Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 9031 - 9060

SETRVALÁ MONOMORFNÍ KOMOROVÁ TACHYKARDIE U PACIENTŮ SE STRUKTURÁLNÍM POSTIŽENÍM SRDCE - MOŽNOSTI PALIATIVNÍ NEBO KURATIVNÍ LÉČBY KATETROVOU ABLACÍ V ÉŘE TROJROZMĚRNÉHO MAPOVÁNÍ

M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, I. Nykl, H. Szymeczek, R. Nevřalová, O. Jiravský, M. Branny (Brno, Třinec)

Cíl: Prezentace výsledků katetrové ablace setrvalé monomorfní komorové tachykardie (SMKT) u pacientů se strukturálním postižením srdce (SPS). Metodika: Ablaci podstoupilo...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

JE VYSOKÝ VĚK KONTRAINDIKACÍ LEČBY EMBOLIE PLICNÍ SYSTÉMOVOU TROMBOLÝZOU?

J. Palčík, K. Tesař, B. Mertová, T. Horká, V. Rodak, D. Vrzalová (Přerov, Olomouc)

Autoři ve svém sdělení uvadí kasuistiku 92 leté pacientky s diagnostikovanou embolii plicní /EP/ verifikovanou pomocí D -dimerů,echokardiografie a angioCT,u...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKTORY ÚSPĚŠNÉ ABLACE CHRONICKÉ FIBRILACE SÍNÍ - TRVÁNÍ ARYTMIE A SCHOPNOST ARYTMII UKONČIT APLIKACEMI RADIOFREKVENČNÍ ENERGIE

M. Fiala, J. Chovančík, R. Neuwirth, H. Szymeczek, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Brno, Třinec)

Cíl: Hodnotily se faktory spojené s úspěšnou ablací chronické fibrilace síní (CHFS). Metodika: Ablace CHFS (FS permanentní ≥ 6 měsíců,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

DISPROPORCE ČTYŘDUTINOVÉ PROJEKCE V PRENATÁLNÍM ECHOKARDIOGRAFICKÉM VYŠETŘENÍ

H. Jičínská, J. Navrátil, J. Marek, P. Vlašín (Brno, London, United Kingdom)

       Dispoporce velikosti srdečních oddílů s pravostrannou dominancí při echokardiografickém vyšetření srdce plodu může být způsobena přítomností vrozené srdeční vady(VCC),změnou hemodynamiky (při...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

PILOTNÍ PROJEKT REGISTRU INFARKTŮ MYOKARDU – VÝSLEDKY Z ROKU 2005

Z. Monhart, H. Grünfeldová, D. Ryšavá, J. Hubač, P. Janský, V. Faltus (Znojmo, Čáslav, Praha)

Zpracovali jsme data o všech pacientech s diagnostikovaným IM od 1.1. do 31.12.2005  ze spádové oblasti nemocnic Čáslav, Chrudim, Kutná...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ALKOHOLOVÁ ABLACE SEPTA U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE – HEMODYNAMICKÉ A KLINICKÉ SOUVISLOSTI

J. Krejčí, L. Groch, J. Meluzín, P. Hude, H. Pavelčíková, J. Lipoldová (Brno)

Úvod: Alkoholová ablace septa se stává zavedenou metodou léčby symptomatických nemocných s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií. Konečný výsledek léčby je výrazně podmíněn...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U NEMOCNÉHO SE ZAVEDENÝM SYSTÉMEM PERKUTÁNNÍ MECHANICKÉ PODPORY (PVAD) TANDEM HEART

K. Krejbichová, K. Kemzová, P. Neužil, J. Matoušková, Z. Beldová, Š. Královec, R. Vopálka, V. Pavlíček, P. Niederle (Praha)

Úvod: Perkutánní mechanická podpora oběhu(pVAD) - Tandem Heart™ fy. Cardiac Assist Technologies Inc (Pittsburgh, Pensylvania, USA) je určena pro oběhovou...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ENDOKARDITIDA NA ZÁPLATĚ HROTU LEVÉ KOMORY S FORMACÍ ABSCESOVÉ DUTINY

K. Čurila, J. Tintěra, J. Knot, H. Línková, P. Gregor, J. Suková, P. Toušek, M. Pěnička (Praha)

   82letý muž po aortokoronárním bypassu a aneuryzmektomii hrotu levé komory s použitím dakronové záplaty v r.2004 byl přijat pro...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VZTAH HYPONATREMIE A AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

Š. Havránek, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, V. Dytrych, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Hyponatremie je marker nepříznivé prognózy u nemocných s chronickým srdečním selháváním. Sníženou hladinu natria (Na) pozorujeme často i u...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V ČESKÉ REPUBLICE

V. Tomek, J. Škovránek, J. Marek, J. Gilík (Praha)

Úvod: Hlavním cílem této studie byla prospektivní analýza prevalence prenatálně diagnostikovaných vrozených srdečních vad (VSV),její srovnání s postnatální prevalencí,detailní analýza...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

PATOLOGICKÁ VERSUS FYZIOLOGICKÁ ELEVACE ÚSEKU ST: KDY ZBYTEČNĚ NEINTERVENOVAT

J. Šimíček, V. Zavadilová (Ostrava)

Při podezření na koronární ischémii jsou elevace úseku ST nebo akutně vzniklá blokáda levého raménka indikací k invazivnímu vyšetření koronárního...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

LIEČBA PACIENTA S FIBRILÁCIOU PREDSIENÍ – ROČNÉ SLEDOVANIE MORTALITY

M. Šebo, A. Tomášek, R. Miklík, E. Dvořáková, M. Sepši, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cieľ: Zhodnotiť prežívanie pacientov s fibriláciou predsiení (FiSi) s ohľadom na liečbu.Súbor: Retrospektívna štúdia chorobopisov pacientov prepustených z Internej kardiologickej...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

INTRAOPERATIVNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÝ NÁLEZ U PACIENTA S AKUTNÍ DISEKCÍ ASCENDENTNÍ AORTY S PERFORACÍ DO PRAVÉ KOMORY

M. Troubil, P. Němec, M. Gwozdziewicz, P. Šantavý, K. Maderová (Olomouc, Brno)

Akutní disekce hrudní aorty může být provázena celou řadou komplikací včetně ruptury do perikardiálního či pleurálního vaku, zřídka také perforací...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM ARTERIA RADIALIS VE FN MOTOL – 10TILETÉ VÝSLEDKY

B. Laca, M. Horn, J. Burkert, A. Kolesár, J. Vojáček, J. Hlubocký, T. Honěk, J. Veselka, D. Tesař (Praha)

Arteria radialis (AR) je stále častěji užívána k arteriální revaskularizaci myokardu, zejména  pro jednoduchost odběru, nízký výskyt perioperačních komplikací a...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

E. Mandysová, T. Mráz, P. Kmoníček, P. Niederle (Praha)

Echokardiografie představuje zobrazovací metodu ke sledování morfologie i funkce srdečních struktur, jejíž široká dostupnost umožňuje její použití v průběhu různých...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Echokardiografie

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA DUŠNOSTI POMOCÍ ULTRASONOGRAFIE NA LŮŽKÁCH AKUTNÍ PÉČE

T. Veiser, K. Goričan, M. Kocík, A. Večeřová, M. Zahin, A. Žák (Ostrava, Praha 2)

Rychlá ultrazvuková „bedside“ diagnostika pneumotoraxu, plicního edému versus exacerbace CHOPN je ve světě již prověřenou a zaběhlou metodikou.V našich podmínkách...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ AMYLOIDÓZA JAKO PŘÍČINA PROGRESIVNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

K. Kopřiva, P. Neužil, E. Mandysová, P. Niederle, J. Balák, P. Šebek, M. Elleder (Praha)

Autoři prezentují případ 54-leté pacientky hospitalizované pro projevy bilaterální kardiální insuficience a následně zjištěnou dysfunkci levé srdeční komory. Bylo provedeno...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

EXERCITATIO PHYSIOLOGICA DE MOTU CORDIS ET SANQUINIS IN HOMINIBUS

Z. Trefný, J. Svačinka, S. Trojan, J. Slavíček (Praha)

Pohyb srdce a krve jako primární zdroj síly se manifestuje silou působící na tělo, které představuje mechanický vibrační systém přenášející...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

MAJÍ STATINY MÍSTO V PRVNÍ LINII LÉČBY AKUTNÍHO KORONÁRNÍHO SYNDROMU?

P. Ošťádal, D. Alan, J. Vejvoda (Praha)

V posledních letech bylo publikováno několik velkých klinických studií, ukazujících na bezpečnost a v některých ohledech i účinnost časného zahájení...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

HYPERHOMOCYSTEINEMIE A STUPEŇ KORONÁRNÍ ATEROSKLERÓZY U PACIENTŮ PO ELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI

L. Goláň, S. Šimek, J. Horák, J. Lubanda, L. Skalická, S. Beran, O. Dostál, P. Kuchyňka, M. Aschermann, A. Linhart (Praha, Brno)

Úvod: Hyperhomocysteinemie se považuje za jeden z možných rizikových faktorů aterosklerózy a naděje jsou vkládány do léčby kyselinou listovou. V...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ INHIBICE FAKTORU XA PO PODÁNÍ NADROPARINU A ENOXAPARINU U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

P. Ošťádal, D. Alan, J. Vejvoda, J. Segethová (Praha)

ÚVOD: Účinnost léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH) byla u nemocných s akutním koronárním syndromem (AKS) prokázána v porovnání s nefrakcionovaným heparinem;...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ LÉČBA KOARKTACE HRUDNÍ AORTY U PACIENTA S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

M. Kubánek, J. Peregrin, J. Novotný, D. Kautznerová, P. Lupínek, I. Málek (Praha)

Koarktace hrudní aorty je vzácnou příčinou chronického srdečního selhání (CHSS). Popisujeme kazuistiku 33 letého muže, který byl přijat na spádové...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

LÉKEM POTAŽENÉ STENTY V LÉČBĚ AKUTNÍHO INFARKTU S ELEVACEMI ST ÚSEKU

P. Červinka, R. Špaček, M. Bystroň, M. Kvašňák, J. Bednářová, J. Herman (Hradec Králové)

Úvod: Lékem potažené stenty (LPS) statisticky významně snižují četnost reintervencí po PCI u nemocných s ICHS ve srovnání s klasickými....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

MORTALITA U PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA INTERNÍ KARDIOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO

E. Hlavinová, R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, O. Ludka, J. Špinar (Brno)

Cíle:Stanovit jednoroční mortalitu pacientů hospitalizovaných na IKK FN Brno, určit riziko mortality u jednotlivých diagnóz, zjistit, zda se statisticky významně...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KARDIOTOXICITA BETASERCU PŘI SUICIDIÁLNÍM PŘEDÁVKOVÁNÍ

K. Hesová, R. Jirmář, M. Oščipovský, A. Kadlečková, P. Osmančík, M. Pěnička, L. Lisa, P. Widimský (Praha, Kutná Hora)

Úvod: Betahistin (derivát histaminu, Betaserc) v terapeutických dávkách působí  jako vazodilatans a zvyšuje srdeční výdej. O nežádoucích účincích na kardiovaskulární...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

OKLUZE DESCENDENTNÍ HRUDNÍ AORTY KALCIFIKOVANÝM ATEROSKLEROTICKÝM PLÁTEM

P. Šváb (Rakovník)

61letá pacientka si pro náhle vzniklou dušnost zavolala rychlou lékařskou pomoc. Během transportu do nemocnice se manifestuje hypertenzní krize a...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TAKAYASUOVA ARTERITIS KAROTICKÝCH TEPEN - ULTRASONOGRAFIE

J. Malík (Praha)

Takayasuova arteritida je vzácná autoimunní vaskulitida postihující velké elastické tepny mladých lidí.  Postižení tepen je cirkulární, jde o panarteritidu, jsou...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NOVÁ, JEDNODUCHÁ A PŘESNÁ TERMODILUČNÍ METODA MĚŘENÍ L-P ZKRATU U DEFEKTU SÍŇOVÉHO SEPTA

J. Endrys, B. Uthaman, J. Šťásek (Hradec Králové, Kuwait, Kuwait)

Úvod. Důležitým i když ne jediným parametrem pro hodnocení závažnosti zkratových vad a tím i pro intervenční indikaci je velikost...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS KONTINUÁLNÍCH ELIMINAČNÍCH METOD (CRRT) U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

K. Majerová, J. Lišková, A. Tauchman (Plzeň)

 Těžké formy srdečního selhání mají významný vliv na funkci ledvin a mohou vést  i k akutnímu selhání ledvin v rámci multiorgánové...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHRONICKÁ DISEKCE AORTY TYPU B U PACIENTA S MALIGNÍ HYPERTENZÍ A TERMINÁLNÍM SELHÁNÍM LEDVIN

P. Luzum (Kladno)

Prezentuji případ pacienta s chronickou disekcí hrudní a břišní aorty jako komplikaci maligní hypertenze.   56ti letý hypertonik byl hospitalizován s...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS