Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9285 / On the page: 121 - 150

CONDUCTION SYSTEM PACING

Chairpersons: A. Bulava (České Budějovice)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

HASME, DOKUD TO NEPÁLÍ

Chairpersons: P. Wohlfahrt (Praha)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

NOVÉ MOŽNOSTI DLOUHODOBÉHO MONITORINGU EKG PACIENTY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Chairpersons: M. Táborský (Olomouc)

SympoziumXXXII. Sjezd ČKS

KONVERZE VSTUPNÍ FIBRILACE KOMOR DO NEDEFIBRILOVATELNÉHO RYTMU U REFRAKTERNÍ MIMONEMOCNIČNÍ OBĚHOVÉ ZÁSTAVY JE SPOJENA S NEPŘÍZNIVOU PROGNÓZOU

Š. Havránek, J. Neuhofer, P. Kaválková, Z. Fingrová, D. Rob, J. Šmalcová, M. Dusík, J. Bělohlávek (Praha)

Úvod: Nedávno publikovaná Prague OHCA studie ukázala, že invazivní přístup (včetně extrakorporeální kardiopulmonální resuscitace, ECPR) je možnou léčebnou strategií u...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMOROVÉ TACHYKARDIE U NEMOCNÉHO S TROMBEM V LEVÉ KOMOŘE

M. Hozman, P. Osmančík, D. Heřman, V. Kočka, P. Štros, Z. Moťovská, O. Richter, P. Toušek (Praha)

Úvod: Přítomnost trombu v levé komoře je považována za kontraindikaci endokardiální katetrizační ablace komorové tachykardie. Existují nicméně data o proveditelnosti...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

ELECTROSURGERY – NOVÝ KATETRIZAČNÍ SMĚR

J. Januška, M. Hudec, P. Branny, J. Balušík, A. Farkaš, M. Dorda, L. Škňouřil (Třinec, Košice, SR)

C9l: Ukázat nové možnosti katetrizačního řezaní v srdci pomocí „odporového drátu“ . Soubor a metodika: Popis kasuistik pacientů řešených na našem...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

BIOMARKERY V ČASNÉM A POZDNÍM OBDOBÍ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI A ABLACI PULZNÍM POLEM PRO FIBRILACI SÍNÍ

B. Steklá, J. Marek, J. Šimek, M. Dusík, Z. Fingrová, A. Linhart, Š. Havránek (Praha)

Úvod: Biomarkery jsou rutinně užívanými parametry pro diagnostiku onemocnění, kontrolu léčby i rizikovou stratifikaci. V souvislosti s fibrilací síní (AF) je diskutován...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

BIOCHEMICAL MARKERS OF NEURO-MYOCARDIAL DAMAGE AFTER PULMONARY VEIN ISOLATION: THE EFFECT OF DIFFERENT ENERGY SOURCES

P. Stojadinović, H. Alfredová, V. Filová, D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, E. Borišincová, B. Aldhoon, P. Štiavnický, J. Hašková, J. Kautzner (Praha)

Background: Pulmonary vein isolation (PVI) by radiofrequency (RF) and cryoenergy(Cryo), is associated with a significant release of myocardial and collateral...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

KLINICKÉ VYUŽITÍ MONITORACE ALIVECOR KARDIA V ARYTMOLOGICKÉ PRAXI: PŮLROČNÍ RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA Z JEDNOHO CENTRA

J. Hečko, J. Chovančík, T. Kubát, M. Paličková Mikolášová (Třinec)

Úvod: Tato studie prezentuje výsledky monitorace arytmologických pacientů s využitím záznamníků AliveCor Kardia, zaměřující se na průměrné hodnoty monitorací, demografické...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM JAKO NÁSTROJ PRO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S RIZIKEM MALFUNKCE SRDEČNÍCH IMPLANTABILNÍCH PŘÍSTROJŮ

D. Kukhta, L. Nečasová, M. Segeťová , S. Vogeltanzová  (Praha)

Úvod Využití srdečních implantabilních přístrojů (CIED) v terapii poruch srdečního rytmu v posledních letech narůstá. Navzdory významnému technologickému pokroku se vyskytují...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ EKG PŘI STANOVENÍ DIAGNOSTICKÉ PŘESNOSTI DVOU ALGORITMŮ AI K DETEKCI SRDEČNÍHO RYTMU: J.O.S.E.P.H. A APPLE WATCH

V. Bulková, F. Plešinger, R. Kozubík, J. Brada, J. Salloum, M. Fiala (Brno)

Cíl: Techniky AI se stále více využívají k automatickému hodnocení srdečního rytmu a detekci srdečních arytmií, zejména fibrilace síní (FS)....

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

POROVNÁNÍ ABLAČNÍCH SYSTÉMŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH PULZNÍ POLE

M. Hrachovina, M. Mudroch, Š. Královec, P. Neužil, J. Petrů (Praha)

Katetrizační léčba srdečních arytmií v posledních letech zažívá revoluci v podobě odklonu od radiofrekvenční energie, a nahrazuje ji ablace pomocí...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

PROJEVY INFRAKCE PRAVOKOMOROVÉ ELEKTRODY U PACIENTŮ S DÁLKOVOU MONITORACÍ - KAZUISTIKA

M. Míková, D. Pospíšil, M. Sepši, B. Farkasová, J. Řehoř, T. Novotný, P. Kala (Brno)

Úvod: Dálková monitorace (DM) v dnešní době představuje velký pokrok v péči o pacienty s implantovanými CIEDs (Cardiac implantable devices)....

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTŮ V CHRONICKÉM HEMODIALYZAČNÍM PROGRAMU

K. Burýšková Salajová, J. Malík, A. Valeriánová (Praha)

Úvod: Se stoupající prevalencí chronického onemocnění ledvin stoupá počet pacientů s terminálním renálním selháním vyžadujících náhradu funkce ledvin, což je nejčastěji...

Topic: Pulmonary hypertension
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

KOVY A STOPOVÉ PRVKY V KALCIFIKOVANÝCH CHLOPNÍCH PACIENTŮ SE ZÍSKANOU VÝZNAMNOU AORTÁLNÍ STENÓZOU: EXISTUJE SOUVISLOST S PROCESEM DEGENERACE?

J. Maňoušek, A. Tomášek, J. Kuta, J. Hlásenský, L. Křen, M. Šindler, P. Němec, P. Kala (Brno)

Cíl. Stanovit koncentrace 21 kovů a stopových prvků (Al, Au, Ba, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Hg, Mg, Mo, Ni, P,...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

NEZVYKLÁ PŘÍČINA CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

B. Krížek, T. Kvapil, M. Kamasová, M. Táborský (Olomouc)

62letá pacientka byla přijata na neurologickou kliniku pro ischemickou cévní mozkovou příhodu, projevující se percepční a expresivní afázii. V rámci...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ INCIDENCE ATRIÁLNÍ FUNKČNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACE (AFMR) V ZÁVISLOSTI NA PŘÍTOMNÉ DILATACI LEVÉ SÍNĚ

A. Večeřová, Š. Havránek, A. Linhart (Praha)

Úvod: Dilatace levé síně souvisí s řadou kardiálních i nekardiálních onemocnění včetně vzrůstající prevalence fibrilace síní. I přes moderní farmakologickou...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA S MULTIABLAČNÍM SYSTÉMEM SPHERE-PVI

J. Škoda, P. Neužil, J. Petrů, M. Funasako, L. Šedivá, M. Janotka, M. Chovanec, P. Hála, V. Reddy (Praha, New York, United States)

Úvod: Prezentujeme zkušenosti našeho centra s vyhodnocením bezpečnosti a efektivity ablačního katetru SpherePVI™ Affera Inc. v tzv. single-shot aplikaci pulzního...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

KATETROVÁ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ CESTOU JEDNODENNÍ HOSPITALIZACE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ: ZKUŠENOSTI Z REÁLNÉ PRAXE

J. Chovančík, O. Jiravský, B. Szmek, R. Jančar, M. Hrošová, I. Ranič, J. Hečko (Třinec)

Metodika: Arytmologické výkony provádíme cestou jednodenní hospitalizace (JH) od roku 2008. S rozvojem léčby fibrilace síní (FS) pomocí pulsního pole...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ PULZNÍM POLEM U PACIENTŮ PO OSMÉM DECENIU - ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

B. Chudiak, L. Šedivá, J. Petrů, M. Chovanec, J. Škoda, P. Hála, M. Janotka, M. Funasako, M. Tousek, P. Neužil (Praha, Osaka, Japan)

Cíl: Prezentace souboru nemocných starších 80let, u kterých jsme v našem centru provedli katetrizační ablaci fibrilace síní metodou pulzního pole...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

ABLACE FIBRILACE SÍNÍ PULSNÍM POLEM – PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ V NNH

J. Petrů, V. Reddy, M. Funasako, P. Hála, J. Škoda, L. Šedivá, M. Chovanec, Š. Královec, P. Moučka, P. Neužil (Praha, New York, United States)

Úvod:Katetrizační ablace fibrilace síní (FS) se za poslední dva roky posunula od RF proudu k ablaci pomocí pulsního pole (PFA)....

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

VÝVOJ KOMPLEXNÍHO PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ HRUDNÍHO PÁSU JAKO DLOUHODOBÉHO EKG ZÁZNAMNÍKU S AUTOMATICKOU ANALÝZOU SRDEČNÍHO RYTMU POMOCÍ UMĚLÉ INTELIGENCE

T. Skála, D. Klimeš, Z. Švůb, M. Vicha, J. Vacha, M. Táborský (Olomouc, Zlín)

Úvod: Aktuálně používané metody monitorace EKG buď nejsou dostupné kdykoliv a kdekoliv vždy v době potřeby nebo nedokáží zajistit akvizici dlouhodobých...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

INOVACE V KARDIOLOGII: HYPNOTICKÁ AUDIONAHRÁVKA V PŘÍPRAVĚ NA IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU

O. Jiravský, I. Ranič, J. Chovančík (Třinec)

Cíl: Implantace kardiostimulátoru může být pro pacienty zdrojem značného stresu a nepohodlí. Aktuální pilotní studie se zaměřuje na vývoj a...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

IMPLANTACE BEZDRÁTOVÉHO KARDIOSTIMULÁTORU A SUBKUTÁNNÍHO ICD U PACIENTA PO INFEKČNÍ ENDOKARDITIDĚ ENDOVAZÁLNÍHO ICD SYSTÉMU A SE SYNDROMEM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY

K. Koščová, P. Neužil, K. Poledníková, T. Hauer, J. Sulženko, B. Kožnar, M. Janotka, J. Petrů, J. Naar, A. Krüger, M. Chovanec, M. Prokopová, L. Šedivá, P. Osmančík (Praha)

Úvod: Bezdrátová stimulace snižuje riziko se stimulačním systémem spojené infekce. Podobně subkutánní implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD) je díky extravazální implantaci vhodnou...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY ENDOVAZÁLNÍCH EXTRAKČNÍCH VÝKONŮ STIMULAČNÍCH SYSTÉMŮ

M. Chovanec, J. Petrů, L. Šedivá, M. Janotka, P. Hála, J. Škoda, P. Neužil (Praha)

     Při infekci, poškození nebo selhání stimulačních/defibrilačních systémů je nutné počítat nejenom s extrakcí přístroje z podkožní kapsy, ale...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

IMPLANTACE LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ MICRA TPS – ZKUŠENOSTI JEDNOHO CENTRA

Z. Marešová, P. Neužil, J. Šimon, L. Dujka, M. Chovanec, L. Šedivá, M. Mudroch, J. Petrů (Praha)

Cíl: Leadless kardiostimulátory (LKS) eliminují riziko komplikací a infekcí spojenýchs tradičními transvenózními kardiostimulátory. Prezentujeme naše zkušenosti se zaměřenímna výskyt komplikací...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

TRANSCATHETER RETRIEVAL OF THE CHRONICALLY IMPLNATED LEADLESS TINES-BASED PACEMAKER SYSTEM

P. Neužil, J. Petrů, M. Chovanec, L. Šedivá, P. Hála, M. Janotka, M. Funasako, V. Lekešová, J. Šimon, L. Dujka , B. Chudiak (Praha)

Background: There are no detailed studies regarding the safety and feasibility of retrieving and replacing a chronically implanted Micra TPS.Methods:...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA AKUTNÍ MYOKARDITIDY A INFARKTU MYOKARDU V MLADÉ POPULACE POMOCÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ, HODNOTY CRP A COPEPTINU – PROSPEKTIVNÍ OBSERVAČNÍ STUDIE

D. Zaplatilová, D. Kiss, L. Bouček, T. Ondrúš, L. Šujaková, M. Miklíková, I. Pařenicová, J. Stašek, P. Krejčí, K. Marcinechová, J. Jarkovský, P. Kala, J. Pařenica (Brno)

Background: Akutní myokarditida (AM), která se prezentuje bolestí na hrudi, EKG změnami napodobujícími ischémii a pozitivitou troponinu, vyžaduje k vyloučení...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

IMPLEMENTACE PROTOKOLIZOVANÉ MIMOTĚLNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ ZÁSTAVOU OBĚHU - ROČNÍ ZKUŠENOSTI KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

J. Seiner, M. Strýček, R. Polášek (Liberec)

Úvod: Metoda ECPR (V-A ECMO) je schopná krátkodobě nahradit oběh a oxygenaci u pacientů s refrakterní srdeční zástavou a umožňuje...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS

PULZNÍ VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ STUDIE

M. Fiala, M. Černošek , F. Lehar, V. Bulková, M. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Dlouhodobé výsledky radiofrekvenční ablace (RFA) dlouhodobé perzistentní fibrilace síní (DPFS) jsou všeobecně suboptimální. Od ablace energií pulzního pole (PFA)...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, XXXII. Sjezd ČKS