Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 8949 / vypisuji: 8761 - 8790

VYUŽITÍ INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVÉ KONTRAPULZACE V KARDIOLOGII

H. Pražáková, M. Kopáčková (Plzeň)

Intraaortální balónkovou kontrapulzaci (IABK) představil Dr. Adrian Kantrowitz na konci šedesátých let minulého století jako jednoduché, ale efektivní zařízení ke...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ADIPONEKTIN U MUŽŮ S KORONÁRNÍM SYNDROMEM

I. Oral, D. Stejskal, Z. Coufal, R. Náplava, T. Fiala, M. Gřiva, A. Adamíková, M. Slabák, M. Ranostaj, L. Koten (Olomouc, Šternberk, Nový Jičín)

Teorie: Adiponektin je v séru se vyskytující protein, produkovaný adipocyty. Má významné účinky antidibetické a antiaterogenní. Jeho produkce klesá u osob...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEINVAZÍVNÍ KARDIOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE LEDVINY

J. Ulman, P. Frídl, T. Marek, P. Lupínek, M. Vítovec, O. Viklický (Praha)

    Incidence kardiovaskulárních chorob u nemocných s chronickou renální insuficiencí je mnohonásobně vyšší než v běžné populaci a roste exponenciálně...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU V POVODÍ DVOU VĚNČITÝCH TEPEN SOUČASNĚ LÉČENÝ „DVOJITOU“ PRIMÁRNÍ PCI

L. Mazylkinová, P. Widimský, T. Buděšínský, P. Osmančík, R. Jirmář, Z. Moťovská (Praha)

  Doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC) jasně stanovují,že v akutní fázi infarktu myokardu (AIM)se má primární PCI(p-PCI)provádět pouze na...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

NÍZKOŘETĚZCOVÉ MASTNÉ KYSELINY V LÉČBĚ CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ. HLADOVÁ DYSFUNKCE

P. Rataj (Kroměříž)

       Srdeční selhání je progresivní onemocnění postihující 1-3 % populace spojené s velkou mortalitou. Stávající léčba srdečního selhání nedokáže tento...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR PSEUDOANEURYSMATU VZESTUPNÉ AORTY S POUŽITÍM AMPLATZEROVA OCCLUDERU

P. Polanský, J. Šťásek, J. Endrys, K. Mědílek, J. Harrer, J. Vojáček, J. Žižka (Pardubice, Hradec Králové, Náchod)

Pseudoaneurysma vzestupné aorty může být vzácnou, ale potenciálně fatální komplikací řady kardiochirurgických výkonů. Vysoké riziko ruptury s masivním krvácením, možnost...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KTEROU PROTÉZU ZVOLIT? PRO KTERÉHO PACIENTA?

M. Brtko, J. Dominik (Hradec Králové)

      Náhrada aortální chlopně mechanickou protézou nebo bioprotézou je dnes zcela běžnou kardiochirurgickou operací. Přežívání pacientů po náhradě chlopně mechanickou...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

VÝVOJ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB V ČESKÉ POPULACI V ZÁVISLOSTI NA VZDĚLÁNÍ ( KOHORTA -1997/8-2000/1)

V. Adámková, Z. Škodová, R. Cífková, V. Lánská, R. Poledne (Praha)

Kardiovaskulární  choroby  jsou nejčastější příčinou úmrtí dospělých v České republice(v roce 2003 zemřelo na KVO 26110 mužů a 31 955...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

PREDIKCE HIBERNOVANÉHO MYOKARDU POMOCÍ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE MYOKARDU U PACIENTŮ V CHRONICKÉM STADIU ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ PODSTUPUJÍCÍCH AORTOKORONÁRNÍ BYPASS

P. Toušek, M. Pěnička, H. Línková, Z. Straka, P. Gregor (Praha)

Úvod Kontrastní echokardiografie myokardu (KEM)  je nová neinvazivní metoda, která podává informace o stavu mikrovaskulární řečiště myokardu a dokáže  tak...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ANOMÁLNÍ ODSTUP RAMUS INTERVENTRICULARIS ANTERIOR Z PRAVÉHO KORONÁRNÍHO SINU

R. Náplava, I. Oral, P. Němec, D. Horák, A. Dufka (Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště)

V našem sdělení bychom rádi popsali naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou vzácné koronární anomálie atypického odstupu ramus interventicularis anterior...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA SOUBORU NEMOCNÝCH S INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU LÉČENÝCH V LETECH 2000-2005 NA KARDIOLOGICKÉM ODDĚLENÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

T. Belza, P. Nedbal, J. Malý, L. Francová, L. Jaworski, F. Holm (Liberec)

Infekční endokarditida je poměrně časté onemocnění s rostoucí incidencí a prevalencí a relat. vysokou mortalitou. V našem souboru je 48 nemocných s...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

DISEKCE AORTY PŘI HORMONÁLNĚ AKTIVNÍM ADENOMU NADLEDVINY – KAZUISTIKA

O. Rataj, P. Šváb, D. Alan, V. Durdil, P. Hanek, L. Hyršl, I. Minárik (Kladno, Praha)

Aortální disekce je závažné, potencionálně život ohrožující onemocnění,  které bývá komplikací arteriální hypertenze. V naší kazuistice bychom rádi prezentovali 56-letou pacientku,...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ U MLADÉHO NEMOCNÉHO - KAZUISTIKA

V. Čech (Uherské Hradiště)

Muž, 30 let, doposud bez závažnějších onemocnění. 3/05 léčen na TRN klinice v Praze kde má přechodné bydliště pro pravostrannou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE U ROZSÁHLÉHO PROLAKTINOMU

K. Riegel, P. Povolný, P. Luzum, M. Podpěrová, J. Povolný (Trollhättan)

Sekundární hypertenze má signifikantně nižší prevalenci, než hypertenze primární. Její vývoj může být poměrně rychlý a může být spojen se...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

TRANSPLANTACE SRDCE U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

T. Tláskal, P. Vojtovič (Praha)

Transplantace srdce představuje jedinou dlouhodobě účinnou léčebnou metodu u srdečních vad a onemocnění spojených s nezvládnutelným srdečním selháním. V dětském...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

CYSTATIN C V KRVI A DLOUHODOBÝ ODHAD RIZIKA ÚMRTÍ I KARDIOVASKULÁRNÍCH KOMPLIKACÍ

D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová (Prostějov, Šternberk)

Úvod: stanovení cystatinu C (CC) v séru se využívá v rutinní praxi jako ukazatel  renálních funkcí. V poslední době se...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PLAZMATICKÉ METANEFRINY – NEJLEPŠÍ SKRÍNINGOVÝ TEST PRO FEOCHROMOCYTOM?

J. Václavík, D. Stejskal, B. Lačňák, V. Hanák, L. Jedelský, L. Kadalová, M. Janošová, Z. Fryšák, P. Vlček (Ostrava, Šternberk, Olomouc, Praha)

Úvod: Pro diagnózu feochromocytomu je nutný průkaz nadprodukce katecholaminů nebo jejich metabolitů. Cíl práce: Zhodnotit diagnostickou efektivitu katecholaminů a jejich...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NEOBVYKLÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V MLADÉM VĚKU

G. Dostálová, R. Škulec, J. Bělohlávek, T. Kovárník, J. Horák, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)

Akutní infarkt myokardu (AIM) v mladém věku je specifickým problémem, který se řadou okolností odlišuje od problematiky AIM ve vyšším...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ DIAGNOSTIKY PLICNÍ EMBOLIE

R. Štípal, D. Šipula, T. Minařík, S. Skotnicová, O. Kraft (Ostrava, Olomouc)

Plicní embolie (PE) je velmi často chybně diagnostikována. Cílem práce je zhodnotit současné dostupné možnosti rozpoznání nebo vyloučení této choroby....

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

CHIRURGICKÁ LÉČBA AKTIVNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Kolek, R. Brát (Ostrava)

Cíl: Provedení retrospekt. studie s posouzením efektu chirurg. léčby aktivní infekční endokarditidy (IE) na našem pracovišti (Kardiochirurgické centrum FNsP Ostrava)...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

NT-PROBNP, IL-6, TNF-ALFA A SCD 40L JAKO UKAZATELÉ KLINICKÉHO STAVU A MORTALITY PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM

R. Pudil, M. Tichý, C. Andrýs, M. Drahošová, V. Bláha, J. Vojáček (Hradec Králové)

V průběhu srdečního selhání dochází ke vzestupu hladin natriuretických peptidů (NP), cytokinů (interleukinu 6, IL 6, tumor nekrotizujícího faktoru alfa,...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PORUCHY MIKROCIRKULACE U CHRONICKÉ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI

S. Šárník (Brno)

Cíl: Tato práce si dává za cíl poskytnout základní seznámení s novou metodou k vyšetření mikrocirkulace pomocí laser Dopplerovy techniky...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

BIOCHEMICKÉ UKAZATELE V KARDIOLOGII, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

R. Pudil, M. Tichý, J. Vojáček (Hradec Králové)

Autoři podávají přehled o možnostech klinického užití biochemických ukazatelů strukturálního a funkčního poškození myokardu. Ke vzestupu ischémií modifikovaného albuminu dochází...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ BAKTERIÁLNÍ ENDOKARDITIDA UMĚLÉ AORTÁLNÍ A MITRÁLNÍ CHLOPNĚ S FATÁLNÍM KONCEM U POLYMORBIDNÍHO PACIENTA

I. Oral, R. Náplava, J. Mistrík, Z. Coufal, V. Bruk, E. Ezer, P. Salajka (Olomouc, Nový Jičín, Zlín)

48 letý muž, se známou aortální regurgitací od dětství ,  přijat v květnu 2005 pro 3 týdny trvající dušnost a...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

BNP JAKO PROGNOSTICKÝ UKAZATEL 2- LETÉHO PŘEŽITÍ U PACIENTŮ SE SRDEČNÍM POSTIŽENÍM V CHRONICKÉM DIALYZAČNÍM PROGRAMU

I. Oral, Z. Šišlák, D. Stejskal, J. Loucký, Z. Coufal, J. Mistrík, R. Náplava (Olomouc, Nový Jičín, Šternberk, Zlín)

Teorie: Hladiny natriuretických peptidů a jejich změna  v průběhu léčby může být u pacientů se srdečním selháním prognostickým ukazatelem pro...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PROTAHOVÁNÉ BEZVĚDOMÍ U NEMOCNÉHO S MALIGNÍ ARYTMIÍ

K. Valigurová, J. Spáčilíková (Olomouc)

1) Prodleva 1.pomoci u nemocného s diagnozou fibrilace komor 2) Vigilní koma - obecně 3) Kauzuistika u nemocného s diagnozou vigilní koma 4)...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

ŽILNÍ AORTOKORONÁRNÍ BYPASS – JAKÝ JE JEHO OSUD A CO HO OVLIVŇUJE?

M. Brtko (Hradec Králové)

     Pro nedostatek vhodných arteriálních štěpů jsou v koronární chirurgii stále hojně užívány žilní štěpy. Jejich „životnost“ není neomezená. Práce...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace intervenční kardiologie

PRESERVED HEART RATE TURBULENCE SLOPE IDENTIFIES LOW-RISK POSTINFARCTION PATIENTS WITH LEFT VENTRICULAR DYSFUNCTION

D. Wichterle, J. Camm, M. Malik (Praha, London, United Kingdom)

Background: Implantable cardioverter defibrillator (ICD) therapy has recently been expanded for the prevention of sudden cardiac death based primarily on...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

PŘÍPAD OBROVSKÉ NODÓZNÍ STRUMY SE SYNDROMEM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY A NUTNOSTÍ IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU

J. Haniš, P. Strejc, L. Štěrba (České Budějovice)

Kazuistika popisuje problematiku pacientky s obrovskou nodózní hyperfunkční strumou se syndromem horní duté žíly. Na základě  RTG, CT vyšetření a...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

KLINICKÉ ASPEKTY REZISTENTNÍ HYPERTENZE

J. Widimský (Praha)

Rezistentní hypertenze (RH) je nejtěžší formou arteriální hypertenze, která je definována jako hodnoty krevního tlaku (TK) 140/90 mmHg a více...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká společnost pro hypertenzi