Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8791 - 8820

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA KOMPLIKOVANÉ AKUTNÍ DISEKCE AORTY TYPU B

J. Raupach, M. Lojík, M. Tuna, J. Harrer, M. Brtko, K. Mědílek, P. Žáček (Hradec Králové)

Cíl:Optimální léčba disekce sestupné hrudní aorty typu B zůstává předmětem diskuzí.U nekomplikované disekce aorty typu B obvykle využíváme konzervativní léčbu....

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

COMPOSITE HOLTER-BASED RISK STRATIFIER IDENTIFIES LOW-RISK POSTINFARCTION PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION

D. Wichterle, M. La Rovere, P. Schwartz, J. Camm, M. Malik (Praha, Montescano, Italy, Pavia, Italy, London, United Kingdom)

Background: Implantable cardioverter defibrillator (ICD) therapy has recently been expanded for the prevention of sudden cardiac death based on the...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KATETRIZAČNÍ ABLACE KOMOROVÝCH TACHYKARDIÍ U PACIENTŮ S ICHS A DOBROU FUNKCÍ LEVÉ KOMORY: DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

P. Peichl, R. Čihák, J. Bytešník, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), hemodynamicky tolerovatelnými monomorfními komorovými tachykardiemi (KT) a zachovalou systolickou funkcí levé komory (EF...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANTEROLATERÁLNÍ A INFEROLATERÁLNÍ INFARKT MYOKARDU PŘI DIFUZNÍM SPASMU LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U PACIENTA S UROSEPSÍ

M. Gřiva, D. Vindiš (Mistelbach, Austria, Kroměříž)

Formou posteru je prezentován popis případu 64 letého pacienta po cystectomii pro karcinom před 5 lety, po plastické operaci na...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

COMPARISON OF TWO METHODS TO IDENTIFY COMPLEX FRACTIONATED ATRIAL ELECTROGRAMS

D. Wichterle, V. Kremen, R. Čihák, P. Peichl, H. Mlčochová, J. Kautzner (Praha, Prague)

Purpose: Complex fractionated atrial electrograms (CFAEs) represent the electrophysiologic substrate for atrial fibrillation (AF). Progress in signal processing algorithms to...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

REAL-TIME DOMINANT FREQUENCY MAPPING OF ATRIAL FIBRILLATION - FEASIBILITY STUDY

D. Wichterle, M. Peca, R. Čihák, J. Šimek, V. Bulková, K. Holdová, J. Kautzner (Praha)

Purpose: Analysis of local dominant frequency of atrial fibrillation (AF) identifies the sites of high-frequency activity with acceptable temporal and...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

K PŘÍNOSU NOVÉ SEISMOKARDIOGRAFICKÉ TECHNIKY NEJEN V OBLASTI LETECKÉ A KOSMICKÉ MEDICÍNY, ALE I V DĚTSKÉ KARDIOLOGII

Z. Trefný (Praha)

Srdce je senzitivním indikátorem funkčních procesů v organizmu. Rytmus a síla srdečních kontrakcí kontrolovaných sympatickou a parasympatickou částí autonomního nervového...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

24-HODINOVÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU V NEMOCNICI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ / V ROCE 2006/ - LÉČÍME NA ÚROVNI?

J. Dvořáček (Nové Město na Moravě)

Cíl Hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním.  K diagnostice, léčbě a prognóze  hypertenze slouží také 24-hod. ambulantní monitorování krevního tlaku. Cílem...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

UZÁVĚR DEFEKTU SEPTA SÍNÍ TYPU OSTIUM SECUNDUM AMPLATZEROVÝM OKLUDEREM: PRVNÍ ZKUŠENOSTI

J. Švejda, J. Veselka (Praha)

Cíl: Analýza výsledků intervencí, provedených v první polovině roku 2006 na našem pracovišti. Soubor a metodika: V období leden až...

Tématický okruh: Vrozené vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ROZDÍLY V MORFOLOGII A SLOŽENÍ PLÁTŮ U NEMOCNÝCH SE STABILNÍ A NESTABILNÍ ANGINOU PECTORIS. STUDIE S INTRAVASKULÁRNÍM ULTRAZVUKEM A VIRTUÁLNÍ HISTOLOGIÍ

T. Kovárník, J. Horák, O. Dostál, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Cíl: Srovnat rozdíly ve velikosti a složení aterosklerotických plátů pomocí intravaskulárního ultrazvuku (IVUS) a virtuální histologie (VH).Metody: Jedná se o...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

E-LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉMY PRO KARDILOGY NA INTERNETU VE SVĚTĚ A V ČESKÉ REPUBLICE

V. Finsterle (Praha)

Cílem přednášky je seznámit lékaře s alternativním způsobem vzdělávání, které jim v současné době nabízí celosvětová počítačová síť internet a...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PURULENTNÍ PERIKARDITIDA S TAMPONÁDOU - KAZUISTIKA

D. Vindiš, P. Třeštík, P. Němec, H. Študentová (Olomouc)

Úvod: Purulentní perikarditida je vzácné onemocnění s vysokou mortalitou. V převážné většině případů následuje po proběhlé bakteriemii., nejčastějším vyvolávajícím agens jsou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DISTRIBUCE MONONUKLEÁRNÍCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ V CELÉM TĚLE A V MYOKARDU PO JEJICH INTRAKORONÁRNÍ APLIKACI.

O. Lang, M. Pěnička, P. Kobylka, I. Kleisner, H. Trojanová, P. Widimský (Praha)

Úvod: Jaderné buňky kostní dřeně (JBKD) mohou být potenciálně použity k regeneraci poškozeného myokardu. Cílem naší práce bylo sledovat distribuci...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

KOMPLEXNÍ INTENZIVNÍ PÉČE U PACIENTA PO AKUTNÍM Q-INFARKTU MYOKARDU V KARDIOGENNÍM ŠOKU - KAZUISTIKA

M. Čapková, D. Čepáková, L. Pavlíčková, R. Rokyta, I. Sýkorová (Plzeň)

V kazuistickém sdělení prezentujeme průběh intenzivní péče u 33-letého dosud vážněji nestonajícího kuřáka. Na KJIP byl přivezen z nemocnice Klatovy...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE - NAŠE PRAXE

D. Samková

PosterSamková DanaI. interní klinika FN Hradec KrálovéOddělení neinvazivní kardiologie Zátěžová echokardiografie – naše praxeI. Úvod        Základy techniky zátěžové echokardiografie byly vyvinuty...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KARDIOCHIRUGICKÁ IMPLANTACE LEVOKOMOROVÉ ELEKTRODY U BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE JAKO ALTERNATIVA ENDOVAZÁLNÍHO PŘÍSTUPU

M. Stránská, E. Holá, R. Vopálka, S. Královec (Praha)

Úvod: Biventrikulární stimulace představuje  dne standardní léčbu pokročilého srdečního selhání u nemocných s průkazem komorové dyssynchronie. Problémem však zůstávají technické...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VENTRICULOPHASIC MODULATION OF INTRAATRIAL CONDUCTION IN TYPICAL ATRIAL FLUTTER

Š. Havránek, J. Šimek, V. Bulková, P. Šťovíček, D. Wichterle, A. Linhart (Praha, Brno)

Introduction: Autonomic neural influence of ventricular contractions on sinus nodal discharge (ventriculophasic sinus arrhythmia) is present in the setting of...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA S TRVALOU TRACHEOSTOMIÍ -KAZUISTIKA

M. Vachalcová (Praha)

  Chronická obstrukční plicní nemoc /CHOPN/ patří celosvětově mezi nejčastější příčiny morbidity a mortality. Postihuje více než 5% dospělé populace. Ročně...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

POSTIŽENÍ PRAVÉ KOMORY U FABRYHO CHOROBY

G. Dostálová, T. Paleček, P. Kuchynka, D. Karetová, J. Bultas, A. Linhart (Praha)

Úvod:  Fabryho choroba (FCH) je na chromozóm X vázané onemocnění, charakterizované střádáním substrátu, ceramidtrihexosidu, v mnoha orgánech a tkáních těla....

