Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6328 / vypisuji: 151 - 180

IMPLANTACE REMODULINOVÉ PUMPY – NOVÁ MOŽNOST LÉČBY ARTERIÁLNÍ PLICNÍ HYPERTENZE

L. Stojanová, A. Kmoníčková (Olomouc)

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je vzácné, progresivní a nevyléčitelné onemocnění. U většiny pacientů v době diagnózy jsou již přítomny závažné...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

SPRÁVNÁ TECHNIKA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU - JE TO VĚDA !

H. Javorková, L. Mikšová (Brno)

Hypertenzní nemoc (zvýšený krevní tlak) - patří mezi nejčastější onemocnění srdce a cévního oběhu. Je to masově rozšířené onemocnění, V...

Tématický okruh: Hypertenze, ateroskleróza
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

ZÁTĚŽOVÉ METODY V KARDIOLOGII V KONK IKEM - ERGOMETRIE, SPIROERGOMETRIE

K. Králová, J. Štoček, P. Lišková (Praha)

Zátěžová elektrokardiografie, stále představuje základní a cennou kardiovaskulární vyšetřovací metodu. I v současné době rozvoje invazivních a dalších moderních metod...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

VŘETENOBUNĚČNÝ SARKOM V PRAVÉ KOMOŘE

K. Šiftová, T. Vydrová, M. Prokopová, T. Mráz (Praha)

ÚVOD: Nádory srdce dělíme na primární a sekundární. Primární nádory jsou velmi vzácné – tvoří 0,17 – 5% tumorů a z...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

KOMPLIKACE ECMO

E. Hrubá (Brno)

Extrakorporální membránová oxygenoterapie jako metoda k mimotělní podpoře života, dočasná náhrada funkce plic / a srdce dle mechanismu napojení přístroje. Retrospektivní...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

FARMAKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ POMOCÍ REGADENOSONU PŘI SCINTIGRAFII MYOKARDU

M. Velichová, I. Křivánková (Brno)

Cíl: Seznámení odborné veřejnosti s využitím regadenosonu při farmakologické zátěži u scintigrafie myokardu. Metoda: Příprava pacienta a aplikace regadenosonu při nedostatečné...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTICKY ZAJÍMAVÉ NÁLEZY ZOBRAZENÍ MYOKARDU PŘI ZÁTĚŽOVÉ SCINTIGRAFII POMOCÍ 201 TL

I. Křivánková, M. Velichová (Brno)

Cíl: Seznámení odborné veřejnosti se zajímavými nálezy zobrazení myokardu při zátěžové scintigrafii. Metoda: Zátěžová ergometrie a aplikace radiofarmaka 201 Tl a...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - sesterský, XXVII. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ DYSSYNCHRONNÍ AKTIVACE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U LBBB PACIENTŮ

P. Leinveber, J. Meluzín, P. Jurák, J. Halámek, M. Matejková, J. Lipoldová, M. Novák (Brno)

Cíl:Elektrická depolarizace komorového myokardu iniciuje jeho mechanickou aktivaci. Časová a prostorová distribuce komorové elektrické aktivace může být stanovena pomocí analýzy...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

EXISTUJE OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ JEDNODUTINOVÉHO ICD? - KAZUISTIKA

M. Bláhová, L. Nečasová, J. Kukla, E. Erdeneochir (Praha)

Uvádíme případ 82 leté ženy s chronickým srdečním selháním při ischemické kardiomyopatii s implantovaným 1D ICD. Nemocná přivezena zdravotnickou záchrannou...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

SPRÁVNÁ DIAGNOSTIKA SVT VS. VT Z VÝPISU EPIZOD ICD – KAZUISTIKY

J. Svoboda, B. Skalická, L. Nečasová (Praha)

Diagnostika supraventrikulárních a komorových arytmií zaznamenaných v paměti přístroje při pravidelných kontrolách,a následné nastavení ICD je stěžejním bodem pro zajištění...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

NEROZPOZNANÁ TRANSAORTÁLNÍ TRVALÁ KARDIOSTIMULACE

P. Rohánek (Olomouc)

Implantace elektrod do levostranných srdečních oddílů je raritní, ale vážná komplikace trvalé kardiostimulace a měla by být diagnostikována již v...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ STEREOTAKTICKÉ RADIOCHIRURGIE K BLOKÁDĚ GANGLION STELLATUM

J. Hečko, M. Hudec, O. Jiravský, R. Špaček, M. Hrošová, R. Neuwirth, L. Škňouřil, J. Cvek, J. Pindor, J. Gorzolka (Třinec, Ostrava)

Cíl: Prezentace posteru prvních zkušeností s blokádou g. stellatum za využití stereotaktické radiochirurgie Úvod: Při léčbě onemocnění jako jsou hyperhidróza (nadměrná...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

