Informace k pasivní účasti - registrační poplatky


Registrace předem (on-line) pro PREZENČNÍ ČÁST je otevřena do 20. dubna. Po tomto datu je možné se  registrovat až na místě za zvýšený reg. poplatek.

Registrace pro DISTANČNÍ část bude k dispozici i během vysílání do 3.5. 

Registrace na workshopy je stále otevřena, vstupenku si můžete objednat buď přímo na Váš účet v online systému (máte-li individuální registraci na sjezd) nebo napište prosím mail na klimova@kardio-cz.cz (máte-li registraci v rámci skupinové)

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  

 

  
  

registrace on-line do 20. dubna 2024 

  
  

registrace na místě

  

Členové ČKS - lékař 

2.000,- Kč

2.500,- Kč

Členové ČKS do 30 let - lékař

1.000,- Kč

1.500,- Kč

Nečlen ČKS - lékař

3.000,- Kč

3.500,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS

1.000,- Kč

1.500,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci

1.400,- Kč

1.800,- Kč

Jednodenní účast

1.100,- Kč

1.500,- Kč

Čestní členové ČKS, senioři, studenti (pregraduální studium), hosté, členové ČKS na rodičovské/mateřské dovolené

zdarma

zdarma

Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností

zdarma

zdarma

Vystavovatelé (dle velikosti stánku)

zdarma/3.000,- Kč

zdarma/3.500,- Kč

Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1)

700,- Kč

1.000,- Kč

Distanční vysílání 30.4. - 3.5.

300,- Kč 

300,- Kč

Registrační poplatek pro prezenční část kongresu zahrnuje vstup na odborná jednání, kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy a 2x coffee break, bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem 4. května v pav. A1.
Zahrnuje také možnost distančního sledování programu 30.4. - 3.5.

Obědy i coffee breaky budou vydávány v jídelnách v přízemí pav. E a na galerii pav. A1.

Účastníci sjezdu na mateřské nebo rodičovské dovolené mají REGISTRACI ZDARMA. Žádost o odpuštění registrační poplatku zašlete na e-mail klimova@kardio-cz.cz (společně s potvrzení z ÚP nebo rodným listem dítěte). V případě, že potvrzení nedoložíte, budete na místě požádání o úhradu standardního poplatku dle cen registrací na místě.REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, přízemí)
Sobota 4.5. od 10,00 do 20,00 hod
Neděle 5.5.. od 07,30 do 18,00 hod
Pondělí 6.5.. od 08,00 do 18,00 hod
Úterý 7.5.. od 8,00 do 12,00 hod

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 100,- Kč).

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují ke vstupu do všech prostor sjezdu, u částečných vystavovatelských registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 25. dubna 2024 (neplatí pro distanční sledování, kde je možné hradit poplatek kartou až do 3.5.). Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku či dalších objednávek potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel.

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz).

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 20. DUBNA  2024

Pro skupinovou registraci (2 a více osob) platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace.
Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "skupinovou registraci".