Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 7601 / On the page: 151 - 180

COMPARISON OF QRS DURATION MEASUREMENT METHODS IN PATIENTS WITH HIS BUNDLE PACING AND RIGHT VENTRICULAR PACING

O. Süssenbek, R. Smíšek, F. Plešinger, P. Jurák, K. Čurila (Praha 10, Brno)

BackgroundQRS duration (QRSd) is clinically relevant parameter of ventricular dyssynchrony. Its measurementusing different methods lead to different results and it...

Topic: a general field
Type: Poster - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ S KANÁLOPATIÍ SCN5A

A. Ševčík, A. Krebsová, M. Segeťová, P. Votýpka, J. Hašková, M. Kubánek, H. Wünschová , M. Macek , P. Peichl, J. Kautzner (Praha)

 Cíl Retrospektivní analýza kardiogeneticky vyšetřených pacientů za cílem hledání společné charakteristiky EKG a projevů, které by při běžném klinickém vyšetření mohly...

Topic: a general field
Type: Poster - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ECHOKARDIOGRAFICKÁ OPTIMALIZACE AV PŘEVODU: JAK KRÁTKÉ MŮŽE BÝT OPTIMÁLNÍ AV ZPOŽDĚNÍ?

M. Válek, J. Marek, Z. Řídel, M. Pšenička (Praha)

Úvod: U většiny pacientů je tovární nastavení kardiostimulátoru vyhovující potřebám pacientů, nicméně u části nemocných je třeba jej individualizovat.Kazuistika: Jedná...

Topic: a general field
Type: Poster - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

MLADÝ PACIENT S DOBŘE TOLEROVANÝM AV BLOKEM III. STUPNĚ, NESPLŇUJÍCÍ KRITÉRIA K TRVALÉ KARDIOSTIMULACI

J. Šmída, L. Šmídová  (Náchod)

Kazuistika mladého pacienta s náhodně zjištěným AV blokem III. stupně. Během sledování od roku 2007 u nás podstoupil pacient více...

Topic: a general field
Type: Poster - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

BIPOLÁRNÍ ABLACE, TECHNICKÉ PROVEDENÍ A ZKUŠENOSTI IKEM

J. Menclová, P. Stojadinovič, S. Vogeltanzová, P. Peichl, J. Svoboda, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Bipolární ablace představuje alternativní způsob aplikace radiofrekvenční energie (RF) v bipolárním nastavení (ablační katétr proti ablačnímu katétru) s cílem...

Topic: a general field
Type: Poster - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

INICIÁLNÍ ZKUŠENOSTI S KARDIONEUROABLACEMI VE FN OSTRAVA

L. Kohoutková (Ostrava Poruba)

Kardioneuroablace se jeví jako účinná metoda při léčbě bradyarytmií, jejíž mechanismem je aktivita parasympatické komponenty srdečního autonomního nervového systému. Ganglionované...

Topic: a general field
Type: Poster - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STATISTICKÁ ANALÝZA VOLTÁŽOVÝCH MAP LEVÝCH SÍNÍ U PACIENTŮ S PAROXYSMÁLNÍ A PERZISTUJÍCÍ FIBRILACÍ SÍNÍ

I. Jordánová, Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, F. Souček, T. Kulík, E. Kubalová, A. Širůčková (Brno)

ÚvodBylo prokázáno, že snížená amplituda elektrogramu koreluje s onemocněním myokardu. Tyto nízkovoltážové oblasti mohou být důležité při léčbě fibrilací síní....

Topic: a general field
Type: Poster - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORACE (ABLACE PULZNÍM ELEKTRICKÝM POLEM), APLIKACE SINGLE SHOT KATETRY PRO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL V KATETRIZAČNÍ LÉČBĚ FIBRILACE SÍNÍ.

Š. Královec, M. Mudroch, J. Baroch, T. Drtina, M. Hrachovina, M. Mráček, F. Müller, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

úvod:Ireverzibilní elektroporace (IRE) je metoda aplikace energie v katetrizační léčbě srdečních arytmií. Při ablaci, díky krátkým aplikacím intenzivní energie, jsou...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ AKUTNÍ ÚSPEŠNOSTI A KOMPLIKACÍ U KATÉTROVÉ ABLACE KLASICKÝCH PRAVOSÍŇOVÝCH ARYTMIÍ ŘEŠENÝCH V RÁMCI JEDNODENNÍ A VÍCEDENNÍ HOSPITALIZACE

E. Kubalová (Brno)

Úvod: Radiofrekvenční katétrová ablace (RFA) srdečních arytmií je u klasických pravosíňových arytmií metoda první volby. Standardem je výkon za vícedenní...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ABLAČNÍ LÉČBA LASEROVÝM BALONOVÝM KATÉTREM U POPULACE S PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACÍ SÍNÍ.

V. Bulková, M. Černošek, M. Funasako, B. Pavlíčková, L. Rybka, J. Maňoušek, M. Bártlová, M. Fiala (Brno)

Cíl: Laserové balónové katetry jsou již několik let alternativním zdrojem ablační energie v léčbě fibrilace síní (PFS). Cílem je prezentace...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ KONVENČNÍ METODY ABLACE SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ S METODOU VYUŽÍVAJÍCÍ 3D ELEKTROANATOMICKÉ MAPOVACÍ SYSTÉMY BEZ POTŘEBY FLUOROSKOPIE

A. Širůčková (Brno)

ÚvodIntegrace 3D elektroanatomického mapovacího (EAM) systému redukuje radiační zátěž zdravotnického personálu a pacienta. U operátéra a zdravotních sester se jedná...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

TŘETÍ GENERACE LASERBALONU CARDIOFOCUS X3

M. Hrachovina, P. Neužil, J. Petrů, M. Funasako, M. Mudroch (Praha)

Metoda laserové izolace plicních žil je známá a standardně klinicky používaná přes více než 10 let. Laserbalon 3. generace X3...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

POINT BY POINT KOMBINOVANÁ ABLACE PULZNÍM POLEM A HIGH POWER/SHORT DURATION RADIOFREKVENČNÍ ENERGII

M. Mudroch, Š. Královec, M. Mráček, M. Hrachovina, J. Baroch, J. Brada, T. Gabera Drtina, L. Kalistová, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Úvod: Použití pulzního pole (PF) pro účely ablace srdečních arytmií se rozvíjí od roku 2017, kdy proběhla první klinická studie....

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

DENERVACE SINUSOVÉHO UZLU PŘI KARDIONEUROABLACI: RANDOMIZOVANÉ POROVNÁNÍ PRAVOSÍŇOVÉHO A LEVOSÍŇOVÉHO PŘÍSTUPU

H. Jansová, P. Štiavnický, P. Peichl, P. Stojadinovič, R. Čihák, J. Kautzner, D. Wichterle (Praha)

Úvod: Radiofrekvenční katetrizační ablace v oblasti superiorních paraseptálních ganglií je zásadní pro účinnou supresi vagové odpovědi sinusového uzlu při léčbě...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ A SÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ U NEMOCNÝCH S PLICNÍ HYPERTENZI

Z. Fingrová, T. Skála, D. Wichterle, A. Reichenbach, M. Dusík, D. Ambrož, V. Dytrych, P. Jansa, D. Klimeš, Š. Havránek (Praha, Olomouc)

Úvod: Fibrilace síní (AF) / síňové tachykardie (AT), jsou častou komplikací u nemocných s plicní hypertenzí (PH). Mechanismy vzniku a...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

TELEMEDICÍNSKÉ SYSTÉMY V AKUTNÍ KARDIOLOGICKÉ PÉČI A JEJICH PROPOJENÍ V MEDICÍNSKÉ PRAXI

L. Nečasová, H. Myšáková, M. Šramko, M. Holek, P. Merhaut (Praha, Kladno)

Úvod: S rozvojem telemedicíny a s vývojem nových telemedicínských systémů se nabízí jejich vzájemné propojování a další krok k zefektivnění...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SMĚREM K INTERPRETABILNÍ AUTOMATICKÉ DIAGNOSTICE PORUCH SRDEČNÍHO RYTMU POMOCÍ HLUBOKÝCH NEURONÁLNÍCH MODELŮ A MULTI-TASK UČENÍ.

J. Hejč, D. Pospíšil, P. Novotná, M. Pešl, O. Janoušek, M. Ronzhina, Z. Stárek (Brno)

Hluboké neuronální modely patří mezi nejvíce pokročilé metody pro efektivní automatizaci diagnostických a dalších úkolů v medicíně. Typický hluboký model...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

LZE HODNOTIT SMĚR TRANSMURÁLNÍ KOMOROVÉ AKTIVACE POMOCÍ POUZE 12 SVODOVÉHO EKG?

P. Leinveber, J. Halámek, P. Jurák, M. Matejková, F. Plešinger, R. Smíšek, J. Lipoldová, A. Nagy, K. Čurila, M. Novák (Brno, Praha)

Výskyt vysokofrekvenčních komponent v QRS komplexu poskytuje objemovou informaci o elektrické depolarizaci komor. Intrinsikoidní deflexe v QRS komplexu je na...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VYUŽITÍ BĚŽNĚ DOSTUPNÝCH NOSITELNÝCH TECHNOLOGIÍ PRO SLEDOVÁNÍ SRDEČNÍHO RYTMU A AKTIVITY PACIENTŮ V PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ KARDIOLOGICKÉ PREVENCI.

J. Vacek, K. Hovorková, V. Vejvoda (Plzeň)

Běžně dostupné a používané technologie, jako jsou chytré hodinky, sporttestry, smartphony, aplikace eHealth a další zařízení, patřící k nositelným technologiím,...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ MĚŘENÍ RADIOFREKVENČNÍCH ABLAČNÍCH LÉZÍ Z MRI SNÍMKŮ A Z PATOLOGICKÝCH ŘEZŮ

E. Odehnalová, L. Valíková, G. Caluori, T. Kulík, V. Římalová, T. Jadczyk, M. Pešl, E. Dražanová, I. Pavlova, Z. Stárek (Brno)

Cíl: Animální experimenty jsou nezbytnou součástí testování nových ablačních systémů. Pro úspěšné vyhodnocení je nutná přesná evaluace ablačních lézí v...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

POROVNANIE SINGLE SITE A MULTI SITE BIVENTRIKULÁRNEJ STIMULÁCIE

M. Matejková, J. Lipoldová, P. Leinveber, J. Halámek, F. Plešinger, P. Jurák, A. Nagy, M. Novák (Brno)

Cieľ: Vysokofrekvenčné EKG (UHF-ECG) bolo využité k porovnaniu štandardnej biventrikulárnej stimulácie (singlesite pacing, SS) a biventrikulárnej stimulácie z dvoch pólov...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE PROXIMÁLNÍ OBLASTI LEVÉHO TAWAROVA RAMÉNKA JAKO NÁHRADA EPIKARDIÁLNÍ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM V NEMOCNICI NA HOMOLCE

T. Gabera Drtina, M. Mudroch, M. Hrachovina, M. Mráček, J. Baroch, J. Brada, Š. Královec, F. Müller, M. Chovanec, P. Neužil (Praha 5)

Úvod: Standardním nefarmakologickým přístupem u pacientů se srdečním selháním je resynchronizační léčba (CRT-D), tzn. zavedení endovazální epikardiální stimulační elektrody na...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

DOČASNÁ ZEVNÍ KARDIOSTIMULACE EXTERNALIZOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM S AKTIVNĚ FIXOVANOU STIMULAČNÍ ELEKTRODOU.

T. Čerbáková, J. Popelka, K. Sedláček (Hradec Králové)

Dočasná zevní transvenózní kardiostimulace, řešící akutní poruchy srdečního rytmu, patří mezi rutinně prováděné výkony. Použití standardního instrumentária je spojeno s...

Topic: a general field
Type: Ústní sdělení - technik, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NÁHLÁ SRDEČNÍ SMRT A GENETICKÁ ANALÝZA U MLADÝCH JEDINCŮ

M. Sepši, I. Synková, M. Zeman, M. Hliboká, S. Lietava, T. Novotný, P. Kala (Brno)

Úvod: Na ÚSL Brno je ročně pitváno cca 10 mladých zemřelých, u kterých ani extenzivní pitvou nejde přesně stanovit příčina...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ RŮZNÝCH VZORCŮ KOREKCE QT INTERVALU S INDIVIDUÁLNÍ KOREKCÍ V DĚTSKÉ I DOSPĚLÉ POPULACI

I. Andršová, K. Helánová, K. Hnátková, T. Novotný, P. Kala, M. Malik (Brno, London, United Kingdom)

Úvod: Hodnocení korigovaného intervalu QT (QTc)je nedílnou součástí běžné kardiologické praxe. Hodnota QTc vykazuje značnou variabilitu nejen v populaci, ale...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

AUTOMATICKÁ KLASIFIKACE EKG V POPULAČNÍ STUDII KARDIOVIZE: VYUŽITÍ DEEP LEARNING MODELU RESNET

M. Pešl, J. Hejč, T. Kulík, T. Vičar, P. Novotná, M. Ronzhina, P. Leinveber, J. Jakubík, J. Gonzalez-Rivas, Z. Stárek (Brno)

Průřezová studie kardiovaskulárních rizikových faktorů Kardiovize zařadila dosud více než 6 tis. dobrovolníků a automatická klasifikace EKG je u ní...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NALEPOVACÍ EKG ZÁZNAMNÍK NA JEDNO POUŽITÍ EZYPRO, ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍ STUDIE

J. Galuszka, M. Táborský, J. Flašík (Olomouc)

Úvod: Využití nalepovacích EKG záznamníků v USA bylo publikováno již téměř před 10 lety, doposud však nebyly dostupné v tuzemské praxi. Cíl: Ověřit...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ KATÉTROVÉ ABLACE KLASICKÝCH PRAVOSÍŇOVÝCH ARYTMIÍ ŘEŠENÝCH V RÁMCI JEDNODENNÍ A VÍCEDENNÍ HOSPITALIZACE

Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, M. Pešl, F. Souček, T. Kulík, I. Jordánová, E. Kubalová, A. Širůčková (Brno)

Úvod: Radiofrekvenční katétrová ablace (RFA) srdečních arytmií je u klasických pravosíňových arytmií metoda první volby. Standardem je výkon za vícedenní...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NÁLEZY PŘI POKRAČUJÍCÍCH ARYTMIÍCH PO ABLACI KOLEM AV UZLU U PACIENTŮ BEZ INDUKCE SVT PŘI ELEKTROFYZIOLOGICKÉM VYŠETŘENÍ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: U pacientů podstupujících ablaci pro SVT, u nichž není při elektrofyziologickém vyšetření (EFV) arytmie indukována nebo nález není správně...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ZEROFLUORO ABLACE SRDEČNÍCH ARYTMIÍ U GRAVIDNÍCH – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

P. Peichl, J. Kautzner, F. Lehár, D. Wichterle, P. Stojadinovič, J. Hašková, R. Čihák (Praha)

Úvod: Katetrizační ablace je účinnou léčebnou metodou srdečních arytmií. Konvenčně se k vedení výkonu používá skiaskopie. V případě, že je...

Topic: a general field
Type: Presentation - doctors, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS