Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6796 / vypisuji: 151 - 180

GENETICKÉ VYŠETŘENÍ U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE

J. Bonaventura (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů

INTEGRATIVE APPROACH TO OPTIMIZE OUTCOMES IN CRT RECIPIENTS

K. Sedláček (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

HIS-BUNDLE PACING – AN EMERGING ALTERNATIVE FOR CRT

K. Čurila (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

THE ROLE OF S-QRS IN PREDICTING THE EFFECT OF CRT

R. Polasek (Liberec)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

ROLE OF CATHETER ABLATIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

T. Skála (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

THE ROLE OF IMAGING IN PREDICTING AND OPTIMIZING THE BENEFIT OF CRT

F. Leyva (Birmingham)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

ENDOCARDIAL LEFT VENTRICLE PACING FOR CRT

J. Petrů (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

ALTERNATIVE TECHNIQUES FOR LV LEAD IMPLANT

M. Fedorco (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

CRT IN CONGENITAL AND PEDIATRIC HEART DISEASE

P. Kubuš (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

TELEMONITORING AND ITS VALUE IN THE MANAGEMENT OF HEART FAILURE PATIENTS

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 20 years CRT

RESTRIKTIVNÍ KARDIOMYOPATIE: LÉČBA

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

CO ŘÍKAJÍ NOVÁ ESC GUIDELINES? PŘEDNÁŠKA JE SPONZOROVANÁ SPOLEČNOSTÍ BAYER

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

NUKLEÁRNÍ TECHNIKY U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE

O. Lang (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE: LÉČBA PŘEDNÁŠKA SPONZOROVANÁ SPOLEČNOSTÍ NOVARTIS

F. Málek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

STRATEGIE REDUKCE RADIAČNÍ DÁVKY V NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGII (EACVI REPORT 2017)

M. Kamínek (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

DOPORUČENÍ EAPC 2019 PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY U JEDINCŮ S KARDIOMYOPATIEMI, MYOKARDITIDOU A PERIKARDITIDOU

V. Tuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

KDY LZE V REÁLNÉ PRAXI VYUŽÍT 3D TTE/TEE?

S. Kovalová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

RESTRIKTIVNÍ KARDIOMYOPATIE: DIAGNÓZA

T. Paleček (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

CT U AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE

Š. Bohatá (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

STRATEGIE REDUKCE RADIAČNÍ DÁVKY PŘI CT VYŠETŘENÍ SRDCE (EACVI REPORT 2017)

T. Adla (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

MRI U CHRONICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE

M. Pleva (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

PRAVÁ KOMORA U SPORTOVCŮ

A. Linhart (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

ECHOKARDIOGRAFICKÉ HODNOCENÍ FUNKCE PRAVÉ KOMORY

R. Kočková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

ECHOKARDIOGRAFICKÉ HODNOCENÍ TLAKŮ V MALÉM OBĚHU

E. Ozábalová (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

MULTIMODALITNÍ PŘÍSTUP PŘI ZOBRAZOVÁNÍ VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V DOSPĚLOSTI

D. Žáková (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

HODNOCENÍ REGURGITAČNÍCH VAD PO PERKUTÁNNÍCH CHLOPENNÍCH INTERVENCÍCH

H. Línková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2019

CASE 2 - EMBOLIZACE CHLOPNĚ ES

P. Červinka (Ústí nad Labem)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. workshop ČAIK

SPECIÁLNÍ MATERIÁL NA CTO PCI

R. Štípal (Brno)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. workshop ČAIK

MANAGEMENT LÉČBY U KRVÁCEJÍCÍ FEMORÁLNÍ TEPNY

S. Heller (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. workshop ČAIK

JAK SPRÁVNĚ UDĚLAT IVUS

T. Kovárník (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXIX. workshop ČAIK