Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8477 / vypisuji: 181 - 210

PROGRESE FIBRÓZY V LEVÉ SÍNI U PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ

E. Kubalová, Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, F. Lehar, I. Raková, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Radiofrekvenční katétrová ablace (RFA) fibrilace síní (FISI) tvoří většinu z celkového počtu výkonů na našem elektrofyziologickém pracovišti. Od roku...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI A FOLLOW UP ABLAČNÍ METODY HIGH POWER SHORT DURATION

I. Raková, J. Jež, Z. Stárek, F. Souček, F. Lehar, E. Kubalová, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Rekurence fibrilace síní po radiofrekvenční katetrové ablaci (RFA) zůstává relativně vysoká. Ve snaze o zefektivnění a zrychlení RFA byl...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

VYHODNOCENÍ ČASOVÉ NÁROČNOSTI VYTVÁŘENÍ 3D ELEKTROANATOMICKÝCH MAP LEVÉ SÍNĚ PŘI KATETROVÉ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ NA JEDNOM PRACOVIŠTI.

M. Zahálka, V. Šebetovský, Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, F. Souček, K. Doležalová, I. Raková, A. Širůčková, E. Kubalová, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Mezi nejúčinnější metody léčby arytmie typu fibrilace síní (FISI), se řadí katétrová ablace. Nezbytným krokem je vytvoření 3D elektroanatomické...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

UKLÁDÁNÍ DAT Z KONTROL IMPLANTOVANÝCH KARDIOSTIMULÁTORŮ A ICD PŘÍSTROJŮ SPOLEČNOSTI BOSTON SCIENTIFIC DO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

V. Vejvoda, J. Hejtmánek, P. Bárta, J. Vacek (Plzeň)

Cíl:Moderní kardiostimulátory a ICD přístroje generují velké množství informací, jejichž skladování v papírové podobě je prostorově náročné a v případě...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - technik, XXXI. výroční sjezd ČKS

MONITORACE HEMODYNAMIKY NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE

B. Homolová , K. Švenková , A. Krüger , P. Ošťádal (Praha)

Úvod. Sledování hemodynamických parametrů patří k základním metodám monitorace pacientů na jednotkách intenzivní péče. Pomocí hemodynamických přístrojů můžeme měřit celou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, XXXI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH PACIENTŮ – RETROSPEKTIVNÍ STUDIE 2018-2021

P. Búřilová, K. Hájková, A. Pokorná, M. Šenkyříková (Brno - Bohunice, Brno)

ÚvodU mladých pacientů je ve vyšší míře záchyt méně obvyklých kardiovaskulárních rizikových faktorů. Rozdíly jsou pozorovány i v etiologii u...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - sesterský, XXXI. výroční sjezd ČKS

GRIP TEST JAKO ZÁTĚŽ PŘI MĚŘENÍ STŘEDNÍHO TLAKU V LEVÉ SÍNI U NEMOCNÝCH PODSTUPUJÍCÍCH KATETRIZAČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ. ŠEFFLOVÁ JANA, MICHALIDESOVÁ LUCIE FN PLZEŇ, KARDIOLOGICKÁ KLINIKA CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ KOMPLEXNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE

J. Šefflová, L. Michalidesová (Plzeň)

  Část nemocných se srdečním selháním nemá globální poruchu kontraktility levé komory (LK) srdeční vyjádřenou sníženou ejekční frakcí (EF) LK, ale...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - sesterský, XXXI. výroční sjezd ČKS

JAK SE ODVYKÁ PACIENTŮM ZE ZÁVISLOSTI NA ZAHŘÍVANÉM TABÁKU-KAZUISTIKY

V. Felbrová (Praha)

Úvod: Zahřívaný neboli tlející tabák patří mezi tabákové výrobky jako je např. IQOS, GLO, PLUM. Tabák se zahřívá na teplotu...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - sesterský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NOVINKY V LÉČBĚ A DIAGNOSTICE PERIAKRIDÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

T. Šamalíková (Olomouc)

Dříve opomíjená perikardiální onemocnění v posledních letech zaznamenávají nárůst výskytu. Příčinou mohou být nové diagnostické a léčebné metody, tato onemocnění...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - sesterský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ZMAPOVANIE FAKTOROV ZVYŠUJÚCICH KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO PACIENTOV S KORONÁRNYM SYNDRÓMOM

