Abstrakta a informace k aktivní účasti

Postery

Abstrakta lze vložit pouze přes on-line registrační systém - Váš účet,
do 24.3.2023 včetně. Do 27.3.2023 autorovi zašleme e-mailem zprávu o zařazení či odmítnutí abstrakta. Ve formuláři dbejte instrukcí, u standardního abstrakta s intervenčním zaměřením - vyplňte tematický okruh a typ sdělení posterový.

Dodržení poměrů stran obrazu cca 14:9 na výšku.

Formáty: ppt, pptx, pdf, jpg, png

obraz na výšku

šířka v pixelech: 1080px (v ppt je to 14,288 cm)

výška v pixelech: 1725px (v ppt je to 22,82 cm)

 

Po vyhodnocení přítomné komise bude jeden nejlepší poster a jedna sesterská přednáška odměněna finanční částkou v hodnotě 10.000,- Kč. Vyhlášení vítězů se bude konat na Společenském večeru dne 19.4.2023 mezi 19:00-20:00 hod.

 

Prezentace

Součástí odevzdané prezentace MUSÍ být u všech akcí pořádaných Českou kardiologickou společností i slide s deklarací konfliktu zájmů. Vzorový slide si můžete stáhnout na webu ČKS 

 

Prezentace obsahující videosoubory prosím odevzdejte alespoň 2 hodiny před začátkem Vašeho bloku, kde je Vaše přednáška zařazena ve Slide-roomu v 1.patře za šatnami, hotel Courtyard by Marriot. Při pozdějším dodání si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů nezaručit kvalitu přehrání videonahrávek v rámci Vašich prezentací.

 

Technické informace

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word.
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg. Prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat:  USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor pro PC

 

V případě dotazů prosím kontaktujte:

Zdeňka Klubalová
koordinátorka workshopu
tel: 778 112 481, e-mail: Klubalova.Zdenka@fnbrno.cz