Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8197 / vypisuji: 1 - 30

MÝTY A BÁJE O ANTIHYPERTENZIVECH – VÝZNAM CHRONOBIOLOGIE

R. Cífková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

GLP1-RA – LÉČIT OBEZITU NEBO DIABETES?

M. Haluzík  (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

GLIFLOZINY – STRATIFIKOVANÁ PREVENCE ROZVOJE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Kořínek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

NIKOTIN NA NAŠEM TRHU - CO DOPORUČIT PACIENTŮM

A. Pánková (Praha 2)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

OBEZITOLOGICKÁ PROBLEMATIKA V KARDIOLOGICKÉ ORDINACI

M. Matoulek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

NUTRIČNÍ INTERVENCE U KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ

K. Souza Lopes

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

PRESKRIPCE POHYBU V KARDIOLOGICKÉ ORDINACI (KRÁTKÁ POHYBOVÁ INTERVENCE )

E. Sovová (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

PROČ NEMÁME V ČR DOSUD HRAZENOU TELEMEDICÍNU U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM ?

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

OBEZITOLOGIE A DISTANČNÍ MEDICÍNA

M. Matoulek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

DIGITÁLNÍ MANAGEMENT PACIENTŮ V OBLASTI DIABETOLOGIE

M. Prázný (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

INTERVENCE PŘÍBUZNÝCH MLADŠÍCH OSOB, KTERÉ NÁHLE ZEMŘELY S ROZSÁHLÝM ATEROSKLEROTICKÝM POSTIŽENÍM

J. Piťha (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

PITVA PŘI PODEZŘENÍ NA NÁHLOU SRDEČNÍ SMRT A JEJÍ MOŽNOSTI

Š. Pohlová Kučerová (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

PŘÍČINY NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI U MLADÝCH OSOB V ČR A MOŽNOST POST MORTEM GENETICKÉHO VYŠETŘENÍ

A. Krebsová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

INDIKÁTORY KVALITY KV PÉČE: DATY KE ZLEPŠENÍ

M. Rybář

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

SPOLUPRÁCE ČKS A ČAPK S MAYO CLINIC: NOVÉ PROJEKTY NA STARTU

T. Kára (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, Prague Prevention 2023

DLOUHODOBÁ PÉČE O PACIENTA PO AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMU (FIREMNÍ SDĚLENÍ SERVIER)

P. Kala (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

LÉČBA DEFICITU ŽELEZA A ZDRAVOTNÍ STAV PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM (SWIXX BIOPHARMA)

J. Václavík (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

LÉČBA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EMPAGLIFLOZIN – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI (BOEHRINGER INGELHEIM)

M. Lazárová (Ostrava)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

LÉČBA SACUBITRIL VALSARTANEM V DENNÍ PRAXI KARDIOLOGICKÉ AMBULANCE (NOVARTIS)

I. Karel (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

KDYŽ KARDIOLOG LÉČÍ I LEDVINY (ASTRAZENECA)

J. Krejčí (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

LÉČBA ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE U SENIORŮ

V. Danzig (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

GERIATRICKÉ SYNDROMY

M. Nováková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

NEKARDIÁLNÍ OPERACE, ZÁKLADNÍ PRAVIDLA DLE NOVÝCH DOPORUČENÍ

H. Skalická (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

VLIV VČASNÉ KONTROLY LIPIDŮ PO AKS NA PROGNÓZU PACIENTŮ (FIREMNÍ SDĚLENÍ SANOFI-AVENTIS)

J. Veselý (Broumov)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

NÁVRAT K POHYBU PO PRODĚLANÉ MYOKARDITIDĚ

V. Tuka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP V LÉČBĚ OBEZITY

E. Sovová (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

POHLED MAJITELE AMBULANCE VE VZTAHU K PROVOZU, POJIŠŤOVNÁM

Z. Jojko (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

POHLED PŘEDSEDY ČAAMK

I. Karel (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK

BETABLOKÁTORY A JEJICH POSTAVENÍ V DNEŠNÍ PRAXI (FIREMNÍ SDĚLENÍ MERCK)

M. A. Ječmenová (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, 6. sjezd ČAAMK