Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

Cardio 365 - search with filters

Found abstracts

filter of CSC event applied: none
filter of Thematic fields applied: none
filter 1st author applied: none
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

In total: 9285 / On the page: 8731 - 8760

MOTORICKÉ A KOGNITIVNÍ FUNKCE PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ V AKUTNÍ FÁZI – EFEKT REHABILITACE

M. Tarasová, J. Nečasová, P. Dobšák, P. Vank, M. Sosiková, M. Frantisová, J. Siegelová (Brno)

Cíl:Cílem práce byla analýza hodnot testovacích škál v souboru nemocných po akutní cévní mozkové příhodě (CMP)  se středně těžkým a...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

OPERACE DEKOMPENZOVANÉ KOMBINOVANÉ AORTÁLNÍ VADY S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ OBOU KOMOR - KAZUISTIKA

P. Roučka, M. Šmíd, T. Hájek, M. Zárybnická (Plzeň)

Kazuistika:40-ti letý muž, aktivní sportovec M.N. s anamnesticky udávanou, blíže nespecifikovanou srdeční vadou, bez dalšího sledování v dospělosti, byl přijat...

Topic: Valvular disorders
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

FUNKČNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE PŘI CHRONICKÉ MITRÁLNÍ REGURGITACI

M. Šmíd, P. Roučka, T. Hájek, M. Zárybnická, J. Čech (Třemošná, Plzeň)

ÚvodDle recentních prací nekorigovaná funkční trikuspidální regurgitace po náhradě či plastice mitrální chlopně může vést k další dilataci pravé komory...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

UŽITÍ AMPLATZEROVA OKLUDERU K UZÁVĚRU DUCTUS BOTALLI

M. Netušilová, D. Hanzlíková (Ústí nad Labem)

Cílem sdělení je seznámit vás s našimi zkušenosti s užitím Amplatzerova okluderu k uzávěru ductus Bottali. Naše poznatky ukazují, že tato...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PREVALENCE A KLINICKÁ CHARAKTERISTIKA REZISTENTNÍ HYPERTENZE

J. Widimský, T. Pikus, R. Holaj, T. Zelinka, B. Štrauch, O. Petrák (Praha)

Cíl práce: Posoudit výskyt skutečně rezistentní hypertenze /true resistance/ v preselektované populaci nemocných s těžkou  hypertenzí doporučených do Centra pro...

Topic: Hypertension
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SRDEČNÍ SELHÁNÍ A MORTALITA V ZÁVISLOSTI NA BODY-MASS INDEXU

E. Hlavinová, R. Adámková, R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, J. Špinar (Brno)

Cíl: Stanovit roční mortalitu u pacientů hospitalizovaných na naší klinice s dg. chronického srdečního selhání  (CHSS), zjistit, zda je tato roční...

Topic: Heart failure
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

MONITOROVÁNÍ KARDIOTOXICITY ANTRACYKLINŮ POMOCÍ BIOCHEMICKÝCH MARKERŮ, ECHOKARDIOGRAFIE A ELEKTROKARDIOGRAFIE

J. M. Horáček, R. Pudil, M. Tichý, L. Jebavý, L. Slováček (Hradec Králové)

Cíl: Hodnocení kardiotoxicity antracyklinů (ANT) pomocí 3 diagnostických metod – biochemických markerů – N-terminálního pro brain natriuretického peptidu (NT-proBNP), kardiálního...

Topic: Varia
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SROVNÁNÍ INTERVALOVÉHO TRÉNINKU S POSILOVÁNÍM S INTERVALOVÝM TRÉNINKEM BEZ POSILOVÁNÍ: VÝVOJ PARAMETRŮ TRANSPORTNÍHO SYSTÉMU A HEMODYNAMIKY

M. Frantisová, V. Chludilová, L. Mífková, L. Vymazalová, A. AlFadhli, F. Várnay, J. Siegelová (Brno)

Cílem studie bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního řízeného ambulantního rehabilitačního programu s intervalovým tréninkem s  posilováním a bez posilování na funkční...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

DVANÁCTITÝDENNÍ ŘÍZENÝ AMBULANTNÍ REHABILITAČNÍ PROGRAM U MUŽŮ PO AORTOKORONÁRNÍM BYPASSU: VLIV NA AEROBNÍ KAPACITU A MAXIMÁLNÍ VÝKON

V. Chludilová, M. Frantisová, L. Mífková, J. Pochmonová, P. Pospíšil, L. Konečný, P. Vank, P. Dobšák, J. Siegelová (Brno)

Cílem studie bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního řízeného ambulantního rehabilitačního programu u mužů po  aortokoronárním bypassu (ACB) na výkonnost funkční zdatnost.Soubor: ...

Topic: Cardiac rehabilitation
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PŘÍČINY RECIDIV ARYTMIE PO ABLACI PŮVODNĚ PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ – POSUN OD EKTOPICKÉ AKTIVITY KE KOMPLEXNÍMU LEVOSÍŇOVÉMU ARYTMOGENNÍMU SUBSTRÁTU

M. Fiala, J. Chovančík, D. Wojnarová, R. Nevřalová, R. Moravec, H. Szymeczek, R. Neuwirth, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec)

Cílem je prezentace klinických a elektrofyziologických nálezů a výsledků opakované ablace po ablaci primárně paroxysmální fibrilace síní (PFS).Metodika: Ze 342 pacientů...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

RECIDIVUJÍCÍ ARYTMIE PO ABLACI CHRONICKÉ FIBRILACE SÍNÍ – ORGANIZOVANÉ ARYTMIE Z PŘEDNÍ STĚNY LÉVÉ SÍNĚ ODSTRANITELNÉ OPAKOVANOU KATETROVOU ABLACÍ

M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, D. Wojnarová, R. Moravec, H. Szymeczek, R. Neuwirth, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec)

Cílem práce je prezentace recidivujících arytmií po ablaci chronické fibrilace síní (CHFS) a výsledků opakované ablace. Metodika: První ablace sestávala...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PÉČE O PACIENTA S DG. FLEBOTROMBÓZA

M. Šenkyříková, N. Jiskrová (Brno)

Přednáška pojednává o úloze sestry v péči o pacienta s dg. Flebotrombóza.V přednášce bude zahrnuta charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba, možné...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

JE TĚŽKÁ SYSTOLICKÁ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S MITRÁLNÍ REGURGITACI STÁLE KONTRAINDIKACÍ OPERACE? ANALÝZA HOSPITALIZAČNÍCH A STŘEDNĚDOBÝCH VÝSLEDKŮ

M. Šetina, P. Pazderková, H. Pospíšilová, M. Šulda, A. Mokráček (Praha, České Budějovice)

Úvod: Systolická funkce levé komory je důležitým prognostickým faktorem pro operace mitrální regurgitace (MR). V literatuře se objevují sdělení o...

Topic: Valvular disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

PÉČE O PACIENTA S DG. MYXOM - KAZUISTIKA

K. Hnátová, M. Řeháková (Brno)

 Přednáška bude obsahovat charakteristiku myxomu, jeho diagnostiku, léčbu, komplikace, nejčastější ošetřovatelské diagnózy a na závěr kazuistiku konkrétního pacienta.

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VLASTNOSTI PERIFERNÍCH TEPEN A FUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U HYPERTONIKŮ S METABOLICKÝM SYNDROMEM A DIABETEM MELLITEM 2. TYPU

J. Špác, H. Němcová, M. Souček, J. Hanuš (Brno)

Cílem práce je hodnocení vlastností periferní tepen  u nemocných s metabolickým syndromem (MS) a diabetiků 2.typu  s hypertenzí (HT +...

Topic: Hypertension
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ PODSTUPUJÍCÍCH CHIRURGICKOU REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Pěnička, S. Podpořeno grantem IGA NR 8524-5 (Aalst, Belgium, Aalst)

Přednáška shrnuje význam srdeční dyssynchronie kontrakcí u pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční podstupujících aortokoronární bypas. Po stručné přehledné...

Topic: Nuclear cardiology
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

JAK SE V ČR MĚNÍ KLINICKÝ OBRAZ A LÉČBA STABILNÍ ANGINY PECTORIS

J. Hradec, M. Sachová (Praha)

Úvod a metodika: V roce 2001 byl v ČR proveden průzkum ATP (Angina Treatment Patterns Survey), který přinesl informace o...

Topic: Pharmacotherapy
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

VIABILITA MYOKARDU A SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE JSOU VÝZNAMNÝMI PREDIKTORY PERIOPERAČNÍ MORTALITY U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ (EUROSCORE > 10%) S ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ PODSTUPUJÍCÍCH CHIRURGICKOU REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Šubrtová, P. Gregor, M. Pěnička (Praha 11, Chodov, Praha)

Cíl: Testovat zda posouzení viability myokardu a srdeční dyssynchronie kontrakcí zpřesní předpověď perioperačního rizika u vysoce rizikových pacientů (EuroSCORE >...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

KOMPLIKOVANÝ PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ PŘI INFEKČNÍ ENDOKARDITIDĚ -KASUISTIKA NEMOCNÉHO S HOMOGRAFTEM

M. Knaiflová, I. Tylová (Praha)

Nemocný byl v roce l990 hospitalizovaný pro  embolické příhody v mozku a ve slezině. Podrobným vyšetřením byla zjištěna infekční endokarditida...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

MECHANICKÉ KOMPLIKACE ICHS

K. Bernášková, J. Kalinová (Praha)

Ischemická choroba srdeční se dnes projevuje jinak než dříve.Je to způsobeno   především  intervenční katetrizační  léčbou.Přesto  se  komplikace se nacházejí stále....

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

POUŽITÍ CUTTING BALLOON PŘI PCI

J. Ječmínková (Brno)

Použití cuttingového balónu při PCI.  Při každé balónkové angioplastice dochází k mikrodisekci intimy dilatovatované tepny.Asi v 5% vznikne po dilataci velká...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

AORTÁLNÍ DISEKCE - KAZUISTIKA

V. Huňáčková, K. Machová (Praha)

Aortální disekce je závažné život ohrožujícíonemocnění. Velká část nemocných umírá do hodinyod objevu  příznaků. Podstata onemocnění tkví v rozštěpení listů...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

PRAVOSTRANNÁ A TRANSSEPTÁLNÍ SRDEČNÍ KATETRIZACE

V. Urbanová, V. Benešová (Praha)

První zavedení katetru do srdce (r.1929) bylo vlastně pravostrannou katetrizací. Objevením rentgen kontrastní látky a jejím užitím v klinické praxi...

Topic:
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA – SOUBOR > 400 NEMOCNÝCH

V. Benešová, O. Kánský (Praha)

Valvuloplastika mitrální chlopně je metoda, při které se stenotické mitrální ústí rozšíří speciálním balonkovým katétrem. PTMV (perkutánní transluminální mitrální valvuloplastika)...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

DETEKCE ASYMPTOMATICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U NEMOCNÝCH S METABOLICKÝM SYNDROMEM A DIABETES MELLITUS 2. TYPU

M. Plachý, J. Špác, M. Souček (Brno)

Pacienti s diabetes mellitus (DM) představují vysoce rizikovou skupinu pacientů stran kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality, a to nejen z...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: Česká asociace srdečního selhání

VIABILITA MYOKARDU - VÝZNAM JEJÍHO STANOVENÍ PŘED REVASKULARIZACÍ U PACIENTŮ SE SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ

M. Hutyra, T. Skála (Olomouc)

Na základě dostupných literárních údajů je revaskularizace metodou volby u pacientů s ischemickou kardiomyopatií a středně těžkou až těžkou systolickou...

Topic: Heart failure
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress
Presentation suggested for the block of CSC working group/professional society: PS Nukleární kardiologie

PROGRAM REHABILITACE PACIENTŮ S ICHS

P. Doupalová, I. Benušová, E. Sovová, M. Kaletová, I. Buriánková, Š. Vladařová, J. Bajorek (Olomouc)

Cílem programu rehabilitace je trénink srdečního a oběhového systému a zvýšení fyzické zdatnosti pacienta po prodělaném infarktu myokardu. Soubor a...

Topic:
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

24HODINOVÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ PO TERAPII NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Z. Nováková, E. Závodná, N. Honzíková, H. Hrstková, B. Fišer, J. Šťastná, K. Krontorádová (Brno)

Úvod: Antracyklinová antibiotika jsou běžně užívanými léky volby pro léčbu dětských hematologických malignit i přes svoje vedlejší účinky - kardiotoxicitu...

Topic: Varia
Type: Poster - doctors, 15th CSC Annual Congress

NEADEKVÁTNÍ TERAPIE ICD - SROVNÁNÍ NEMOCNÝCH S PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ INDIKACÍ

L. Šedivá, M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Škoda, J. Kupec, Š. Královec, F. Holý, P. Niederle (Praha)

Úvod: Populace nemocných s implantovaným kardiovertrem-defibrilátorem v souvislosti se zlepšením diagnostiky a  rozšíření indikačních kritérií stoupá. Ačkoli se stále zlepšují...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress

EFEKTIVITA NESELEKTIVNÍ RF ABLACE AV UZLU U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH K RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII PRO POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ

L. Šedivá, M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Škoda, J. Kupec, Š. Královec, F. Holý, P. Niederle (Praha)

Úvod: Resynchronizační stimulace (RS) je v současné době považována za nejvýznamnější pokrok v nefarmakologické  terapii pokročilého srdečního selhání. Prevalence fibrilace...

Topic: Heart rhythm disorders
Type: Presentation - doctors, 15th CSC Annual Congress