Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8949 / vypisuji: 8851 - 8880

ZMĚNY KONCENTRACE B-TYPU NATRIURETICKÉHO PEPTIDU U REZISTENTNÍ HYPERTENZE

P. Jakubík, T. Janota, J. Widimský ml., J. Hradec, H. Benáková, J. Zima, D. Wichterle (Praha, Praha 1)

Kardiomyocyty reagují na přetížení při srdečním selhání (SS) zvýšenou produkcí natriuretického peptidu typu B (BNP). K menšímu vzestupu plazmatických koncentrací...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BAROREFLEXNÍ SENZITIVITA A NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA OBÉZNÍCH PACIENTŮ

H. Svačinová, J. Ošmerová, M. Tarasová, J. Siegelová, B. Fišer, L. Svoboda, I. Hrubý, D. Zeman, M. Souček (Brno)

Cíl. Společný výskyt obezity, hypertenze a diabetu 2. typu zvyšuje aktivitu sympatiku se snížením citlivosti baroreceptorů (BRS), která vede k...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ROLE GATED SPECT U PACIENTŮ S JASNOU AP A NORMÁLNÍM KORONAROGRAFICKÝM NÁLEZEM

L. Ledvinka, P. Libus, I. Kuželka, J. Stupalová, L. Zadražil (Jihlava)

Myokardiální perfusní SPECT má vysokou senzitivitu a specifitu v diagnostice ischemie myokardu. Role gated SPECT při detekci ischemie u pac....

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DÁLKOVÉ MONITOROVÁNÍ PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝMI PACEMAKERY A DEFIBRILÁTORY - NAŠE PŮLROČNÍ ZKUŠENOSTI

J. Lipoldová, M. Novák, P. Volík, P. Kamarýt, I. Dvořák, T. Vykypěl (Brno, Praha)

Úvod: Pro trvalé sledování a pro snížení počtu ambulantních kontrol (AmbK) pacientů s PM nebo ICD vyvinula a rozvíjí firma...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

CARDIAC MEMORY U PACIENTŮ S KOMOROVOU A BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ

J. Lipoldová, M. Novák, P. Kamarýt, T. Vykypěl, I. Dvořák (Brno)

Úvod: Přetrvávající změny elektrofyziologických vlastností myokardu jako odpověď na změnu sekvence aktivace jsou projevem elektrické remodelace. Na úrovni komor jsou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ADVERSE REACTIONS DURING EXTRACORPOREAL LIPID LOWERING THERAPY IN FAMILIAL HYPERLIPOPROTEINAEMIA

M. Bláha, M. Cermanová, V. Bláha, D. Solichová, M. Blažek, J. Malý, J. Zajíc, O. Široký, Z. Zadák (Hradec Králové)

Objectives: LDL-apheresis is a method of extracorporeal LDL-lowering therapy, which is effective, however the procedures must be repeated relatively often...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VZTAH METABOLICKÉ JATERNÍ FUNKCE K EJEKČNÍ FRAKCI LEVÉ KOMORY A VELIKOSTI SRDEČNÍCH ODDÍLŮ U PACIENTŮ S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

F. Málek, M. Hendrichová, K. Krátká, M. Sedláková, J. Vránová, J. Horák (Praha)

Úvod:  U pacientů s pokročilým chronickým srdečním selháním jsou metabolické jaterní funkce narušeny. Pro kvantifikaci metabolických jaterních funkcí byly zavedeny...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA STENÓZ VNITŘNÍCH KAROTID V ROCE 2005

J. Skopal, J. Veselka, R. Duchoňová, D. Tesař (Praha)

Cíl : Analyzovat  výsledky intervencí provedených s použitím protektivního systému  v roce 2005 na našem pracovišti Soubor a metodika: v roce...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZÁTĚŽOVÝ TEST U PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU

I. Kuníková, O. Lang (Praha)

Úvod: Perfuzní scintigrafie myokardu patří mezi nejčastější metody nukleární medicíny. Zátěžový test je její nezbytnou součástí.Cíl: Podat přehled druhů zátěže,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CONTRAST ECHOCARDIOGRAPHY AND REAL-TIME THREE-DIMENSIONAL ECHOCARDIOGRAPHY FOR THE DIAGNOSIS OF VENTRICULAR NONCOMPACTION

J. Eicher, P. Dobšák, J. Siegelová, J. Wolf (Dijon, France, Brno, Dijon)

Background. The diagnosis depends on the identification of a 2-layered structure of the left ventricular wall with prominent trabeculations, and...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV REHABILITACE NA KVALITU ŽIVOTA, VÝKONNOST A TRANSPORT KYSLÍKU U CHRONICKÉ ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

