Obecné informace

Místo konání: Courtyard by Marriott, Holandská 12, 63 00 Brno.

https://www.courtyardbrno.cz/

logo_Marriott_k_parkovani.jpg

Registrace: Všechny formy registrace jsou možné pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. K dispozici jsou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme.

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat v českém jazyce opět přes on-line systém ČKS do 24. 3. 2023 24:00h. Potvrzení o zařazení sdělení či jeho odmítnutí bude odesláno autorovi e-mailem do 27. 3. 2023. Vybraná abstrakta budou prezentována formou posterů. 

 

Po vyhodnocení přítomné komise bude jeden nejlepší poster a jedna sesterská přednáška odměněna finanční částkou v hodnotě 10.000,- Kč. Vyhlášení vítězů se bude konat na Společenském večeru dne 19.4.2023 mezi 19:00-20:00 hod.

 

Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti od 2. 4. 2023.

Účast na workshopu je bezplatná pro účastníky s předchozí on-line registrací.

On-line registrace je možná do 24.3.2023 do 24:00 hodin. Po tomto datu bude možné se registrovat na místě, registrace na místě bude zpoplatněná částkou 500,- Kč. Registrace na místě v hotelu Courtyard by Marriott započne dne 18.4.2023 od 10:00-19:00 hod., 19.4.2023 od 8:00-19:00 hod., 20.4.2023 od 8:00-15:00 hod.

 

Stravování v hotelu:

18.4.2023: coffee break 11-12 hodin, 14:05-15:50 hodin v 1.patře foyer

19.4.2023: coffee break 10:30-11 hodin v 1.patře foyer, oběd v přízemní restauraci hotelu, coffee break 16:30-17 hodin

20.4.2023: coffee break 10:30-11 hodin, v průběhu dopoledne-odpoledne bude u registrace ČKS k dispozici oběd sebou

 

Společenský večer 19.4.2023 od 19:00-24:00 hod.: 
Vstupenky na společenský večer si můžete zakoupit za 250,- Kč přímo při on-line registraci nebo na místě v hotelu či místě konání. Místo konání v Moravské galerii v Uměleckoprůmyslovém muzeu, ul. Husova 536, 662 26 Brno-střed. 

Web: https://moravska-galerie.cz/vystavy/stale-expozice/art-design-fashion/

Doprovodný program 19.4.2023 od 20:30-22:00 hod.:

Volný vstup bez průvodce do 10 - Z vojenského bunkru (naproti muzeu, na střeše krytu je umístěný oranžový trabant).

Web: https://10-z.cz/

 

 

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK (ID vzdělávací akce 106084) a bude ohodnocena 18 kredity pro lékaře.

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb.

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci.