Úvodní slovo

S ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví týkající se omezení pořádání vnitřních akcí max. do 10 osob, rozhodl výbor
PŘESUNOUT KONÁNÍ KONFERENCE NA ROK 2021.
Nový termín bude včas upřesněn. 

Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit v roce příštím.

Program bude zahrnovat nové poznatky z diagnostiky a léčby srdečního selhání. Jsou připraveny čtyři bloky vyzvaných přednášek. První blok je věnován pokročilému srdečnímu selhání, další blok pak problematice kongesce. Dva odpolední bloky jsou věnovány komorbiditám srdečního selhání a srdečnímu selhání se zachovalou ejekční frakcí. Součástí programu bude společenský blok, kde zazní slavnostní přednáška prof. MUDr. Jindřicha Špinara u příležitosti jeho životního jubilea. Ve společenském bloku také přednese prof. MUDr. Jan Janoušek z Dětského kardiocentra FN Motol vzpomínku na prof. MUDr. Milana Šamánka.

Věříme, že odborná jednání budou pro vás aktuální a užitečná. Doufáme, že setkání a lékařů se zájmem o problematiku srdečního selhání přispěje k prohloubení vzájemné spolupráce.

Těšíme se na setkání s Vámi.


Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Předseda ČASS