J. Pochmonová, L. Mífková, P. Dobšák, H. Svačinová, P. Homolka, A. Al-Fadhli, K. Mohsin, P. Vank, J. Siegelová, J. Vítovec (Brno)

Cíl: Kvalitu života, výkonnost a ukazatele transportního systému jsme sledovali u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ISCH) před a po...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

KOMBINOVANÝ TRÉNINK U SCLEROSIS MULTIPLEX

L. Konečný, P. Pospíšil, L. Mífková, F. Anbais, A. Erajhi, I. Vohlídalová, J. Siegelová (Brno)

Cílem práce bylo zhodnocení vlivu kombinovaného tréninku (s aerobními a silovými prvky)  na  svalovou sílu u pacientů s onemocněním sclerosis...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ÚČINNOST INTERVALOVÉHO A KONTINUÁLNÍHO TRÉNINKU V RÁMCI KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE

L. Mífková, F. Várnay, V. Chludilová, P. Vank, P. Homolka, M. Novák, J. Vítovec, J. Siegelová (Brno)

Cílem studie bylo posoudit fyziologickou účinnost a vliv dvou modifikací aerobního tréninku (intervalový a kontinuální) na tělesnou výkonnost a aerobní...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA ÚMRTNOSTI NA INFARKT MYOKARDU V ČESKÉ REPUBLICE

B. Fišer, J. Siegelová, J. Dušek, J. Holub, V. Mazánková, G. Cornélissen, F. Halberg (Brno, Praha, Minnesota, United States, Minnesota)

V období od roku 1979 do 1993 úmrtnost na infarkt myokardu v České republice s počtem obyvatel 10 milionů stagnovala....

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POKLES CELKOVÉ A SEZÓNNÍ ÚMRTNOSTI PRO INFARKT MYOKARDU V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1994-2003

J. Dušek, J. Siegelová, B. Fišer, J. Holub, V. Mazánková, G. Cornélissen, F. Halberg (Brno, Praha, Minnesota, United States)

Úmrtnost pro infarkt myokardu v České republice s 10 milióny obyvatel klesala  v letech 1994-2005. Sezónní mortalitu v tomto období...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZMĚNY ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ A TĚLESNÉ VÝKONNOSTI V PRŮBĚHU REHABILITACE PACIENTŮ S OBEZITOU

J. Nečasová, M. Tarasová, H. Svačinová, J. Siegelová, B. Fišer, M. Sosíková, J. Dušek, M. Souček (Brno)

Úvod. Obezita se stala na přelomu tisíciletí závažným zdravotním a socioekonomickým problémem. Pohybová aktivita zvyšuje energetický výdej a spolu s...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

MÉNĚ INVAZIVNÍ PŘÍSTUPY PŘI ODBĚRECH ŽILNÍCH ŠTĚPŮ K REVASKULARIZACI MYOKARDU

Z. Šorm, J. Harrer, P. Žáček (Hradec Králové)

 Tak jako v jiných oblastech chirurgie prosazují se méně invazivní přístupy ke tkáním i při odběru žilního štěpu za účelem...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

VLIV ELEKTROSTIMULACE KOSTERNÍHO SVALSTVA NA VARIABILITU SRDEČNÍ FREKVENCE A SVALOVOU SÍLU U PACIENTŮ S POKROČILÝM STUPNĚM CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

P. Dobšák, J. Siegelová, A. Nabil, J. Vítovec, P. Balcárková, M. Kohzuki, K. Imachi, S. Nitta, J. Eicher, J. Wolf (Brno, Sendai, Japan, Dijon, France)

Nízké hodnoty variability srdeční frekvence (HRV) jsou považovány za významný indikátor zvýšeného rizika náhlé srdeční smrti. Současné vědecké poznatky potvrzují,...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

AUTONOMNÍ NERVOVÁ REGULACE SRDCE U PACIENTŮ SE SRDEČNÍ TRANSPLANTACÍ

J. Siegelová, B. Fišer, P. Homolka, H. Svačinová, L. Mífková, F. Várnay, P. Vank, L. Špinarová, J. Vítovec (Brno)

Cílem studie bylo zhodnocení parametrů hemodynamiky a autonomní nervové regulace srdce u nemocných po ortotopické transplantaci srdce (OTS).Vyšetřili jsme 7...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ KOMPLEXU PREGNANCY ASSOCIATED PLASMA PROTEIN – A A PROFORMA EOSINOPHILIC MAJOR BASIC PROTEIN V DIAGNOSTICE RŮZNÝCH FOREM ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ

P. Hájek, M. Macek Sr., M. Hladíková, D. Alan, V. Durdil, J. Fiedler, M. Malý, P. Ošťádal, J. Veselka, A. Krebsová (Praha, Berlin, Germany)

Cíl: ověření a diagnostické využití komerčně dostupného systému Kryptor™(Brahms) k určení komplexu pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) a proform eosinophilic...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

BLOKÁTORY ALDOSTERONU U HYPERTENZE - HISTORICKÉ PERSPEKTIVY

K. Horký (Praha)

Od objevu aldosteronu v r. 1953 je široce studována jeho patofyziologická účast v regulaci objemu tělesných tekutin a TK za...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká společnost pro hypertenzi

KAZUISTIKA AKUTNÍ KORONÁRNÍ PŘÍHODY SE SRDEČNÍM SELHÁVÁNÍM U DIABETIKA

M. Plachý, J. Špác, O. Hlinomaz (Brno)

Úvod: Diabetes mellitus (DM) je onemocnění s prudce vzrůstající prevalencí, primárně se řadí mezi metabolické choroby, ale jeho dopady jsou...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE – ÚLOHA SESTRY

B. Kulová, T. Marek, P. Lupínek (Praha)

Éra kontrastní echokardiografie začala koncem 60.let minulého století. Skutečný rozvoj se však datuje až na přelomu 70. a 80.let 20.století,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

INVAZIVNÍ A NEINVAZIVNÍ MOŽNOSTI MONITORACE HEMODYNAMIKY NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE Z POHLEDU ZDRAVOTNÍ SESTRY

V. Baslerová, L. Šikorská, M. Hutyra (Olomouc)

Na základě publikovaných výsledků metaanalýz velkých studií není hemodynamická monitorace pomocí plicnicového katetru spojena se zlepšením prognózy takto léčených pacientů...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

RENÁLNÍ DYSFUNKCE U NEMOCNÝCH KORONAROGRAFOVANÝCH PRO AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM

P. Boček, K. Opatrný, R. Kollros, F. Šefrna (Plzeň)

Cílem studie bylo retrospektivní analýzou zjistit 1) podíl nemocných (N) s chronickou ledvinnou dysfunkcí (RD) mezi N, kterým byla na...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

INFLAMAČNÍ A HEMOSTAZEOLOGICKÉ PARAMETRY PO IMPLANTACI DRUG ELUTING STENTU U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM KORONÁRNÍM SYNDROMEM

P. Boček, K. Opatrný, F. Šefrna, J. Racek (Plzeň)

Během akutního koronárního syndromu (ACS) dochází ke změnám systémových hladin markerů endotelové funkce. Jejich hladiny bývají více zvýšeny u nemocných...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

TERAPIE AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

I. Málek (Praha)

        Akutní srdeční selhání je klinický syndrom manifestovaný rychle se rozvíjejícími známkami městnání a/nebo hypoperfúze orgánů. Základním přístupem je...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

STRESOVÁ KARDIOMYOPATIE JAKO PŘÍČINA NÁHLÉ SMRTI - KAZUISTIKA 34-LETÉ PACIENTKY

M. Wiendl, B. Janek, M. Vítovec, J. Vrbská (Chlumec nad Cidlinou)

Kazuistika popisuje případ 34-leté nemocné, kterou jsme přijali na koronární jednotku po kardiopulmonální resuscitaci pro maligní arytmii. Echokardiografie a levostranná...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ SYSTÉMU V.A.C. U DEHISCENCE RÁNY PO STERNOTOMII

P. Gráfová, K. Kubová (Olomouc)

Naše přednáška se zaměřuje na problematiku hojení rány u pacienta po sternotomii. Jedná se o muže ve věku 82 let, který...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

MAPOVÁNÍ A ABLACE SÍŇOVÝCH TACHYARYTMIÍ METODOU ELEKTROMECHANICKÉ DÁLKOVĚ NAVIGOVANÉ KATETRIZACE

P. Neužil, V. Reddy, M. Táborský, L. Šedivá, J. Petrů, J. Škoda, Š. Královec, F. Holý, E. Roubalová, P. Niederle (Praha, Boston, United States)

Úvod:  S rozvojem katetrizačních ablací roste potřeba přesnějšího mapování a cílené navigace katetrů během provádění ablace vysokého spektra srdečních arytmií,...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS