Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

   rádi bychom Vás přivítali na jubilejním XXV. výročním sjezdu České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se koná ve dnech 7. - 10. května 2017. Letošní ročník bude mít velmi intenzivní program složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti a vědeckými sděleními účastníků.

   Na základě Vašich námětů a návrhů z ankety prováděné v minulém roce jsme zařadili více interaktivních sekcí, debat pro a proti a ponechali osvědčené edukační bloky, včetně bohatých sekcí určených především pro mladé kardiologii v předatestační přípravě. Výrazně bohatší by měla být i účast zahraničních hostí, včetně prezidenta Evropské kardiologické společnosti prof. Jeroena Baxe. Jedním z nosných témat sjezdu bude role kardiologa u nemocných s vysokým rizikem kardioembolizačních mozkových příhod a v jejich řešení.

   Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto jsme pro vás stejně jako v loňském roce připravili přístup k prezentacím se svolením autorů na webových stránkách ČKS. Kdykoliv se pak k nim budete moci vrátit. I letos se náš sjezd bude snažit o maximální integraci elektronických médií včetně elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří nejsou s tímto trendem srozuměni, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

   Pevně věříme, že Vás program našeho sjezdu zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně 

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc
předseda organizačního výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda České kardiologické společnosti

prof._Linhart_-_duben_2017.jpg

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda programového výboru

Informace k aktivní účasti

Informace o zařazení, případně odmítnutí, abstrakta bylo autorovi zasláno e-mailem v březnu 2017. 
V témže čase dostali potvrzení o zařazení sdělení i autoři vyzvaných přednášek v blocích pracovních skupin /odborných společností či firemních sympozií.

Ústní sdělení:

jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina
audiovizuální technika: počítačová projekce

Prezentaci bude možné nahrát předem (do soboty 6.5.), pokyny obdržíte od společnosti zajišťující AV techniku nejpozději měsíc před konáním sjezdu. Dále je možné prezentaci odevzdat do slide-room po příjezdu na sjezd nebo nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přednáška zařazena (buď v pavilonu A nebo v pavilonu E, není podstatné, ve kterém sále je prezentace zařazena, slide-rooms jsou propojeny). 
Slide-rooms budou otevřeny takto:

7.května od 10,00 do 20,00 hodin
8 a 9. května od 7,00 do 18,00
10. května od 7,00 do 12,00 hod)

Prezentace bude možná nahrát předem, instrukce budou odeslány I. autorům ústních prezentací nejpozději do 20 dubna.

U videosouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem (u nedělních přednášek pak zaslat předem nebo odevzdat v registraci sjezdu v sobotu 6.5.2017).
Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. 
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg. Prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat:  DVD, USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor pro PC

Posterová sdělení - lékařská

budou rozdělena do 2 sekcí - pondělí  (8.5.) a úterý (9.5.). 
Z přijatých posterů vybere hodnotící komise složená ze zástupců všech asociací 2 vítězné postery, které budou vyhlášeny na Gala večeru ČKS (9. května v hotelu Voroněž) a předána odměna. 

Pro lékařské postery bude vyhrazen prostor v pavilonu E, I. patro (foyer sálu Praha). Velikost panelu pro postery je 86 x 156 cm (výška x šířka), číslo panelu odpovídá číslu přednášky dle Programu.

Instalace posterů pro pondělní sekci bude 7.5. od 17,00 do 19,00 hod a 8.5. od 7,30 do 9,00 hod. 
Instalace posterů pro úterní sekci bude 8.5. od 17,45 do 18,30 hod a 9.5. od 7,30 do 9,00 hod

Posterová sdělení - nelékařská

Pro nelékařské postery je vyhrazen prostor u sálu Morava, každý poster bude mít svůj panel o velikosti 86 x 156 cm. Číslo na panelu se shoduje s číslem přednášky dle programu (tištěného). Postery je možné vyvěsit během neděle nebo pondělí a odstranit postery je nutné nejpozději 10.května ve 12,30 hod, kdy končí sjezd. Pokud nebudou postery odstraněny, budou zlikvidovány při demontáži panelů. 
U sesterských posterů není nutná přítomnost autora po celou dobu sjezdu.

