Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9502 / On the page: 9061 - 9090

KARCINOIDY A JEJICH PESTRÝ KARCINOIDNÍ SYNDROM. KARDIÁLNÍ MANIFESTACE KARCINOIDU (KAZUISTIKA)

V. Talafa, K. Zeman, V. Mrózek (Frýdek Místek)

A. Úvod: Karcinoidy jsou poměrně vzácně vyskytující se nádory, postihující převážně zažívací trakt a bronchy. Zdaleka však nejsou vzácné a...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KAZUISTIKA PACIENTA S PADÁKOVOU MITRÁLNÍ CHLOPNÍ

T. Belza, P. Nedbal, V. Hraboš, F. Holm (Liberec)

 Padáková mitrální chlopeň je poměrně vzácná vrozená vývojová vada mitrálního chlopenního komplexu, při níž je funkčně zachován jen jeden papilární...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PŘÍNOS PULZNÍ TKÁŇOVÉ DOPPLEROVSKÉ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE POZDNÍHO POŠKOZENÍ FUNKCE MYOKARDU PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ V DĚTSTVÍ

L. Elbl, Z. Pozdíšek, H. Hrstková, P. Kala, J. Špinar (Brno)

Cíl práce: Cílem práce bylo stanovit přínos pulzní tkáňové dopplerovské echokardiografie (PW-TDI) v detekci pozdního poškození funkce myokardu u nemocných léčených...

Topic: Echocardiography
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

THE ROLE OF CARDIAC MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN PATIENTS WITH VENTRICULAR TACHYCARDIA AND ABSENCE OF CAD

M. Táborský, P. Neužil, J. Balák, J. Petrů, J. Kupec (Olomouc, Praha)

Introduction: Cardiac Magnetic Resonance Imaging (CMRI) can identify myocardial infarction(MI) scars. Detection of unrecognized substrate has significant clinical implications as...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA - SROVNÁNÍ STŘEDNĚDOBÝCH VÝSLEDKŮ NEMOCNÝCH SE SINUSOVÝM RYTMEM A FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Táborský, P. Neužil, E. Mandysová, J. Petrů, T. Mráz (Olomouc)

Úvod: Výsledky stávajících randomizovaných studií s výjimkou MUSTIC AF přinášejí zatím velmi málo dat o nemocných s pokročilým srdečním selháním...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

CORD - COMPARISON OF RECOMMENDED DOSES

J. Špinar, J. Vítovec, M. Souček (Brno)

Studie CORD je multicentrická,  jednoduše slepá studie, která u pacientů s hypertenzí testuje antihypertenzní a metabolický efekt doporučovaných dávek ramiprilu...

Topic: Hypertension
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

AHEAD - ACUTE HEART FAILURE DATABASE

J. Špinar, J. Vítovec, J. Kettner, A. Linhart, J. Pařenica, O. Hlinomaz, H. Al-Hiti, J. Bělohlávek, R. Miklík, L. Dušek (Brno, Praha)

Databáze AHEAD (Acute HEArt Failure Database) je registrem nemocných s akutním srdečním selháním hospitalizovaných na pracovištích s 24 hodinovou službou katetrizační...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SPOLUPRÁCE KATETRIZAČNÍ LABORATOŘE A KARDIOCHIRURGIE Z POHLEDU SESTRY

K. Smolíková, M. Vlasáková, P. Formánek, J. Benedík, Š. Černý (Praha)

Úvod: Pro správnou funkci kardiocentra má hlavní prioritu bezchybná komunikace katetrizační laboratoře a kardiochirurgie. Pro vlastní péči má význam nejenom...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ČASNÁ POSTHOSPITALIZAČNÍ REHABILITACE KARDIAKŮ V OKRESNÍCH NEMOCNICÍCH, ANO ČI NE?

K. Zeman, T. Gistinger, V. Mrózek, A. Goluch, I. Pavlas, V. Talafa, R. Kološová (Frýdek-Místek)

Cíl: analyzovat dosavadní výsledky, snaha o optimalizaci provozu s posouzením možnosti dalšího rozšíření. Soubor:  od dubna 2004 do prosince 2006...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

NEOBVYKLÝ NÁLEZ IMITUJÍCÍ VÝZNAMNOU TRIKUSPIDÁLNÍ STENÓZU

E. Mandysová, P. Niederle, P. Formánek, G. Sutherland (Praha, Londýn, United Kingdom)

Hypereosinofilní syndrom představuje klinickou jednotku, charakterizovanou eosinofilií (>1500 eosinofilů/mm3), trvající nejméně šest měsíců a manifestující se orgánovým postižením (srdce, plíce,...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PARATHORMON A KALCIFIKOVANÁ AORTÁLNÍ STENÓZA

K. Linhartová, G. Štěrbáková, R. Čerbák, J. Racek, L. Trefil, I. Bernat, J. Veselka (Praha, Plzeň, Brno)

Úvod : Časná léze aortální stenózy (AS) se stavbou podobá aterosklerotickému plátu, hlavním rysem progrese vady je však kalcifikace. Parathormon...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ S DIABETEM PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKONECH V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI

B. Zinková, V. Bartůňková, L. Bartůněk, I. Kotršálová (Rokycany)

Úvod:  Velkou část pacientů v kardiologické ambulanci tvoří pacienti před a po kardiochirurgickém výkonu. Před operací srdce je základním cílem...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PŘIŠEL!-SLYŠEL!-VIDĚL!-VÍ? VÝSLEDKY PRŮZKUMU U LAIKŮ V OBLASTI KPR V PROGRAMU ŠŇŮRA ŽIVOTA

D. Hetclová, Š. Bravencová (Olomouc)

V roce 1992 byla ve Fakultní nemocnici v Olomouci založena Nadace pro Srdce Hané. K aktivitám této nadace patří vznik...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE PLIC PŘI PODEZŘENÍ NA PLICNÍ EMBOLII – ZPŮSOB DOPRAVY NEMOCNÝCH A FREKVENCE KONTROLNÍCH VYŠETŘENÍ

I. Kuníková, L. Kaňková, O. Lang (Praha)

Úvod: Perfuzní scintigrafie plic je obvykle indikována při podezření na plicní embolii (PE), vzhledem k možné recidivě je vhodné kontrolní...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KOMPLEXNÍ INTERVENCE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ ATEROSKLERÓZY U DIABETIKŮ 2. TYPU V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

B. Nussbaumerová, H. Rosolová, J. Šimon, I. Šípová, P. Šifalda (Plzeň)

Úvod: Diabetici 2. typu, kteří již trpí kardiovaskulárními chorobami (CVD), jsou nejrizikovější nemocní pro novou aterotrombotickou příhodu v celé populaci....

Topic: Secondary prevention
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DYNAMIKA KONCENTRACÍ A-FABP JAKO UKAZATEL ZMĚN HMOTNOSTI U OSOB VE VYSOKÉM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKU

D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová, M. Karpíšek (Prostějov, Šternberk, Brno)

Úvod: Adipocyte-fatty acid binding protein (A-FABP) je považován za ukazatel metabolického syndromu (MS),  jehož zvýšení je spojeno s kardiovaskulární mortalitou....

Topic: Secondary prevention
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SENZITIVITA A SPECIFICITA ZÁTĚŽOVÉHO GATED SPECT ZOBRAZENÍ MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE PRO DETEKCI ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ: VALIDACE NÁLEZŮ POMOCÍ KORONAROGRAFIE

M. Kamínek, J. Ostřanský, I. Metelková, M. Budíková, M. Richter, M. Sluka, J. Indráková (Olomouc)

Cíl: Analýza senzitivity a specificity zátěžového gated SPECT zobrazení myokardu pro detekci ICHS a kvantitativních parametrů perfuze a funkce levé...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

ROLE STANOVENÍ KALCIOVÉHO SKÓRE POMOCÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) V KOMBINACI SE ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE V DETEKCI ICHS

M. Kamínek, E. Sovová, E. Buriánková, I. Metelková, H. Vaverková, D. Stejskal, J. Lukl (Olomouc)

Cíl: Analyzovat postavení CT stanovení kalciového (Ca) skóre ve vyšetřovacím algoritmu nemocných se suspektní ICHS a porovnat výsledky se zátěžovým...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

EKG - OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI

P. Povolná (Praha)

I při současných možnostech moderní medicíny platí, že nejlepším monitorem pacienta je sestra. Autorka se ve sdělení připomíná zlatý standard...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

ANEURYSMATA ABDOMINÁLNÍ AORTY A TEPEN DK

R. Kološová, V. Mrózek, I. Pavlas, K. Zeman, T. Gistinger, V. Talafa (Frýdek-Místek)

Aneurysma znamená trvalé rozšíření tepny ( na více než 1,5 násobek šíře obvyklé v daném segmentu). Přirozenou tendencí aneurysmat je...

Topic: Atherosclerosis
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

INTRACORONARY DELIVERY OF MONONUCLEAR BONE MARROW CELLS IN EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION. THE OPTIMALIZATION OF DELIVERY TECHNIQUE

J. Meluzín, M. Vlašín, L. Groch, J. Mayer, L. Křen, P. Raušer, B. Tichý, I. Horňáček, J. Sitar, S. Palša (Brno, brno)

Aim: Intracoronary mononuclear bone marrow (MBM) cell transplantation using repeat catheter balloon inflation-deflation technique may be associated with serious complications....

Topic: Transplantations
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

TŘÍ-, 6-, A 12-MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

J. Meluzín, S. Janoušek, L. Groch, J. Mayer, O. Hlinomaz, R. Panovský, P. Kala, Z. Kořístek, M. Klabusay, M. Kamínek (Brno, Olomouc)

Úvod: V současné době existuje velmi málo údajů o dlouhodobé účinnosti buněčné transplantace. Proto bylo cílem této práce zhodnotit změny...

Topic: Transplantations
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

PREDIKTIVNÍ POTENCIÁL NT-PROBNP U PACIENTŮ SE STABILISOVANOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

O. Mayer, J. Šimon, M. Plášková, G. Marketa (Plzeň, Praha)

Východisko: Koncentrace N-terminálního fragmentu B-typu natriuretického peptide (NT-proBNP) významně předpovídá mortalitu pacientů se srdečním selháním či akutním koronárním syndromem. Cílem...

Topic: Secondary prevention
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

UPGRADE NA BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACI PRO ROZVOJ POKROČILÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U DOSUD KONVENČNĚ STIMULOVANÝCH

L. Jančíková, R. Trčková, Z. Reháková, M. Pšenička, E. Kejřová, A. Linhart (Praha)

Resynchronizační léčba je prokázanou účinnou nefarmakologickou léčebnou metodou u nemocných s pokročilou dysfunkcí levé komory,s širokým komplexem QRS a poruchou...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

ARYTMICKÉ BOUŘE SPOUŠTĚNÉ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ U PACIENTA S IDIOPATICKOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ - KAZUISTIKA

J. Ostrihoňová, V. Fišerová, K. Šachová, Z. Weinzettlová (Praha)

Kazuistika: 62-letý nemocný s idiopatickou dilatační kardiomyopatií (DKMP) a chronickou fibrilací síní po neselektivní ablaci AV junkce a implantaci kardiostimulátoru...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ AKUTNÍHO VLIVU STIMULACE SEPTA A HROTU NA ECHOKARDIOGRAFICKÉ PARAMETRY KOMOROVÉ DYSSYNCHRONIE

K. Lefflerová, P. Lupínek, J. Kautzner, J. Bytešník, R. Čihák, R. Krausová, V. Vančura (Praha)

ÚVOD: Stimulace hrotu pravé komory srdeční představuje již téměř 50 let rutinní místo pro trvalou kardiostimulaci z bradyarytmické indikace. Řada...

Topic: Cardiac pacemakers
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

KOMUNITNÍ MODEL V PALIATIVNÍ PÉČI O NEMOCNÉ S POKROČILÝM CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

L. Kabelka, J. Vítovec (Rajhrad, Brno)

U neonkologicky nemocných se v zahraničí osvědčuje forma domácí paliativní péče. Zároveň zvláště ve Velké Británii je uplatňován model „komunitní péče“....

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA V PRIMÁRNÍ PREVENCI – RŮZNÁ DOPORUČENÍ VERSUS KLINICKÁ PRAXE

F. Málek, J. Fröhlich (Praha, Vancouver, Canada)

Úvod: na základě všech doporučení jsou pacienti s vysokým rizikem koronární příhody léčeni s cílem dosažení co nejnižších koncentrací LDL...

Topic: Primary prevention
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VÝZNAM STANOVENÍ NT-PROBNP V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE DUŠNOSTI

M. Hrdlička, T. Brabec, P. Macek (Brno)

Cíl:Posouzení významu stanovení NT-proBNP v diferenciální diagnostice dušnosti u pacientů přijímaných na interní oddělení. Soubor a metodika:Na OKL VN Brno bylo...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V KARDIOLOGII - REALITA NEBO SCIENCE FICTION

J. Leso, P. Povolná (Praha)

 

Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress