Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8971 - 9000

WEGENEROVA GRANULOMATÓZA S RYCHLE SMRTÍCÍM PRŮBĚHEM NA ZÁKLADĚ POSTIŽENÍ DÝCHACÍCH CEST - KAZUISTIKA

A. Šipková, T. Janota (Praha)

Wegenerova granulomatóza je onemocnění charakteru vaskulitidy postihující závažným způsobem řadu orgánů. Na našem oddělení byla hospitalizována 31letá nemocná s čtvrt...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ECHOKARDIOGRAFICKY DIAGNOSTIKOVANÝ CYSTICKÝ TUMOR MEDIASTINA - THYMOM - KAZUISTIKA

B. Sejková (Znojmo)

Nemocný, r.nar.1933, přichází k echokardiografickému vyšetření před elektivní artroskopií.Dosud vážněji nestonal, indikací k ECHO mírná námahová dušnost a anamnesa synkopy....

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DEFEKT KOMOROVÉHO SEPTA JAKO KOMPLIKACE INFARKTU MYOKARDU

A. Krüger, J. Matoušková, J. Benedík, Š. Černý (Praha)

Úvod : Ruptura interventrikulárního septa je závažná, život ohrožující komplikace postihující  asi 0.2 % pacientů s akutním infarktem myokardu.  Zpravidla...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ INTRAKARDIÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE NA ELEKTROFYZIOLOGICKÉM SÁLE

K. Holdová, H. Lásková, J. Ludvíková, O. Vojvodičová (Praha)

Abstraktum: Intrakardiální echokardiografie (ICE), která používá sektorové sondy o průměru 10F, dovoluje po zavedení do pravé síně kvalitní zobrazení srdečních...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RYCHLÝ VÝVOJ ANEURYZMATU LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ PO TRANSMURÁLNÍM INFARKTU MYOKARDU - ČASOVÁNÍ CHIRURGICKÉ LÉČBY

J. Harrer, P. Žáček, Z. Šorm, M. Tuna, M. Brtko (Hradec Králové)

Úvod: Současná diagnostika umožňuje sledování vývoje remodelace levé komory srdeční po prodělaném infarktu myokardu. To napomáhá optimálně načasovat chirurgickou léčbu...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANTITROMBOTICKÁ LÉČBA U FIBRILACE SÍNÍ

P. Janský (Praha)

Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu a její prevalence stále stoupá. Je to způsobeno prodlužováním průměrné délky života a...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiovaskulární farmakoterapie

VLIV KAROTICKÉHO STENTINGU NA PARAMETRY CEREBROVASKULÁRNÍ HEMODYNAMIKY - MĚŘENÍ NA EXTRAKRANIÁLNÍCH ÚSECÍCH KAROTICKÝCH TEPEN POUŽITÍM DOPPLEROVSKÉ ULTRASONOGRAFIE

D. Černá, J. Veselka, D. Tesař, P. Hájek, M. Malý, P. Blaško, D. Zemánek, R. Duchoňová, L. Žídková (Praha)

ÚVOD: Pro pacienty po intervenci hemodynamicky významné stenosy karotické tepny se zavedením stentu dosud není stanovena jednoduchá metoda pro hodnocení...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

INCIDENCE OF STRESS-INDUCED MYOCARDIAL STUNNING (TAKO-TSUBO CARDIOMYOPATHY) AMONG PATIENTS UNDERGOING EMERGENT CORONARY ANGIOGRAPHY FOR SUSPECTED ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION - RETROSPECTIVE STUDY

M. Klinčeva, P. Widimský, D. Bílková (Praha 10)

Introduction: Tako-Tsubo cardiomyopathy is defined as a syndrome with coronary lessions ‹50%, transient (reversible) left ventricular apical wall motion abnormalities...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

FORMALIZACE PROPOJENÝCH DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ V DOSPĚLÉM VĚKU, HYPERTENZI, DIABETES MELLITUS, DYSLIPIDÉMIE, OBEZITU A KOUŘENÍ

J. Peleška, Z. Anger, D. Buchtela, M. Tomečková, A. Veselý, J. Zvárová (Praha)

Studie lékařských doporučení (LD) z poslední doby ukazují, že se tyto metodické standardy ve většině případů nepoužívají. Proto jsou potřebné...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ METODOU KRYO MAZE - PRVÉ ZKUŠENOSTI

J. Roháč, J. Tošovský, M. Dobiáš, J. Lindner, V. Vondráček, S. Romaniv, A. Hornig, D. Vondráčková, J. Čiháková, V. Rohn (Praha)

Cíl práce: Posouzení účinnosti chirurgické metody kryo MAZE v léčbě fibrilace síní u nemocných operovaných pro ICHS či chlopenní vadu...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KARDIOPULMONÁLNÍ VÝKONNOST U DOSPĚLÝCH NEMOCNÝCH PO LÉČBĚ MALIGNÍCH LYMFOMŮ

F. Jedlička, L. Elbl, I. Vášová, I. Tomášková, M. Navrátil, Z. Král, J. Vorlíček (Brno)

Cíl: Autoři provedli studii za účelem vyhodnocení kardiopulmonální výkonnosti a objektivního posouzení přítomnosti únavového syndromu u nemocných rok po léčbě...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ VÝSLEDKU ČASNÉ LÁZEŇSKÉ REHABILITACE U NEMOCNÝCH PO OPERACI SRDCE PODLE ZÁKLADNÍ CHOROBY

I. Karel, L. Bukatová, J. Zeleňák, M. Adámek, L. Čížková, M. Obšinčová, M. Barátová (Praha)

Úvod: Porovnávali jsme efekt léčby časné rehabilitace (RHB) u nemocných po operaci srdce podle základní choroby. Časná RHB je v a.s....

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BRUGADA SYNDROM - KAZUISTIKA

R. Blažková, J. Vlčková, I. Kolešková, Š. Havránek, M. Pšenička, V. Mrázek (Praha)

Jedná se o geneticky podmíněné onemocnění charakterizované typickými změnami EKG, (změny ST úseku ve svodech z pravého prekordia, RBBB) a...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VÝSKYT PLICNÍ HYPERTENZE U SYSTÉMOVÉHO LUPUS ERYTEMATODES: ECHOKARDIOGRAFICKÁ STUDIE

D. Ambrož, D. Tegzová, P. Jansa, T. Paleček, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod: Systémový lupus erytematodes (SLE) je systémové onemocnění pojiva, které postihuje zejména ženy ve věku 20-50 let. Prevalence plicní hypertenze (PH)...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KOMPLIKACE TRVALÉ KARDIOSTIMULACE SOUVISEJÍCÍ SE ZAVEDENÍM STIMULAČNÍ ELEKTRODY - KAZUISTIKA

B. Sejková (Znojmo)

V kasuistickém sdělení presentuji vzácnou komplikaci po implantaci trvalé kardiostimulace - srdeční perforaci a její oligosymptomatický průběh. Nemocná, r.nar.1926, dlouhodobě...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

WAIST IN METABOLIC SYNDROM: WHICH DEFINITION REFLECTS OXIDATIVE STRESS AT BEST?

A. Vachulová, A. Teren, M. Čaprnda, V. Kosmálová, P. Bukovinová, I. Petrovics, J. Lietava (Bratislava, SR)

Introduction: Metabolic syndrome (MS) is defined differently according to various definitions (WHO, EGIR, ATP III, Berlin modification 2005), including waist...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

RIZIKO A PREVENCE KONTRASTOVÉ NEFROPATIE U ANGIOGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ – ÚLOHA SESTRY

E. Eckertová, M. Sagačová, J. Bělohlávek, R. Škulec, A. Linhart (Praha)

Kontrastová nefropatie (KN) je nezánětlivé onemocnění ledvin způsobené podáním kontrastní látky během angiografického (AG) vyšetření. Mezi rizikové faktory patří stav...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PSEUDOTROMBOCYTOPENIE U NEMOCNÉHO S AKUTNÍM STEMI SPODNÍ STĚNY LÉČENÉHO ABCIXIMABEM

V. Dytrych, R. Škulec, J. Bělohlávek, J. Horák, A. Linhart, M. Aschermann (Praha)

Úvod: Trombocytopenie se vyskytuje relativně často u nemocných s akutními koronárními syndromy (AKS), až u 4 – 9% pacientů. Obvykle...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KVALITNÍ EDUKACE JE PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE PACIENTA S OŠETŘUJÍCÍM PERSONÁLEM. MODELOVÝ PŘÍPAD U NEMOCNÉHO S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

K. Eisenkolbová, P. Michetshlagerová, J. Bělohlávek, P. Jansa, A. Linhart (Praha)

Edukace je proces celkové výchovy člověka. V dnešní době je kladen důraz především na prevenci a zachování zdraví. S rozvojem...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S UZÁVĚREM ZKRATOVÝCH TOKŮ AMPLATZOVOU CÉVNÍ ZÁTKOU (VASCULAR PLUG)

P. Tax, O. Reich, J. Škovránek (Praha)

Jako poslední z  Amplatzových okluderů jsme v minulém roce použili pro uzávěr zkratových toků, Amplatzovu cévní zátku (Amplatzer Vascular Plug)...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace intervenční kardiologie

