Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5985 / vypisuji: 181 - 210

ADENOZÍNOVÝ TEST V DIAGNOSTIKE SYNKOPÁLNYCH STAVOV

P. Mitro, Z. Lazúrová, J. Farkaš, M. Kerekanič , E. Komanová , M. Šimurda, M. Jakubová (Košice, SR, Košice)

Cieľ: Význam adenozínového testu v diferenciálnej diagnostike synkopy je nejednoznačný . Cieľom práce bolo vyhodnotiť význam adenozínom indukovanej AV blokády...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

JE EPIKARDIÁLNÍ TUKOVÁ TKÁŇ UKAZATELEM KARDIOVASKULÁRNÍHO ZDRAVÍ?

J. Hrušková, J. Jakubík, H. Podroužková, T. Štípalová, A. Maugeri, M. Vinciguerra (Brno, Catania, Italy, London, United Kingdom)

Epikardiální adipózní tkáň (EAT) je bioaktivní orgán lokalizovaný na myokardu. Bylo provedeno mnoho studií zabývající se souvislostí EAT a koronární...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XVI. arytmologické sympozium

SPECKLE TRACKING ANALÝZA A JEJÍ ZÁVISLOST NA ÚROVNI ZKUŠENOSTÍ HODNOTITELE.

J. Jakubík, J. Svačinová, J. Hrušková, H. Podroužková, T. Štípalová, Z. Nováková (Brno)

CílSpeckle-tracking echokardiografie (STE) kvantifikuje kontraktilní funkci levé komory (LK) podélnou (GLS) a cirkumferenciální (GCS) deformací. Cílem studie bylo objasnit dopad...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XVI. arytmologické sympozium

HODNOCENÍ PARAMETRŮ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ KATÉTRU TACTICATH QUARTZ A KATÉTRU ACT DIAMOND TEMP S ROČNÍM FOLLOW-UP

Z. Svánovská, Z. Stárek, J. Jež, F. Lehar, T. Kulík, J. Wolf (Brno)

Cílem úspěšné ablace fibrilace síní je vytvoření transmurálních lézí. Existují katétry, které deklarují co nejúčinnější a bezpěčnou radiofrekvenční ablaci fibrilace...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XVI. arytmologické sympozium

VYUŽITÍ EXTRAKARDIÁLNÍ STIMULACE N. VAGUS PŘI KARDIONEUROABLACI U PACIENTA S KARDIOINHIBIČNÍMI VASOVAGÁLNÍMI SYNKOPAMI – KAZUISTIKA

P. Konečný, D. Wichterle (Praha)

Úvod: Kardioneuroablace je léčebná katetrizační metoda, jejímž cílem je permanentní modifikace parasympatické inervace sinusového a/nebo atrioventrikulárního (AV) uzlu. Extrakardiální stimulace...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - technik, XVI. arytmologické sympozium

POROVNANIE EFEKTIVITY KRYOBALÓNIKOVEJ ABLÁCIE PľÚCNYCH ŽÍL U PACIENTOV S LONE FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ A PACIENTOV S NON-LONE FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ.

A. Bohó, S. Mišíková, A. Sudzinová, B. Stančák (Košice, SR, Košice)

Cieľ: Cieľom tejto unicentrickej, retrospektívnej štúdie bolo zhodnotiť dlhodobú efektivitu jedinej procedúry kryobalónikovej ablácie pľúcnych žíl v skupine pacientov s...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

COMPARISON OF ATRIAL FIBRILLATION ABLATION EFFICACY USING REMOTE MAGNETIC NAVIGATION VS. MANUAL NAVIGATION WITH CONTACT-FORCE CONTROL

J. Jež, T. Jadczyk, F. Lehar, M. Pešl, T. Kulík , S. Bělášková, Z. Stárek (Brno, Katowice, Poland)

Aim: This study was designed to compare the clinical utility and mid-term outcomes of remote magnetic navigation (RMN)- and manual...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

IMPLANTABLE SUBCUTANEOUS STRING DEFIBRILLATOR - SINGLE CENTER STUDY

P. Neužil, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, J. Baroch, M. Mudroch, Š. Královec, M. Janotka (Praha)

BackgroundImplantable Subcutaneous String Defibrillator (ISSD) is a new class of implantable cardioverter defibrillator (ICD), designed to overcome current ICDs limitations....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

MARVEL

P. Neužil, L. Dujka , J. Šimon, J. Šorf, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, M. Janotka (Praha)

AbstractBACKGROUND: Micra TPS© is a leadless VVI mode pacemaker that is implanted in the right ventricle and provides rate response...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF A TOTALLY LEADLESS BIVENTRICULAR PACING APPROACH IN TWO PATIENTS

P. Neužil, V. Reddy, J. Šorf, J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, M. Janotka, J. Šimon, L. Dujka , T. Mráz (Praha, New York, United States)

AimsWe report on the implementation of the first totally leadless approach to biventricular pacing utilizing a leadless right ventricular pacing...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

LATEST CLINICAL TRIALS AND FUTURE OF NOVEL TEMPERATURE-ADJUSTING DIAMONDTEMP CATHETER

M. Funasako, L. Šedivá, J. Petrů, J. Škoda, M. Janotka, M. Chovanec, P. Neužil (Osaka, Japan, Praha)

Introduction:Standard radiofrequency ablation for atrial fibrillation requires open-irrigated catheter.DiamondTemp catheter, which is designed with diamond-embedded catheter tip and tissue surfacetemperature...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ÚČINNOST A BEZPEČNOST NOVÝCH KATETRŮ S DIAMANTOVÝM HROTEM VE SROVNANÍ S CONTACT FORCE SENSING ABLAČNÍMI KATETRY VYUŽÍVANÝCH PŘI IZOLACI PLICNÍCH ŽIL U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ V RÁMCI RANDOMIZOVANÉ PARALELNÍ STUDIE.

K. Doležalová, Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, M. Pešl, F. Souček, J. Wolf, Z. Svanovská, T. Kulík (Brno)

Předmětem této studie je porovnat účinnost a bezpečnost katetrové radiofrekvenční ablace při izolaci plicních žil využívající teplotou kontrolované DiamondTemp™ (DT)...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

IZOLACE PLICNÍCH ŽIL RF BALONEM, PRVNÍ ZKUŠENOSTI

L. Šedivá, J. Petrů, M. Janotka, J. Škoda, M. Chovanec, P. Neužil (Praha)

Úvod: Ve svém sdělení prezentuji první zkušenosti našeho pracoviště s izolací plicních žil RF balonem Helios. RF izolace bod po bodu je zlatým...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

LASEROVÉ BALONY DRUHÉ A TŘETÍ GENERACE

J. Petrů, L. Šedivá, J. Škoda, M. Chovanec, M. Janotka, Š. Královec, M. Mudroch, L. Dujka, P. Neužil (Praha)

Úvod:Izolace plicních žil laserovým balonem patří ke standardním metodám katetrizační léčby fibrilace síní (FS). Výhodou této technologie jsou především přímá...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SROVNÁNÍ LÉZÍ VYTVOŘENÝCH POMOCÍ BIPOLÁRNÍ OPROTI SEKVENČNÍ UNIPOLÁRNÍ ABLACI

F. Souček, Z. Stárek, F. Lehár , J. Jež , M. Pešl , G. Caluori (Brno)

Na bipolární ablaci je v současné době pohlíženo zejména jako na alternativní metodu při léčbě komorových arytmií po selhání standardní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

PLICNÍ EMBOLIE U NEMOCNÝCH S TUMOREM MOZKU

T. Hnátek (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBA TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI

J. Kvasnička (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

DIDAKTICKÁ KAZUISTIKA 5

J. Přeček (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

RIZIKA A PŘÍNOSY TROMBOLYTICKÉ LÉČBY PLICNÍ EMBOLIE

J. Pařenica (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

DIDAKTICKÁ KAZUISTIKA 3

V. Dytrych (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

DIDAKTICKÁ KAZUISTIKA 2

R. Pudil (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

JE STÁLE POTŘEBA K DIAGNOSTICE PLICNÍ HYPERTENZE INVAZIVNÍ HEMODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ?

M. Hutyra (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU SELEXIPAGEM

M. Hutyra (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE – ZÁKLADY DIAGNOSTIKY A RIZIKOVÉ STRATIFIKACE

M. Hutyra (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

KLINICKÝ PŘÍPAD S AKCENTEM NA NECHIRURGICKOU LÉČBU

D. Ambrož (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

ZRIEDKAVEJŠIA PRÍČINA PAH PRI VCHS – KAZUISTIKA

J. Podracký (Košice, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

EISENMENGEROV SYNDRÓM - KAZUISTIKA

A. Zelenáková, T. Valkovičová, M. Kaldararová, I. Šimková (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

ZKUŠENOSTI S LÉČBOU SELEXIPAGEM

P. Kmeč

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

PAH A DILATÁCIA PľÚCNICE

M. Kaldararová (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018

FONTÁNOVSKÁ CIRKULÁCIA A PAH

P. Tittel (Bratislava, SR)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Plicní cirkulace 2018