Úvodní slovo

Vážení účastníci, ačkoliv se situace kolem Covid-19 nevyvíjí dobře, stále věříme, že se nám podaří se setkat s vámi všemi tváří v tvář v neděli v hotelu Clarion. 
Při registraci na místě budete požádání o předložení buď potvrzení o ukončeném očkování nebo o negativní testu (PCR nesmí být starší než 3 dny, antigenní test pak 24 hodin - potvrzení musí být z oficiálního testovacího místa) nebo o prodělání nemoci Covid-19 v uplynulých 180 dnech. 

Pro účastníky cestující ze Slovenska platí Ochranná pravidla vydaná MZ ČR, ze kterého vyplývá, že ti, kteří mají ukončené očkování a mají evropský certifikát o očkování, tak vyplňují pouze Příjezdový formulář. Neočkování musí mít PCR test (provedený přes vstupem na území ČR).

 

 

Vážené a milé kolegyně a kolegové, 

    výbor České asociace pro srdeční rytmus ve spolupráci se Slovenskou asociáciou srdcových arytmií rozhodl, že po nucené absenci v minulém roce se XVIII. sympozium našich asociací uskuteční v termínu 7. – 9. listopadu 2021.

  Věříme, že nám na podzim epidemiologická situace dovolí sympozium uskutečnit prezenční formou v původním formátu našich předešlých setkání a že se sejdeme opět osobně v Olomouci v hotelu Clarion.

   Arytmologie je dynamicky se rozvíjející obor a za poslední dva roky, které uplynuly od našeho posledního společného setkání, se objevilo mnoho nového. V oblasti katetrizačních ablací je to je to především elektroporace, která má potenciál výrazně změnit charakter našich výkonů. V oblasti přístrojové léčby se stále více prosazuje stimulace převodního systému.

   Podobně jako v minulých letech bychom v programu sympózia chtěli dát prostor mladé generaci kardiologů, sester a techniků ve zdravotnictví, kteří se v arytmologii již angažují nebo práci v tomto oboru zvažují. Součástí sjezdu budou také satelitní „hands-on“ workshopy, v nichž si každý bude moci sám vyzkoušet nové technologie.

   Věříme, že prezenční forma sympózia bude v plánovaném termínu již možná a těšíme se na setkání s vámi všemi.

 

foto_peichl_petr.jpg

Doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
Předseda, Česká asociace pro srdeční rytmus

foto_hatala_robert.jpg

prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.
Předseda, Slovenská asociácia srdcových arytmií