDITÁRNÍ ARYTMICKÉ SYNDROMY

T. Novotný (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ONEMOCNĚNÍ KAROTID

J. Veselka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

HEMODYNAMIKA KROK ZA KROKEM

M. Želízko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ESC RULE-IN/RULE-OUT PROTOKOLY PRO INFARKT MYOKARDU V ZÁVISLOSTI NA VĚKU A RENÁLNÍCH FUNKCÍCH

J. Pařenica (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

GLOBAL LEADERS – STAČÍ PO PCI MONOTERAPIE TICAGRELOLEM?

V. Kočka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

COAPT – MITRACLIP U FUNKČNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACE A SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Červinka (Ústí nad Labem)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

SYNKOPA

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

APAF-CRT

P. Pařízek (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

CABANA

D. Wichterle (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

JAK PROVÉST ANTIKOAGULOVANÉHO PACIENTA PERIPROCEDURÁLNÍM OBDOBÍM?

J. Kautzner (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

HYPERTENZE A REPRODUKCE

R. Cífková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ANTIHYPERTENZNÍ LÉČBA A RIZIKO NÁDORŮ

J. Filipovský (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

EVROPSKÁ DOPORUČENÍ DIAGNOSTIKY A LÉČBY ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

J. Widimský jr. (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POTREBA REVASKULARIZÁCIE MYOKARDU PACIENTA S KOMOROVÝMI ARYTMIAMI – POHľAD OČAMI INTERVENČNÉHO KARDIOLÓGA

J. Pacák (Bratislava, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

ICD V PRIMÁRNEJ PREVENCII NÁHLEJ KARDIÁLNEJ SMRTI V SR – PREDČILA ALEBO SKLAMALA Z DLHODOBÉHO HľADISKA REALITA OČAKÁVANIA?

P. Michálek (Bratislava, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

MENIACA SA EPIDEMIOLÓGIA NÁHLEJ KARDIÁLNEJ SMRTI – DOPAD PRE KLINICKÚ PRAX

R. Hatala (Bratislava, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ A PLICNÍ HYPERTENZE INHIBITORY PDE5.

I. Málek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U DM 2. TYPU.

J. Špinar  (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS

POHLED ANGIOLOGA NA PROBLEMATIKU PAD – VZ. VÝSLEDKY STUDIE COMPASS SUB-ANALÝZY U PACIENTŮ S PAD

R. Malý (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVII. výroční sjezd ČKS