Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9285 / On the page: 151 - 180

VÝSLEDKY OPAKOVANÉ KARDIONEUROABLACE PRO REKURENCI SYMPTOMATICKÝCH FUNKČNÍCH BRADYARYTMIÍ

P. Štiavnický, D. Wichterle, H. Jansová, P. Stojadinović , J. Hašková, E. Borišincová, R. Čihák, P. Peichl, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Analýza souboru pacientů, kteří podstoupili opakovanou kardioneuroablaci (CNA). Soubor a Metodika: Ze souboru 239 pacientů (40 ± 12 let, 58%...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

HEMOLÝZA PO ABLACI PULZNÍM POLEM: VLIV POČTU LÉZÍ A KONTAKTU KATETRU S TKÁNÍ, STUDIE NA BIOMODELU

Š. Královec, M. Nies, L. Tejkl, T. Vavříková, M. Hrachovina, M. Mudroch, J. Baroch, T. Drtina, M. Mráček, F. Müller, M. Mlček, J. Petrů, P. Neužil (Praha, New York, United States)

ÚvodV nedávné observační studii ablace pulzním polem (PFA), s daty více než 17 000 pacientů, bylo zaznamenáno pravděpodobně hemolýzou indukované...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

PŘÍSTUP K PROGRAMACI IMPLANTABILNÍHO KARDIOVERTERU-DEFIBRILÁTORU V PŘÍPADĚ NEKONVENČNÍHO ZAPOJENÍ ELEKTRODY S FYZIOLOGICKOU STIMULACÍ

K. Vieweghová, L. Krýže, L. Nečasová, T. Ondraczka (Praha)

Upgrade implantabilních přístrojů (CIED) může být složitý pro komplikovanou anatomii srdečních oddílů, mezikomorového septa nebo koronárního sinu (CS). U nemocných...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

UKLÁDÁNÍ DAT Z DÁLKOVÉHO SLEDOVÁNÍ ICD PŘÍSTROJŮ SPOLEČNOSTI BOSTON SCIENTIFIC DO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU WINMEDICALC

V. Vejvoda, J. Hejtmánek, P. Bárta, J. Vacek (Plzeň)

Cíl:Provoz dálkového sledování Latitude, stejně jako obdobné systémy, generují velké množství dat. Pro provoz a rychlé dohledávání minulých událostí, sledování...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

PREVENCE KRVÁCENÍ PO KORONAROGRAFII – PILOT

J. Hrončok, E. Zvolanková, L. Klemsová (Ostrava)

Problematika: Koronarografie je invazivní diagnostický výkon, který se používá k vizualizaci a hodnocení koronárních tepen. Tento výkon se již v...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

ZPRACOVÁNÍ DAT A VYUŽITÍ UMĚLÉ INTELIGENCE K PREDIKCI MORTALITY PO PROCEDUŘE TAVI Z CT SNÍMKŮ

M. Kantor, M. Pekař, O. Jiravský, J. Hečko, J. Chovančík (Třinec)

Cíl: Nemocniční databáze obsahuje rozsáhlé množství dat, jenž byla dosud využívána pouze pro specifické účely. Tato data však mohou poskytnout...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

EPIDEMIOLOGICKÁ ANALÝZA ABLAČNÍ LÉČBY KLASICKÝCH SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI U SV ANNY

K. Kocmanová (Brno)

V rámci epidemiologické analýzy byla vytvořena statistika katetrizačních ablací supraventrikulárních arytmií provedených ve FNUSA mezi lety 2015 a 2022 se...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

MOŽNOSTI ZÁCHYTU MÉNĚ FREKVENTNÍCH ARYTMIÍ – CO JE U NÁS NOVÉHO?

H. Javorková, J. Volejníčková, J. Řehoř (Brno)

Poruchy srdečního rytmu zahrnují celou škálu patologií od zcela nevýznamných dysrytmií až po život ohrožující epizody. Jejich úspěšný záchyt je...

Topic: Outpatient care
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

MANAGEMENT PACIENTŮ S PAH NA I. INTERNÍ KLINICE KARDIOLOGICKÉ

I. Severová, T. Šamalíková (Olomouc)

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním ze tří center pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze (PAH) v České republice. Toto...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

ANALGOSEDACE PŘI KATETRIZAČNÍ ABLACI PRO FIBRILACI SÍNÍ PULZNÍM POLEM

J. Šefflová, L. Michalidesová, M. Krechowská (Plzeň)

U nemocných s paroxysmální fibrilací síní je katetrizační ablace v současnosti nejúčinnější metodou prevence recidiv arytmie. Radiofrekvenční energie byla donedávna...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY MITRÁLNÍ REGURGITACE POMOCÍ MITRACLIPU

D. Přeček, M. Hudec, J. Januška, M. Urban, M. Dorda, L. Gajdušek, P. Kufová, Š. Konderlová (Třinec)

| Úvod Mitrální regurgitace patří mezi nejčastěji řešené chlopenní vady v dospělosti. Prognóza závažné mitrální regurgitace není příznivá (viz obr. 2)....

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - technik, XXXII. Sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA PLÁNOVANÉHO K SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFII A KATETRIZAČNÍ PLASTICE PŘICHÁZEJÍCÍ NA JEDNODENNÍ STACIONÁŘ

L. Kšanová, L. Vyskočilová, L. Lapáčková (Praha)

Úvod: V první části prezentace jsme se zaměřili na výklad základních pojmů, seznámení s vyšetřením a jeho indikacemi. Definovali jsme...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

SPEKTRUM PLÁNOVANÝCH VÝKONŮ NA 1DENNÍM STACIONÁŘI A MANAGEMENT NEMOCNÉHO V PŘEDNEMOCNIČNÍM A NEMOCNIČNÍM OBDOBÍ Z POHLEDU SESTRY

M. Mohyláková, L. Vyskočilová, B. Jelínková (Praha)

Úvod: V následujícím sdělení předkládáme informace týkající se pacientů hospitalizovaných 24 hodiny na stacionáři kardiologické kliniky. Nemocní jsou ambulantně plánovaní ke...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

SPEKTRUM A VÝVOJ INTERVENČNÍCH VÝKONŮ NA I. INTERNÍ KLINICE – KARDIOLOGICKÉ VE FN OLOMOUC V OBDOBÍ 2013-2023

M. Petráková, Z. Vykydalová , G. Pospíšilová  (Olomouc)

Intervenční kardiologie je podoborem kardiologie, kdy se pomocí instrumentária zavedeného do srdečních oddílů, velkých cév a koronárních tepen věnuje diagnostice...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

MANAGEMENT PACIENTŮ S PAH NA L. INTERNÍ KLINICE KARDIOLOGICKÉ

T. Šamalíková, I. Severová (Olomouc)

Fakultní nemocnice Olomouc je jedním ze tří center pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze (PAH) v České republice. Toto...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

VÝHODA JEDNODENNÍHO STACIONÁŘE V PLÁNOVÁNÍ KARDIOLOGICKÝCH VÝKONŮ

I. Matoušková, M. Mohyláková , B. Jelínková (Praha)

Výhoda jednodenního stacionáře v plánování kardiologických výkonů Úvod: Zásadní funkcí jednodenního stacionáře na kardiologické klinice u plánovaných kardiologických výkonů je krátká doba...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

CO VŠE NÁM MŮŽE ZMĚNIT ARTERIÁLNÍ KŘIVKU?

B. Homolová , K. Švenková , A. Krüger  (Praha)

ÚvodInvazivní monitorování arteriálního tlaku je jedním z nástrojů pro hodnocení hemodynamického stavu pacienta v intenzivní péči. Tato práce poukazuje na...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA PŘED A PO RADIOFREKVENČNÍ A PULSNÍ ABLACÍ

B. Jelínková , M. Mohyláková, Š. Havránek (Praha)

PÉČE O PACIENTA PŘED A PO RADIOFREKVENČNÍ A PULSNÍ ABLACÍ Úvod: Fibrilace síní (FS) je nejčastější supraventrikulární tachykardií v dospělé populaci. Katetrizační...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

KOMPLIKACE PO IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU

K. Šťastná, D. Hasoňová, S. Havránková (Olomouc)

Pacient M.J. *1948 byl přijat 1.2.2023 do nemocnice Zlín k reimplantaci kardiostimulátoru pro vyhasínání zdroje. Poté vznikla infekce kapsy a...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

VÝBOJE ICD POHLED PACIENTA – JE ČEHO SE BÁT?

I. Mejtská, A. Crháková, E. Křížová, J. Žáková, L. Rec (Olomouc)

Úvod: Připravily jsme si pro vás přednášku, týkající se pacientů po implantaci ICD, kteří měli výboj ICD mimo zdravotnického zařízení. Podkladem pro...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

SPECIFIKA PÉČE O PACIENTY BĚHEM ELEKTRICKÉ KARDIOVERZE Z POHLEDU SESTRY

L. Lapáčková , L. Vyskočilová, A. Večeřová (Praha)

Cíl: Na monitorovaný 1denní stacionář přicházejí pacienti k plánovaným elektrickým kardioverzím. Jedná se o běžně prováděný výkon prakticky ve všech...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

BOJ O ŽIVOT

M. Králová, L. Kolková , M. Zelinková  (Olomouc)

80 letý pacient převzat z nemocnice Šternberk kde hospitalizován od 14.10. 2023 pro slabost, malátnost, točení hlavy, dušnost a bolest...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

JAK VÉST ANTIKOAGULAČNÍ TERAPII U MORBIDNĚ OBÉZNÍHO PACIENTA PŘI AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLII?

V. Lambertová  (Vsetín)

Plicní embolie je závažným a velmi častým kardiovaskulárním onemocněním, kdy roční incidence dosahuje 0,4-1,2 na 1000 obyvatel. Základním pilířem léčby...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - nurses, XXXII. Sjezd ČKS

INKLISIRAN V REÁLNÉ PRAXI – 2LETÉ SLEDOVÁNÍ

J. Obrová, M. Štroffeková, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Zhodnotit účinnost léčby inklisiranem u pacientů ve vysokém a velmi vysokém kardiovaskulárním (KV) riziku v reálné praxi.Soubor a Metodika:...

Topic: Pharmacotherapy
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

POLYGLOBULIE JAKO NÁSLEDEK NEROZPOZNANÉ ZKRATOVÉ VADY

J. Látal, M. Kamasová, Z. Tüdös, M. Hutyra (Olomouc)

Polyglobulie je často nacházena u pacientů s vrozenou srdeční vadou. Prezentujeme kazuistiku mladého pacienta, u nějž byla zjištěna polyglobulie ve...

Topic: Congenital disorders
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

KORONÁRNÍ SPASMUS U ABLACE PERZISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ PULZNÍM ELEKTRICKÝM POLEM - KAZUISTIKA A ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

M. Bobošík, A. Bulava (České Budějovice)

Úvod: Pulzní elektrické pole je novým "netermálním" zdrojem energie dostupným pro katetrizační ablaci fibrilace síní (FS). Jednoznačnou výhodou této metody je...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

PERZISTUJÍCÍ PLEURÁLNÍ VÝPOTEK PO AKUTNÍ DEKOMPENZACI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ ANEB, KDYŽ „JEN“ KARDIOLOG NESTAČÍ

M. Vitásková, J. Hurňáková, D. Kautznerová, K. Šimonová, O. Šíp, K. Phamová, V. Adámková (Praha)

ÚVOD: Vaskulitidy jsou heterogenní skupina onemocnění rozličné etiologie, které primárně vedou k zánětlivému postižení cévní stěny. Základní klasifikace vaskulitid je...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

UKAZETELE PREDIKUJÍCÍ VÝSLEDNÝ NEUROLOGICKÝ OTUCOME U PACIENTŮ PO MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVĚ V RÁMCI AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU

Z. Paulů, M. Rada, J. Přeček, Š. Hudec, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)

Cílem této retrospektivní studie bylo zhodnocení výpovědní hodnoty definovaných laboratorních markerů myokardiálního a mozkového poškození v prognostické stratifikaci výsledného neurologického...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

4 – LETÉ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM KRÁTKODOBÝCH MECHANICKÝCH SRDEČNÍCH PODPOR V KARDIOCENTRU BEZ KARDIOCHIRURGIE

M. Hudec, J. Kaňovský, M. Poloczek, P. Jeřábek, V. Brázdil, O. Boček, R. Štípal, T. Ondrúš, J. Pařenica, P. Kala (Brno)

Cíl: Na pracovišti užíváme krátkodobé mechanické srdeční podpory (MSP) u akutních stavů od roku 2020. První využívanou metodou byla extrakorporální...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

BIOMARKERY RENÁLNÍCH FUNKCÍ A JEJICH VÝZNAM V RÁMCI PROGNOSTICKÉ STRATIFIKACE U PACIENTŮ S PLICNÍ HYPERTENZÍ

M. Rada, J. Přeček, Š. Hudec, Z. Paulů, M. Hutyra, M. Táborský (Olomouc)

Úvod:Prognóza pacientů s plicní hypertenzí je značně variabilní a je dána mnoha faktory, včetně hladiny biomarkerů. Renální funkce jsou nezávislým...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Poster - doctors, XXXII. Sjezd ČKS