Soutěž mladých kardiologů

K prezentaci je vybráno 10 nejlépe hodnocených přihlášek (8. května od 8,30 hod v sále Olomouc), ostatní jsou přesunuta do volných sdělení či na postery. Prosíme, aby se autoři vybraných prezentací ujistili, zda splňují podmínky pro zařazení do této soutěže, tj. věk prvního autora práce do 35 let a originální výsledkové sdělení.
Z prezentovaných sdělení budou vybrány tři nejlepší, jejich autoři obdrží od ČKS cestovní grant na kongres ESC v Barceloně.

To nejlepší z české kardiologie

K prezentaci je vybráno 10 přihlášených prací (dle Impact Factoru). Ostatní práce budou uveřejněny v pdf programu. Sekce proběhne v úterý 9.5. od 13,00 hodin v sále Plzeň. 
První tři práce s nejvyšším IF budou finančně ohodnoceny (1. místo 50 tis. Kč, 2. místo 30 tis. Kč, 3. místo 20 tis. Kč)

Abstrakta:
Abstrakta (krátné souhrny sdělení) budou součástí odborného programu uveřejněného na webové stránce ČKS - Program - aktivní odkaz jednotlivých sdělení v programu. Abstrakta přednášek budou uveřejněna ve virtuální Knize abstrakt.

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU
, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

Informace k pasivní účasti

Registrace k pasivní účasti je v tuto chvíli možná pouze na místě

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  zaplaceno do 28.4.2017 zaplaceno na místě
Členové ČKS 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Členové ČKS do 30 let 500,- Kč 1.000,- Kč
Nečlenové ČKS 2.000,- Kč 2.500,- Kč
Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS 500,- Kč 1.000,- Kč
Nelékařští zdr.pracovníci 1.000,- Kč 1.500,- Kč
Jednodenní účast 600,- Kč 700,- Kč
Čestní členové ČKS, důchodci, studenti (pregraduální studium), hosté zdarma zdarma
Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností zdarma zdarma
Vystavovatelé (dle velikosti stánku) zdarma/2.000,- Kč zdarma/2.500,- Kč
Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1) 500,- Kč 500,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání , kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy (8. a 9. května), bezplatný coffee break 8. a 9. května, poukázky na občerstvení v kavárně, voucher na palačinku a bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem.

Obědy budou vydávány v přízemí pav. E a na galerii pav. A1 (nad firemními expozicemi), coffee break bude vydáván v pondělí a úterý od 10,30 do 11,00 hod ve stejných prostorách, jako oběd. Oběd bude vydáván v pondělí v úterý od 12,30 hod do 13,00 hod. 

REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, II. patro)
Neděle 7.5.. od 10,00 do 20,00 hod
Pondělí 8.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Úterý 9.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Středa 10.5. od 8,00 do 12,00 hod (vč. vydávání certifikátů)

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. 

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují ke vstupu do pavilonu A1 a do všech přednáškových sálů, u částečných vystavovatelských registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 28.dubna 2017.Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku (vstupenky na Spol. večer, programu) potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel. 

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz). 

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 28. DUBNA 2017 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.

 

Doprovodný program

Slavnostní zahájení

 • neděle 7. května 2017, v 19.00 hodin, Rotunda pavilonu A
 • Program: 
  Uvítání 
  - prof. MUDr. Miloš Táborský, PhD, MBA, předseda ČKS
    prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., předseda org. výboru sjezdu)

  Udělení čestných členství ČKS:
   
  - prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
  - MUDr. Robert Čihák, CSc.
  - prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
  - prof. MUDr. Jan Marek, CSc.

  Udělení Zlatých medailí Libenského:

  - prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

  Udělení cen za celoživotní přínos kardiologii:

  - doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc.
  - prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
  - prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
  - prof. MUDr. Vladimír Staněk, DrSc.
  - prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc.


 • Slavnostní přednáška XXIV. výročního sjezdu: 
  PŘÍBĚH FIBRILACE SÍNÍ: OD POČÁTKŮ DIAGNOSTIKY PO ÚČINNOU TERAPII
  prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

 • Kulturní program: Štěpánka Vojtášová, klavír
 • po Slavnostní přednášce, předání Čestných členství a Medaile Libenského následuje raut v pavilonu A1
 • vstup pro všechny registrované zdarma - pouze se jmenovkou bez nutnosti objednání vstupenek
 • Slavnostním zahájením bude provázet moderátor Jakub Železný

 

Gala večer České kardiologické společnosti

 • úterý 9. května 2017, 20.00 hodin
 • hotel Voroněž (hlavní host - skupina No Name)
 • cena vstupenky 400,- Kč - vstupenky objednávejte on-line z nabídky vašeho sjezdového menu
 • Program:
  20:00 - příchod hostů (začátek produkce v 1. patře - jazzové variace)
  20:10 - přivítání hostů
  20:30 - vystoupení skupiny No Name
  21:30 - oficiality a slavnostní vyhlášení vítěžů soutěží (Kardioběh J. Tomana, To nejlepší z české kardiologie, Nejlepší postery, Soutěž mladých kardiologů)
  22:00 - vystoupení DJ
  01:00 - konec akce

Vstup na Gala večer na základě předložené vstupenky. Vstupenky si vyzvednou ti, kteří si je registrovali on-line přes webové stránky ČKS nejpozději 9.května do 12.00 hodin, poté budou prodávány dalším zájemcům.  Počet objednaných vstupenek je možné až do uzavření on-line registrací (20. dubna) upravovat či rušit bez sankcí.

Platbu za vstupenky můžete spojit s úhradou registračního poplatku nebo zaplatit zvlášť, ale vždy s uvedením vašeho registračního čísla = variabilního symbolu.

Platby za vstupenku na Gala večer poukazujte nejpozději do 28. dubna, poté až na místě, výše se nemění.

Objednávku vstupenek můžete provést na vaší sjezdové stránce v on-line reg.systému - v tuto chvíli jsou už všechny vstupenky VYPRODÁNY

I. workshop pro nelékaře - PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

Téma: Čtení a klasifikace EKG záznamů pro praxi
Lektor: Mgr. Jan Pospíchal, vedoucí Katedry klinických oborů
Datum: 9. května, 9,00 - 11,00 hod
Kapacita: 40 účastníků
Místo: salonek ve foyer za sálem Brno, pavilon E - I. patro vzadu

Vstup na workshop je bezplatný (v rámci registrace na kongres), umožněn bude pouze prvním 40ti přihlášeným (dle jmenovky).
Kontrolu vstupu bude provádět hosteska u salonku.

Registrovat je možné do vyčerpání kapacity přes on-line systém (objednáním vstupu). 

 

Hands-on workshop PS KardioTech

Datum: 8. května, 9,00 - 15,00 hod
Místo: pravá chodba vedle sálu Praha, pav. E, I. patro
Pořadatel: PS KardioTech
Vstup volný dle zájmu

 

Kurzy resuscitace

Datum: 8. a 9. května, vždy od 11,00 nebo 13,00 hodin
Téma: možnost tréninku postupů a dovedností KPR v podmínkách menšího ambulantního zdravotnického zařízení
Pořadatel: Česká asociace akutní kardiologie ČKS ve spolupráci s Českou resuscitační radou 
Vstup na kurz je bezplatný (v rámci registrace na kongres), umožněn bude pouze prvním 12ti přihlášeným (dle jmenovky). 

Registrovat je možné do vyčerpání kapacity přes on-line systém (objednáním vstupu) v rámci Doprovodného programu (na vaší sjezdové stránce)