Pokyny pro aktivní účast

 

Slide-room

bude umístěn vedle Malého sálu a bude otevřen po celou dobu konference, v neděli 4.12. od 8,00 hod

Prezentace bude možné zaslat předem (klimova@kardio-cz.cz) nebo je možné je odevzdat přímo na sympoziu nejpozději 1 hodinu před začátkem bloku, kde je přednáška zařazena, ve slide-room 

U videosouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem.

Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Součástí odevzdané prezentace MUSÍ být u všech akcí pořádaných Českou kardiologickou společností i slide s deklarací konfliktu zájmů. Vzorový slide si můžete stáhnout na webu ČKS 

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. 
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg. 
Prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat:  DVD, USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor pro PC


 

Posterová sdělení (lékařská)

- všechny postery budou k dispozici na elektronickém panelu umístěném ve foyer kongresového centra a bude k nim probíhat moderovaná diskuse (v podnělí 5.12. od 10,20 do 11,00 hod), přítomnost autorů je nutná. 


 

Abstrakta

- zadaná abstrakta ústních a posterových sdělení budou publikována v 6. čísle Cor et Vasa (www.e-coretvasa.cz)