Program 15.05.2023

    POSTEROVÁ SEKCE - TECHNICKÁ (foyer E I. patro)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00  Posterová sekce - technici

  355. UKLÁDÁNÍ DAT Z KONTROL IMPLANTOVANÝCH KARDIOSTIMULÁTORŮ A ICD PŘÍSTROJŮ SPOLEČNOSTI BOSTON SCIENTIFIC DO NEMOCNIČNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V. Vejvoda, J. Hejtmánek, P. Bárta, J. Vacek (Plzeň) (UID: 703)
  356. VYHODNOCENÍ ČASOVÉ NÁROČNOSTI VYTVÁŘENÍ 3D ELEKTROANATOMICKÝCH MAP LEVÉ SÍNĚ PŘI KATETROVÉ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ NA JEDNOM PRACOVIŠTI. M. Zahálka, V. Šebetovský, Z. Stárek, F. Lehar, J. Jež, F. Souček, K. Doležalová, I. Raková, A. Širůčková, E. Kubalová, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno) (UID: 705)
  357. ZKUŠENOSTI A FOLLOW UP ABLAČNÍ METODY HIGH POWER SHORT DURATION I. Raková, J. Jež, Z. Stárek, F. Souček, F. Lehar, E. Kubalová, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno) (UID: 707)
  358. PROGRESE FIBRÓZY V LEVÉ SÍNI U PACIENTŮ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ E. Kubalová, Z. Stárek, J. Jež, F. Souček, F. Lehar, I. Raková, A. Širůčková, M. Zahálka, P. Šmerdová, J. Krejčí (Brno) (UID: 709)
  359. MONITORING OF PLASMA CIRCULATING DONOR DNA REFLECTS CARDIAC GRAFT INJURY J. Mesányová, D. Dlouhá, P. Hucková, E. Rohlová, Š. Nováková, J. Vymětalová, J. Hubáček (Praha, Vestec) (UID: 711)
 19:00  Konec programu