Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 8928 / On the page: 8671 - 8700

SUBSTRÁTOVÉ ELEKTROANATOMICKÉ MAPOVÁNÍ A KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ U NEMOCNÝCH PO PRODĚLANÉM IM

J. Petrů, P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, J. Škoda, Š. Královec, P. Vopálka, F. Holý, E. Roubalová, P. Niederle (Praha)

Úvod:S rozvojem katetrizačních ablací roste potřeba přesnějšího mapování a cílené navigace prováděné ablace zvláště u KT s výhledem kompletní eliminace...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

SESTERSKÁ AMBULANTNÍ PÉČE O PACIENTY V PORADNĚ PRO SRDEČNÍ SLABOST

I. Továrková, A. Crháková, J. Žáková, Y. Hrčková, E. Sovová (Olomouc)

V naší ambulanci se zabýváme ambulantní péčí o nemocné s chronickým LSS.Chceme informovat o způsobu sesterské ambulantní péče o tyto...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM KARDIOVERTEREM/DEFIBRILÁTOREM (ICD) A PACIENTŮ S BIVENTRIKULÁRNÍM PM ČI ICD

E. Ozábalová, M. Orban, M. Novák, J. Vítovec (Brno)

Úvod: Farmakologická a nefarmakologická léčba KV onemocnění (včetně PM a ICD) změnila kvalitu života a přežívání pacientů. Cíl: Zjistit změny...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

SETRVALÁ MONOMORFNÍ KOMOROVÁ TACHYKARDIE U PACIENTŮ SE STRUKTURÁLNÍM POSTIŽENÍM SRDCE - MOŽNOSTI PALIATIVNÍ NEBO KURATIVNÍ LÉČBY KATETROVOU ABLACÍ V ÉŘE TROJROZMĚRNÉHO MAPOVÁNÍ

M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, I. Nykl, H. Szymeczek, R. Nevřalová, O. Jiravský, M. Branny (Brno, Třinec)

Cíl: Prezentace výsledků katetrové ablace setrvalé monomorfní komorové tachykardie (SMKT) u pacientů se strukturálním postižením srdce (SPS). Metodika: Ablaci podstoupilo...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

JE VYSOKÝ VĚK KONTRAINDIKACÍ LEČBY EMBOLIE PLICNÍ SYSTÉMOVOU TROMBOLÝZOU?

J. Palčík, K. Tesař, B. Mertová, T. Horká, V. Rodak, D. Vrzalová (Přerov, Olomouc)

Autoři ve svém sdělení uvadí kasuistiku 92 leté pacientky s diagnostikovanou embolii plicní /EP/ verifikovanou pomocí D -dimerů,echokardiografie a angioCT,u...

Topic: Interventional cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

PREDIKTORY ÚSPĚŠNÉ ABLACE CHRONICKÉ FIBRILACE SÍNÍ - TRVÁNÍ ARYTMIE A SCHOPNOST ARYTMII UKONČIT APLIKACEMI RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, H. Szymeczek, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Brno, Třinec)

Cíl: Hodnotily se faktory spojené s úspěšnou ablací chronické fibrilace síní (CHFS). Metodika: Ablace CHFS (FS permanentní ≥ 6 měsíců,...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

DISPROPORCE ČTYŘDUTINOVÉ PROJEKCE V PRENATÁLNÍM ECHOKARDIOGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ

H. Jičínská, J. Navrátil, J. Marek, P. Vlašín (Brno, London, United Kingdom)

       Dispoporce velikosti srdečních oddílů s pravostrannou dominancí při echokardiografickém vyšetření srdce plodu může být způsobena přítomností vrozené srdeční vady(VCC),změnou hemodynamiky (při...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

PILOTNÍ PROJEKT REGISTRU INFARKTŮ MYOKARDU – VÝSLEDKY Z ROKU 2005

Z. Monhart, H. Grünfeldová, D. Ryšavá, J. Hubač, P. Janský, V. Faltus (Znojmo, Čáslav, Praha)

Zpracovali jsme data o všech pacientech s diagnostikovaným IM od 1.1. do 31.12.2005  ze spádové oblasti nemocnic Čáslav, Chrudim, Kutná...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ALKOHOLOVÁ ABLACE SEPTA U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE – HEMODYNAMICKÉ A KLINICKÉ SOUVISLOSTI

J. Krejčí, L. Groch, J. Meluzín, P. Hude, H. Pavelčíková, J. Lipoldová (Brno)

Úvod: Alkoholová ablace septa se stává zavedenou metodou léčby symptomatických nemocných s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií. Konečný výsledek léčby je výrazně podmíněn...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO SE ZAVEDENÝM SYSTÉMEM PERKUTÁNNÍ MECHANICKÉ PODPORY (PVAD) TANDEM HEART

K. Krejbichová, K. Kemzová, P. Neužil, J. Matoušková, Z. Beldová, Š. Královec, R. Vopálka, V. Pavlíček, P. Niederle (Praha)

Úvod: Perkutánní mechanická podpora oběhu(pVAD) - Tandem Heart™ fy. Cardiac Assist Technologies Inc (Pittsburgh, Pensylvania, USA) je určena pro oběhovou...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ENDOKARDITIDA NA ZÁPLATĚ HROTU LEVÉ KOMORY S FORMACÍ ABSCESOVÉ DUTINY

K. Čurila, J. Tintěra, J. Knot, H. Línková, P. Gregor, J. Suková, P. Toušek, M. Pěnička (Praha)

   82letý muž po aortokoronárním bypassu a aneuryzmektomii hrotu levé komory s použitím dakronové záplaty v r.2004 byl přijat pro...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

VZTAH HYPONATREMIE A AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

Š. Havránek, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, V. Dytrych, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Hyponatremie je marker nepříznivé prognózy u nemocných s chronickým srdečním selháváním. Sníženou hladinu natria (Na) pozorujeme často i u...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V ČESKÉ REPUBLICE

V. Tomek, J. Škovránek, J. Marek, J. Gilík (Praha)

Úvod: Hlavním cílem této studie byla prospektivní analýza prevalence prenatálně diagnostikovaných vrozených srdečních vad (VSV),její srovnání s postnatální prevalencí,detailní analýza...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

PATOLOGICKÁ VERSUS FYZIOLOGICKÁ ELEVACE ÚSEKU ST: KDY ZBYTEČNĚ NEINTERVENOVAT

J. Šimíček, V. Zavadilová (Ostrava)

Při podezření na koronární ischémii jsou elevace úseku ST nebo akutně vzniklá blokáda levého raménka indikací k invazivnímu vyšetření koronárního...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

LIEČBA PACIENTA S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ – ROČNÉ SLEDOVANIE MORTALITY

M. Šebo, A. Tomášek, R. Miklík, E. Dvořáková, M. Sepši, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cieľ: Zhodnotiť prežívanie pacientov s fibriláciou predsiení (FiSi) s ohľadom na liečbu.Súbor: Retrospektívna štúdia chorobopisov pacientov prepustených z Internej kardiologickej...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

INTRAOPERATIVNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÝ NÁLEZ U PACIENTA S AKUTNÍ DISEKCÍ ASCENDENTNÍ AORTY S PERFORACÍ DO PRAVÉ KOMORY

M. Troubil, P. Němec, M. Gwozdziewicz, P. Šantavý, K. Maderová (Olomouc, Brno)

Akutní disekce hrudní aorty může být provázena celou řadou komplikací včetně ruptury do perikardiálního či pleurálního vaku, zřídka také perforací...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM ARTERIA RADIALIS VE FN MOTOL – 10TILETÉ VÝSLEDKY

B. Laca, M. Horn, J. Burkert, A. Kolesár, J. Vojáček, J. Hlubocký, T. Honěk, J. Veselka, D. Tesař (Praha)

Arteria radialis (AR) je stále častěji užívána k arteriální revaskularizaci myokardu, zejména  pro jednoduchost odběru, nízký výskyt perioperačních komplikací a...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

E. Mandysová, T. Mráz, P. Kmoníček, P. Niederle (Praha)

Echokardiografie představuje zobrazovací metodu ke sledování morfologie i funkce srdečních struktur, jejíž široká dostupnost umožňuje její použití v průběhu různých...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Echokardiografie

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA DUŠNOSTI POMOCÍ ULTRASONOGRAFIE NA LŮŽKÁCH AKUTNÍ PÉČE

T. Veiser, K. Goričan, M. Kocík, A. Večeřová, M. Zahin, A. Žák (Ostrava, Praha 2)

Rychlá ultrazvuková „bedside“ diagnostika pneumotoraxu, plicního edému versus exacerbace CHOPN je ve světě již prověřenou a zaběhlou metodikou.V našich podmínkách...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA JAKO PŘÍČINA PROGRESIVNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

K. Kopřiva, P. Neužil, E. Mandysová, P. Niederle, J. Balák, P. Šebek, M. Elleder (Praha)

Autoři prezentují případ 54-leté pacientky hospitalizované pro projevy bilaterální kardiální insuficience a následně zjištěnou dysfunkci levé srdeční komory. Bylo provedeno...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

EXERCITATIO PHYSIOLOGICA DE MOTU CORDIS ET SANQUINIS IN HOMINIBUS

Z. Trefný, J. Svačinka, S. Trojan, J. Slavíček (Praha)

Pohyb srdce a krve jako primární zdroj síly se manifestuje silou působící na tělo, které představuje mechanický vibrační systém přenášející...

Topic: Pediatric cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Pediatrická kardiologie

MAJÍ STATINY MÍSTO V PRVNÍ LINII LÉČBY AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU?

P. Ošťádal, D. Alan, J. Vejvoda (Praha)

V posledních letech bylo publikováno několik velkých klinických studií, ukazujících na bezpečnost a v některých ohledech i účinnost časného zahájení...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

HYPERHOMOCYSTEINEMIE A STUPEŇ KORONÁRNÍ ATEROSKLERÓZY U PACIENTŮ PO ELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI

L. Goláň, S. Šimek, J. Horák, J. Lubanda, L. Skalická, S. Beran, O. Dostál, P. Kuchyňka, M. Aschermann, A. Linhart (Praha, Brno)

Úvod: Hyperhomocysteinemie se považuje za jeden z možných rizikových faktorů aterosklerózy a naděje jsou vkládány do léčby kyselinou listovou. V...

Topic: Atherosclerosis
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ INHIBICE FAKTORU XA PO PODÁNÍ NADROPARINU A ENOXAPARINU U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

P. Ošťádal, D. Alan, J. Vejvoda, J. Segethová (Praha)

ÚVOD: Účinnost léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH) byla u nemocných s akutním koronárním syndromem (AKS) prokázána v porovnání s nefrakcionovaným heparinem;...

Topic: Acute coronary syndromes
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

KATETRIZAČNÍ LÉČBA KOARKTACE HRUDNÍ AORTY U PACIENTA S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

M. Kubánek, J. Peregrin, J. Novotný, D. Kautznerová, P. Lupínek, I. Málek (Praha)

Koarktace hrudní aorty je vzácnou příčinou chronického srdečního selhání (CHSS). Popisujeme kazuistiku 33 letého muže, který byl přijat na spádové...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

LÉKEM POTAŽENÉ STENTY V LÉČBĚ AKUTNÍHO INFARKTU S ELEVACEMI ST ÚSEKU

P. Červinka, R. Špaček, M. Bystroň, M. Kvašňák, J. Bednářová, J. Herman (Ústí nad Labem)

Úvod: Lékem potažené stenty (LPS) statisticky významně snižují četnost reintervencí po PCI u nemocných s ICHS ve srovnání s klasickými....

Topic: Interventional cardiology
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

MORTALITA U PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA INTERNÍ KARDIOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO

E. Hlavinová, R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíle:Stanovit jednoroční mortalitu pacientů hospitalizovaných na IKK FN Brno, určit riziko mortality u jednotlivých diagnóz, zjistit, zda se statisticky významně...

Topic: Pharmacotherapy
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

KARDIOTOXICITA BETASERCU PŘI SUICIDIÁLNÍM PŘEDÁVKOVÁNÍ

K. Hesová, R. Jirmář, M. Oščipovský, A. Kadlečková, P. Osmančík, M. Pěnička, L. Lisa, P. Widimský (Praha, Kutná Hora)

Úvod: Betahistin (derivát histaminu, Betaserc) v terapeutických dávkách působí  jako vazodilatans a zvyšuje srdeční výdej. O nežádoucích účincích na kardiovaskulární...

Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

OKLUZE DESCENDENTNÍ HRUDNÍ AORTY KALCIFIKOVANÝM ATEROSKLEROTICKÝM PLÁTEM

P. Šváb (Rakovník)

61letá pacientka si pro náhle vzniklou dušnost zavolala rychlou lékařskou pomoc. Během transportu do nemocnice se manifestuje hypertenzní krize a...

Topic: Echocardiography
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

TAKAYASUOVA ARTERITIS KAROTICKÝCH TEPEN - ULTRASONOGRAFIE

J. Malík (Praha)

Takayasuova arteritida je vzácná autoimunní vaskulitida postihující velké elastické tepny mladých lidí.  Postižení tepen je cirkulární, jde o panarteritidu, jsou...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress