Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na XXV. konferenci České asociace srdečního selhání (ČASS), která se koná dne 14. října 2020 v konferenčních prostorách Hotelu DUO v Praze 9.

Program bude zahrnovat nové poznatky z diagnostiky a léčby srdečního selhání. Jsou připraveny čtyři bloky vyzvaných přednášek. První blok je věnován pokročilému srdečnímu selhání, další blok pak problematice kongesce. Dva odpolední bloky jsou věnovány komorbiditám srdečního selhání a srdečnímu selhání se zachovalou ejekční frakcí. Součástí programu bude společenský blok, kde zazní slavnostní přednáška prof. MUDr. Jindřicha Špinara u příležitosti jeho životního jubilea. Ve společenském bloku také přednese prof. MUDr. Jan Janoušek z Dětského kardiocentra FN Motol vzpomínku na prof. MUDr. Milana Šamánka.

Věříme, že odborná jednání budou pro vás aktuální a užitečná. Doufáme, že setkání a lékařů se zájmem o problematiku srdečního selhání přispěje k prohloubení vzájemné spolupráce.

Těšíme se na setkání s Vámi.


Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Předseda ČASS