Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 8695 / On the page: 151 - 180

KDY MÁME PODÁVAT ANTIHYPERTENZIVA?

R. Cífková (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

JAKÉ HLAVNÍ ZMĚNY PŘINÁŠEJÍ NOVÁ DOPORUČENÍ?

J. Widimský (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

ROLE DOMÁCÍHO MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU V KONTROLE HYPERTENZE

J. Filipovský (Plzeň)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

PACIENT OBÉZNÍ.

P. Vysočanová (Brno)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

LÉČEBNÉ MOŽNOSTI HCM

J. Krejčí (Brno)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

ETIOPATOGENEZE HCM

M. Kubánek (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

DAPAGLIFLOZIN: MORTALITNÍ BENEFITY V CELÉM SPEKTRU EF

P. Kala (Brno)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA HFMREF A HFPEF VE SVĚTLE NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ... ANEB NEJDE O FRAKCI, JDE O ŽIVOT

M. Lazárová (Ostrava)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

DOPORUČENÍ ČESKÉ DIABETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI PRO MEZIOBOROVOU SPOLUPRÁCI PŘI ZAHÁJENÍ LÉČBY GLIFLOZINY

J. Šoupal (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

MODERNÍ FARMAKOTERAPIE PRO REDUKCI HMOTNOSTI U PACIENTŮ S NADVÁHOU A OBEZITOU A OVLIVNĚNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA

M. Flekač (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

MANAGEMENT PACIENTA S DIABETEM A JEHO ŽIVOTNÍHO STYLU POMOCÍ TELEMEDICÍNY A DIGITÁLNÍ TERAPIE

M. Prázný (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

VASOPRESORICKÁ A INOTROPNÍ PODPORA

R. Rokyta (Plzeň)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

ELIMINAČNÍ METODY

J. Malík (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE

A. Valeriánová (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA

M. Pazderník (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

KANYLACE CÉV S ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU

V. Pechman (Plzeň)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

ULTRAZVUK V DIAGNOSTICE

M. Hutyra (Olomouc)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

NAHRADÍ MONOTERAPIE CLOPIDOGRELEM ASPIRIN V DLOUHODOBÉ SEKUNDÁRNÍ PREVENCI PO KORONÁRNÍ INTERVENCI?

P. Kala (Brno)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

CO NÁS ČEKÁ V ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ?

M. Táborský (Olomouc)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

VYUŽÍVÁME V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI ICHS DOSTATEČNĚ KOMBINOVANOU EFEKTIVNÍ DUÁLNÍ ANTITROMBOTICKOU LÉČBU?

Z. Moťovská (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

JAK ZLEPŠIT EFEKTIVITU A BEZPEČNOST PERIPROCEDURÁLNÍ ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY?

I. Varvařovský (Pardubice)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

MÁ VÝZNAM STANOVENÍ TROMBOFILIE U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE? NE

R. Malý (Hradec Králové)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

MÁ VÝZNAM STANOVENÍ TROMBOFILIE U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE? ANO

J. Kvasnička (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

SOUČASNÉ MOŽNOSTI KARDIOLOGA V INDIKACE MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ (FVL, FII, CYP2C19 A CYP2C9)

T. Kvasnička (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

SCHOPNOST VYHODNOTIT EKG KŘIVKU KARDIOLOGICKOU SESTROU

J. Pospíchal, J. Kovalčíková, Š. Kuchtová, D. Hetclová, L. Klemsová, J. Doležel (Pardubice, Praha, Olomouc, Ostrava)

Type: Presentation - nurses, XXXI. výroční sjezd ČKS

PRAKTICKÝ KOMENTÁŘ K DOPORUČENÍ STRAVY PRO PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ (ESC 2021)

V. Boháčová, T. Starnovská (Praha)

Type: Presentation - nurses, XXXI. výroční sjezd ČKS

SÚČASNÉ MOŽNOSTI LIEČBY DYSLIPOPROTEINÉMIÍ

M. Mikátová (Bratislava, SR)

Type: Presentation - nurses, XXXI. výroční sjezd ČKS

VZDÁLENÝ MONITORING PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

J. Doležel (Ostrava)

Type: Presentation - nurses, XXXI. výroční sjezd ČKS

ČÍM NÍŽE TÍM LÉPE „KAZUISTIKA PACIENTA S VELMI NÍZKOU HLADINOU LDL CHOLESTEROLU“

D. Rob (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS

LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI „KAZUISTIKA PACIENTA S EREKTILNÍ DYSFUNKCÍ“

P. Kala (Praha)

Type: Presentation - doctors, XXXI. výroční sjezd ČKS