Program 14.05.2023

    PRAHA (pavilon E - I. patro)  -  neděle 14.05.2023  

 8:30 - 9:30  Česká asociace pro srdeční rytmusPřístrojová léčba arytmií Předsedající: L. Šedivá, A. Bulava (Praha, České Budějovice)
 8:30126. KTERÝ PACIENT PROFITUJE Z RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPIE? J. Lipoldová (Brno) (UID: 160)
 8:45127. U KOHO A JAK PROVÁDĚT FYZIOLOGICKOU STIMULACI PŘEVODNÍHO SYSTÉMU? A. Bulava (České Budějovice) (UID: 161)
 9:00128. KDY ZVAŽOVAT LEADLESS STIMULÁTOR? P. Neužil (Praha) (UID: 162)
 9:15129. INDIKACE K IMPLANTACI ICD DLE NOVÝCH DOPORUČENÍ P. Pařízek (Hradec Králové) (UID: 163)
 9:30  Přestávka  
 9:40 - 10:40  Česká asociace ambulantních kardiologůKardiostimulace dnes Předsedající: K. Čurila, R. Polášek, I. Karel (Praha, Liberec)
 9:40130. TRVALÁ KARDIOSTIMULACE V PRAXI: JEJÍ INDIKACE, ZPŮSOBY A KOMPLIKACE O. Süssenbek (Praha) (UID: 122)
 10:00131. FYZIOLOGICKÁ TRVALÁ KARDIOSTIMULACE K PREVENCI SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U PACIENTŮ S BRADYKARDIÍ R. Polášek (Liberec) (UID: 124)
 10:20132. SOUČASNÉ MOŽNOSTI RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBY PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM A ROZŠÍŘENÍM QRS KOMPLEXU K. Čurila (Praha) (UID: 125)
 10:40  Přestávka  
 11:10 - 12:40  Česká asociace pro srdeční rytmusKatetrizační ablace v roce 2023 Předsedající: P. Neužil, P. Peichl (Praha, Prague)
 11:10133. JAKÉ JSOU DŮVODY NEINDIKOVAT VČASNOU ABLACI FIBRILACE SÍNÍ? M. Fiala (Brno) (UID: 165)
 11:25134. ANTIKOAGULACE U FIS, INDIKACE A ROLE MECHANICKÉ OKLUZE OUŠKA L. Šedivá (Praha) (UID: 166)
 11:40135. JAK PŘISTUPOVAT K NEJEDNOZNAČNÝM NÁLEZŮM NA EKG MONITORACI PO KRYPTOGENNÍ CMP? V. Bulková (Brno) (UID: 167)
 11:55136. JSOU VŠECHNY SUPRAVENTRIKULÁRNÍ TACHYKARDIE LÉČITELNÉ ABLACÍ? O. Toman (Brno) (UID: 168)
 12:10137. KDY INDIKOVAT ABLACI KOMOROVÉ TACHYKARDIE? J. Kautzner (Praha) (UID: 169)
 12:25138. ABLAČNÍ LÉČBA BRADYARYTMIÍ D. Wichterle (Praha) (UID: 170)
 12:40  Oběd  
 13:30 - 14:30  Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodPřínos a možnosti zobrazovacích metod u infekční endokarditidy. Předsedající: R. Kočková, P. Kuchynka (Praha)
 13:30139. ECHOKARDIOGRAFIE H. Línková (Praha) (UID: 457)
 13:50140. PET/CT D. Zogala (Praha) (UID: 458)
 14:10141. CT A MR J. Baxa (Plzeň) (UID: 459)
 14:30  Přestávka  
 15:00 - 16:00  Sympozium SERVIER s.r.o.Bez hypertenze není demence Předsedající: A. Linhart (Praha)
 15:00142. PANELOVÁ DISKUSE A. Linhart, F. Málek, A. Tomek, M. Šrámek (Praha) (UID: 623)
 16:00  Přestávka  
 16:10 - 17:10  Sympozium Herbacos Recordati, s.r.o.Léčba hypertenze v roce 2023 Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 16:10143. NOVÁ DOPORUČENÍ ČSH PRO LÉČBU HYPERTENZE J. Widimský (Praha) (UID: 928)
 16:30144. POSTAVENÍ BETABLOKÁTORŮ V LÉČBĚ HYPERTENZE P. Janský (Praha) (UID: 929)
 16:50145. LÉČBA HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ R. Cífková (Praha) (UID: 930)
 17:10  Přestávka  
 17:15 - 18:15  Sympozium PfizerKlíčové body v diagnostice a léčbě TTR amyloidové kardiomyopatie (ATTR-CM) Předsedající: A. Linhart (Praha)
 17:15146. DIAGNOSTIKA ATTR-CM: KLINICKÉ OBRAZY R. Aiglová (Olomouc) (UID: 664)
 17:25147. DIAGNOSTIKA ATTR-CM: EKG & ECHOKARDIOGRAFIE T. Paleček (Praha) (UID: 665)
 17:35148. DIAGNOSTIKA ATTR-CM: CMR A SCINTIGRAFIE M. Kubánek (Praha) (UID: 666)
 17:45149. LÉČBA A TERAPEUTICKÁ DOPORUČENÍ U ATTR-CM J. Krejčí (Brno) (UID: 667)
 17:55150. ZÁSADNÍ DOPORUČENÍ PRO KLINICKOU PRAXI A ORGANIZACE PÉČE VE SPECIALIZOVANÝCH CENTRECH A. Linhart (Praha) (UID: 668)
 18:05151. DISKUSE   (UID: 669)
 18:15  Konec programu