Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6809 / vypisuji: 151 - 180

PATOFYZIOLOGIE A HEMODYNAMIKA

P. Lokaj (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

AKÚTNE KOMPLIKÁCIE INTERVENČNÝCH VÝKONOV V KARDIOLÓGII

J. Lucká (Bratislava, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

VUŽITIE "HAND-HELD" ECHOKARDIOGRAFIE PRI LôŽKU AKÚTNEHO PACIENTA

A. Bohm (Bratislava, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

AKTUALITY V HYPOLIPIDEMICKEJ TERAPII AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU

M. Vachalcova (Kosice, SR)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

CTA KORONÁRNÍCH TEPEN A KALKULACE FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY (FFR)

J. Baxa (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

2D STRAIN V ECHOKARDIOGRAFII

P. Lupínek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

INTRAVASKULÁRNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY A DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ PO KAROTICKÉM STENTINGU

C. Štěchovský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

ISCHEMICKÁ CHOROBA DOLNÍCH KONČETIN A KRITICKÁ KONČETINOVÁ ISCHÉMIE

P. Czinner

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

ONEMOCNĚNÍ AORTY A ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA

P. Šedivý (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

ONEMOCNĚNÍ KAROTID

J. Veselka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

SVT UPDATE

O. Toman (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

EKG KVÍZ

J. Plášek (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

ZÁTĚŽOVÉ TESTOVÁNÍ V ARYTMOLOGII - NEJEN U HEREDITÁRNÍCH ARYTMICKÝCH SYNDROMŮ

T. Novotný (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

GENETICKÉ VYŠETŘENÍ U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE

J. Bonaventura (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

INTEGRATIVE APPROACH TO OPTIMIZE OUTCOMES IN CRT RECIPIENTS

K. Sedláček (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

HIS-BUNDLE PACING – AN EMERGING ALTERNATIVE FOR CRT

K. Čurila (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

THE ROLE OF S-QRS IN PREDICTING THE EFFECT OF CRT

R. Polasek (Liberec)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

ROLE OF CATHETER ABLATIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

T. Skála (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

THE ROLE OF IMAGING IN PREDICTING AND OPTIMIZING THE BENEFIT OF CRT

F. Leyva (Birmingham)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

ENDOCARDIAL LEFT VENTRICLE PACING FOR CRT

J. Petrů (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

ALTERNATIVE TECHNIQUES FOR LV LEAD IMPLANT

M. Fedorco (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

CRT IN CONGENITAL AND PEDIATRIC HEART DISEASE

P. Kubuš (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

TELEMONITORING AND ITS VALUE IN THE MANAGEMENT OF HEART FAILURE PATIENTS

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

RESTRIKTIVNÍ KARDIOMYOPATIE: LÉČBA

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

CO ŘÍKAJÍ NOVÁ ESC GUIDELINES? PŘEDNÁŠKA JE SPONZOROVANÁ SPOLEČNOSTÍ BAYER

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

NUKLEÁRNÍ TECHNIKY U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE

O. Lang (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE: LÉČBA PŘEDNÁŠKA SPONZOROVANÁ SPOLEČNOSTÍ NOVARTIS

F. Málek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

STRATEGIE REDUKCE RADIAČNÍ DÁVKY V NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGII (EACVI REPORT 2017)

M. Kamínek (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

DOPORUČENÍ EAPC 2019 PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY U JEDINCŮ S KARDIOMYOPATIEMI, MYOKARDITIDOU A PERIKARDITIDOU

V. Tuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

KDY LZE V REÁLNÉ PRAXI VYUŽÍT 3D TTE/TEE?

S. Kovalová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019