Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 7989 / vypisuji: 1 - 30

KAZUISTIKA Č. 2

B. Chocholová , P. Kuchynka, T. Paleček, J. Šálková, V. Ptáčník (Praha)

Prezentován je případ 70letého muže referovaného do Centra pro choroby myokardu a perikardu VFN k dovyšetření suspektní hypertrofické kardiomyopatie pravé...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

CLINICAL AND PROGNOSTIC IMPLICATIONS OF ELECTROCARDIOGRAPHY AND HOLTER MONITORING IN PATIENTS WITH AL CARDIAC AMYLOIDOSIS

Š. Havránek, Z. Fingrová, P. Kuchynka, J. Habasko, A. Linhart, T. Paleček (Praha)

Aim: Cardiac involvement in AL amyloidosis (AL-CA) represents an infiltrative heart disease with poor prognosis. Aim of the study was...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

SOUČASNÁ DETEKCE AL I TTR AMYLOIDÓZY U PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Aiglová, M. Táborský, P. Flodrová, P. Flodr, M. Kamínek, Z. Tüdös (Olomouc)

Úvod:Amyloidóza je vzácné systémové onemocnění podmíněné depozicí amyloidu v řadě orgánů. Součástí klinického obrazu amyloidózy je i kardiální postižení, které...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

AKUTNÍ STEMI INFARKT MYOKARDU, FORMACE NITROKOMOROVÉHO TROMBU A RIZIKO EMBOLIZACE DO CNS

Š. Hudec, M. Hutyra (Olomouc)

Úvod: Formace trombu v dutině levé komory (LKT) představuje potenciálně závažnou komplikaci akutního infarktu myokardu, zejména v lokalizaci přední stěny....

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

IKTUS U MLADÉ ŽENY A DEFEKT SEPTA SÍNÍ – STAČÍ NÁM VŽDY TEE?

J. Látal, F. Koubek (Olomouc)

Pacientka, ročník 75, byla přijata pro ischemickou cévní mozkou příhodu s takřka kompletní regresí neurologického deficitu. Následná magnetická rezonance mozku...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

TWO- AND THREE-DIMENSIONAL SPECKLE-TRACKING GLOBAL LONGITUDINAL STRAIN ARE STRONGLY CORRELATED, IN GENERAL BUT NOT PER SEGMENT, ACCORDING TO THE 17-SEGMENT AMERICAN HEART ASSOCIATION MODEL

D. Drieniková, J. Plášek (Ostrava)

Two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) speckle-tracking echocardiography (STE) enables assessment of myocardial function. Here, we examined the agreement between 2D...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

ZÁVAŽNÁ AORTÁLNÍ REGURGITACE U ČTYŘCÍPÉ CHLOPNĚ – ECHOGRAFICKÁ KAZUISTIKA.

J. Kajzr (Jaroměř)

58letá zdravotní sestra s kolísavou hypertenzí, prediabetem, dyslipidemií, stabilním myeloproliferativním onemocněním, normálním EKG a mírnou elevací NT-proBNP byla odeslána k...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

3D VOLUMETRIE PRAVÉ KOMORY - CÍL NEBO JEN NOVÝ ZAČÁTEK?

S. Kovalová, J. Nečas (Brno)

Úvod:Hodnocení pravé komory (PK) je slabou stránkou echokardiografie, naděje vzbuzuje 3D ECHO: volumetrie PK, analýza její deformace i interakce s...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

MÉNĚ ČASTÁ PŘÍČINA DUŠNOSTI, HYPOXÉMIE A POLYCYTÉMIE: VROZENÁ CÉVNÍ ANOMÁLIE - ANOMÁLNÍ VĚTEV PLICNICE ÚSTÍCÍ DO LEVÉ SÍNĚ

M. Kamasová, M. Hutyra, K. Indrák, M. Köcher, Z. Tüdös, J. Přeček , J. Látal, M. Táborský (Olomouc)

Úvod: Diferenciální diagnostika hypoxémie a polycytémie vyžaduje interdisciplinární kooperaci hematologa, pneumologa a kardiologa. Po vyloučení běžných příčin je nutné myslet...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

VYUŽITÍ MAGNETICKÉ RESONANCE SRDCE V DETEKCI POSTIŽENÍ SRDCE U NEMOCNÝCH S NOVĚ ZJIŠTĚNOU EXTRAKARDIÁLNÍ FORMOU SARKOIDÓZY

K. Kyšperská, Z. Fingrová, J. Habasko , Š. Havránek, P. Kuchynka, L. Lambert, M. Mašek, T. Paleček , L. Roblová  (Praha 2)

Úvod: Sarkoidóza je zánětlivé onemocnění ne zcela jasné etiologie charakterizované tvorbou nekasefikujících granulomů, které může postihovat jakýkoliv orgán těla. Postižení...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - lékařské, Echodny 2022

BLOK 7 - KDY A KOMU INDIKOVAT KRÁTKODOBÉ MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY

Předsedající: P. Toušek, P. Ošťádal, J. Bis, R. Brát, T. Kovárník, O. Boček, I. Horňáček, O. Hlinomaz (Praha, Hradec Králové, Ostrava-Poruba, Brno, Jihlava)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 6 - INTRAVENÓZNÍ ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA PŘI PCI

Předsedající: I. Varvařovský, Z. Moťovská, P. Kala, J. Bis, M. Malý (Pardubice, Praha, Brno, Hradec Králové)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 5 – IMAGING A KORONÁRNÍ FYZIOLOGIE – ÚSVIT ČI SOUMRAK?

Předsedající: T. Kovárník, M. Mates, P. Kala, J. Kaňovský, K. Kopřiva, R. Špaček (Praha, Brno, Ústí nad Labem)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 4 + LIVE 6 – CTO NEJEN PRO CTO SPECIALISTY

Předsedající: K. Novobílský, V. Novotný, Z. Coufal, R. Štípal, J. Sitar, L. Pleva, M. Erbrt (Ostrava, Pardubice, Zlín, Brno, Praha 8)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 3 + LIVE 4,5 – STRUKTURÁLNÍ INTERVENCE II (LAAO, MITRÁLNÍ A TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE)

Předsedající: M. Branny, M. Poloczek, B. Janek, P. Branny, J. Bis, P. Neužil, P. Toušek (Ostrava, Brno, Praha, Třinec, Hradec Králové)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 2 + LIVE 3 – STRUKTURÁLNÍ INTERVENCE I (DYSFUNKCE BIOPROTÉZY, VIV A KOMPLEXNÍ TAVI)

Předsedající: M. Mates, P. Branny, M. Želízko, M. Hudec, J. Sikora, P. Červinka (Praha, Třinec, Banská Bystrica, SR, Brno, Ústí nad Labem)

BlokXXXI. workshop ČAIK

BLOK 1 + LIVE 1,2 – LM/BIFURKACE

Předsedající: P. Kala, M. Hudec, K. Kopřiva, P. Toušek, J. Sitar, I. Bernat, A. Schee (Brno, Banská Bystrica, SR, Praha, Plzeň, Karlovy Vary)

BlokXXXI. workshop ČAIK

III. BLOK

Předsedající: B. Radjenovičová, J. Dodulík, K. Bobčíková (Praha 10, Ostrava - Poruba, Ostrava)

BlokXXXI. workshop ČAIK

II. BLOK

Předsedající: Š. Lexová, M. Porzer, K. Machů, I. Vičíková (Praha, Ostrava, Brno)

BlokXXXI. workshop ČAIK

I. BLOK

Předsedající: L. Klemsová, Z. Vlková, T. Grézl (Ostrava)

BlokXXXI. workshop ČAIK

PARAMETRY ALERGICKÉ REAKCE PO KATETRIZAČNÍM UZÁVĚRU PATENTNÍHO FORAMEN OVALE POMOCÍ RŮZNÝCH TYPŮ OKLUDERŮ – PILOTNÍ PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÁ STUDIE

A. Dvořáková, M. Mates, K. Kopřiva, P. Kmoníček, O. Jirkovská, F. Holý, P. Neužil (Praha)

Cíl: Porovnat laboratorní parametry alergické odpovědi po katetrizačním uzávěru patentního foramen ovale (PFO) pomocí tří různých typů nitinolových okluderů v...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

PSEUDOANEURYSMA ARTERIA RADIALIS JAKO KOMPLIKACE SELEKTIVNÍ KATETRIZAČNÍ KORONAROGRAFIE.

J. Laštůvka, M. Porzer, M. Branny (Ostrava)

Úvod Selektivní koronarografie je běžně prováděné vyšetření s nízkým rizikem závažných komplikací. Z lokálních komplikací transradiálního přístupu se nejčastěji jedná o...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

ČASNÁ DEGENERACE CHLOPENNÍ BIOPROTEZY V AORTÁLNÍ POZICI ŘEŠENÁ TAVI VALVE-IN-VALVE.

Z. Komorová, J. Sitar, L. Groch, J. Seménka, M. Novák (Brno)

V kazuistickém sdělení popisujeme případ po chirurgické náhradě aortální chlopně bioprotezou Sorin Perceval S sutureless v roce 2014 s poměrně...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

TAV-IN-SAV, KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY TRANSKATETROVÉ IMPLANTACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ DO DEGENEROVANÉ BIONÁHRADY, ZKUŠENOSTI KARDIOCENTRA IKEM

L. Tauchenová, B. Janek, M. Želízko (Praha)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Poster - lékařský, XXXI. workshop ČAIK

MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY

V. Pfeiferová (Brno)

Mechanické srdeční podporyBc. Veronika Pfeiferová ABSTRAKT Ve své prezentaci bych chtěla představit a ucelit přehled o mechanických srdečních podporách (MSP) a poté...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

KOMPLIKOVANÁ IMPLANTACE TENDYNE CHLOPNĚ

M. Vokounová, P. Červinka (Ústí nad Labem)

Cílem přednášky je seznámení s transkatétrovou mitrální  srdeční  chlopní Tendyne a její implantací u 75leté pacientky. Teoretická část  představí  mitrální chlopeň...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

TRIGUARD 3

R. Čepeláková, M. Vlasáková (Praha 5)

Transfemorální umístění nitinolové síťky do oblouku aorty,přes všechny odstupy hlavnich větví. Přes  arteria suclavia sinistra,arteria carotis communis sinistra , truncus...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

ECMO – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

G. Elashry Ryšavá, B. Musilová, H. Burianová (Brno)

ECMO – naše první zkušenostiÚvod:Různé formy mechanické podpory (MP) oběhu jsou v poslední době v intervenční kardiologii na vzestupu jak...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

TAVI ANEB NA CO SI SESTRA TROUFNE? TÉMATICKÝ OKRUH: INTERVENČNÍ KARDIOLOGIE

L. Nováková, L. Brůčková , E. Buksová, D. Ivanská, K. Machová , L. Moučková, B. Píšová, H. Směšná, J. Kubánková, V. Kočka (Praha)

Cíl: Aortální stenóza je nejčastější získaná chlopenní vada dospěléhověku a katetrizační implantace aortální chlopně (TAVI) je méně invazivnímetodou léčby. Prezentujeme...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK

KOMBINACE ROTAČNÍ ATEREKTOMIE A KORONÁRNÍ LITOTRYPSIE U NEMOCNÝCH S VYSOCE KALCIFIKOVANÝMI STENÓZAMI VĚNČITÝCH TEPEN.

M. Ružičková, A. Trlíková (Bratislava, SR, Bratislava)

  Rotační aterektomie (rotablace) se již řadu let používá u pacientů s těžce kalcifikovanými věnčitými tepnami, kteří podstupují perkutánní koronární intervenci...

Tématický okruh: Obecný okruh
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXI. workshop ČAIK