Program 16.05.2023

    PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  úterý 16.05.2023  

 8:30 - 9:30  Česká asociace srdečního selháníspolupráce: Česká asociace akutní kardiologieAkutní a pokročilé srdeční selhání Předsedající: P. Ošťádal, J. Malík (Praha)
 8:30556. ECMO U KARDIOGENNÍHO ŠOKU P. Ošťádal (Praha) (UID: 65)
 8:50557. DLOUHODOBÉ SRDEČNÍ PODPORY I. Netuka (Praha) (UID: 68)
 9:10558. ELIMINAČNÍ METODY U SRDEČNÍHO SELHÁNÍ J. Malík (Praha) (UID: 70)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace akutní kardiologieSrdeční zástava a poresuscitační péčeSrdeční zástava Předsedající: J. Bělohlávek, J. Malík (Praha)
 9:40559. NOVINKY V RESUSCITACI J. Karásek (Praha) (UID: 189)
 9:55560. KONTROLA TĚLESNÉ TEPLOTY P. Lokaj (Brno) (UID: 190)
 10:10561. STANOVENÍ NEUROLOGICKÉ PROGNÓZY D. Vondráková (Praha) (UID: 191)
 10:25562. ECPR J. Bělohlávek (Praha) (UID: 192)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:10  Česká asociace preventivní kardiologieGeneticky podmíněná onemocnění v každodenní praxi Předsedající: T. Novotný, D. Žáková (Brno)
 11:10563. KOMOROVÁ EXTRASYTOLIE A JEJÍ PROGNOSTICKÝ VÝZNAM T. Novotný (Brno) (UID: 260)
 11:22  Diskuze  
 11:25564. KOMOROVÁ EXTRASYSTOLIE – MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ O. Toman (Brno) (UID: 262)
 11:37  Diskuze  
 11:40565. MANAGEMENT PACIENTA S DILATOVANOU ASCENDENTNÍ AORTOU D. Žáková (Brno) (UID: 264)
 11:52  Diskuze  
 11:55566. CHIRURGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S DILATACÍ ASCENDENTNÍ AORTY J. Ničovský (Brno) (UID: 266)
 12:07  Diskuze  
 12:10  Konec programu