Program 15.05.2023

    POSTEROVÁ SEKCE NELÉKAŘSKÁ - SESTERSKÁ (chodba u sálu Olomouc)  -  pondělí 15.05.2023  

 8:00  Posterová sekce - sesterská

  347. TRANSPLANTACE SRDCE U SPORTOVCE K. Šťastná, A. Rosypalová (Olomouc) (UID: 900)
  348. ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE V. Tomalová, L. Pavlátová (Olomouc) (UID: 901)
  349. ZMAPOVANIE FAKTOROV ZVYŠUJÚCICH KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO PACIENTOV S KORONÁRNYM SYNDRÓMOM G. Bálint (Bratislava, SR) (UID: 902)
  350. NOVINKY V LÉČBĚ A DIAGNOSTICE PERIAKRIDÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ. T. Šamalíková (Olomouc) (UID: 903)
  351. JAK SE ODVYKÁ PACIENTŮM ZE ZÁVISLOSTI NA ZAHŘÍVANÉM TABÁKU-KAZUISTIKY V. Felbrová (Praha) (UID: 904)
  352. GRIP TEST JAKO ZÁTĚŽ PŘI MĚŘENÍ STŘEDNÍHO TLAKU V LEVÉ SÍNI U NEMOCNÝCH PODSTUPUJÍCÍCH KATETRIZAČNÍ ABLACI FIBRILACE SÍNÍ. ŠEFFLOVÁ JANA, MICHALIDESOVÁ LUCIE FN PLZEŇ, KARDIOLOGICKÁ KLINIKA CENTRUM VYSOCE SPECIALIZOVANÉ KOMPLEXNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PÉČE J. Šefflová, L. Michalidesová (Plzeň) (UID: 905)
  353. AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU U MLADÝCH PACIENTŮ – RETROSPEKTIVNÍ STUDIE 2018-2021 P. Búřilová, K. Hájková, A. Pokorná, M. Šenkyříková (Brno - Bohunice, Brno) (UID: 906)
  354. MONITORACE HEMODYNAMIKY NA JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE B. Homolová , K. Švenková , A. Krüger , P. Ošťádal (Praha) (UID: 907)
 19:00  Konec programu