Cor et Vasa Case Reports 1/2022


titulka_ico1-22.jpgCor et Vasa Case Reports
Svazek | Volume 5 • Číslo | Number 1
Únor | February 2022

Stáhnout celé číslo v PDF


Refrakterní zástava oběhu na podkladě vysoce rizikové plicní embolie u mladého pacienta 

O. Sirotek, V. Pechman, M. Hromádka, A. Žídková, J. Baxa, R. Rokyta

Pacienti s plicní embolií vedoucí k zástavě oběhu mají obvykle špatnou prognózu. Adekvátně zvolená léčba je klíčová. Vedle antikoagulační a trombolytické terapie máme k dispozici oběhovou a ventilační podporu, mechanickou podporu oběhu ve formě venoarteriální extrakorporální membránové oxygenace (V-A ECMO) a chirurgickou či katétrovou embolektomii. Využití těchto léčebných modalit může být spojeno se specifickými komplikacemi. Prezentujeme případ 17letého mladého muže s mimonemocniční zástavou oběhu, kde konvenční resuscitační postupy nevedly k obnově účinného oběhu, a proto byl za pokračující kardiopulmonální resuscitace (KPR) transportován do regionálního ECMO centra. Nález při bed-side echokardiografickém vyšetření byl velmi suspektní z plicní embolie. Byl podán nefrakcionovaný heparin a pacient byl napojen na V-A ECMO. Vyšetřením výpočetní tomografií (CT) byla potvrzena rozsáhlá oboustranná plicní embolie s dilatací pravé komory srdeční (PKS). Pro progredující oběhovou nestabilitu byla podána trombolytická léčba. Nastalé závažné komplikace si vyžádaly opakované chirurgické intervence. Tato kazuistika je zároveň příkladem nezbytnosti multidisciplinární spolupráce.

Thoracic aortic rupture associated with multiple aneurysms of medium-sized arteries: case report 

K. Rücklová, E. Honsová, P. Tomášek

Aneurysma a disekce hrudní aorty představují vzácnou, ale důležitou příčinu úmrtí v mladém věku. Tato kazuistika popisuje případ mladého muže, který zemřel na tamponádu srdce při ruptuře hrudní aorty. Pitva zároveň odhalila mnohočetná aneurysmata středně velkých tepen. V kazuistice jsou diskutovány možné příčiny těchto mnohočetných cévních anomálií, především dědičná onemocnění pojiva. V případě suspektní dědičné příčiny je v rámci vyšetření post mortem indikována molekulární pitva a kardiogenetické poradenství v rodině.

Free-floating thrombus in the left atrium 

S. Rečičárová, M. Jonák.

Volně vlající trombus v levé síni je vzácný stav, který se často vyskytuje při onemocnění mitrální chlopně. Dovolujeme si prezentovat případ 82leté pacientky s volně vlajícím trombem v levé síni, který byl náhodně odhalen při předoperačním transezofageálním echokardiografickém vyšetření u pacientky s onemocněním mitrální chlopně a perzistentní fibrilací síní. Pacientka užívala 15 let antikoagulační terapii. Závěrem diskutujeme různé možnosti, které vedly k vzniku trombu.

Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery as a life-threatening condition 

N. Seredyuk, O. Babliak, A. Vytrykhovskyi, R. Petrovskyi, A. Matlah, Y. Vandzhura, O. Tsaruk, I. Grabas, O. Skakun, M. Bielinskyi, I. Tverdokhlib, M. Serediuk

Anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA), also called Bland–White–Garland syndrome, is a rare congenital coronary artery abnormality that often manifests itself by chronic myocardial ischemia, angina during breastfeeding, myocardial infarction, sudden cardiac death. This article reports on the ALCAPA in an adult man. The patient complained of chest discomfort for a long time, a silent myocardial infarction was suspected. When he was 29 years old, he developed out-of-hospital cardiac arrest while exercising (treadmill at the gym) with successful electrical cardioversion and resuscitation. ALCAPA diagnosis was verified using computed tomography coronary angiography (CTCA). Left anterior minimally invasive thoracotomy was performed. Left coronary artery (LCA) trunk was ligated, cut, and sewed, distal LIMA-LAD anastomosis was made. Two weeks after the surgical correction a postpericardiotomy syndrome developed, which was successfully treated using methylprednisolone and ibuprophene.