Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8911 - 8940

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU V KOMBINACI S AKUTNÍM KRVÁCENÍM DO TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝSKYT, PROGNOSA, PŘÍČINY

M. Kocík, M. Beňová, K. Goričan, J. Havelka, F. Novák, A. Večeřová, T. Veiser, M. Zahin, A. Žák (Praha)

Úvod: Akutní krvácení do trávicího traktu ( GIT ) představuje potencionálně život ohrožující stav vyžadující urychlené dosažení hemostázy. Jednou z...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

B-TYP NATRIURETICKÝ PEPTID U CHRONICKÉ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE PŘI DOČASNÉ STIMULACI IZOLOVANÉ PRAVÉ KOMORY

R. Hazuková, M. Pleskot, A. Havlíček, L. Beran, J. Vojáček, M. Tauchman, J. Jeníčková (Hradec Králové, Pardubice)

Úvod: Identifikace pacientů, kteří prospívají z implantace srdeční biventrikulární stimulace (BIV), zůstává dosud nejasná. Cíl: Srovnání dvou typů stimulačních režimů...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOR A INCESANTNÍ KOMOROVÉ TACHYKARDIE JAKO PŘÍČINA SMRTI? - KAZUISTIKA

M. Sepši, L. Křivan, M. Kozák, J. Vlašínová, M. Šindler, K. Múčková (Brno)

Úvod: Příčinami úmrtí u pacientů s implantabilním kardioverterem defibrilátorem (ICD) jsou podle literatury ve 28% případů náhlá srdeční smrt, ve...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSTELEFONNÍ 12-TI SVODOVÝ EKG ZÁZNAM V ČASNÉ DIAGNOSTICE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU

A. Vyškovská, M. Weislamplová, O. Toman (Brno)

Úvod: Časná diagnostika akutního infarktu myokardu (AIM) zajistí pacientovi co nejrychleji zprůchodnění infarktové tepny, stabilizaci oběhu a stavu a tím...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CARDIAC RESYNCHRONIZATION THERAPY IN CONGENITAL AND PEDIATRIC HEART DISEASE: A RETROSPECTIVE EUROPEAN MULTICENTER STUDY

J. Janoušek, O. Grollmuss, H. Abdul-Khaliq, R. Gebauer, E. Rosenthal, A. Fruh, N. Blom, J. Happonen, U. Bauersfeld, J. Jacobsen (Praha, Berlin, Germany, London, United Kingdom, Oslo, Norway, Leiden, Netherlands, Helsinky, Finland, Zurich, Switzerland, Copenhagen, Denmark)

Objectives: Data on cardiac resynchronization therapy (CRT) in congenital and pediatric heart disease are scarce. This study collected a multicenter...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LOW OXIDIZED GLUTATHIONE AND HYPERHOMOCYSTEINEMIA ASSOCIATES IN FEMALES WITH ISCHEMIC HEART DISEASE

J. Lietava, M. Atalay, M. Čaprnda, P. Blažíček, A. Dukát, J. Fodor, O. Hänninen (Bratislava, SR, Kuopio, Finland, Bratislava, Ottawa, Canada)

Introduction:  Slovak females exhibit high level of classical risk factors contributing to the third highest cardiovascular mortality level in Europe,...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZMĚNY PRIMÁRNÍ HEMOSTÁZY U PACIENTŮ LÉČENÝCH LDL-AFERÉZOU

M. Blažek, M. Bláha, V. Bláha, J. Malý, M. Cermanová, L. Slováček, J. Horáček, M. Pecka (Hradec Králové)

 Úvod : LDL-aferéza je metoda extrakorporální eliminace LDL-cholesterolu, používaná u pacientů se závažnou hyperlipidemií, rezistentní na farmakoterapii a dietní opatření....

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

JÍCNOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE - JE NAŠE PRAXE SPRÁVNÁ?

K. Mědílek, M. Tuna, M. Brtko, P. Polanský, J. Špačková, E. Sklenářová (Hradec Králové)

Úvod: Praxe provádění TEE je různá.Cíl:  Zjistit, zda  použití lokální anestezie (LA) lidocainem přináší výhody, zda je zavedení jícnové sondy...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZAHÁJENÍ LÉČBY

O. Boček, P. Kala, P. Jeřábek, P. Neugebauer, M. Poloczek, M. Vytiska, J. Pařenica (Brno)

Úvod: Jedním ze základních faktorů ovlivňujících rozsah postižení funkce srdce po IM je zahájení léčby. Zatímco doba diagnostiky IM a...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO ČESKÉ POPULACE PODLE PROJEKTU SCORE

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Marusiaková (mimo zam., Čáslav, Praha)

Určení individuálního celkového rizika je pro účinnou a efektivní prevenci kardiovaskulárních onemocnění významnější než znalost hladiny jednotlivých rizikových faktorů. Ve dvou...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA CHRONICKÉ TROMBOEMBOLICKÉ PLICNÍ HYPERTENZE

J. Lindner (Praha)

Úvod a metodika. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) je důsledkem opakovaných plicních embolizací. Symptomatická neléčená má velmi nepříznivou prognózu. Endarterektomie...

Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace akutní kardiologie

MORTALITA JAKO UKAZATEL ÚSPĚŠNOSTI LÉČBY AIM: NA KJ, HOSPITALIZAČNÍ NEBO 30-TI DENNÍ?

S. Janoušek, R. Adámková, A. Tomášek, J. Kaňovský, J. Špinar (Brno)

Cíl: Porovnat u rozsáhlejšího souboru nemocných s akutním infarktem myokardu (AIM) mortalitu na KJ, hospitalizační a třicetidenní jako ukazatele úspěšnosti...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LZE PŘI PODEZŘENÍ NA PORUCHU INTEGRITY SÍŇOVÉHO SEPTA NAHRADIT JÍCNOVOU ECHOKARDIOGRAFII VYŠETŘENÍM TRANSTORAKÁLNÍM S ULTRASONOGRAFIÍ KAROTID A S PODÁNÍM KONTRASTNÍ LÁTKY? – PILOTNÍ STUDIE

J. Fiedler, L. Pavlů, M. Tišerová (Praha)

Úvod: U nemocným s podezřením na paradoxnm embolizaci CNS se k vyloučení patens foramen ovale (PFO) či defektu septa síní...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PACIENT PO OTS S TĚŽKOU REJEKCÍ V POOPERAČNÍM OBDOBÍ A NÁSLEDNOU IMPLANTACÍ KARDIOSTIMULÁTORU PRO KOMPLETNÍ AV BLOKÁDU

L. Musilová, J. Ostrihoňová (Praha)

U pacienta provedena OTS dne 26.2.2004 pro diagnozu DKMP. 15.3.2004 pacient zajištěn kardiostimulátorem pro kompletní AV blokádu. Další pooperační průběh...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SOUBOR PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ V BOJI PROTI RANNÉ INFEKCI V KARDIOCHIRURGII ANEB APLIKACE MEDICÍNY ZALOŽENÉ NA DŮKAZECH V KLINICKÉ PRAXI

M. Lipš, M. Dobiáš, J. Tošovský (Praha)

ÚVOD: Pooperační ranná infekce je s frekvencí 3-15% poměrně častou a ve svých závažnějších formách také přímo devastující komplikací pro...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LÉČBA ZÁVAŽNÝCH STAVŮ V ARYTMOLOGII INVAZIVNÍMI TECHNIKAMI

Z. Kupková, V. Fišerová, J. Ostrihoňová (Praha)

1.Srdeční selhání - biventrikulární stimulace a ICD Chronické srdeční selhání je významným problémem současné medicíny.Jedním z řešení je biventrikulární kardiostimulace -...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

METODY TROMBOLYTICKÉ LÉČBY A SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE U NEMOCNÝCH PŘI TROMBOLÝZE

M. Malá, G. Nováková, S. Beran, P. Vařejka, A. Linhart (Praha)

Lokální kontinuální trombolýza (LKTL) je léčebná metoda, která spočívá v aplikaci trombolytika (nejčastěji rt-PA tkáňový aktivátor plazmionogenu, Actilyse) obvykle v...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POOPERAČNÍ KOMPLIKACE SOUVISEJÍCÍ S KLASICKÝM ODBĚREM A. RADIALIS K REVASKULARIZACI MYOKARDU

V. Bruk, M. Šimek, P. Němec (Olomouc)

Úvod:  A. radialis je z hlediska dlouhodobé průchodnosti považována po mammárních tepnách za druhý nejlepší štěp k revaskularizaci myokardu.  Samotný...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANTIOXIDANTS VERSUS STATINS IN LOWERING OXIDIZED LDL CHOLESTEROL

M. Čaprnda, J. Lietava, A. Dukát (Bratislava, SR)

Introduction: Oxidative stress is caused by domination of prooxidative factors in the organism over antioxidant factors. Its direct consequence is...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZMENY PRIETOKOV ľAVOU PREDSIEŇOU PRI EMBOLIZÁCII PľÚCNICE

M. Palinský, J. Petrovicova, R. Tkacova, L. Legat, P. Mitro (Košice, SR)

Cieľ: Doposiaľ sú známe zmeny funkcií pravej komory podmienené akútnym alebo chronickým pravostranným preťažením či už chronickými pľúcnymi ochoreniami alebo...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

STANOVENÍ BAROREFLEXNÍ SENSITIVITY POMOCÍ PULSNÍ OXIMETRIE

J. Šimek, J. Svobodová, P. Jakubík, D. Wichterle (Praha)

Úvod: Snížení baroreflexní sensitivity (BRS) u nemocných po IM predikuje výskyt fatálních i nefatálních arytmických příhod. BRS se standardně stanovuje...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYŠETŘENÍ PERIFERNÍ MIKROCIRKULACE LASER DOPPLEREM A VYHODNOCENÍ FREKVENČNÍ ANALÝZOU

I. Hofírek, O. Sochor (Brno)

Cíl práce: Vypracování metodiky vyhodnocení vyšetření periferní mikrocirkulace laser dopplerem za využití frekvenční analýzy spontánní cévní reaktivity.Metodika: Vyšetření byla provedena...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DOČASNÁ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH PO AORTOKORONÁRNÍM BYPASSU S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ

T. Minařík, R. Brát, D. Břečka, I. Stolařová, R. Štípal (Ostrava)

Biventrikulární stimulace se stala zavedenou léčbou u nemocných s chronickým srdečním selháním s těžkou dysfunkcí levé komory srdeční /LK/, kteří...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LÉČBA POSTKATERIZAČNÍCH PSEUDOANEURYSMAT LOKÁLNÍ APLIKACÍ TROMBINU

M. Rezek, O. Hlinomaz, M. Orban, L. Groch (Brno)

Od r. 2003 užíváme na našem pracovišti novou metodu léčby pseudoaneurysmat - lokální aplikaci trombinu. Do konce roku 2005 jsme...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U PACIENTŮ S AKUTNÍMI KORONÁRNÍMI SYNDROMY: ZKUŠENOSTI Z PRACOVIŠTĚ BEZ MÍSTNÍ KARDIOCHIRURGIE

D. Horák, F. Holm, Z. Šembera, R. Polášek, V. Hraboš, R. Šimek (Plzeň)

Ošetření pacientů se stenózou kmene levé věnčité tepny (LM) je doposud převážně doménou kardiochirurgie. Přes nesporný pokrok perkutánních technik (PCI)...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU PO KARDIOPULMONALNÍ RESUSCITACI

S. Kuchynková, R. Uhrová, V. Vaníčková (Brno)

V posledních letech pozorujeme na našem pracovišti nárůst počtu pacientů s akutním infarktem myokardu ošetřených direktní angioplastikou po kardiopulmonální resuscitaci....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NAŠE ZKUŠENOSTI SE STANOVENÍM BNP U PACIENTŮ S DUŠNOSTÍ

M. Martinková, L. Březinová, L. Cigánková, S. Mikulenčáková, R. Náplava, Z. Coufal, I. Oral (Zlín)

Natriuretické peptidy, zejména natriuretický peptid typu B (BNP) a N-terminální proBNP (N-BNP), nabývají v posledních letech na významu v diagnostice,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NATRIURETICKÝ PEPTID TYPU B PREDIKUJE JEDNOROČNÚ MORTALITU U PACIENTOV S ŤAŽKÝM CHRONICKÝM SRDCOVÝM ZLYHÁVANÍM

P. Lesný, M. Luknár, E. Goncalvesová, I. Štefanková, J. Fabián (Bratislava, SR)

Úvod: Natriuretický peptid typu B (BNP) koreluje so závažnosťou srdcového zlyhávania (SZ). Význam vyšetrenia BNP u pacientov s ťažkým chronickým...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PÉČE O MÍSTO VPICHU PO PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCI

K. Janíková, G. Mlčochová, A. Konigová (Brno)

Komplikace v třísle patří v dnešní době k nejčastějším u intervencí na koronárních tepnách. Největší výskyt těchto komplikací pozorujeme u...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

POLYMORFISMUS V GENU PRO RXR ALFA, KREVNÍ SKUPINY ABO A CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ

M. Pávková Goldbergová, A. Vašků, L. Špinarová, J. Špinar, J. Vítovec (Brno)

Retinoidní X receptor alfa (RXRA), zástupce rodiny nukleárních receptorů, hraje kíčovou roli mimo jiné v metabolismu, glukózové homeostáze a intestinální...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS