Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9272 / vypisuji: 91 - 120

RECIDIVUJÍCÍ ARYTMIE PO ABLACI VŠECH TYPŮ FIBRILACE SÍNI ENERGIÍ PULZNÍHO POLE

F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, M. Funasako, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Zhodnotit zdroje recidiv fibrilace síní (FS) nebo síňové tachykardie (AT) po ablaci FS energií pulzního pole (PFA) (Farapulse).Metodika: Z...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÁ ANESTETICKÁ BLOKÁDA PEKTORÁLNÍCH NERVŮ PŘI IMPLANTACI KARDIOSTIMULÁTORŮ A DEFIBRILÁTORŮ: PILOTNÍ HODNOCENÍ PROVEDITELNOSTI, BEZPEČNOSTI A EFEKTIVITY

O. Jiravský (Třinec)

Úvod a Cíl: Implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů je již rutinní procedurou prováděnou v kombinaci lokální anestézie a intravenózní analgosedace. V...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

INTRAVASCULAR HEMOLYSIS DURING PULSED ELECTRIC FIELD ABLATION IS LINEARLY DEPENDENT ON THE NUMBER OF APPLICATIONS

P. Stojadinović, H. Alfredová, V. Filová, D. Wichterle, P. Peichl, P. Štiavnický, E. Borišincová, B. Aldhoon, R. Čihák, J. Hašková, J. Kautzner (Praha)

Background: Pulsed electric field (PEF) has emerged as a promising energy source for the treatment of patients with atrial fibrillation (AF)....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S KATETROVOU ABLACÍ FIBRILACE SÍNÍ PULZNÍM POLEM S OMEZENÝM POUŽITÍM SKIASKOPIE BEZ PODPORY 3D MAPOVACÍHO SYSTÉMU (ZEROFLUORO A LOWFLUORO ABLACE).

F. Lehar, M. Černošek, V. Bulková, L. Rybka, M. Funasako, M. Bartlová, O. Toman, P. Kala, M. Fiala (Brno)

Cíl: Katetrizační ablace fibrilace síní (FS) se obvykle provádí pod skiaskopickým kontrolou s podporou 3D navigačních systémů a intrakardiálního ultrazvuku...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

BIOMARKERY V ČASNÉM A POZDNÍM OBDOBÍ PO RADIOFREKVENČNÍ ABLACI A ABLACI PULZNÍM POLEM PRO FIBRILACI SÍNÍ

B. Steklá, J. Marek, J. Šimek, M. Dusík, Z. Fingrová, A. Linhart, Š. Havránek (Praha)

Úvod: Biomarkery jsou rutinně užívanými parametry pro diagnostiku onemocnění, kontrolu léčby i rizikovou stratifikaci. V souvislosti s fibrilací síní (AF) je diskutován...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

BIOCHEMICAL MARKERS OF NEURO-MYOCARDIAL DAMAGE AFTER PULMONARY VEIN ISOLATION: THE EFFECT OF DIFFERENT ENERGY SOURCES

P. Stojadinović, H. Alfredová, V. Filová, D. Wichterle, P. Peichl, R. Čihák, E. Borišincová, B. Aldhoon, P. Štiavnický, J. Hašková, J. Kautzner (Praha)

Background: Pulmonary vein isolation (PVI) by radiofrequency (RF) and cryoenergy(Cryo), is associated with a significant release of myocardial and collateral...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

KLINICKÉ VYUŽITÍ MONITORACE ALIVECOR KARDIA V ARYTMOLOGICKÉ PRAXI: PŮLROČNÍ RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA Z JEDNOHO CENTRA

J. Hečko, J. Chovančík, T. Kubát, M. Paličková Mikolášová (Třinec)

Úvod: Tato studie prezentuje výsledky monitorace arytmologických pacientů s využitím záznamníků AliveCor Kardia, zaměřující se na průměrné hodnoty monitorací, demografické...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

NEMOCNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM JAKO NÁSTROJ PRO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S RIZIKEM MALFUNKCE SRDEČNÍCH IMPLANTABILNÍCH PŘÍSTROJŮ

D. Kukhta, L. Nečasová, M. Segeťová , S. Vogeltanzová  (Praha)

Úvod Využití srdečních implantabilních přístrojů (CIED) v terapii poruch srdečního rytmu v posledních letech narůstá. Navzdory významnému technologickému pokroku se vyskytují...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ EKG PŘI STANOVENÍ DIAGNOSTICKÉ PŘESNOSTI DVOU ALGORITMŮ AI K DETEKCI SRDEČNÍHO RYTMU: J.O.S.E.P.H. A APPLE WATCH

V. Bulková, F. Plešinger, R. Kozubík, J. Brada, J. Salloum, M. Fiala (Brno)

Cíl: Techniky AI se stále více využívají k automatickému hodnocení srdečního rytmu a detekci srdečních arytmií, zejména fibrilace síní (FS)....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

POROVNÁNÍ ABLAČNÍCH SYSTÉMŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH PULZNÍ POLE

M. Hrachovina, M. Mudroch, Š. Královec, P. Neužil, J. Petrů (Praha)

Katetrizační léčba srdečních arytmií v posledních letech zažívá revoluci v podobě odklonu od radiofrekvenční energie, a nahrazuje ji ablace pomocí...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

PROJEVY INFRAKCE PRAVOKOMOROVÉ ELEKTRODY U PACIENTŮ S DÁLKOVOU MONITORACÍ - KAZUISTIKA

M. Míková, D. Pospíšil, M. Sepši, B. Farkasová, J. Řehoř, T. Novotný, P. Kala (Brno)

Úvod: Dálková monitorace (DM) v dnešní době představuje velký pokrok v péči o pacienty s implantovanými CIEDs (Cardiac implantable devices)....

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

INTERAKCE VLN T A U A JEJICH VLIV NA QT INTERVAL

J. Řehoř, D. Pospíšil, M. Míková, T. Novotný, P. Kala, M. Malík (Brno, London, United Kingdom)

Úvod Superpozice vln T a U je fenomén, který může být pozorován v různých situacích, např. vlivem léčiv nebo u syndromu...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

HEMOLÝZA PO ABLACI PULZNÍM POLEM: VLIV POČTU LÉZÍ A KONTAKTU KATETRU S TKÁNÍ, STUDIE NA BIOMODELU

Š. Královec, M. Nies, L. Tejkl, T. Vavříková, M. Hrachovina, M. Mudroch, J. Baroch, T. Drtina, M. Mráček, F. Müller, M. Mlček, J. Petrů, P. Neužil (Praha, New York, United States)

ÚvodV nedávné observační studii ablace pulzním polem (PFA), s daty více než 17 000 pacientů, bylo zaznamenáno pravděpodobně hemolýzou indukované...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

VYUŽITÍ TELEMEDICÍNSKÉHO SLEDOVÁNÍ U PACIENTŮ SE SYNDROMEM SPÁNKOVÉ APNOE A SRDEČNÍMI ARYTMIEMI - CASE

M. Paličková Mikolášová, K. Kubišová, I. Ranič, J. Hečko (Třinec)

Úvod a cíl:Spánková apnoe (OSA) je charakterizována zástavou nebo omezením dýchání ve spánku, s opakováním alespoň 5x za hodinu trvajících...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - technik, XXXII. Sjezd ČKS

VÝSLEDKY OPAKOVANÉ KARDIONEUROABLACE PRO REKURENCI SYMPTOMATICKÝCH FUNKČNÍCH BRADYARYTMIÍ

P. Štiavnický, D. Wichterle, H. Jansová, P. Stojadinović , J. Hašková, E. Borišincová, R. Čihák, P. Peichl, J. Kautzner (Praha)

Cíl: Analýza souboru pacientů, kteří podstoupili opakovanou kardioneuroablaci (CNA). Soubor a Metodika: Ze souboru 239 pacientů (40 ± 12 let, 58%...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

PULZNÍ VS. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE DLOUHODOBÉ PERZISTENTNÍ FIBRILACE SÍNÍ: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÉ STUDIE

M. Fiala, M. Černošek , F. Lehar, V. Bulková, M. Funasako, J. Bahník, L. Rybka, O. Toman, P. Kala (Brno)

Cíl: Dlouhodobé výsledky radiofrekvenční ablace (RFA) dlouhodobé perzistentní fibrilace síní (DPFS) jsou všeobecně suboptimální. Od ablace energií pulzního pole (PFA)...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

POROVNÁNÍ KLINICKÉHO DOPADU CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHOD U PACIENTŮ PO OKLUSI OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OPROTI PACIENTŮM LÉČENÝCH ANTIKOAGULACÍ.

P. Hála, M. Kovář, V. Lekešová, J. Petrů, M. Funasako, T. Mráz, M. Prokopová, L. Šedivá, V. Reddy, P. Neužil (Praha, New York)

Ischemické cevní mozkové příhody (CMP) představují nejzávažnější komplikaci pacientů s fibrilací síní a jejich klinický dopad je ovlivněn i současnou...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

FIBRILACE SÍNÍ JE VÝZNAMNÝM PREDIKTOREM ČASNÉ REHOSPITALIZACE PRO SRDEČNÍ SELHÁNÍ U PACIENTŮ PO MITRACLIPU

A. Cesnaková Konečná, O. Jiravský, M. Hudec, S. Januška, M. Urban, J. Chovančík, I. Ranič, R. Neuwirth, L. Škňouřil, L. Pleva (Třinec/ Ostrava, Třinec, Ostrava)

CílMitraClip je metodou volby léčby symptomatické významné mitrální regurgitace (MR) kontraindikované k operačnímu řešení. Progrese srdečního selhání po MitraClipu je...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

THE FIRST PRECLINICAL EXPERIENCES WITH THE NEW SINGLE-SHOT PFA MULTI-ELECTRODE MESH BASKET CATHETER TO TREAT ATRIAL FIBRILLATION

P. Neužil, M. Mlček, Š. Havránek, P. Hála, M. Hanuliak, V. Cigáň Tibenská, J. Ferkl, M. Hrachovina, Š. Královec (Praha)

Background: AF catheter ablation using thermal energies is associated with indiscriminate tissue destruction. Pulsed field ablation (PFA) with adapted sub-second...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XXXII. Sjezd ČKS

ABLACE POMOCÍ NOVÉHO KATETRU S MŘÍŽKOVOU ELEKTRODOU (SPHERE9) Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY

M. Glosová, H. Lásková, P. Peichl (Praha)

Úvod: Sphere9 (Medtronic) je nový mapovací/ablační katetr určený pro léčbu srdečních arytmií. V porovnání s konvenčními katetry má koncová část...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ PO ABLACI FIBRILACE SÍNÍ PULSNÍM POLEM

O. Doškářová, M. Němečková (Praha 5, Praha)

Ošetřovatelská péče u pacientů po ablaci fibrilace síní pomocí pulsního pole Použití pulsního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace srdečních...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

PREVENCE OBEZITY U PACIENTŮ S KARDIÁLNÍM ONEMOCNĚNÍM

M. Kadlecová, K. Kemzová (Praha)

Fibrilace síní je jedním z nejčastějších onemocnění srdce a postihuje osoby všech věkových kategorií. Nejvyšší četnost výskytu fibrilace síní je...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

PŘESNÝ ALGORITMUS PŘEDOPERAČNÍCH VYŠETŘENÍ PŘED KARDIOCHIRURGICKÝMI A KATETRIZAČNÍMI VÝKONY U PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA JEDNODENNÍM STACIONÁŘI.

L. Vyskočilová, A. Večeřová, M. Stříteská (Praha)

Přesný algoritmus předoperačních vyšetření před kardiochirurgickými a katetrizačními výkony u pacientů hospitalizovaných na jednodenním stacionáři. Úvod : Skladba pacientů přicházejících k...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ROLE SESTER V RÁMCI MULTISDICIPLINÁRNÍ PÉČE O PACIENTY V CENTRU SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

M. Křečková, I. Svobodová (Praha)

Chronické srdeční selhání je jedním z nejpalčivějších problémů současné kardiologie, jeho incidence stoupá nejen díky moderní péči o pacienty s...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

ZAVEDENÍ OKLUDERU DO OUŠKA LEVÉ SÍNĚ Z POHLEDU SESTRY NA KARDIOLOGICKÉM ODDĚLENÍ

K. Vydrová, K. Kratochvílová, A. Tymlová, P. Hála (Praha)

Ve svém sdělení se budeme věnovat předoperační a pooperační péči o pacienta indikovanému k zavedení okluderu ouška levé síně. Nemocní s...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

HLAVNÍ ROLE - PULSNÍ POLE, VEDLEJŠÍ ROLE - RADIOFREKVENCE

V. Kycltová, H. Machová, M. Stránská, A. Pařízková, P. Moučka, M. Mudroch, K. Horáčková, J. Petrů, P. Neužil (Praha)

Cíl:Použití pulsního elektrického pole je novou metodou ablace fibrilace síní (FS). V našem sdělení představujeme metodu ablace využívající kombinaci PF...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

V HLAVNÍ ROLI PULSNÍ POLE

H. Machová, V. Kycltová, M. Stránská, I. Šandová, H. Vykydalová, M. Prajzlerová, I. Frejvaldová, P. Koblížková, P. Neužil (Praha 5)

Cíl:Použití pulsního elektrického pole je novou metodou katetrizační ablace fibrilace síní. V našem sdělení představujeme tuto metodu, její principy a...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

PODÁVÁNÍ ŽELEZA U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

Z. Hauserová, D. Jenča (Praha)

Deficit železa (s nebo bez přítomnosti anémie) postihuje přibližně 50 % pacientů s chronickým srdečním selháním (CHSS). Sideropenie zhoršuje prognózu...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

IMPELLA CP OD ZAVEDENÍ PO JEJÍ BEZPEČNOU EXPLANTACI

J. Arnoltová (Praha)

Impella CP je v současné době stále častěji používaná krátkodobá perkutánní srdeční podpora u pacientů s kardiogenním šokem. Pro úspěšnou...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS

KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ PO ECMO

E. Kufová, R. Zoubková, Z. Kučerová (Třinec, Ostrava)

Cíl: Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zaznamenat jaký má metoda ECMO vliv na bio-psycho-sociální a spirituální aspekty pacientůpo propuštění ze...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXXII. Sjezd ČKS