Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 6957 / vypisuji: 151 - 180

DIAGNOSTIKA A LÉČBA SYNKOP, KARDIONEUROABLACE

D. Wichterle (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše co potřebuji vědět o arytmiích ke kardiologické atestaci a do života!

LÉČBA BRADYKARDIÍ, SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA HIS PACING

P. Jarkovský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Vše co potřebuji vědět o arytmiích ke kardiologické atestaci a do života!

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ VE TŘETÍM TISÍCILETÍ: JAK NA TO?

Předsedající: M. Táborský (Olomouc)

BlokXXVIII. výroční sjezd ČKS

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ XXVIII. VÝROČNÍHO SJEZDU

Předsedající: A. Linhart, M. Táborský, M. Hutyra (Praha, Olomouc)

BlokXXVIII. výroční sjezd ČKS

ROLE MARKERŮ ZÁNĚTU A OXIDAČNÍHO STRESU U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM S OHLEDEM NA KOMORBIDITY (DATA Z REGISTRU FAR NHL)

M. Špinarová, J. Pařenica, J. Špinar, O. Ludka, K. Lábr, J. Krejčí, F. Málek, P. Ošťádal, J. Tomandl, K. Benešová, J. Jarkovský, L. Špinarová (Brno, Praha)

Cíl:Cílem práce je zhodnotit roli zánětlivých markerů PTX3 (pentraxin 3) a sLOX1 (soluble lectin-like oxidised low-denstity lipoprotein receptor1) a markeru...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS

EFEKT BLOKÁDY ENDOTELINOVÉHO RECEPTORU TYPU A NA PRŮBĚH CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ: PREKLINICKÁ STUDIE NA REN-2 TRANSGENNÍCH HYPERTENZNÍCH POTKANECH S AORTO-KAVÁLNÍ PÍŠTĚLÍ

P. Kala, Z. Honetschlagerová, P. Škaroupková, Z. Husková, V. Melenovský, J. Sadowski, J. Veselka, L. Červenka (Praha, Varšava)

Cíl: Vzhledem ke stále nepříznivé dlouhodobé mortalitě a morbiditě pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS) je potřeba aktivní výzkum nových...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS

NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ A SÍŇOVÝCH TACHYKARDIÍ U PACIENTŮ PO ENDARTEREKTOMII PLICNICE PRO CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZI

M. Dusík, Z. Fingrová, Š. Havránek, D. Ambrož, P. Jansa, J. Lindner, J. Kunstýř, D. Wichterle, A. Linhart (Praha)

Úvod: Prevalence fibrilace síní (FS) a síňových tachykardií (ST) včetně typického flutteru síní (FLS) je u pacientů s chronickou tromboembolickou...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS

FAMILIÁRNÍ SCREENING U PACIENTŮ S DIAGNÓZOU NONKOMPAKTNÍ KARDIOMYOPATIE

T. Schimerová, M. Kubánek, A. Krebsová, L. Piherová, T. Paleček, R. Kočková, F. Málek, P. Solařová, M. Solař , T. Roubíček, V. Vančura, J. Petřková, V. Stará, M. Lukášová, V. Melenovský, J. Kautzner (Praha, Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Olomouc)

Úvod: Nonkompaktní kardiomyopatie (LVNC) je charakterizovaná nadměrnou tloušťkou spongiozní vrstvy myokardu levé komory (LK) a ztenčením vrstvy kompaktní. Vyskytuje se...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ FUNKCE LEVÉ KOMORY S VYUŽITÍM METODY FEATURE TRACKING U NOSIČEK GENŮ PRO DUCHENNOVOU MUSKULÁRNÍ DYSTROFII

L. Masárová, M. Pisciotti, R. Panovský, V. Kincl, M. Pesl, L. Opatřil, J. Novák, J. Máchal (Brno)

Úvod Duchennova muskulární dystrofie (DMD) představuje X-vázané recesivní onemocnění projevující se dominantně postižením kosterního svalstva. U chlapců s DMD, kteří se...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ EXPANZE A APOZICE STENTU A DETEKCE PROLAPSU PLÁTU PŘI KAROTICKÉM STENTINGU POMOCÍ ANGIOGRAFIE VE SROVNÁNÍ S INTRAVASKULÁRNÍM ULTRAZVUKEM A OPTICKOU KOHERENČNÍ TOMOGRAFIÍ.

R. Roland, C. Štěchovský, J. Veselka (Praha)

Cíl: Angiografie je suboptimální metoda k hodnocení výsledku karotického stentingu (CAS). Cílem této studie je srovnaní angiografie jako zlatého standardu...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS

DYSFUNKCE SINUSOVÉHO UZLU PO COX-MAZE-IV PROCEDUŘE - KAZUISTIKA

D. Wichterle, P. Budera, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Konkomitantní Cox-MAZE-IV procedura je účinnější než chirurgická ablace omezená jen na levou síň, ale je spojena se signifikantně vyšším...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

ALKOHOLOVÁ ABLACE MITRÁLNÍHO ISTMU TRANSFEMORÁLNÍ KANYLACÍ MARSHALLOVY ŽÍLY

P. Stojadinović, D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Perimitrální flutter (PMF) je levosíňová makroreentry arytmie, která se typicky vyskytuje u pacientů po předchozí komplexní ablaci pro fibrilaci...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

ABLACE AVNRT U PACIENTŮ BEZ INDUKCE SVT PŘI ELEKTROFYZIOLOGICKÉM VYŠETŘENÍ – ČASTĚJŠÍ NEBEZPEČNÁ CHYBA NEŽ SI MYSLÍME?

M. Fiala, M. Černošek, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, P. Kala (Brno)

Cíl: U pacientů indikovaných k ablaci pro SVT, u nichž není při elektrofyziologickém vyšetření (EFV) indukována žádná arytmie, bývá často...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

ADENOSIN-SENZITIVNÍ FOKÁLNÍ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE Z OBLASTI ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO UZLU (IESAKA) – SÉRIE 2 KAZUISTIK

T. Roubíček, P. Stojadinovič, P. Kučera, R. Čihák (Liberec, Praha)

Úvod: Adenosin-senzitivní fokální síňová tachykardie z oblasti atrioventrikulárního uzlu byla popsána Iesakou et al v roce 1997. Jedná se o...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

SÍŇOVÁ TACHYKARDIE Z LOKALIZOVANÉHO ZDROJE NA PŘEDNÍ STĚNĚ STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ LEVÉ SÍNĚ - JAK JI ODSTRANIT BEZ IZOLACE OUŠKA?

M. Černošek, M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, P. Kala, V. Bulková, J. Maňoušek (Brno, Třinec)

Cíl: Při reablacích pro původní FSse lze setkat se síňovými tachykardiemi (AT) z lokalizovaných reentry zdrojů v oblasti přední stěny...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

INCESANTNÍ EKTOPICKÁ AKTIVITA Z A. PULMONALIS S NEPRAVIDELNÝM UCHVÁCENÍM KOMOR JAKO SKUTEČNÝ ZDROJ KOMOROVÝCH EXTRASYSTOL Z RVOT

M. Černošek, M. Fiala, O. Toman, V. Bulková, L. Rybka, J. Maňoušek, P. Kala (Brno)

Cíl: Úspěšné ablaci idiopatické komorové ektopické aktivity může zabránit absence arytmie při výkonu. To implikuje, že se ektopická aktivita vyskytuje...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

ÚSPĚŠNÉ POTLAČENÍ RECIDIV KOMOROVÉ TACHYKARDIE OPAKOVANOU STEREOTAKTICKOU RADIOABLACÍ

E. Borišincová, P. Peichl, M. Šramko, J. Cvek, R. Neuwirth, R. Čihák, J. Kautzner (Praha, Ostrava, Třinec)

  Úvod: Katetrizační ablace a modifikace arytmogenního substrátu je účinná metoda bránící recidivám komorových tachykardií (KT). V případě selhání konvenčního přístupu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXVIII. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace pro srdeční rytmus

CO TEĎ A CO DÁLE?

V. Kočka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

MANAGEMENT ANTITROMBOTICKÉ LÉČBY U PACIENTA S FS PO PCI (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ BOEHRINGER INGELHEIM)

P. Kala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

PACIENT 2

P. Kala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

ESC A NOVÁ DOPORUČENÍ V LÉČBĚ CHRONICKÉ ICHS

A. Linhart (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

PACIENT 3

M. Branny (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

REHABILITACE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU FORMOU ICHS

I. Karel (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA PŘI KORONÁRNÍ A/NEBO PERIFERNÍ ATEROSKLERÓZE

P. Widimský (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

KOMPLEXNÍ POHLED NA PÉČI O NEMOCNÉHO PO IM

M. Vrablík (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

JAK BEZPEČNĚ KOMBINOVAT ANTITROMBOTICKOU TERAPII U PACIENTŮ S FS A AKS/PCI (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ PFIZER)

O. Hlinomaz (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

SVT A ZNALOSTI EKG HODNOCENÍ, KVÍZ

P. Peichl (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

ANTIKOLAGULAČNÍ TERAPIE U PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ: KDE JSME A KAM KRÁČÍME – POHLED AMBULANTNÍ SFÉRY

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

PROLONGACE DAPT U PACIENTŮ PO IM (PODPOŘENO SPOLEČNOSTÍ ASTRAZENECA)

J. Veselý (Broumov)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK

NOVÁ DOPORUČENÍ V LÉČBĚ SVT

V. Vančura (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd ČAAMK