XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti
Change language:    

INFO K AKTIVNÍ ÚČASTI

Jednací jazyky
čeština, slovenština, angličtina

Abstrakta
Abstrakta jsou součástí odborného programu uveřejněného na webové stránce ČKS – aktivní odkaz jednotlivých sdělení v programu.
Abstrakta všech přednášek uveřejněná ve sborníku budou uspořádána dle programu a
vydávána u registrace se sjezdovými materiály. 
Dále budou abstrakta k dispozici na CD romech, v kongresové tašce bude poukaz na CD rom, který je možné si vyzvednout na stánku AstraZeneca, která je sponzorem CD romů.


Informace pro přednášející a předsedající
Potvrzení o zařazení přednášky bylo všem autorům zasláno e-mailem. Potvrzení o předsednictví bylo také zasláno e-mailem (byl-li k dispozici). 


Audiovizuální technika
– zpětná projekce, počítačová projekce. Prezentaci je možné zaslat elektronicky předem na mailovou adresu: kardio@rhsound.cz nebo prezentace@kardio-cz.cz .
Po příjezdu nebo nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přihláška zařazena, je nutné medium s prezentací odevzdat do „slide room“ u jednotlivých sálů. Pro přednášky zařazené do pondělního odborného programu doporučujeme odevzdat již v neděli.
Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.
Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. Obrazové soubory ve formátu -.jpg, -.gif, -.bmp. Videosoubory ve formátu -.avi, -.mpeg. Prezentace ve fomátu -.ppt, -.pps
Media, která se mohou přehrávat: CD-R, CD-RW, Floppy 3,5”, DVD-+R, DVD-+RW a USB Flashdisk. Promítací zařízení: diaprojektory, video (PAL/SECAM), dataprojektor pro PC.

 

SLIDE ROOM
Pavilon A                            Přízemí Rotundy – místnost č. 31 (sály – Rotunda, Morava) 
                                           
Pavilon E                             I. patro (Business Center) – místnost č. 28 (Sály – Praha, Brno, Plzeň, Olomouc) 
                             
Kongresové centrum          II. patro – místnost označena "Slide room" (Sál – Hradec Králové (Sesterské sekce)
    
Provoz slide rooms:
24.5.2008   ………..  12.00 – 19.00 hodin
                                  Prosíme dodat i pro dopolední nedělní přednášky
25. –26.5.2008………..   7.30  - 18.00 hodin
                                   Prosíme dodat i pro dopolední přednášky následujícího  dne
27.5.2008    …………  8.00  - 11.00 hodin
 

POSTEROVÁ SDĚLENÍ –  Přízemí pavilonu E (lékařské postery)
                                       - Foyer Kongresového centra, II. patro (sesterské postery)

25.5.2008      Instalace nedělních posterů  (pavilon E)
                      instalace sobota 24.5.2008        …………..      13.00 – 19.00 hodin
                      instalace neděle 25.5.2008      .…………..        7.30 –  9.00 hodin
                      diskuse k posterovým sdělením      ……….     10.30 -  11.00 hodin
                      moderování nejlepších 5ti posterů    ……        10.30 – 11.00 hodin    
                      demontáž                                  ……………     17.30 -  17.45 hodin

26.5.2008     Instalace pondělních posterů (pavilon E)
                     instalace neděle 25.5.2008        …………..   17.45 – 18.30 hodin
                     instalace pondělí 26.5.2008        …………….     7.30 –   9.00 hodin
                     diskuse k posterovým sdělením      ……….     10.30 -  11.00 hodin
                     moderování nejlepších 5ti posterů    ……        10.30 – 11.00 hodin    
                     demontáž                                  ……………     17.30 -  18.00 hodin

25.5.2008  Instalace sesterských posterů (Kongresové centrum, II.patro)
                   Instalace sobota 24.5.2008   ……………….      13.00 – 19.00 hod
                   Instalace neděle 25.5.2008   ……………..           7.30 – 9.00 hod
                   Demontáž                             ………………        17.30 – 17.45 hod


Vyhlášení nejlepších moderovaných posterových sdělení,
V pondělí 26.5.2008 – ROTUNDA pavilonu A – 16.00 hod.

K dispozici bude panel (výška 86 cm, šířka 156 cm) označený číslem přednášky dle Programu.
Instalace špendlením. Žádáme všechny autory sdělení, aby dodrželi dobu určenou pro instalaci, diskuzi i demontáž. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo odstranit sdělení sami.