Záznam vysílání 11.05.2023

Na této stránce jsou postupně zveřejňovány jednotlivé záznamy vysílání. Nejsou zde uvedeny přednášky, u kterých speaker (nebo partner) nesouhlasil se zveřejněním záznamu.

VIRTUÁLNÍ STUDIO PRAHA

Sympozium Philips Česká republika s.r.o.

záznam celého bloku
video: Sympozium Philips Česká republika s.r.o.

přehrát blok Sympozium Philips Česká republika s.r.o.

Moderní techniky a diagnostika v kardiovaskulární oblasti
13:00 - 13:45 | 11.05.2023
M. Táborský (Olomouc)


Sympozium BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.

záznam celého bloku
video: Sympozium BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.

přehrát blok Sympozium BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.

Komplexní management pacientů s poruchami srdečního rytmu ve třetím tisíciletí
13:50 - 14:50 | 11.05.2023
M. Táborský, J. Kautzner (Olomouc, Praha)


Sympozium SERVIER s.r.o.

záznam celého bloku
video: Sympozium SERVIER s.r.o.

přehrát blok Sympozium SERVIER s.r.o.

Děláme pro pacienty po IM maximum možného?
15:00 - 16:00 | 11.05.2023
P. Ošťádal (Praha)

video: POHLED INVAZIVNÍHO KARDIOLOGA
15:20 - 15:40
POHLED INVAZIVNÍHO KARDIOLOGA

P. Kala (Brno)

přehrát záznam

video: POHLED AMBULANTNÍHO KARDIOLOGA
15:40 - 16:00
POHLED AMBULANTNÍHO KARDIOLOGA

J. Veselý (Broumov)

přehrát záznam