Úvodní slovo

Živé vysílání ZDE


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 dovolte mi, abych vás jménem výboru České asociace srdečního selhání pozval na

XXV. výroční konferenci ČASS, která se uskuteční dne 13.10.2021 v Praze. V loňském roce

se konference nekonala z důvodu nařízení vlády o omezení počtu osob na vnitřních akcích.

Výbor ČASS se rozhodl konferenci přesunout na tento rok.

 Pro letošní rok jsme se rozhodli pro tzv. hybridní formu konference. Jedná se o kombinaci

prezenční formy s možností vzdáleného online sledování programu konference. Věříme, že

tento formát bude pro vás atraktivní.

 Program konference bude zahrnovat odborné přednášky, které budou věnovány aktuální

problematice diagnostiky a léčby srdečního selhání. Součástí programu bude společenský

blok slavnostních přednášek.

 Věříme, že odborná jednání budou pro vás zajímavá a užitečná. Doufáme, že setkání lékařů

se zájmem o problematiku srdečního selhání přispěje k prohloubení vzájemné spolupráce.

Těšíme se na setkání s vámi.


Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA, FHFA

Předseda ČASS

Partneři konference

AstraZeneca-NEW.png BI_logo_RGB.jpg Recordati_logo.png novartis_rm_logo_pos_rgb.jpg PharmaSwiss_Logo.jpg Logo-Roche_web.png