Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abych Vás jménem výboru České kardiologické společnosti pozval na XXXII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti.

Kongres bude probíhat na tradičním místě v areálu brněnského výstaviště, ve stejném formátu jako v loňském roce, tedy od soboty (4.5.) do úterý (7.5.), prezenční části bude předcházet část virtuální (30.4.-3.5.). Pevně věřím, že se podaří opět nachystat atraktivní program a že důstojně oslavíme 95. výročí založení naší společnosti.

Milé dámy, vážení pánové, těším se na setkání v Brně!

Jménem výboru České kardiologické společnosti

Petr_Ostadal.jpg

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Předseda výboru České kardiologické společnosti a předseda Organizačního výboru sjezdu