Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8851 - 8880

SPOLUPRÁCE KATETRIZAČNÍ LABORATOŘE A KARDIOCHIRURGIE Z POHLEDU SESTRY

K. Smolíková, M. Vlasáková, P. Formánek, J. Benedík, Š. Černý (Praha)

Úvod: Pro správnou funkci kardiocentra má hlavní prioritu bezchybná komunikace katetrizační laboratoře a kardiochirurgie. Pro vlastní péči má význam nejenom...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ČASNÁ POSTHOSPITALIZAČNÍ REHABILITACE KARDIAKŮ V OKRESNÍCH NEMOCNICÍCH, ANO ČI NE?

K. Zeman, T. Gistinger, V. Mrózek, A. Goluch, I. Pavlas, V. Talafa, R. Kološová (Frýdek-Místek)

Cíl: analyzovat dosavadní výsledky, snaha o optimalizaci provozu s posouzením možnosti dalšího rozšíření. Soubor:  od dubna 2004 do prosince 2006...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLÝ NÁLEZ IMITUJÍCÍ VÝZNAMNOU TRIKUSPIDÁLNÍ STENÓZU

E. Mandysová, P. Niederle, P. Formánek, G. Sutherland (Praha, Londýn, United Kingdom)

Hypereosinofilní syndrom představuje klinickou jednotku, charakterizovanou eosinofilií (>1500 eosinofilů/mm3), trvající nejméně šest měsíců a manifestující se orgánovým postižením (srdce, plíce,...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PARATHORMON A KALCIFIKOVANÁ AORTÁLNÍ STENÓZA

K. Linhartová, G. Štěrbáková, R. Čerbák, J. Racek, L. Trefil, I. Bernat, J. Veselka (Praha, Plzeň, Brno)

Úvod : Časná léze aortální stenózy (AS) se stavbou podobá aterosklerotickému plátu, hlavním rysem progrese vady je však kalcifikace. Parathormon...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ S DIABETEM PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKONECH V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI

B. Zinková, V. Bartůňková, L. Bartůněk, I. Kotršálová (Rokycany)

Úvod:  Velkou část pacientů v kardiologické ambulanci tvoří pacienti před a po kardiochirurgickém výkonu. Před operací srdce je základním cílem...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PŘIŠEL!-SLYŠEL!-VIDĚL!-VÍ? VÝSLEDKY PRŮZKUMU U LAIKŮ V OBLASTI KPR V PROGRAMU ŠŇŮRA ŽIVOTA

D. Hetclová, Š. Bravencová (Olomouc)

V roce 1992 byla ve Fakultní nemocnici v Olomouci založena Nadace pro Srdce Hané. K aktivitám této nadace patří vznik...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE PLIC PŘI PODEZŘENÍ NA PLICNÍ EMBOLII – ZPŮSOB DOPRAVY NEMOCNÝCH A FREKVENCE KONTROLNÍCH VYŠETŘENÍ

I. Kuníková, L. Kaňková, O. Lang (Praha)

Úvod: Perfuzní scintigrafie plic je obvykle indikována při podezření na plicní embolii (PE), vzhledem k možné recidivě je vhodné kontrolní...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KOMPLEXNÍ INTERVENCE RIZIKOVÝCH FAKTORŮ ATEROSKLERÓZY U DIABETIKŮ 2. TYPU V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

B. Nussbaumerová, H. Rosolová, J. Šimon, I. Šípová, P. Šifalda (Plzeň)

Úvod: Diabetici 2. typu, kteří již trpí kardiovaskulárními chorobami (CVD), jsou nejrizikovější nemocní pro novou aterotrombotickou příhodu v celé populaci....

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DYNAMIKA KONCENTRACÍ A-FABP JAKO UKAZATEL ZMĚN HMOTNOSTI U OSOB VE VYSOKÉM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKU

D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová, M. Karpíšek (Prostějov, Šternberk, Brno)

Úvod: Adipocyte-fatty acid binding protein (A-FABP) je považován za ukazatel metabolického syndromu (MS),  jehož zvýšení je spojeno s kardiovaskulární mortalitou....

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SENZITIVITA A SPECIFICITA ZÁTĚŽOVÉHO GATED SPECT ZOBRAZENÍ MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE PRO DETEKCI ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ: VALIDACE NÁLEZŮ POMOCÍ KORONAROGRAFIE

M. Kamínek, J. Ostřanský, I. Metelková, M. Budíková, M. Richter, M. Sluka, J. Indráková (Olomouc)

Cíl: Analýza senzitivity a specificity zátěžového gated SPECT zobrazení myokardu pro detekci ICHS a kvantitativních parametrů perfuze a funkce levé...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

ROLE STANOVENÍ KALCIOVÉHO SKÓRE POMOCÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) V KOMBINACI SE ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE V DETEKCI ICHS

M. Kamínek, E. Sovová, E. Buriánková, I. Metelková, H. Vaverková, D. Stejskal, J. Lukl (Olomouc)

Cíl: Analyzovat postavení CT stanovení kalciového (Ca) skóre ve vyšetřovacím algoritmu nemocných se suspektní ICHS a porovnat výsledky se zátěžovým...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

EKG - OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI

P. Povolná (Praha)

I při současných možnostech moderní medicíny platí, že nejlepším monitorem pacienta je sestra. Autorka se ve sdělení připomíná zlatý standard...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANEURYSMATA ABDOMINÁLNÍ AORTY A TEPEN DK

R. Kološová, V. Mrózek, I. Pavlas, K. Zeman, T. Gistinger, V. Talafa (Frýdek-Místek)

Aneurysma znamená trvalé rozšíření tepny ( na více než 1,5 násobek šíře obvyklé v daném segmentu). Přirozenou tendencí aneurysmat je...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

INTRACORONARY DELIVERY OF MONONUCLEAR BONE MARROW CELLS IN EXPERIMENTAL MYOCARDIAL INFARCTION. THE OPTIMALIZATION OF DELIVERY TECHNIQUE

J. Meluzín, M. Vlašín, L. Groch, J. Mayer, L. Křen, P. Raušer, B. Tichý, I. Horňáček, J. Sitar, S. Palša (Brno, brno)

Aim: Intracoronary mononuclear bone marrow (MBM) cell transplantation using repeat catheter balloon inflation-deflation technique may be associated with serious complications....

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

TŘÍ-, 6-, A 12-MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

J. Meluzín, S. Janoušek, L. Groch, J. Mayer, O. Hlinomaz, R. Panovský, P. Kala, Z. Kořístek, M. Klabusay, M. Kamínek (Brno, Olomouc)

Úvod: V současné době existuje velmi málo údajů o dlouhodobé účinnosti buněčné transplantace. Proto bylo cílem této práce zhodnotit změny...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

PREDIKTIVNÍ POTENCIÁL NT-PROBNP U PACIENTŮ SE STABILISOVANOU ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

O. Mayer, J. Šimon, M. Plášková, G. Marketa (Plzeň, Praha)

Východisko: Koncentrace N-terminálního fragmentu B-typu natriuretického peptide (NT-proBNP) významně předpovídá mortalitu pacientů se srdečním selháním či akutním koronárním syndromem. Cílem...

Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

UPGRADE NA BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACI PRO ROZVOJ POKROČILÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U DOSUD KONVENČNĚ STIMULOVANÝCH

L. Jančíková, R. Trčková, Z. Reháková, M. Pšenička, E. Kejřová, A. Linhart (Praha)

Resynchronizační léčba je prokázanou účinnou nefarmakologickou léčebnou metodou u nemocných s pokročilou dysfunkcí levé komory,s širokým komplexem QRS a poruchou...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ARYTMICKÉ BOUŘE SPOUŠTĚNÉ BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACÍ U PACIENTA S IDIOPATICKOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ - KAZUISTIKA

J. Ostrihoňová, V. Fišerová, K. Šachová, Z. Weinzettlová (Praha)

Kazuistika: 62-letý nemocný s idiopatickou dilatační kardiomyopatií (DKMP) a chronickou fibrilací síní po neselektivní ablaci AV junkce a implantaci kardiostimulátoru...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ AKUTNÍHO VLIVU STIMULACE SEPTA A HROTU NA ECHOKARDIOGRAFICKÉ PARAMETRY KOMOROVÉ DYSSYNCHRONIE

K. Lefflerová, P. Lupínek, J. Kautzner, J. Bytešník, R. Čihák, R. Krausová, V. Vančura (Praha)

ÚVOD: Stimulace hrotu pravé komory srdeční představuje již téměř 50 let rutinní místo pro trvalou kardiostimulaci z bradyarytmické indikace. Řada...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KOMUNITNÍ MODEL V PALIATIVNÍ PÉČI O NEMOCNÉ S POKROČILÝM CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

L. Kabelka, J. Vítovec (Rajhrad, Brno)

U neonkologicky nemocných se v zahraničí osvědčuje forma domácí paliativní péče. Zároveň zvláště ve Velké Británii je uplatňován model „komunitní péče“....

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA V PRIMÁRNÍ PREVENCI – RŮZNÁ DOPORUČENÍ VERSUS KLINICKÁ PRAXE

F. Málek, J. Fröhlich (Praha, Vancouver, Canada)

Úvod: na základě všech doporučení jsou pacienti s vysokým rizikem koronární příhody léčeni s cílem dosažení co nejnižších koncentrací LDL...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝZNAM STANOVENÍ NT-PROBNP V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE DUŠNOSTI

M. Hrdlička, T. Brabec, P. Macek (Brno)

Cíl:Posouzení významu stanovení NT-proBNP v diferenciální diagnostice dušnosti u pacientů přijímaných na interní oddělení. Soubor a metodika:Na OKL VN Brno bylo...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VZDĚLÁVÁNÍ SESTER V KARDIOLOGII - REALITA NEBO SCIENCE FICTION

J. Leso, P. Povolná (Praha)

 

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

LUNG FUNTION LONG-TERM AFTER CORRECTION OF COARCTATION OF THE AORTA

J. Šulc, V. Chaloupecký, J. Radvanský, B. Hučín, J. Kofránek (Praha)

OBJECTIVES: Cardiopulmonary condition and quality of life of patients after successful repair of coarctation of the aorta (CoA) could be...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

INTEGRACE 3D CT ANGIOGRAFIE A ELEKTROANATOMICKÉHO MAPOVÁNÍ: KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM CARTO MERGE

H. Wünschová, V. Bulková, R. Čihák, P. Peichl, O. Vojvodičová, J. Kautzner (Praha)

Úvod: 3D zobrazovací metody jako CT angiografie (CTA) jsou velmi efektivní v zobrazení přesné anatomie levé síně (LS) a plicních...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROBLEMATIKA PODÁNÍ ZNÁMÉ KONTRASTNÍ LÁTKY U KATETRIZOVANÝCH KARDIOLOGICKÝCH PACIENTŮ HOSPITALIZOVANÝCH NA KJ VE FNKV, V SOUVISLOSTI S HYDRATACÍ PACIENTA

M. Nedělkovová

Cil: Cílem přednášky je seznámit s problematikou podání známé kontrastní látky u katetrizovaných kardiologických pac.ve FNKV,hospitalizovaných na KJv určitém období...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS FILTRACE LEUKOCYTŮ BĚHEM SRDEČNÍ TRANSPLANTACE: VÝSLEDKY KLINICKÉ RANDOMIZOVANÉ STUDIE

L. Dvořák, J. Pirk, Š. Černý, E. Honsová, J. Kovář (Praha)

ÚvodPři transplantaci srdce (TxS) dochází k reperfuznímu poškození dárcovského myokardu působením aktivovaných neutrofilních leukocytů na srdeční endotel, což zvyšuje časnou...

Tématický okruh: Transplantace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ ZNÁMKY PSEUDO-STEMI PŘEDNÍ STĚNY JAKO ŘÍDKÝ PROJEV KOMPLEXNÍ METABOLICKÉ DYSBALANCE U PACIENTŮ V DIABETICKÉ KETOACIDÓZE

P. Janicadis, M. Ehrenbergerová, J. Koskuba (Praha)

U pacientů s diabetem I. typu dekompenzovaným do podoby diabetické ketoacidózy akutně přijímaných na jednotky intenzivní péče občas bývají zachyceny...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

ODBĚR KOSTNÍ DŘENĚ V ČASNÉ FÁZI AKUTNÍHO INFARKTU NEMUSÍ BÝT BEZPEČNÝ

S. Šimek, J. Horák, M. Aschermann, P. Kuchynka, H. Skalická, L. Goláň, J. Bělohlávek, R. Škulec, A. Linhart, V. Mrázek (Praha)

Úvod: Intrakoronární aplikace kmenových buněk do infarktového ložiska může být vhodnou metodou k regeneraci odumřelé myokardiální tkáně.Cíle: Zahájili jsme multicentrickou...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ ICD U DĚTÍ, MLADISTVÝCH A PACIENTŮ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

R. A. Gebauer, J. Janoušek, O. Reich, P. Tax, P. Peichl, L. Šedivá (Praha)

V letech 1993-2005 byl na našem pracovišti implantován ICD u 29 pac. ve věku 3,9-33,2 let (medián 14,4 let) s...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie