Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8109 / vypisuji: 211 - 240

NOVINKY V NEFARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - CO VŠE BY MĚL VĚDĚT AMBULANTNÍ KARDIOLOG.

M. Táborský (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

SOUČASNÉ STANDARDY FARMAKOLOGICKÉ LÉČBY CHSS - JSOU SKUTEČNĚ REÁLNĚ DOSTUPNÉ PRO VŠECHNY PACIENTY?

J. Veselý (Broumov)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTIKA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ - NOVINKY, PŘÍNOSY A ÚSKALÍ.

A. Linhart (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ NA PŘÍKLADECH Z KLINICKÉ PRAXE

Předsedající: J. Krejčí (Brno)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

KAM VEDE TERAPEUTICKÁ INERCIE?

Předsedající: A. Linhart (Praha)

SympoziumXXX. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ ZÁSTAVA

Předsedající: J. Malík, M. Pazderník (Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

AKTUÁLNÍ TÉMATA V OBLASTI CHOROB PERIKARDU

Předsedající: A. Linhart, T. Paleček (Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

JEDNOKOMOROVÁ CIRKULACE

Předsedající: J. Janoušek, J. Rubáčková Popelová (Praha)

Blok Asociace/PS/OSXXX. výroční sjezd ČKS

ARYTMIE A IMPLANTACE ICD U VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD

L. Koc, O. Toman (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

AORTOPATIE

D. Žáková (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

UNIVENTRIKULÁRNÍ FONTANOVSKÁ CIRKULACE

P. Frank Antonová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

PLICNÍ HYPERTENZE, PULMONÁLNÍ VADY, SYSTÉMOVÁ PRAVÁ KOMORA

J. Popelová Rubáčková (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE

T. Paleček (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE

L. Lambert (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

MODERNÍ METODY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

O. Lang (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS U CTEPH

P. Jansa (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

KDY ZVAŽOVAT IMPLANTABILNÍ SRDEČNÍ ZÁZNAMNÍK?

V. Bulková (Brno)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

CO PŘINÁŠÍ NOVÁ DOPORUČENÍ PRO PŘÍSTROJOVOU LÉČBU?

P. Pařízek (Hradec Králové)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

U KOHO MŮŽE KARDIONEUROABLACE ZABRÁNIT IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORU?

D. Wichterle (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

VYŠETŘOVACÍ METODY V ANGIOLOGII

D. Karetová (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

DERMATOLOGICKÉ MINIMUM PRO KARDIOLOGY

J. Černohorská (Mělník)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

LEADLESS STIMULACE ANEB JE ČAS ZMĚNIT STIMULAČNÍ PARADIGMATA?

P. Neužil, M. Chovanec (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

JE ABLACE PULZNÍM POLEM UŽ VHODNÁ I PRO NEMOCNÉ S PERZISTENTNÍ FORMOU FIBRILACE SÍNÍ?

L. Šedivá, J. Petrů (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

KDO DNES JE A KDO NENÍ VHODNÝ KANDIDÁT PRO MITRACLIP

M. Mates, T. Mráz (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

ZAVÉST CÉVNÍ VSTUP

J. Přeček (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

ZÁSTAVU OBĚHU

M. Hutyra (Olomouc)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

POSOUDIT PŘÍČINU DUŠNOSTI

M. Hromádka (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

PODEZŘENÍ NA SRDEČNÍ INFARKT

J. Lhotský (Plzeň)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

ZOBRAZENÍ KORONÁLNÍ ATEROSKLERÓZY NEINVAZIVNĚ: KDY, KOMU, JAK ČASTO?

P. Kuchynka (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS

CO JE NEDŮLEŽITĚJŠÍ U PACIENTA PO AIM K PREVENCI REKURENCE?

P. Ošťádal (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXX. výroční sjezd ČKS