Program schéma

   VIRTUÁLNÍ STUDIO PRAHA  -  úterý 30.04.2024   

 13:50  Sympozium KARDI AI Technologies s.r.o.Nové možnosti dlouhodobého monitoringu EKG pacienty v domácím prostředí
 14:50  Přestávka
 15:00  Sympozium SERVIER s.r.o.Hasme, dokud to nepálí
 16:00  Přestávka
 16:10  Sympozium BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.Conduction system pacing
 17:10  Přestávka
 17:20  Sympozium Zentiva, k.s.Efektivní dosahování cílových hodnot LDL-C moderními hypolipidemickou léčbou
 17:35  Konec programu