Informace pro aktivní účastníky

Informace o zařazení, případně odmítnutí, abstrakta bylo všem autorům odesláno e-mailem 12. března. 

V témže čase dostali potvrzení o zařazení sdělení i autoři vyzvaných přednášek v blocích pracovních skupin /odborných společností či firemních sympozií.

Ústní sdělení (lékařské, sesterské, technické)

jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina audiovizuální technika: počítačová projekce

Manuál pro řečníky ke stažení ZDE

 

Posterová sdělení (lékařská a technická)

budou rozdělena do 2 sekcí - pondělí a úterý  

Z přijatých posterů vybere programový výbor 2 vítězné (dle hodnocení v recenzním řízení), které budou slavnostně vyhlášeny v úterý 8.5. na Gala večeru ČKS a autorům předána odměna ve formě knižní publikace.

Každý autor posteru bude mít vyhrazený panel o velikosti 86 x 156 cm (výška x šířka), na který špendlením připevní svůj poster.

Pro postery bude vyhrazen prostor v pavilonu E, I. patro  - posterový sál (lékařská + technická sekce)

Posterová sdělení (nelékařská)

Pro nelékařské postery je vyhrazen prostor u sálu Morava, každý poster bude mít svůj panel o velikosti 86 x 156 cm.

Abstrakta (krátné souhrny sdělení)

budou součástí odborného programu uveřejněného na webové stránce ČKS - Program - aktivní odkaz jednotlivých sdělení v programu. Abstrakta přednášek budou uveřejněna ve virtuální Knize abstrakt.

 

Tištěný Program Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).