Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 7532 / vypisuji: 1 - 30

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA

M. Brtko (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Chlopenní vady před atestací 2021

HODNOCENÍ A KOMPLIKACE CHLOPENNÍCH PROTÉZ

Z. Hlubocká (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Chlopenní vady před atestací 2021

TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE

T. Paleček (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Chlopenní vady před atestací 2021

MITRÁLNÍ REGURGITACE

H. Línková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Chlopenní vady před atestací 2021

MITRÁLNÍ STENÓZA

A. Linhart (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Chlopenní vady před atestací 2021

KATETRIZAČNÍ LÉČBA AORTÁLNÍ STENÓZY

T. Kovárník (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Chlopenní vady před atestací 2021

AORTÁLNÍ REGURGITACE

R. Kočková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Chlopenní vady před atestací 2021

AORTÁLNÍ STENÓZA

K. Linhartová (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Chlopenní vady před atestací 2021

VLIV ZAVEDENÍ ECPR DO RUTINNÍ PRAXE NA DOSTUPNOST A FUNKCI DÁRCOVSKÝCH ORGÁNŮ

J. Šmalcová, K. Rusinová , I. Ortega-Deballon , E. Pokorná , O. Franěk, M. Balík , J. Knor, P. Kaválková , D. Rob, J. Pudil (Praha, Madrid, Spain, Kladno)

ÚvodSrdeční zástava, která nevede k obnově spontánní cirkulace při použití standartní resuscitační péče, má závažnou prognózu. V případech refrakterní srdeční...

Tématický okruh: Mechanické podpory oběhu
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

CARDIAC ARREST CENTRUM: SROVNÁNÍ IMPLEMENTACE METODIKY CENTRALIZACE PÉČE V 8 LETÉM SLEDOVÁNÍ

J. Karásek, R. Polášek, J. Seiner, J. Slezák, K. Boušková, L. Kadlečková, O. Baumgartner, P. Ošťádal (Liberec, Praha)

Úvod:  V Libereckém kraji se systém centralizace péče o pacienty po mimonemocniční zástavě  (OHCA) realizuje od května 2016.Cíl: Porovnat populaci,...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

EFEKT EXTRAKORPORÁLNÍ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU: POST-HOC ANALÝZA STUDIE PRAGUE OHCA

D. Rob, J. Šmalcová, T. Kovárník, O. Šmíd, P. Kaválková, M. Huptych, A. Komárek, J. Bělohlávek (Praha)

Úvod: Přežití pacientů s refrakterní srdeční zástavou je za použití konvenčních metod resuscitace velice nízké. Použití extrakorporální kardiopulmonální resuscitace (ECPR)...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

ČASOVÝ VÝVOJ 30DENNÍ MORTALITY AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE

M. Kleissner, L. Vojtičková, J. Kettner, J. Kautzner, M. Šramko (Praha)

Východiska: Aktuální data o 30denní mortalitě pacientů s akutní plicní embolií (PE) chybí.Cíl: Porovnat 30denní mortalitu mezi recentní a historickou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

POUŽITÍ ULTRAZVUKU KE STANOVENÍ NEUROLOGICKÉHO VÝSTUPU U PACIENTŮ PO NÁHLÉ ZÁSTAVĚ OBĚHU – PŘEDBĚŽNÁ DATA ZE STUDIE TOMCAT

Š. Volovár, M. Hromádka, Z. Kasl, J. Baxa, R. Rokyta (Plzeň - Lochotín, Plzeň)

Úvod: U pacientů po zástavě oběhu s obnovou spontánní cirkulace (ROSC) je poškození mozku jedním z hlavních důvodů krátkodobé mortality....

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

PROGNOSTICKÝ VÝZNAM SCAI SKÓRE U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU KOMPLIKOVANÝM DEFEKTEM SEPTA KOMOR

M. Holek, A. Benák, M. Šramko, J. Kettner, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Defekt septa komor (DSK) je obávanou komplikací infarktu myokardu (IM) zhoršující prognózu nemocných. Cílem této práce bylo posoudit prognostický...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

AKUTNÍ HEMODYNAMICKÝ EFEKT EXOGENNĚ NAVOZENÉ KETÓZY U PACIENTŮ S DEKOMPENZOVANÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM A SYNDROMEM NÍZKÉHO SRDEČNÍHO VÝDEJE – PILOTNÍ VÝSLEDKY STUDIE KADHEF.

M. Šramko, V. Melenovský, A. Benák, M. Holek, M. Kleissner, M. Pazderník, J. Kautzner (Praha)

Úvod: U chronického srdečního selhání (CHSS) dochází ke zvýšení utilizace ketolátek v myokardu. Cílem této práce bylo posoudit akutní hemodynamický...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 19. konference ČAAK

MLADÉ SRDCE V OHROŽENÍ

M. Glűcková, A. Zezulková, J. Karas (Olomouc)

Úvod:Začátkem prosince roku 2019, byla na naše oddělení Kardiochirurgické JIP FN Olomouc přijata 21letá pacientka pro úspěšnou KPR a zavedení...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 19. konference ČAAK

PROBLEMATIKA KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE U PACIENTŮ S COVID-19 - BOJ S ČASEM I TECHNIKOU

M. Navrátilová, J. Malík, E. Horálková (Praha)

Zástava srdce je nekompromisní. Každá vteřina může zachránit lidský život. Poté nastává boj s časem, kde musí být nekompromisní každý...

Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 19. konference ČAAK

VLIV TEJPOVÁNÍ NA STŘEVNÍ PERISTALTIKU U PACIENTŮ NA UPV

A. Zezulková, P. Nerušilová, V. Zdráhalová (Olomouc)

Prezentace podpůrné metodiky,,tejpování“ břišní stěny u pacientů na UPV v intenzivní péči. Tato technika je alternativou pro přirozenou obnovu střevní...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 19. konference ČAAK

POLOHOVÁNÍ PACIENTŮ S KARDIORESPIRAČNÍM SELHÁNÍM NA JIP

L. Šikorská (Olomouc)

Kardiorespirační selhání je jedním s nejzávažnějších stavů vyskytující se na jednotkách intenzivní péče. Tento stav podmiňuje neschopnost respiračního systému zajistit...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 19. konference ČAAK

ORGANIZACE PÉČE O KRITICKY NEMOCNÉ NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE BĚHEM PANDEMIE COVID -19

I. Lálová, Z. Bartáková , M. Tučimová , P. Gantsetseg, J. Bělohlávek (Praha)

Pandemie Covid -19 zasáhla do životů nás všech. Bylo to velmi náročné období pro všechny, ale pro zdravotníky v přímé...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 19. konference ČAAK

FEOCHROMOCYTOM JAKO VZÁCNÁ PŘÍČINA FATÁLNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Strýček, J. Seiner, R. Polášek (Liberec)

Feochromocytom je nádor vycházející z chromafinních buněk dřeně nadledvin. Jedná se společně se sympatickými paragangliomy o nádory produkující katecholaminy, které...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

SYNTÉZA DATOVÝCH VÝSTUPŮ IMPLANTABILNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ V CENTRECH SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

Z. Fingrová, J. Bělohlávek, Š. Havránek, M. Válek, M. Pšenička (Praha)

Úvod: Hodnocení datových výstupů implantabilních přístrojů (CIEDs) pomocí vzdálené monitorace (RM) je standardní součástí sledování nemocných s chronickým srdečním selháním...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU PŘI ATYPICKÉM ODSTUPU PRAVÉ KORONÁRNÍ TEPNY Z LEVÉHO KORONÁRNÍHO SINU

V. Bednárová, A. Nagy, V. Kincl , J. Seménka, E. Šimarová (Brno)

Vrozené anomálie koronárních arterií jsou zřídka se vyskytující odchylky v anatomii a představují relativně vzácné nálezy při koronarografickém vyšetření. Důsledky...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

SPONTÁNNÍ DISEKCE KORONÁRNÍ TEPNY PO PORODU

P. Chládková, O. Hlinomaz, L. Groch (Brno)

Spontánní koronární disekce (SCAD) je vznik falešného lumen koronární tepny průnikem krve do její stěny. Dochází k vnějšímu útlaku pravého...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ BLOKÁDA JAKO SPOUŠTĚČ TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE

V. Brázdil, O. Boček, M. Hudec, P. Jeřábek, J. Kaňovský, M. Poloczek, R. Štípal, P. Kala (Brno)

Úvod:Takotsubo syndrom (TTS) představuje závažný stav imitující akutní infarkt myokardu (AIM). Dříve bylo TTS považováno za benigní onemocnění, dnes již...

Tématický okruh: Srdeční selhání a kardiogenní šok
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

MULTIORGÁNOVÁ PARADOXNÍ EMBOLIZACE U PACIENTKY S TROMBEM IN TRANSIT VE FORAMEN OVALE APERTUM A JEHO ŘEŠENÍ

M. Sůva, L. Koc, D. Kiss, J. Hlásenský, J. Ničovský, P. Kala (Brno)

Trombus in transi je poměrně vzácným, život ohrožujícím onemocněním, které bývá provázeno akutní plicní embolizací. V našem případě byl případ...

Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 19. konference ČAAK

POST MORTEM GENETICKÉ VYŠETŘENÍ A JEHO REÁLNÉ VÝSTUPY

A. Krebsová (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

EXTRAKCE TRANSVENÓZNÍCH ELEKTROD (SOUHRN METOD A PRINCIPŮ)

T. Drtina (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

IZOLACE PLICNÍCH ŽIL POMOCÍ LASEROVÉHO BALONU

M. Hrachovina (Praha)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS

NOVÉ GUIDELINES STIMULACI

P. Pařízek (Hradec Králové)

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XVIII. české a slovenské sympozium o arytmiích a KS