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA U NEMOCNÝCH S POKROČILÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM-DLOUHODOBÉ KLINICKÉ SLEDOVÁNÍ

L. Hošková, I. Málek, L. Riedlbauchová, T. Marek, J. Bytešník, J. Kautzner (Praha)

Srdeční resynchronizační léčba  (CRT) přispívá ke zlepšení symptomů a tolerance zátěže u nemocných s chronickým srdečním selháním(CHSI), u nichž obtíže...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

BUNĚČNÁ LÉČBA POŠKOZENÉHO MYOKARDU: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

M. Pěnička, T. Siminiak, S. Supported by the EU LSSM-CT-2004-511992 (Aalst, Belgium, Poznan, Poland, Aalst)

Akutní infarkt myokardu s následnou remodelací levé komory srdeční (LKS) je hlavní příčinou městnavého srdečního selhání a úmrtí v rozvinutých...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE ZHORŠUJE PROGNÓZU NEMOCNÝCH SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM SYSTOLICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM PODSTUPUJÍCÍCH AORTOKORONÁRNÍ BYPAS

M. Pěnička, K. Mědílek, H. Linková, P. Toušek, M. Havlíková, H. Trakalová, P. Widimský, J. Bartůněk (Aalst, Belgium, Hradec Králové, Aalst)

Přítomnost srdeční dyssynchronie zhoršuje prognózu pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory (LK). Cílem naší práce bylo studovat vztah mezi srdeční...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

IMPLANTACE SIROLIMUS-ELUTING STENTU DO ANOMÁLNĚ ODSTUPUJÍCÍHO KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY

J. Pešek, R. Kollros, J. Ferda (Plzeň)

Popis případu: 76 letá pacientka, hypertonička, s fibrilací síní, byla hospitalizována na spádovém interním oddělení pro akutní non Q infarkt...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DROGY A KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

K. Horký (Praha)

Cílem tohoto sdělení je upozornit na negativní dopady abusu psychotropních látek na vývoj kardiovaskulárních onemocnění.Klinické příznaky: Pro kardiovaskulární aparát mají...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PŘÍNOS VYŠETŘOVÁNÍ INR V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI PŘÍSTROJEM COAGUCHECK XS A S

M. Mládková, D. Lorencová, L. Berka (Jindřichův Hradec)

 V  období od září až prosinec 2006  jsme vyšetřovali INR u  180 pacientů kardio-angiolog.  ordinace, součastně laboratorní metodou dle Quicka ...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVÁNÍ PACIENTA S DIAGNOZOU PLICNÍ EMBÓLIE - KAZUISTIKA

E. Horálková (Praha)

  Cílem přednášky je seznámit Vás s případem  21letého muže, přijatého na naší Koronární jednotku s diagnózou plicní embolie, která se...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

HEMODIALÝZA NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE

A. Šipková (Praha)

  Hemodialýza nahrazuje základní funkci ledvin,čistí a filtruje krev.Zbavuje tělo odpadových látek, nadbytečných solí a vody. Podílí se na regulaci krevního...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANEURYZMEKTOMIE A REMODELACE LEVÉ KOMORY V NEMOCNICI NA HOMOLCE

J. Benedík, Š. Černý, M. Michel, M. Benešová, J. Krupička, P. Neužil, P. Jehlička (Praha)

Cíl: V prezentaci zhodnotíme střednědobých výsledků pacientů operovaných pro výduť levé komory za období od 1.5.2002 - 31.12.2006. Soubor a...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VYŠŠÍ AKTIVITA KREVNÍCH DESTIČEK JE PŘÍTOMNÁ U PACIENTŮ S ISCHEMICKÝMI KOMPLIKACEMI PO PCI VE SROVNÁNÍ S PACIENTY S ISCHEMICKÝMI KOMPLIKACEMI PO CABG

P. Osmančík, F. Bednář, P. Štros, H. Móciková, K. Jirásek, P. Widimský (Praha)

Cíl: Krevní destičky hrají významnou roli jak v patogenezi akutních koronárních syndromů, tak v progresi aterosklerózy. Jejich role v patogenezi...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH S ARYTMOGENNÍ DYSPLÁZIÍ/KARDIOMYOPATIÍ - KAZUISTIKA

J. Homolová, A. Danišová (Praha)

Arytmogenní dysplazie/kardiomyopatie pravé komory srdeční (ARVD/C) představuje onemocnění charakterizované postižením pravé komory srdeční, které se klinicky manifestuje komorovými arytmiemi  –...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS