Workshopy

Všechny workshopy budou začínat v neděli 4.12. v 10,00 hod. 

Poplatek je 800,- Kč.

Registrace je možná on-line, vstupenku na workshop je nutné si vyzvednout v registraci 4.12. do 9,00 hod, poté budou nabídnuty dalším zájemcům. 

Účastníkům bude vydán na vyžádání certifikát ČLK - 4 kredity.

 


  

Workshop kardiopulmonální resuscitace

Kurz je určen pro 16 účastníků. Kurz má teoretickou a praktickou část včetně simulačních scénářů. Účastníci rotují na jednotlivých stanovištích ve 4 členných skupinách.

Místo konání: Červený salonek I

Koordinátor: Valeriánová A., Karásek J

Úvod 10:00 – 10:10 Valeriánová A.

Stanoviště I: Skills I - BLS a ALS (10:10 – 10:55) - Valeriánová A., Karásek J.

10:10   Teorie: BLS + využití AED, ALS algoritmus

10:20   Skills – komprese, ventilace ambuvakem s obličejovou maskou

10:35   Scénář: BLS – Zástava v čekárně

Stanoviště II: Skills II – zajištění dýchacích cest a žilních vstupů (10:55 – 11:40) - Karásek J.

10:55   Teorie: zajištění dýchacích cest, supra- a infraglotické pomůcky

11:05   Nácvik zajištění dýchacích cest na modelu

11:25  Intraoseální vstup – teorie, praktický nácvik

Přestávka 11:40 – 11:50

Stanoviště III: Simulační scénář ALS I - zástava oběhu ve specifických situacích (11:50 – 12:35) - Valeriánová A., Karásek J.

11:50   Teorie: využití EKG v časné diagnostice příčiny oběhové zástavy

12:00   Simulace

Stanoviště IV: Simulační scénář ALS II – zástava oběhu ve specifických situacích (12:35 – 13:20) - Valeriánová A., Karásek J.

12:35   Teorie: využití UZ v časné diagnostice příčiny oběhové zástavy

12:45   Simulace

Závěr a dotazy (13:20-13:30) - Valeriánová A., Karásek J.

 


 

Workshop ultrasonografie v intenzivní péči

Kurz je určen pro 25 účastníků. Teoretický úvod předchází praktickému nácviku na jednotlivých stanovištích. Účastníci rotují na jednotlivých stanovištích ve skupinách po 5.

Místo konání: Kongresový sál

Koordinátor: Přeček J

10.00 – 12.00 Teoretický úvod

Předsedající: Hutyra M, Pechman V

1. Využití echokardiografie v akutní kardiovaskulární péči (poziční dokument EACVI a ACVCA) – M. Hutyra (20 min + diskuze)

2. Dif. dg. dušnosti – UZ v posouzení plicního postižení – M. Hromádka (15 min + diskuze)

3. Dif. dg. oběhové nestability - J. Lhotský (15 min + diskuze)

4. Posouzení volumresponze – V. Pechman (15 min + diskuze)

5. Dif. dg. příčiny krvácení (FAST protokol) – J. Ulman (15 min + diskuze)

6. Dif. dg. u pacienta v průběhu a po KPR – J. Přeček (15 min + diskuze)

12.00 – 12.15 Přestávka

12.15 – 13.20 Hands-on sekce (echokardiografie, ultrasonografie hrudníku, břicha i cév společně s přednášejícími)

- 4 echokardiografické přístroje přístroje (3 figuranti se srdeční patologií, 1 zdravý dobrovolník)

- 1 simulátor jícnové echokardiografie (SonoSim)

- 1 simulátor POCT ultrasonografie v intenzivní péči (nitrohrudní a nitrobřišní patologie) – FAST + BLUE protokol

- 1 simulátor kanylace cév po ultrazvukovou kontrolou

Závěr a dotazy (13:20-13:30)

 


 

Hemodynamický workshop 

Kurz je určen pro 16 účastníků. Kurz má teoretickou a praktickou část včetně simulačních scénářů. Účastníci rotují na jednotlivých stanovištích ve 4 členných skupinách.

Místo konání: salonek Moser

Koordinátoři: Vondráková D, Rob D

 

10:00 - 12:10 Teoretická část

Předsedající Vondráková D., Rob D

10.00   Hodnocení hemodynamiky ultrazvukem. Hromádka M.

10.15   Měření srdečního výdeje plicnicovým katetrem a transpulmonální termodilucí. Krüger A

10.30   Centrální žilní tlak. Vondráková D

10.45   Arteriální křivka, analýza pulzové vlny. Ošťádal P.

11.00   Posouzení volemie. Naar J

11.15   Zhodnocení parametrů metabolizmu O2 (Laktát, SvO2, pCO2gap) Janotka M

11.30   Mechanické podpory oběhu u kardiogenního šoku. Rob D

 Diskuze  11:45 – 12:00

 Přestávka 10 minut

 

12.10 - 13.30  Praktická část

I.          Simulace různých akutních hemodynamických stavů s jejich řešením, simulátor SimMa3G. Mlček M, Rob D

II.         Simulace různých akutních hemodynamických stavů s jejich řešením, simulátor Edwards. Krüger A

III.        Využití laboratorních parametrů (laktát, SvO2, pCO2 gap) při řešení různých   hemodynamických situací. Janotka M

IV.       Hemodynamika a ultrazvuk  Hromádka M, Vondráková D

 


 

Workshop umělé plicní ventilace

Kurz je určen pro 16 účastníků. Kurz má teoretickou a praktickou část včetně simulačních scénářů. Účastníci rotují na jednotlivých stanovištích.

Místo konání: Festivalový salonek I

Koordinátor: Malík J

 

10:00 - 12:00 Teoretická část

Předsedající Malík J, Šmalcová J

  • Zajištění dýchacích cest 15´  Karásek J.
  • Indikace k UPV a cíle ventilace 10´  Malík J
  • Neinvazivní ventilace: možnosti a limity  10-15´ Janota T.
  • Základní ventilační režimy invazivní ventilace 15´  Malík J.
  • Sedace k UPV 10´ Šmalcová J.
  • Prevence VILI (ventilator-induced lung injury) a VAP (ventilator associated pneumonia): (vliv hyperoxie, barotraumatu, péče o dýchací cesty) 15´  Janota T.
  • Když se nedaří „uventilovat“: hlenové zátky, výpotky, pronace, ECMO 15´ -Šmalcová J.

 

12:00 - 13:30 Praktická část

3 stanice po 20 minutách + diskuze (Navrátilová M, Janota T, Malík J, Šmalcová J, Karásek J, Gant I)

  • Zajištění dýchacích cest: laryngoskop, larmaska, videolaryngoskop
  • Nastavení ventilátoru
  • Sesterská péče: odsávání, NGS, elevace trupu, nebulizace, fixace a přehazování ETK