Opening speech

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 

srdečně Vás vítám na XXXII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který se koná v roce, kdy oslavíme 95 let od založení naší společnosti.

Sjezd je letos ve stejném formátu jako loni: prezenční část bude tradičně v prostorách brněnského výstaviště a opět v uspořádání sobota-úterý (4.5. - 7.5.); zachováváme také již osvědčenou virtuální část, která prezenční části předchází (30.4. - 3.5.). Doufám, že s tímto uspořádáním budete spokojeni, alespoň stejně jako v roce 2023.

Přestože primárním místem pro prezentaci vědeckých výsledků budou i nadále Czech Cardiovascular Research and Innovation Days (4. - 5.11.2024), ani na letošním výročním sjezdu nerezignujeme na vědecký obsah a volným sdělením je věnován stejný prostor jako v minulých letech. Většinu odborného programu jako vždy tvoří bloky připravené asociacemi a pracovními skupinami ČKS, ale i dalšími odbornými společnostmi. Rád bych Vás pozval na některé speciální bloky ČKS: na blok věnovaný Národnímu kardiovaskulárnímu plánu (pondělí 6.5., 11.10-12.40), blok připravený ve spolupráci s Mayo Clinic (pondělí 6.5., 9.40-10.40) nebo na dva bloky „To nejlepší z české kardiologie“ (neděle 5.5., 8.30-10.40).

Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě programu kongresu i těm, kteří ho zajistili organizačně. V době stoupajících cen veškerých služeb je akce tohoto rozsahu velkou výzvou a jsme proto také vděčni všem, kteří konání kongresu přímo či nepřímo podpořili.

 

Přeji Vám mnoho příjemných zážitků z XXXII. výročního sjezdu ČKS!

 

Jménem výboru České kardiologické společnosti

Petr_Ostadal.jpg

Prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Předseda výboru České kardiologické společnosti a předseda Organizačního výboru sjezdu