STRATIFIKACE CT SNÍMKŮ LEVÝCH SÍNÍ NA ZÁKLADĚ KONFIGURACE PLICNÍCH ŽIL U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KATÉTROVOU ABLACI FIBRILACE SÍNÍ

B. Zobačová, D. Pospíšil, T. Novotný, O. Toman, L. Křikavová, P. Kala (Brno)

Úvod:Plicní žíly (PŽ) a další struktury v levé síni hrají zásadní roli ve spouštění a udržování arytmie. Izolace PŽ je...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

PRINCIP MĚŘENÍ MINUTOVÉHO SRDEČNÍHO VÝDEJE A KVANTIFIKACE INTRAKARDIÁLNÍCH ZKRATŮ ZA VYUŽITÍ NOVÉHO DIAGNOSTICKÉHO PŘÍSTROJE INNTHERM

L. Jakubínský (Hradec Králové)

Na našem pracovišti bylo pro použití kvantifikace intrakardiálních zkratů (levopravý zkrat, pravolevý zkrat, DSS, PFO, DSK), měření srdečního výdeje a...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

3D ROTAČNÍ ATRIOGRAFIE LEVÉ SÍNĚ A JÍCNU; KRÁTKODOBÁ MOBILITA JÍCNU A STABILITA FÚZOVANÉHO 3D MODELU LEVÉ SÍNĚ A JÍCNU BĚHEM KATÉTROVÉ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ

I. Jordánová, Z. Stárek, A. Kulíková, F. Lehar, J. Jež, T. Kulík, K. Melajová, Z. Svánovská, J. Wolf (Brno)

Úvod Cílem této studie bylo zhodnotit mobilitu jícnu a stabilitu 3D modelu jícnu při použití 3D rotační atriografie (3DRA) levé síně...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

RADIOTERAPIE PACIENTŮ S KARDIOSTIMULÁTORY A IMPLANTABILNÍMI KARDIOVERTERY- DEFIBRILÁTORY

L. Nečasová, M. Segeťová, M. Bláhová, S. Vogeltanzová (Praha)

Úvod: Počet pacientů s implantovanými kardiostimulátory (KS) a implantabilními kardiovertery-defibrilátory (ICD), kteří jsou indikováni pro nález karcinomu k radioterapii (RT),...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ PARAMETRŮ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ POMOCÍ KATÉTRU TACTICATH QUARTZ A KATÉTRU ACT DIAMOND TEMP S ROČNÍM FOLLOW-UP

Z. Svánovská, F. Lehar, Z. Stárek, J. Jež, T. Kulík, J. Wolf, I. Jordánová (Brno)

Cílem úspěšné ablace fibrilace síní je vytvoření transmurálních lézí. Existují katétry, které deklarují co nejúčinnější a bezpěčnou radiofrekvenční ablaci fibrilace...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - technik, XXVII. výroční sjezd ČKS

ROZSÁHLÁ SPONTÁNNÍ DISEKCE KORONÁRNÍ TEPNY PREZENTUJÍCÍ SE STEMI A ŘEŠENÁ ÚSPĚŠNOU DIREKTNÍ PCI S "FULL METAL JACKET" STENTINGEM (KAZUISTIKA)

D. Richter, R. Nykl, J. Ostřanský, M. Sluka, M. Špaček, M. Táborský, R. Náplava (Olomouc)

Úvod: Spontánní disekce koronární tepny (SCAD) je vzácným nálezem s vysokou mortalitou, v klinické praxi se nejčastěji projevující akutním koronárním...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

VLIV NÁVYKŮ NA EPITELIZACI DES STENTU U PACIENTŮ S NSTEMI

J. Kaňovský, T. Nováková, T. Ondrúš, R. Miklík, M. Poloczek, P. Jeřábek, M. Hudec, P. Kala (Brno)

Úvod: Pacienti s akutním infarktem myokardu bez ST elevací (nSTEMI) patří do vysoce rizikové skupiny nemocných, kteří vyžadují maximálně optimalizovanou...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

KLINICKÉ A HUMORÁLNÍ DETERMINANTY KONGESCE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM S REDUKOVANOU EJEKČNÍ FRAKCÍ

I. Jurčová, L. Monzo, J. Beneš , M. Kotrč, J. Kautzner, V. Melenovský, A. Jabor, J. Kovár, P. Jarolim (Praha, Rome, Italy, Boston, United States)

Cíl: Kongesce se vyskytuje u některých avšak ne u všech pacientů se srdečním selháním (ChSS). Cílem práce bylo identifikovat klinické...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

IMUNOSUPRESIVNÍ TERAPIE U PACIENTŮ PO OTS – POHLED JEDNOHO CENTRA

E. Ozábalová, J. Krejčí, J. Godava, P. Hude, H. Poloczková, T. Honek, H. Bedáňová, P. Němec, L. Špinarová (Brno)

Úvod:Imunosupresivní terapie, která je doživotní nutností po ortotopické transplantaci srdce (OTS), s sebou přináší i různé nežádoucí účinky. Základem léčby...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DYNAMICKÁ OBSTRUKCE VÝTOKOVÉHO TRAKTU LEVÉ KOMORY A DOPŘEDNÝ POHYB PŘEDNÍHO CÍPU MITRÁLNÍ CHLOPNĚ U TAKOTSUBO SYNDROMU

E. Polaková, J. Veselka (Praha 5)

Úvod Nejčastější etiologií obstrukce výtokového traktu levé komory (LVOTO) a dopředného pohybu předního cípu mitrální chlopně (SAM) je hypertrofická kardiomyopatie. Avšak...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

NORMÁLNÍ KORONAROGRAFICKÝ NÁLEZ U PACIENTŮ S PODEZŘENÍM NA STABILNÍ ICHS CHYBNÁ DIAGNOSTIKA NEBO DŮLEŽITÁ INFORMACE ?

J. Shtembari, V. Klančík, P. Toušek (Praha 5, České Budějovice, Praha)

Školitel: doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D. CílRetrospektivně analyzovat prevalenci, vyšetřovací postupy a charakteristiku pacientů s podezřením na ICHS, kteří mají při...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DRUG-ELUTING BALLOON (DEB) VE SROVNÁNÍ S DRUG-ELUTING STENT (DES) V TERAPII IN-STENT RESTENÓZY V PRIMOIMPLANTOVANÉM DES.

M. Hudec, J. Kaňovský, M. Poloczek, O. Boček, P. Jeřábek, R. Štípal, V. Brázdil, P. Kala (Brno)

Úvod: Koronární stenty jsou používány více než 30let. Během této doby byly postupně vyvíjeny různé generace stentů, v současnosti při...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ SYNKOPY S VÝRAZNOU ORTOSTATICKOU SLOŽKOU REZISTENTNÍ NA VEŠKEROU LÉČBU

K. Zeman, T. Gistinger, R. Kološová, I. Pavlas, L. Pohludková, V. Mrózek (Frýdek-Místek)

Cíl: poukázat na omezené možnosti řešení reflexních synkop s významnou vasodepresorickou složkouKazuistika: 70-letý muž, který byl v posledních 10 letech...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT RIZIKOVÝCH FAKTORŮ V POPULACÍCH PACIENTŮ SE STEMI V LETECH 2003 A 2018 V KARDIOCENTRU KRAJSKÉ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

J. Šťastný, Z. Coufal, M. Gřiva, M. Slabák, P. Kopřiva (Zlín)

Je dostatečně prokázáno, že diabetes mellitus (DM), hypertenze (HT), hyperlipidémie (HPL) a kuřáctví patří mezi výrazné rizikové faktory ischemické choroby...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DÉLKA TRVÁNÍ EFEKTU ANESTETICKÉ BLOKÁDY GANGLION STELLATUM V TERAPII MALIGNÍ BOUŘE A REFRAKTERNÍ AP

R. Špaček, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Fismol, M. Hudec, L. Škňouřil (Třinec)

Cíl: Zjistit délku trvání efektu blokády ganglion stellatum u pacientů s maligní bouří a refrakterní anginou pectoris, jež není řešitelná...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ NEUROMODULACE U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ ANGINOU PECTORIS

P. Volf, D. Urgošík, P. Neužil, P. Formánek, M. Janotka (Praha)

Úvod: Se stoupajícím věkem stoupá i prevalence anginy pectoris v populaci u obou pohlaví. Z důvodu vysokého věku, komorbidit, předchozí...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

MASÍVNÍ PLICNÍ EMBOLIE ZVLÁDNUTÁ POMOCÍ METODY ECMO

R. Stříbrný, T. Kvapil, O. Moravec, A. Smékal, M. Sluka, R. Nykl, M. Táborský  (Olomouc)

Prezentujeme případ úspěšného zvládnutí masívní plicní embolizace s hemodynamickým zhroucením pomocí metody extra-korporální membránové oxygenace (ECMO). Jednalo se o 27letou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ SROVNÁNÍ PACIENTŮ S HFPEF A HFREF PROPUŠTĚNÝCH Z HOSPITALIZACE PRO AKUTNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ: SUBANALÝZA Z REGISTRU AHEAD

M. Miklíková, R. Miklík, R. Špaček, J. Špinar, K. Zeman, K. Benešová, M. Felšöci, J. Jarkovský, P. Kala, J. Pařenica (Brno, Frýdek-Místek)

Úvod a cílNejnovější guidelines ESC z roku 2016 dělí pacienty se srdečním selháním do tří skupin: pacienty se sníženou ejekční...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XXVII. výroční sjezd ČKS