Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6328 / vypisuji: 181 - 210

MOBILNÍ TROMBY V HRUDNÍ AORTĚ U PACIENTKY SE SIDEROPENICKOU ANÉMIÍ - KAZUISTIKA.

D. Odrážková, R. Malý, R. Praus, J. Raupach, F. Haltuf, H. Ševčíková, M. Tomková, R. Pelouch (Hradec Králové)

Tromby v aortě často souvisí s aterosklerotickým plátem nebo aneurysmatem cévy. Tromby v morfologicky normální aortě jsou vzácné. Obvyklou manifestací...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI RADIOFREKVENČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ MAGNETICKY NAVIGOVANÝM KATETREM A MANUÁLNĚ ŘÍZENÝM KATETREM S CONTACT-FORCE TECHNOLOGIÍ

J. Jež, T. Jadczyk, F. Lehar, M. Pešl, T. Kulík , S. Bělášková, Z. Stárek (Brno, Katowice, Poland)

Cíl: Naše práce měla za cíl srovnání efektivity radiofrekvenční ablace (RFA) fibrilace síní pomocí systému vzdálené magnetické navigace katetru (RMN-remote...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

AORTÁLNÍ DISEKCE ASCENDENTNÍ AORTY - INTERMITENTNÍ BOLESTI NA HRUDI SLABÉ INTENZITY JAKO VEDOUCÍ KLINICKÝ PŘÍZNAK

Š. Hudec, M. Hutyra, O. Moravec, J. Přeček, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Akutní disekce aorty (DA), zejména ascendentní, je závažné onemocnění s vysokou mortalitou, které vyžaduje velmi rychlý diagnostický proces, který...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE – NOVÁ DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA INTERTAK

V. Brázdil, M. Hudec, R. Štípal, O. Boček, P. Jeřábek, M. Poloczek, P. Kala (Brno)

Úvod: Takotsubo kardiomyopatie (TTS) představuje závažný stav v kardiologii s postupně narůstající incidencí především v důsledku zlepšené diagnostiky. Tato jednotka často...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ZÁTĚŽOVÝ ULTRAZVUK PLIC U PACIENTŮ S NÁMAHOVOU DUŠNOSTÍ A ZACHOVALOU SYSTOLICKOU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ – PILOTNÍ STUDIE

J. Málek, J. Večeřa, M. Kubrycht , P. Vojtíšek, J. Matějka (Pardubice)

Cíl:Ultrasonografie plic (LUS) a skórování tzv. B-linií, charakterizujících plicní městnání, má prognostický význam u srdečního selhání. Diagnostická role stanovení dynamických...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

VZÁCNÁ KANALOPATIE JAKO PŘÍČINA SETRVALÉ KOMOROVÉ TACHYKARDIE

M. Vícha, T. Skála, M. Táborský (Olomouc)

Kazuistika popisuje případ 25letého doposud zcela zdravého muže. Od podzimu 2018 udává opakované pravidelné palpitace v řádu až desítek sekund,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ELEVATED PCSK9 LEVELS MAY CONTRIBUTE TO DYSLIPIDEMIA EARLY AFTER CARDIAC TRANSPLANTATION

V. Melenovský, L. Hošková, J. Kovář, M. Pazderník, M. Vrablík, J. Franeková, J. Kautzner (Praha)

Background: Dyslipidemia after heart transplantation (HTx) contributes to early intimal thickening and development of coronary allograft vasculopathy (CAV) which is the...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

PRAVOSTRANNÁ IMPLANTACE DVOUDUTINOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU CESTOU PERZISTUJÍCÍ LEVÉ HORNÍ DUTÉ ŽÍLY S AGENEZÍ PRAVOSTRANNÉ HORNÍ DUTÉ ŽÍLY

M. Fedorco, E. Pospíšilová, Z. Coufal, M. Táborský (Olomouc, Zlín)

Úvod: Perzistující levostranná horní dutá žíla (PLSVC) je vzácná (0,3-1%) a u zdravých jedinců obvykle asymptomatická vrozená srdeční abnormalita. Tento...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

EPICARDIAL ADIPOSE TISSUE GENE EXPRESSION CHANGES IN PATIENTS WITH ADVANCED HEART FAILURE: THE IMPACT OF CARDIAC CACHEXIA

V. Melenovský, P. Janovská, M. Svobodová, T. Havlenová, M. Haluzík, L. Monzo, I. Jurčová, J. Kopecký (Praha, Rome, Italy)

Introduction: Epicardial adipose tissue (EAT) may serve as a transducer of metabolic influences on the heart. The determinants of EAT...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM- 7 LETÉ ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

J. Chovančík, M. Branny, L. Gajdušek, M. Dorda, P. Kufová, L. Škňouřil (Třinec)

Cíl: Katetrizační uzávěr ouška levé síně (LAA) okluderem snižuje riziko tromboembolických (TE) komplikací u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (FS)....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

TERAPIE IN-STENT RESTENOS 2 - PROTOKOL RANDOMIZOVANÉ STUDIE TIS 2

L. Pleva, P. Kukla, J. Zapletalová, O. Hlinomaz (Ostrava, Olomouc, Brno)

Cíl:Současnou terapii in-stent restenos (ISR) představuje použití drug-eluting stentů (DES) nebo drug-eluting balonkových katetrů (DEB). Z farmakokinetických důvodů je v...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ S EXTRÉMNÍ DILATACÍ LEVÉ KOMORY U MLADÉHO MUŽE

L. Pavlů, M. Hegarová, I. Netuka, M. Táborský, J. Petřková (Olomouc, Praha)

Devatenáctiletý muž s anamnézou akutního respiračního infektu byl přeložen ze spádového interníhooddělení do kardiocentra FN Olomouc pro nález těžké systolické...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

15TI-LETÉ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO KATETRIZAČNÍ OKLUZI OUŠKA LEVÉ SÍNĚ V NEMOCNICI NA HOMOLCE

V. Lekešová, P. Hála, L. Dujka, T. Mráz, M. Prokopová, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Fibrilace síní v některé ze svých forem postihuje 1-2% dospělé populace a je tak nejčastěji se vyskytující arytmií v naší...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

BIPOLÁRNÍ ABLACE V LÉČBĚ KOMOROVÝCH ARYTMIÍ

F. Souček, M. Pešl, F. Lehar, J. Jež, Z. Stárek (Brno)

Na bipolární ablaci je v současné době pohlíženo zejména jako na alternativní metodu při léčbě komorových arytmií po selhání standardní...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ANIZOTROPIE INTERVENTRIKULÁRNÍHO VEDENÍ U PACIENTŮ INDIKOVANÝCH K SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII

D. Pospíšil, M. Sepši, J. Jarkovský, T. Novotný, P. Kala (Brno)

Úvod: Znalost převodních časů mezi stimulačními elektrodami v pravé a levé komoře je výhodným klíčem k individualizované programaci systému pro...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU KOMPLIKOVANÝ RUPTUROU PAPILÁRNÍHO SVALU A GANGRENÓZNÍ CHOLECYSTITIDOU, DRAMATICKÝ PŘÍBĚH S DOBRÝM KONCEM.

L. Šujaková, J. Hlásenský, M. Radvan, P. Fila, P. Kala (Brno)

Abstrakt: Zavedení reperfuzní léčby u akutního infarktu myokardu (AIM) výrazně snížilo riziko mechanických komplikací. Přesto se s nimi setkáváme, zejména...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ TACHYKARDIÍ INDUKOVANÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ ZPŮSOBENÉ PRIMÁRNĚ NEKARDIÁLNÍM ONEMOCNENÍM - EMERY-DREIFUSS SVALOVOU DYSTROFIÍ

D. Buchta, M. Heczko (Ostrava)

Prezentujeme kazuistiku 54 letého pacienta s pletencovou svalovou dystrofií, u kterého tato nemoc významně ovlivnila i sval srdeční. U nemocných...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ODLOMENÍ A ZTRÁTA BALÓNKU PTCA KATÉTRU V KORONÁRNÍM ŘEČIŠTI: VZÁCNÁ KOMPLIKACE PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE. POPIS PŘÍPADU.

F. Holm, V. Rohn, M. Erbrt (Praha, Praha 8)

Perkutánní koronární intervence (PCI) může mít málo časté, většinou však vážnější komplikace. Relativně nejčastější je ztráta koronárního stentu, okludující disekce...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

NON-VITAMIN K ORÁLNÍ ANTIKOAGULANCIA (NOACS) U NON-VALVULÁRNÍ FIBRILACE SÍNÍ: JSOU STEJNĚ ÚČINNÁ A STEJNĚ BEZPEČNÁ?