G. Bálint  (Bratislava, SR)

Cieľ: Overiť vedomosti o faktoroch zvyšujúcich kardiovaskulárne riziko, overiť vybrané antropometrické, biologické parametre a užívanie tabaku u pacientov s koronárnym...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - sesterský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE

V. Tomalová, L. Pavlátová (Olomouc)

Invazivní vyšetřovací metoda definitivně potvrzuje diagnozu významná role ve stanovení diagnozy ( myokarditida nepotrzená EMB,se označuje jako klinicky suspektní ) malý výskyt závažných komplikaci,kolem 1-2 % (arytmie,perforace...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - sesterský, XXXI. výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE SRDCE U SPORTOVCE

K. Šťastná, A. Rosypalová (Olomouc)

Naše kazuistika popisuje případ mladého sportovce přijatého s diagnozou srdečního selhání. V dalších dnech postupně progrese klinického stavu dušnosti do...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - sesterský, XXXI. výroční sjezd ČKS

VENTRICULAR TACHYCARDIA AS THE FIRST MANIFESTATION OF GIANT CELL MYOCARDITIS

I. Jurčová, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha)

We report previously healthy 44-year-old male admitted for sustained monomorphic ventricular tachycardia (VT), hemodynamically well tolerated. Echocardiogram revealed moderate left...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA JAKO PŘÍČINA ARYTMICKÉ BOUŘE

M. Oravcová (Hradec Králové)

Infekční endokarditida jako příčina arytmické bouřeOravcová M.1, Ševčíková H.1, Fialová M.11 I. Interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NESPECIFICKÉ NEUROLOGICKÉ PŘÍZNAKY S BIZARNÍM EKG

J. Flašík, J. Pyszko, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Kazuistika popisuje případ bizarního EKG se širokým QRS komplexem a bradykardií u pacienta v minulosti již zajištěného CRT-D a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

HYPEREOZINOFILNÝ SYNDRÓM S TUMORÓZNYMI MASAMI V OBOCH KOMORÁCH SRDCA

E. Teringová, P. Penz, J. Poláková Mištinová, M. Orban (Bratislava, SR, Bratislava)

Úvod: Hypereozinofilný syndróm (HES) je zriedkavé hematologické ochorenie definované perzistujúcou eozinofíliou spojenou s orgánovým poškodením. Endomyokardiálne postihnutie je u pacientov s...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

PERZISTUJÍCÍ PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTA PO CHIRURGICKÉM UZÁVĚRU VELKÉHO DEFEKTU SEPTA SÍNÍ

F. Koubek, M. Táborský, J. Látal, M. Hutyra (Olomouc)

Zdravé plicní řečiště vykazuje vysokou compliance. Ačkoliv se u jedinců s významným levopravým zkratem můžeme setkat s (obvykle) mírnou hyperkinetickou...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ A STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY TAVR BEZ PREDILATACE S POUŽITÍM „SELF-EXPANDABLE“ CHLOPNĚ.

D. Fľak, P. Červinka, R. Špaček, B. Štorchová (Ústí nad Labem)

Úvod: Transkatétrová náhrada aortální chlopně (TAVR) je léčebnou metodou nemocných s významnou aortální stenózou. Predilatace - balónková valvuloplastika aortální chlopně...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

RESPIRAČNÉ REFLEXY A ICH ÚLOHA V TERMINÁCII SUPRAVENTRIKULÁRNYCH TACHYKARDIÍ

M. Bavoľárová, M. Rašiová , M. Valiková Bavoľárová  (Michalovce, SR, Košice, SR)

Cieľom nášho výskumu  bolo skúmanie sniffingu (rýchla a krátka inspirácia, ktorá smeruje prúd vzduchu do olfaktorickej oblasti)v skupine pacientov s...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR ASD U PACIENTA S ANOMÁLIÍ DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY.

M. Pecuchová, M. Branny , P. Kukla (Ostrava)

Na našem pracovišti kardiologie (FN Ostrava) jsme zvolili alternativní přístup ke.katetrizačnimu uzávěru defektu septa síni typu secundum (ASD) Amplatzer ocluderem...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB SEKUNDÁRNÍ PREVENCE NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U PACIENTA S PROBLEMATICKÝM CÉVNÍM PŘÍSTUPEM

J. Pyszko, M. Rada, K. Vykoupil, M. Táborský (Olomouc)

Kazuistické sdělení popisuje případ pacienta s permanentní fibrilací síní, který byl resuscitován pro fibrilaci komor. Po zlepšení stavu provedena koronarografie...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ ENDOKARDIÁLNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE A ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACE V LÉČBĚ PACIENTŮ S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATII

K. Doležalová, Z. Stárek, F. Souček, J. Jež, J. Krejčí (Brno)

Úvod: Endokardiální radiofrekvenční ablaci septální hypertrofie (ERASH) je novou účinnou metodou v terapii HOKMP. Cílem sdělení je srovnání výsledků, periprocedurálních...

Tématický okruh: Choroby myokardu a perikardu
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA BOLESTÍ NA HRUDI IMITUJÍCÍ ANGINU PECTORIS

J. A. Mohr, O. Dvořáková, J. Walder, I. Horák (Ostrava)

Úvod: Bolesti na hrudi jsou jedním z nejčastějších důvodů příjmu na kardiologické oddělení. Etiologie může být kardiální, plicní, cévní, gastrointestinální...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

STIMULACE OBLASTI LEVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA V KARDIOCENTRU NEMOCNICE AGEL TŘINEC-PODLESÍ

B. Szmek, J. Mikovčák, J. Chovančík, O. Jiravský, R. Neuwirth, M. Hrošová, L. Škňouřil (Třinec)

Ve sdělení prezentujeme naše zkušenosti se stimulací oblasti levého Tawarova raménka (LBBAP), která je spolu se stimulací Hisova svazku (HBP)...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ŠIROKOKOMPLEXOVÁ TACHYKARDIE U PROFESIONÁLNÍHO SPORTOVCE

J. Olšr, R. Aiglová, O. Moravec, Z. Paulů, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Kazuistika popisuje případ mladého profesionálního sportovce s EKG nálezem širokokomplexové tachykardie, s cílem poukázat na diferenciální diagnostiku tohoto potenciálně...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

EASY RISK FORMULA FOR PREDICTION OF HOSPITAL MORTALITY ON COVID-19

J. Plášek, J. Dodulík, P. Gai, B. Hrstková, J. Škrha, L. Zlatohlávek, P. Danko, P. Ondráček, E. Čubová, B. Čapek, M. Kollárová, T. Fürst, J. Václavík (Ostrava, Praha, Havířov, Jílovec, Krnov, Třinec, Olomouc)

Introduction: SARS-CoV-2 respiratory infection is associated with significant morbidity and mortality, especially in hospitalized, high-risk patients. We aim to assess...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLE LOKALIZOVANÝ PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM

M. Prokopová, T. Mráz, P. Neužil  (Praha)

Úvod: Papilární fibroelastom je primární nádor tvořící 7-10% benigních srdečních nádorů. V 90% se vyskytuje na chlopních (nejčastěji na aortální...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

KDYŽ PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍ MYKOTICKÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY ZŮSTÁVÁ ZÁHADOU.

J. Adámek, O. Jiravský, L. Škňouřil (Třinec)

Úvod: Infekční endokarditida (IE) je zánětlivé onemocnění srdce postihující endokard a umělé srdeční náhrady. Etiologicky jsou v Evropě nejčastějším vyvolavatelem...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

MOŽNOSTI INTERVENCE ROZSÁHLÉHO TROMBU U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA S TĚŽKOU SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY

O. Dvořáková, M. Heczko (Ostrava)

Úvod: Intrakardiální tromby představují vysoké riziko tromboembolických příhod. Léčebné možnosti jsou farmakologické nebo chirurgické. Kazuistika demonstruje nelehké rozhodování o léčebné...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XXXI. výroční sjezd ČKS

ARYTMIE ZACHYCENÉ VE VŠEOBECNÉ POPULACI CHYTRÝMI HODINKAMI PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE TELEMEDICÍNSKÉHO CENTRA

V. Bulková, J. Brada, R. Kozubík, F. Plesinger, J. Gandalovičová, M. Černošek, M. Fiala (Brno, Praha)

Cíl: Monitorace EKG pomocí chytrých hodinek se stává uživatelsky jednoduchou, rychlou a již i cenově dostupnou metodou k rychlému záchytu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXI. výroční sjezd ČKS