XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti
Change language:    

POZVÁNKA

Vážení účastníci XVI. výročního sjezdu České kardiologické společnosti,

Dovolte nám, abychom vás po roce opět přivítali v Brně, kde se tradičně scházíme na našem výročním sjezdu, v letošním roce již šestnáctém. Náš sjezd jako obvykle přinese široký záběr v mnoha dalších oblastech kardiologie, program byl připraven především pracovními skupinami ČKS, velmi kvalitní budou jistě vystoupení zahraničních hostů. Věnovali jsme opět dobrý prostor pro volná sdělení vás, kteří jste ve své práci dospěli k výsledkům, hodným prezentace na výročním sjezdu, jak ve formě přednášek, tak v sekcích posterů.
V letošním roce na výročním sjezdu bude představen nový výbor České kardiologické společnosti, který vzešel z výsledků vašeho rozhodnutí ve volbách  a doufejme, že budete spokojení s jeho činností jako tomu bylo i v minulých letech. Zároveň bychom i tímto odstupujícímu výboru za organizátory výročních sjezdů ČKS rádi poděkovali za výbornou spolupráci, jak v přípravě sjezdu, tak při jiných příležitostech.
Jako je již tradicí byl opět připraven zajímavý společenský program, včetně jubilejního 5.ročníku běhu Jiřího Tomana, který se stal novou tradicí našeho setkání.
Přejeme Vám hezké dny v Brně, věříme ve vaši aktivitu v odborných diskuzích a doufáme, že nové poznatky budete moci uplatňovat ve Vaší klinické i vědecké praxi.


Foto_prof._Vitovec_2.JPG                                                                           Foto_prof._Aschermann.JPG
Prof.MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC                                          Prof.MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC
předseda organizačního výboru                                               předseda České kardiologické společnosti