Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 5985 / vypisuji: 151 - 180

JAK UMÍRAJÍ PACIENTI S IMPLANTOVANÝM ICD? VÝSLEDKY PILOTNÍHO SOUBORU

M. Válek, D. Brabcová, Z. Švůb, J. Marek, M. Pšenička (Praha)

Implantabilní kardivertery-defibrilátory (ICD) ve vybraných skupinách významným způsobem snižují riziko náhlé arytmické smrti, avšak v některých případech maligní komorovou arytmii...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

DLOUHODOBÉ PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ LÉČENÝCH SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBOU

R. Polášek, S. Barra , R. Duehmke , R. Providencia, K. Narayanan, C. Reitan, T. Roubíček, S. Pettit, P. Defaye , S. Boveda (Liberec, V. N. Gaia, Portugal, West Suffolk, United Kingdom, London, United Kingdom, Hyderabad, India, Lund, Sweden, Cambridge, United Kingdom, Grenoble, France, Toulouse, France)

Úvod: Cílem naší práce byla analýza dlouhodobého přežívání pacientů léčených srdeční resynchronizační léčbou (CRT), především s ohledem na použitý typ...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

VÝSLEDKY DLOUHODOBÉHO KLINICKÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ PO UP-GRADE TRVALÉ PRAVOKOMOROVÉ STIMULACE NA BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACI

J. Šimka, M. Tauchman, M. Měšťan, Z. Tušl, J. Jäger, J. Popelka, J. Střítecký, P. Pařízek (Hradec Králové)

Úvod: Srdeční resynchronizační terapie (cardiac resynchronisation therapy, CRT) se používá ke zlepšení přežívání a k redukci symptomů u pacientů se...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

STIMULACE HISOVA SVAZKU U PACIENTŮ S INFRANODÁLNÍ PORUCHOU VEDENÍ A PACIENTŮ INDIKOVANÝCH K RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII

K. Čurila, D. Heřman, P. Štros, R. Procházková , J. Veselá, P. Osmančík, P. Widimský (Praha)

Souhrn: Stimulace z oblasti Hisova svazku je metoda trvalé kardiostimulace, která umožňuje nejvíc fyziologickou aktivaci myokardu. Vzhledem k longitudinální disociaci...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KOMBINACE REVERZNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A NÍZKÉ HODNOTY NT-PROBNP 1 ROK PO IMPLANTACI SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE PREDIKUJÍ DLOUHODOBÉ KLINICKÉ VÝSLEDKY

T. Roubíček, J. Štros, P. Kučera, P. Nedbal, J. Černý, D. Wichterle, R. Polášek (Liberec, Praha)

Úvod: Třetina pacientů neodpovídá na srdeční resynchronizační terapii (CRT). Naše studie se zabývala významem krátkodobé odpovědi na CRT jakožto prediktoru...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

PRÍNOS DOMÁCEHO MONITOROVANIA V ANALÝZE EFEKTIVITY ADAPTÍVNEJ CRT STIMULÁCIE.

E. Komanová, B. Stančák, S. Mišíková (Košice, SR, Košice)

Resynchronizačná liečba zlepšuje prežívanie pacientov so závažnou systolickou dysfunkciou LK a LBBB. Príčiny nedostatočnej odpovede na CRT liečbu sú rôznorodé....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SROVNÁNÍ STANOVENÍ DYSSYNCHRONIE POMOCÍ VYSOKOFREKVENČNÍHO EKG A ECHOKARDIOGRAFIE

J. Lipoldová, M. Matejková, P. Leinveber, J. Halámek, F. Plešinger, P. Jurák, M. Novák (Brno)

Úvod: Srdeční resynchronizační léčba (CRT) i po téměř 25 letech generuje stále cca 30 % non-respondérů. Jedním z důvodů je...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ U NEMOCNÝCH SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM SE ZACHOVALOU A SNÍŽENOU EJEKČNÍ FRAKCÍ LEVÉ KOMORY

Š. Havránek, J. Šimek, Z. Fingrová, Z. Švůb, D. Wichterle (Praha)

Úvod: Srdeční selhání dělíme podle systolické funkce levé komory na srdeční selhání se zachovanou (HFpEF) nebo sníženou (HFrEF) ejekční frakcí...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

RECIDIVY ARYTMIÍ PO KARDIOCHIRURGICKÉ OPERACI S KONKOMITANTNÍ TERAPIÍ FIBRILACE SÍNÍ (FIS) A SÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ (AT).

M. Janotka, J. Škoda, L. Šedivá, J. Petrů, M. Chovanec, Š. Černý, I. Skalský, P. Neužil (Praha)

Úvod:Současná chirurgická léčba FiS u kardiochirurgického výkonu(KCH) prováděného z jiné indikce je běžnou praxí.Katetrizační ablace(KA) rekurentních arytmií po KCH je...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

NOVÝ SYSTÉM PANORAMATICKÉHO MAPOVÁNÍ V LÉČBĚ PERZISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ A SROVNÁNÍ S KONVENČNÍM PŘÍSTUPEM V KRÁTKODOBÉM HORIZONTU

A. Bulava, J. Haniš (České Budějovice)

Úvod: Panoramatické mapování (PM) fibrilace síní (FS) za použití košíčkových multielektrodových katétrů a softwaru CARTOFINDER představuje nové možnosti v identifikaci...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ZDROJE KOMPLEXNÍCH PERZISTENTNÍCH SÍŇOVÝCH TACHYARYTMIÍ PO UZÁVĚRU SÍŇOVÉHO SEPTA SEPTÁLNÍM OKLUDEREM

M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, M. Černošek, J. Maňoušek, J. Januška, J. Špinar (Brno, Třinec)

Cíl: Zhodnocení zdrojů komplexních forem perzistentní fibrilace síní (FS) nebo perzistentní síňové tachykardie (AT) a výsledků katetrizační ablace u pacientů...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

„HIGH DENSITY“ VS. STANDARDNÍ ELEKTROANATOMICKÉ MAPOVÁNÍ SÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ PŘI PRVNÍ REABLACI DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

M. Fiala, V. Bulková, L. Rybka, O. Toman, M. Černošek, J. Maňoušek, J. Špinar (Brno)

Cíl: Zhodnocení efektivity, bezpečnosti a trvání ablace komplexních síňových tachykardií (AT) recidivujících po předchozí ablaci dlouhodobé perzistentní fibrilace síní (DPFS)...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

DVOULETÉ ZKUŠENOSTI SE SINGLE STAGE HYBRIDNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACÍ PERSISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ

Z. Stárek, T. Kulík, F. Lehar, A. Wojtaszczyk, T. Ostřížek, V. Horváth (Brno)

  Úvod Hybridní radiofrekvenční ablace (RFA) fibrilace síní je novou, vysoce účinnou metodou v léčbě persistující fibrilace síní rezistentní k jiným metodám...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

BEZPEČNOST A ÚSPĚŠNOST HYBRIDNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ VE VZTAHU K ZÁKLADNÍM KLINICKÝM, ANTROPOMETRICKÝM A DEMOGRAFICKÝM CHARAKTERISTIKÁM

P. Osmančík, D. Heřman, J. Veselá, R. Procházková, P. Budera (Praha)

Úvod Úspěšnost katetrizační ablace fibrilace síní (FS) je ovlivněna taktéž antropometrickými charakteristikami pacienta, jako např. věkem či hmotností. Cílem práce...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

IMPLANTACE LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU PO EXTRAKCI TRANSVENÓZNÍHO KARDIOSTIMULÁTORU PRO INFEKČNÍ KOMPLIKACE - KAZUISTIKY

Z. Marešová, J. Šimon, L. Dujka, E. Kronusová, M. Mudroch, L. Šedivá, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl:Leadless kardiostimulátory (LLK) efektivně eliminují riziko komplikací spojených s transvenózní kardiostimulací (TKS) zvláště s ohledem na infekční komplikace.Soubor nemocných: Celkem...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

EXTRAKCE ELEKTROD, LEADLESS STIMULÁTORŮ A ŽILNÍCH KATETRŮ FEMORÁLNÍM PŘÍSTUPEM

J. Petrů, L. Šedivá, M. Chovanec, M. Janotka, J. Šimon, P. Neužil (Praha)

Úvod:Endovazální přístup je nejčastější metodou extrakce intravaskulárně a intrakardiálně uložených stimulačních či defibrilačních elektrod a leadless stimulátorů. Obdobně se dají...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

EXTRAKCE LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU

L. Dujka, J. Petrů, L. Šedivá, J. Šimon, M. Chovanec, M. Janotka, P. Hála, V. Lekešová, P. Moučka, P. Neužil (Praha)

Cíl: Implantace trvalého kardiostimulátoru je ověřenou a bezpečnou metodou léčby bradykardií. Od roku 2012 jsou k dispozici leadless přístroje představující...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

RIZIKOVÉ FAKTORY KOMPLIKÁCIÍ SÚVISIACICH S IMPLANTOVANÝMI KARDIOSTIMULÁTORMI A KARDIOVERTERMI/DEFIBRILÁTORMI V PODMIENKACH CENTRA S VYSOKÝM OBJEMOM VÝKONOV

B. Stančák, E. Komanová, J. Sedlák, J. Farkaš, M. Kerekanič, S. Mišikova, D. Kučerová (Košice, SR)

  Cieľ: Komplikácie súvisiace s implantovaným kardiostimulátormi (KS) a implantovateľnými defibrilátormi (ICD) zodpovedajú za významné zníženie kvality života pacientov, zvýšenie potreby...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

VIEME PREDIKOVAŤ VÝBOJE U PACIENTOV S ICD?

P. Bačík, S. Siváková, G. Kaliská , J. Šípka, P. Ďurčíková, M. Ivančíková (Banská Bystrica, SR)

ÚVOD:ICD predstavuje zmysluplný nástroj v prevencii NKS. Podľa aktuálne platných odporúčaní ESC je indikovaný v primárne preventívnej indikácii u pacientov...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

SLEDOVANIE PACIENTOV S IMPLANTOVANÝM KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOROM V RÁMCI PRIMÁRNEJ PREVENCIE NÁHLEJ SRDCOVEJ SMRTI

M. Kerekanič, B. Stančák, E. Komanová, J. Farkaš, S. Mišíková (Košice, SR, Košice)

Cieľ: Implantabilný kardioverter-defibrilátor (ICD) sa stal významnou liečbou život ohrozujúcich porúch srdcového rytmu u pacientov s vysokým rizikom náhlej srdcovej...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

MRI VYŠETŘENÍ SRDCE U PACIENTŮ PO IMPLANTACI LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU MICRA TPC - SINGLE CENTRE STUDY

H. Mudrochová, L. Dujka, M. Mudroch, L. Šedivá, J. Petrů, P. Moučka, J. Keller, J. Vymazal, P. Neužil (Praha)

Úvod: Ve studii jsme hodnotili kvalitu zobrazení MRI srdce u pacientů s implantovaným leadless kardiostimulátorem MICRA TPC (Medtronic). Zařazeni byli...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ (MICRA TPS) V NEMOCNICI NA HOMOLCE

Z. Marešová, J. Šimon, L. Dujka, E. Kronusová, M. Mudroch, L. Šedivá, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LLK) eliminují riziko komplikací spojených s transvenózní kardiostimulační technikou.Tyto komplikace jsou jednak akutní, související se zavedením kardiostimulace...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

STIMULACE Z OBLASTI HISOVA SVAZKU U PACIENTŮ S PŘEVODNÍ PORUCHOU JE SPOJENA S VYŠŠÍMI ALE STABILNÍMI HODNOTAMI STIMULAČNÍHO PRAHU

K. Čurila, D. Heřman, P. Štros, J. Veselá, R. Procházková , P. Osmančík, P. Widimský (Praha)

Souhrn: Stimulace z oblasti Hisova svazku umožňuje nejvíc fyziologickou aktivaci myokardu. Při implantaci je potřeba akceptovat odlišné parametry sensingu a...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

TAVI – ZHODNOCENÍ VZNIKU PŘEVODNÍ PORUCHY S NUTNOSTÍ KARDIOSTIMULACE.

J. Jäger, P. Pařízek, L. Haman, J. Šťásek, J. Bis, M. Tauchman, Z. Tušl (Hradec Králové)

Cíl: Zhodnotit riziko vzniku převodní poruchy včetně jejího řešení, v souvislosti s transkatetrovou inzercí aortální chlopně. Soubor a metodika: Po retrográdní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

KATETRIZAČNÍ ABLACE ARYTMIÍ U DOSPĚLÝCH S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY SPECIALIZOVANÉHO CENTRA

J. Škoda, J. Popelová, R. Gebauer, J. Petrů, L. Šedivá, Š. Černý, I. Skalský, V. Reddy, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Úvod: Katetrizační ablace arytmií u dospělých s vrozenou srdeční vadou (VSV) je optimální provádět ve specializovaném centru (katetrizační ablace s...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH ZMĚN INTERVALŮ PŘI STIMULACI Z PRAVÉ SÍNĚ DO POČÁTKU QRS KOMPLEXU PŘI DOKONČENÍ BLOKU NA KAVO-TRIKUSPIDÁLNÍM ISTMU

Š. Havránek, P. Jarkovský, Z. Fingrová, D. Wichterle, T. Bouček, H. Janstová (Praha)

Úvod: Pro hodnocení přítomnosti bloku vedení kavo-trikuspidálním istmem (CTI) je mimo jiné využíván pacing / senzing z dolní laterální pravé...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

CHA2DS2-VASC SKÓRE JE SLABÝM PREDIKTOREM CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD PO KATETRIZAČNÍ ABLACI PRO FIBRILACI SÍNÍ

D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Vyhodnotit výskyt cévních mozkových příhod (CMP/TIA) u pacientů s fibrilací síní (FS) a posoudit význam standardních klinických ukazatelů tromboembolického...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

AMIODARONEM INDUKOVANÝ ARDS JAKO FATÁLNÍ KOMPLIKACE KATETRIZAČNÍ ABLACE PRO FIBRILACI SÍNÍ – SÉRIE TŘÍ PŘÍPADŮ

P. Peichl, Š. Havránek, D. Wichterle, J. Šimek, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Dlouhodobé podávání amiodaronu je spojeno s významným rizikem nežádoucích účinků, z nichž plicní postižení patří mezi nejzávažnější komplikace. Plicní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

VZTAH ANATOMIE PLICNÍCH ŽIL K TYPU FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH RADIOFREKVENČNÍ ABLACI

J. Marek, Z. Fingrová, L. Lambert, P. Kuchynka, J. Šimek, V. Černý, Š. Havránek (Praha)

Cíl:Příčiny rozdílů mezi paroxysmální a neparoxysmální fibrilací síní (FS) nejsou zcela objasněny a anatomie plicních žil (PŽ) je jedním z...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY KATETRIZAČNÍ ABLACE PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ DLE PŘÍTOMNOSTI DORMANTNÍHO VEDENÍ DO PLICNÍCH ŽIL PO ADENOSINU

T. Skála, O. Moravec, M. Hutyra, O. Klementová, Z. Tűdős, J. Zapletalová, M. Táborský (Olomouc)

Cíl: Klinický význam dokumentace dormantního vedení (DC) do plicních žil (PV) po aplikaci adenosinu při katétrové ablaci (RFA) fibrilace síní...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVI. arytmologické sympozium