F. Holm (Praha)

Non-vitamin K orální antikoagulancia (NOACs) u non-valvulární fibrilace síní v prevenci embolizačních příhod (CMP/SE) mají proti warfarinu (VKA) řadu výhod:...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÁ EFEKTIVITA RADIOFREKVENČNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ HODNOCENÁ POMOCÍ KONTINUÁLNÍ MONITORACE IMPLANTABILNÍM EKG ZÁZNAMNÍKEM

O. Moravec, T. Skála, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Přesně zhodnotit procento recidiv a burden fibrilace síní po izolaci plicních žil u pacientů s paroxysmální fibrilací síní kontinuální...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S LVAD S KONTINUÁLNÍM PRŮTOKEM – KLINICKÝ PROBLÉM

M. Lazárová, T. Kára, R. Aiglová, I. Továrková, H. Rakovská, J. Střítecký, P. Němec, M. Táborský (Olomouc, Brno, Hradec Králové)

Úvod:Neinvazivní měření TK u pacientů s LVAD s kontinuálním průtokem může skýtat úskalí. Ve většině center se používá dopplerometrická metoda,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DETEKCE PLÁTU S EXTRÉMNÍM OBSAHEM LIPIDŮ NA NON-CULPRIT LÉZI POMOCÍ NEAR-INFRARED SPEKTROSKOPIE

K. Kopřiva, M. Mates, P. Kmoníček, O. Aschermann, P. Formánek (Praha)

Úvod: Near-infrared spektroskopie (NIRS) je relativně nová intravaskulární metoda, která poskytuje informaci o chemickém složení aterosklerotických plátů. Několik studií prokázalo...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ZMĚNY VISKOELASTICITY KRVE BĚHEM ECMO TERAPIE SRDEČNÍ REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY U ZVÍŘECÍHO MODELU LÉČENÉHO TROMBOLYTIKY

P. Hála, M. Caceres, A. Prater, J. VanZalen, J. Junk (Praha, Ann Arbor, United States)

Mikrovaskulární obstrukce způsobená no-reflow fenomenem bývá považována za hlavní příčinu nedobré prognosy pacientů po refrakterní srdeční zástavě (CA). Správně načasovaná...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

INVAZIVNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ V HODNOCENÍ HEMODYNAMIKY ZVÍŘECÍHO MODELU PEDIATRICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE A PRAVOSTRANNÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Hála, B. Carr, C. Poling, M. Caceres, T. Johnson, M. Langley, O. Behbahani-Nejad , P. Yarramilli, A. Prater, R. Bartlett (Praha, Ann Arbor, United States)

Plicní hypertenze (PH) je častou příčinou pravostranného srdečního selhání (RHF) u dětí a jako taková přispívá k morbiditě a mortalitě...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ TRANSTORAKÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE DISEKCE AORTY TYPU A

M. Fialová, J. Cyrany, J. Nový (Jičín)

Disekce aorty je život ohrožující stav, typicky postihující především starší osoby, muže, kuřáky, pacienty s nedostatečně korigovanou arteriální hypertenzí, dědičným...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

REVERZNÍ TAKOTSUBO SYNDROM, VZÁCNÁ FORMA „BROKEN HEARTH“ SYNDROMU

Z. Stelmach, O. Ionita, T. Buděšínský, M. Mašek, H. Línková (PRAHA, Praha)

Takotsubo syndrom (TTS) je onemocnění myokardu manifestující se jako akutní koronární syndrom (AKS) či akutní srdeční selhání, charakteristické reverzibilní poruchou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR PSEUDOANEURYSMATU LEVÉ KOMORY - KAZUISTIKA

T. Hnát, R. Adlová, J. Fiedler, J. Veselka (Praha)

ÚVOD Pseudoaneurysma (PSA) levé komory je vzácná komplikace, která se objevuje po akutním infarktu myokardu, v souvislosti s infekční endokarditidou, operací...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

SACUBITRIL-VALSARTAN V LÉČBĚ SRDEČNÍ SLABOSTI, ROČNÍ ZKUŚENOSTI

A. Novák, J. Ryglová (Ústí nad Labem)

Úvod: Zhodnotit zkušenosti a zvláště další osud pacientů se srdeční slabostí léčených sacubitril-valsartanem. Americká guidelines doporučují prostou výměnu ACE inhibitoru...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ROLE MIKRORNA U NEMOCNÝCH PO PRODĚLANÉM AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU – SUBANALÝZA STUDIE PRAGUE-18

M. Hromádka, J. Jarkovsky , Z. Moťovská, R. Rokyta (Plzeň, Brno, Praha)

Posouzení dlouhodobého rizika nemocných po prodělaném akutním infarktu myokardu a identifikace pacientů ohrožených náhlým úmrtím je zásadní úkolem již během...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

"ULTRA-LOW CONTRAST" PCI U PACIENTA S RENÁLNÍM SELHÁNÍM

R. Štípal, O. Boček, P. Jeřábek , M. Poloczek, J. Kaňovský, P. Kala (Brno)

Cíl: konstrastní látkou indukovaná nefropatie (CIN) je obávanou komplikací koronární angiografie a intervence, zejména u pacientů s preexistující renální insuficiencí....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS