XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti
Change language:    

PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

TROMBÓZA NATIVNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ - VZÁCNÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU BEZ ATEROSKLEROTICKÉHO POSTIŽENÍ KORONÁRNÍHO ŘEČIŠTĚ
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 284

Coufal Z.1, Ranostaj M.1, Číhalík Č.2, Němec P.3

1 Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, 2 Krajská nemocnice T. Bati a.s., Zlín, 3 CKTCH, Brno


Akutní koronární syndrom je zpravidla důsledkem aterosklerotické koronární nemoci. Vzácně se vyskytují neaterosklerotické příčiny okluze koronární tepny – spasmus, trombóza, spontánní direkce, embolie tumorózních mas, vegetací infekční endokarditidy, zevní útlak koronární tepny. Spontánní trombóza nativní aortální chlopně je velmi vzácnou příčinou AKS, která se může vyskytnou při srdeční katetrizaci, infekční endokarditidě, při onemocnění srdečních chlopní, antikoagulačních stavů jako např. antifosfolipidový syndrom apod. Může být příčinou embolizace periferní, do centrální nervové soustavy nebo do koronárního řečiště. Autoři dokumentují vlastní případ 71-letého muže s obrazem akutního infarktu, u kterého zjistili mnohočetnou koronární embolizaci do jinak nepostižených koronárních tepen řešenou multiaspirací trombotických hmot. Jako zdroj byl transesofageálním echokardiografickým vyšetřením detekován útvar na levém cípu aortální chlopně, pacient byl neodkladně řešen kardiochirurgicky. Operačně snesen histologicky verifikovaný trombus. Sdělení je bohatě obrazově dokumentováno. Z literárních pramenů nebyl zjištěn obdobný případ koronární embolizace trombu nativní aortální chlopně.vygenerováno: 28.09.2020 (17:50)