Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 7532 / vypisuji: 151 - 180

EXTRAKCE DLOUHODOBĚ IMPLANTOVANÉHO LEADLESS KS MICRA TPS.

P. Neužil, J. Petrů, M. Chovanec, M. Janotka, L. Šedivá, J. Šimon, L. Dujka , P. Moučka, M. Mudroch, J. Šorf (Praha)

Úvod: V tomto sdělení referujeme zkušenosti jednoho centra s extrakcí intrakardiálního leadless KS typu MICRA TPS dlouhodobě implantované (více jak...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI JEDNOHO PRACOVIŠTĚ S EXTRAKCÍ KS/ICD ELEKTROD A LEADLESS STIMULÁTORŮ

L. Šedivá, M. Janotka, J. Petrů, M. Chovanec, P. Hála, J. Škoda, J. Šimon, P. Neužil (Praha)

Úvod: Dle doporučených postupů je primární indikací k extrakci elektrod KS/ICD systémů infekční komplikace. Konsensus odborníků EHRA publikované v roce...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

FYZIOLOGICKÁ STIMULACE POMOCÍ LEADLESS SYSTÉMU STIMULACE MICRA AV

P. Neužil, J. Šorf, J. Šimon, T. Mráz, J. Petrů, M. Chovanec, M. Janotka, L. Šedivá, J. Šimon, M. Mudroch (Praha)

Úvod: AV sekvenční stimulace je základní podmínkou fyziologické stimulace. Leadless KS nemohl při uložení v PK docílit AV sekvenční stimulace.Metoda...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NOVÁ GENERACE LCP LEADLESS KARDIOSTIMULACE – VÝSLEDKY OVĚŘOVACÍ STUDIE U PODSOUBORU NEMOCNÝCH JEDNOHO CENTRA

P. Neužil, J. Petrů, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Janotka, P. Hála, J. Šimon, M. Trégler, J. Baroch, J. Šimon (Praha, Brno)

Úvod: Leadless LCP stimulace Nanostim vykazovala předčasnou depleci baterií a komplikace při extrakci se zalomením fixačního elementu. Cílem práce je...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Z. Marešová, J. Šimon, L. Dujka, E. Kronusová, M. Mudroch, M. Chovanec, L. Šedivá, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LKS) eliminují riziko komplikací a infekcí spojených s transvenózní kardiostimulací. Shrnujeme naše zkušenosti se zaměřením na výskyt komplikací spojených...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ A SÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ U NEMOCNÝCH S PLICNÍ HYPERTENZNÍ: PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ KLINICKÉ STUDIE

Š. Havránek, T. Skála, D. Wichterle, A. Reichenbach, Z. Fingrová, M. Dusík, P. Jansa, Z. Řídel, J. Kautzner, A. Linhart (Praha, Olomouc)

Úvod: Fibrilace síní (AF) a síňové tachykardie (AT), včetně flutteru síní I. typu (AFL), jsou známou komplikací u nemocných s...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PREDIKCE RECIDIVY FIBRILACE SÍNÍ PO IZOLACI PLICNÍCH ŽIL POMOCÍ VEKTORKARDIOGRAFICKCÝCH PARAMETRŮ ZÍSKANÝCH ANALÝZOU DIGITÁLNÍHO EKG PŘED ZÁKROKEM

Z. Čarná, F. Plešinger, R. Smíšek, P. Jurák, S. Hassouna, P. Osmančík (Praha, Brno)

Úvod:I přes pokroky v katetrizační léčbě FS dochází ~u 40% pacientů po ablaci k recidivě. Cílem práce byla predikce recidiv...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

TRANSAORTÁLNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE SUPRAVENTRIKULÁRNÍCH ARYTMIÍ A TRANSAORTÁLNÍ IZOLACE PLICNÍCH ŽIL S PODPOROU DÁLKOVÉ MAGNETICKÉ NAVIGACE U DOSPĚLÝCH S LIMITOVANÝM VENÓZNÍM PŘÍSTUPEM.

J. Škoda, J. Popelová, J. Petrů, L. Šedivá, R. Gebauer, Š. Černý, I. Skalský, R. Kočková, V. Reddy, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Úvod: U pacientů s různě komplexními srdečními vadami je často nutné volit alternativním přístupy ke katetrizační ablaci. Prezentujeme výsledky souboru...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

BEZPEČNOST A STŘEDNĚDOBÁ ÚSPĚŠNOST HYBRIDNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ HODNOCENÁ EKG MONITORACÍ IMPLANTABILNÍM ZÁZNAMNÍKEM, OPAKOVANÝMI MRI VYŠETŘENÍMI MOZKU A NEUROPSYCHOLOGICKÝM VYŠETŘENÍM

P. Osmančík, D. Heřman, P. Kačer, V. Rizov, J. Veselá, R. Raková , J. Karch, M. Sušánková, L. Znojilová, R. Fojt (Praha)

Cíl Hybridní ablace fibrilace síní fibrilace síní (FS), tedy torakoskopická ablace následovaná katetrizační ablací, představuje jednu z metod léčby pro...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ELEKTROFYZIOLOGICKÉ NÁLEZY PO BILATERÁLNÍ THORAKOSKOPICKÉ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ (ELECTROPHYSIOLOGICAL FINDINGS AFTER BILATERAL THORACOSCOPIC ATRIAL FIBRILLATION ABLATION USING IRRIGATED BIPOLAR RADIOFREQUENCY ENERGY)

T. Skála, V. Černíček, O. Moravec, P. Šantavý, A. Steriovsky, M. Táborský (Olomouc, Zlín)

Background: Thoracoscopic atrial fibrillation ablation (TARAFS) using irrigated bipolar radiofrequency energy (Medtronic Cardioblate Gemini -S) should result in wide isolation...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

ARYTMOGENNÍ ZDROJE DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ – DATA Z PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ STUDIE U 172 PACIENTŮ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Prostá izolace plicních žil (IPŽ) bývá nedostatečná v léčbě dlouhodobé perzistentní FS (DPFS). Ablace cílená na ukončení FS a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

REKONEXE PLICNÍCH ŽIL, MITRÁLNÍHO ISTHMU A STROPU LEVÉ SÍNĚ PO ABLACI DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ – NERANDOMIZOVANÉ SROVNÁNÍ DVOU TYPŮ APLIKACE RF ENERGIE

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Radiofrekvenční (RF) ablace katétrem s tlakovým senzorem a chlazením přes mikropóry (Navistar STSF) řízená ablačním indexem (AI) by měla...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

UKONČENÍ DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ A OBNOVENÍ SINUSOVÉHO RYTMU RADIOFREKVENČNÍ ABLACÍ – VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍHO RANDOMIZOVANÉHO SROVNÁNÍ DVOU METOD MAPOVÁNÍ

M. Fiala, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Ablace SPFS spojená a obnovením sinusového rytmu (SR) může vést k lepším dlouhodobým výsledkům. Cílem bylo srovnání vlivu dvou...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

STIMULACE VTOKOVÉ ČÁSTI PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ JE SPOJENA S MENŠÍ MÍROU KOMOROVÉ DYSSYNCHRONIE NEŽ STIMULACE JEJÍ VÝTOKOVÉ ČÁSTI

K. Čurila, P. Jurak, F. Prinzen, P. Waldauf , P. Osmancik (Praha, Brno, Maastricht, Netherlands)

ObecněStimulace pravokomorového septa byla považována za více fyziologický způsob kardiostimulace než stimulace jejího hrotu, i když její klinický benefit nebyl...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

PROFIL PACIENTOV S PERMANENTNOU FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ (AF) INDIKOVANÝCH NA IMPLANTÁCIU CRT.

M. Šašov, M. Svetlošák, P. Margitfalvi, R. Hatala (Bratislava, SR, Bratislava)

Cieľ: Retrospektívna analýza profilu pac s permanentou AF podstupujúcich CRT pred 5 rokmi a v súčasnosti.Metódy a výsledky: Analyzovali a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KLINICKÉ HODNOCENÍ PACIENTŮ S UPGRADE NA SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBU

J. Šimka, M. Měšťan, E. Čermáková, Z. Tušl, M. Tauchman, J. Jäger, L. Haman, J. Popelka, K. Sedláček, P. Pařízek (Hradec Králové)

ÚvodUpgrade na srdeční resynchronizační léčbu (SRL) je metoda léčby pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory (EFLK)...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

SROVNÁNÍ KOMOROVÉ DYSSYNCHRONIE PŘI MULTISITE A SINGLESITE BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACI

J. Lipoldová, M. Matejková, P. Leinveber, J. Halámek, F. Plešinger, P. Jurák, A. Nagy, M. Novák (Brno)

Úvod: Vysokofrekvenční EKG (ultra-high-frequency ECG – UHF ECG) je dobře popsaná metoda pro kvantifikaci elektrické komorové dyssynchronie. Autoři využili této...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

LBBP OPTIMALIZOVANÁ BIVENTRIKULÁRNÍ KARDIOSTIMULACE PRO MAXIMALIZACI ELEKTRICKÉ RESYNCHRONIZACE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM INDIKOVANÝCH K RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII

K. Čurila, O. Ionita, H. Línková, M. Jastrzebski, J. Karch, M. Susankova, L. Znojilova, P. Osmancik (Praha, Cracow, Poland)

ObecněStimulace oblasti levého raménka Tawarova (LBBp) je novou možností srdeční resynchronizace. Jedná o jeden ze způsobů stimulace mezikomorového septa, a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

VLIV BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE A STIMULACE PŘEVODNÍHO SYSTÉMU NA KVALITU ŽIVOTA NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM INDIKOVANÝCH K RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII – ZKUŠENOSTI JEDNOHO PRACOVIŠTĚ

A. Dvořáková, M. Chovanec, T. Drtina, M. Janotka, F. Málek, J. Petrů, L. Šedivá, P. Neužil (Praha)

Úvod: Alternativou levokomorové epikardiální stimulace (BVP) v rámci resynchronizační léčby (CRT) u nemocných se srdečním selháním (CHSS) je stimulace převodního...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

HODNOCENÍ DYSSYNCHRONIE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ ULTRA-VYSOKOFREKVENČNÍM (UHF) EKG U PACIENTŮ S NON-LBBB PORUCHOU NITROKOMOROVÉHO VEDENÍ LÉČENÝCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIÍ

T. Roubíček, M. Hodboďová, J. Pidhorodecký, B. Bitmanová, J. Černý, J. Morava, P. Jurák, R. Polášek (Liberec, Brno)

Úvod: LBBB je spolehlivým ukazatelem elektrické dyssynchronie levé komory srdeční (LK). U pacientů s RBBB/IVCD se jedná o heterogenní skupinu,...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI MAGNETICKY NAVIGOVANÉHO KATETRU NA ZVÍŘECÍM MODELU

J. Jež, T. Jadczyk, F. Lehar, T. Kulík , G. Caluori, M. Pešl, S. Bělášková, Z. Stárek (Brno)

Úvod: Radiofrekvenční katetrová ablace (RFA) je s podporou mnoha sofistikovaných technologií moderním a efektivním způsobem léčby srdečních arytmií. V naší práci jsme srovnávali ablační léze...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

KAZUISTIKA 2 – CO NENÍ UVEDENO V GUIDELINES A PŘESTO OVLIVŇUJE KAŽDODENNÍ PRAXI PEA CENTRA V INDIKACI

T. Prskavec (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2021

RIZIKOVÁ STRATIFIKACE U CTEPH

P. Jansa (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2021

KAZUISTIKA 1- GRAVIDITA A EISENMENGERŮV SYNDROM - KDE JE KAŽDÁ RADA DOBRÁ

J. Látal (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2021

RIZIKOVÁ STRATIFIKACE U PAH

J. Přeček (Olomouc)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2021

BLOK IX : RIZIKOVÁ STRATIFIKACE U PLICNÍ HYPERTENZE

Předsedající: P. Jansa, J. Přeček (Praha, Olomouc)

BlokSympozium PS Plicní cirkulace 2021

VÝZNAM HYBRIDNÍ PLICNÍ SCINTIGRAFIE U PACIENTŮ S DUŠNOSTÍ PO COVIDOVÉ PNEUMONII

O. Lang, J. C. Lubanda, J. Weichet (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2021

CHRONICKÉ KOMPLIKACE AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE PO ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V. Dytrych (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2021

IMUNITNÍ TROMBOTICKÁ TROMBOCYTOPENIE PO VAKCINACI PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

M. Penka (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2021

KOAGULOPATIE, ŽILNÍ TROMBOEMBOLISMUS U ONEMOCNĚNÍ COVID-19

J. Kvasnička (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Sympozium PS Plicní cirkulace 2021