VYUŽITÍ LÉČEBNÉ HYPOTERMIE PACIENTŮ PO KPCR NA KARDIOLOGICKÉ JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE

M. Kopáčková, H. Bílková, J. Stočesová, J. Lišková, V. Pechman (Plzeň)

   Pacienti po kardiopulmonální resuscitaci (KPR) s nutností intubace a umělé plicní ventilace jsou často hospitalizováni na kardiologických jednotkách intenzivní...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRAUMATICKÁ DISEKCE RIA JAKO PŘÍČINA IM

P. Kuchynka, S. Šimek, P. Procházka, L. Goláň, V. Danzig, O. Dostál, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Úvod:Trauma hrudníku je vzácnou příčinou akutního infarktu myokardu (AIM). Publikována  byla analýza souboru 77 pacientů s AIM vzniklým jako následek...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANGINÓZNÍ SYNDROM PŘI CHRONICKÉ LOKALIZOVANÉ KALCIFIKOVANÉ PERIKARDITIDĚ S HLADKOSTĚNNÝMI VĚNČITÝMI TEPNAMI – KASUISTIKA

J. Galuszka, D. Richter, M. Hutyra, I. Sovová, T. Skála, J. Novotný, D. Horák, D. Marek, J. Lukl (Olomouc)

Úvod: Angina pectoris je převážně důsledkem koronární aterosklerózy. Méně často je příčinou stenokardií aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie, nebo anemie. Autoři...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU ANEURYZMAT BŘIŠNÍ AORTY (AAA) POMOCÍ IMPLANTACE STENTGRAFTU AORTFIX

L. Skalická, P. Vařejka, M. Chochola, S. Heller, V. Mrázek, A. Linhart (Praha)

AAA je nejčastějším pravým aneuryzmatem s vysokým rizikem ruptury pokud není včas léčeno. Za účinnou metodou léčby AAA je považována chirurgická...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POSTKATETRIZAČNÍ KOMPLIKACE PO KARDIOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍCH

H. Brůhová, L. Štěpánková, J. Pešek (Plzeň)

Vzhledem k nárůstu počtu a náročnosti katetrizačních vyšetření v kardiologii lze předpokládat změny ve frekvenci a tíži lokálních postkatetrizačních komplikací,...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ELEKTRODY IMPLANTABILNÍCH KARDIOSTIMULÁTORŮ A KARDIOVERTERŮ-DEFIBRILÁTORŮ V PATOLOGICKO-ANATOMICKÉM OBRAZE A KLINICKÝCH SOUVISLOSTECH

M. Novák, P. Dvořák, P. Kamarýt, B. Slaná, J. Müllerová (Brno)

Cíl: U zemřelých nositelů pacemakerů (PM) a defibrilátorů (ICD) posoudit makroskopické intrakardiální nálezy zvl. v sousedství elektrod.Soubor a metody: Od...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PACIENT S DOKUMENTOVANOU FIBRILACÍ SÍNÍ A FLUTTEREM SÍNÍ I. TYPU, SROVNÁNÍ 2 STRATEGIÍ RF ABLACE

R. Neuwirth, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec, Brno)

Cíl studie:  Retrospektivní nerandomizované srovnání výsledků dvou ablačních strategií u pacientů s paroxysmální fibrilací síní (FS) a s flutterem síní...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEFARMAKOLOGICKÁ TERAPIE FIBRILACE SÍNÍ – IZOLACE PLICNÍCH ŽIL POMOCÍ KRYOBALÓNKU

L. Šedivá, P. Neužil, M. Táborský, R. Vopálka, J. Petrů, Š. Královec, J. Škoda, P. Niederle (Praha)

Úvod: Fibrilace síní jako nejčastější arytmie  v populaci  je v centru pozornosti jak lékařů i společností vyvíjejíci nové technologie k...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROGNOSTICKÝ VLIV VELIKOSTI LS A HODNOTY EF LK NA DLOUHODOBOU ÚSPĚŠNOST UDRŽENÍ SR PO KRYOMAZE III

R. Neuwirth, O. Jiravský, P. Branny, J. Novosad, M. Urban, M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, M. Branny (Třinec, Brno)

Cíl studie: statistické ověření, je-li velikost LS a hodnota EF LK u pacienta postupujícího kryoMAZE III pro permanentní fibrilaci síní...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TŘÍLETÉ ZKUŠENOSTI S PILOTNÍM PROJEKTEM REGISTRU INFARKTU MYOKARDU ČESKÉ REPUBLIKY

P. Janský, L. Ballek, V. Faltus, H. Grünfeldová, J. Hubač, Z. Monhart, D. Ryšavá, T. Velimský (Praha, Jindřichův Hradec, Čáslav, Chrudim, Znojmo, Kutná Hora, Písek)

Na rozdíl od řady vyspělých zemí v České republice zatím neexistuje celostátní registr infarktů myokardu. V roce 2003 jsme zahájili...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS