Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8731 - 8760

MOTORICKÉ A KOGNITIVNÍ FUNKCE PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ V AKUTNÍ FÁZI – EFEKT REHABILITACE

M. Tarasová, J. Nečasová, P. Dobšák, P. Vank, M. Sosiková, M. Frantisová, J. Siegelová (Brno)

Cíl:Cílem práce byla analýza hodnot testovacích škál v souboru nemocných po akutní cévní mozkové příhodě (CMP)  se středně těžkým a...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

OPERACE DEKOMPENZOVANÉ KOMBINOVANÉ AORTÁLNÍ VADY S TĚŽKOU DYSFUNKCÍ OBOU KOMOR - KAZUISTIKA

P. Roučka, M. Šmíd, T. Hájek, M. Zárybnická (Plzeň)

Kazuistika:40-ti letý muž, aktivní sportovec M.N. s anamnesticky udávanou, blíže nespecifikovanou srdeční vadou, bez dalšího sledování v dospělosti, byl přijat...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

FUNKČNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE PŘI CHRONICKÉ MITRÁLNÍ REGURGITACI

M. Šmíd, P. Roučka, T. Hájek, M. Zárybnická, J. Čech (Třemošná, Plzeň)

ÚvodDle recentních prací nekorigovaná funkční trikuspidální regurgitace po náhradě či plastice mitrální chlopně může vést k další dilataci pravé komory...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

UŽITÍ AMPLATZEROVA OKLUDERU K UZÁVĚRU DUCTUS BOTALLI

M. Netušilová, D. Hanzlíková (Ústí nad Labem)

Cílem sdělení je seznámit vás s našimi zkušenosti s užitím Amplatzerova okluderu k uzávěru ductus Bottali. Naše poznatky ukazují, že tato...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PREVALENCE A KLINICKÁ CHARAKTERISTIKA REZISTENTNÍ HYPERTENZE

J. Widimský, T. Pikus, R. Holaj, T. Zelinka, B. Štrauch, O. Petrák (Praha)

Cíl práce: Posoudit výskyt skutečně rezistentní hypertenze /true resistance/ v preselektované populaci nemocných s těžkou  hypertenzí doporučených do Centra pro...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ SELHÁNÍ A MORTALITA V ZÁVISLOSTI NA BODY-MASS INDEXU

E. Hlavinová, R. Adámková, R. Miklík, A. Tomášek, M. Šebo, J. Špinar (Brno)

Cíl: Stanovit roční mortalitu u pacientů hospitalizovaných na naší klinice s dg. chronického srdečního selhání  (CHSS), zjistit, zda je tato roční...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MONITOROVÁNÍ KARDIOTOXICITY ANTRACYKLINŮ POMOCÍ BIOCHEMICKÝCH MARKERŮ, ECHOKARDIOGRAFIE A ELEKTROKARDIOGRAFIE

J. M. Horáček, R. Pudil, M. Tichý, L. Jebavý, L. Slováček (Hradec Králové)

Cíl: Hodnocení kardiotoxicity antracyklinů (ANT) pomocí 3 diagnostických metod – biochemických markerů – N-terminálního pro brain natriuretického peptidu (NT-proBNP), kardiálního...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ INTERVALOVÉHO TRÉNINKU S POSILOVÁNÍM S INTERVALOVÝM TRÉNINKEM BEZ POSILOVÁNÍ: VÝVOJ PARAMETRŮ TRANSPORTNÍHO SYSTÉMU A HEMODYNAMIKY

M. Frantisová, V. Chludilová, L. Mífková, L. Vymazalová, A. AlFadhli, F. Várnay, J. Siegelová (Brno)

Cílem studie bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního řízeného ambulantního rehabilitačního programu s intervalovým tréninkem s  posilováním a bez posilování na funkční...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

DVANÁCTITÝDENNÍ ŘÍZENÝ AMBULANTNÍ REHABILITAČNÍ PROGRAM U MUŽŮ PO AORTOKORONÁRNÍM BYPASSU: VLIV NA AEROBNÍ KAPACITU A MAXIMÁLNÍ VÝKON

V. Chludilová, M. Frantisová, L. Mífková, J. Pochmonová, P. Pospíšil, L. Konečný, P. Vank, P. Dobšák, J. Siegelová (Brno)

Cílem studie bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního řízeného ambulantního rehabilitačního programu u mužů po  aortokoronárním bypassu (ACB) na výkonnost funkční zdatnost.Soubor: ...

Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PŘÍČINY RECIDIV ARYTMIE PO ABLACI PŮVODNĚ PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ – POSUN OD EKTOPICKÉ AKTIVITY KE KOMPLEXNÍMU LEVOSÍŇOVÉMU ARYTMOGENNÍMU SUBSTRÁTU

M. Fiala, J. Chovančík, D. Wojnarová, R. Nevřalová, R. Moravec, H. Szymeczek, R. Neuwirth, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec)

Cílem je prezentace klinických a elektrofyziologických nálezů a výsledků opakované ablace po ablaci primárně paroxysmální fibrilace síní (PFS).Metodika: Ze 342 pacientů...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RECIDIVUJÍCÍ ARYTMIE PO ABLACI CHRONICKÉ FIBRILACE SÍNÍ – ORGANIZOVANÉ ARYTMIE Z PŘEDNÍ STĚNY LÉVÉ SÍNĚ ODSTRANITELNÉ OPAKOVANOU KATETROVOU ABLACÍ

M. Fiala, J. Chovančík, R. Nevřalová, D. Wojnarová, R. Moravec, H. Szymeczek, R. Neuwirth, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec)

Cílem práce je prezentace recidivujících arytmií po ablaci chronické fibrilace síní (CHFS) a výsledků opakované ablace. Metodika: První ablace sestávala...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA S DG. FLEBOTROMBÓZA

M. Šenkyříková, N. Jiskrová (Brno)

Přednáška pojednává o úloze sestry v péči o pacienta s dg. Flebotrombóza.V přednášce bude zahrnuta charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba, možné...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

JE TĚŽKÁ SYSTOLICKÁ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S MITRÁLNÍ REGURGITACI STÁLE KONTRAINDIKACÍ OPERACE? ANALÝZA HOSPITALIZAČNÍCH A STŘEDNĚDOBÝCH VÝSLEDKŮ

M. Šetina, P. Pazderková, H. Pospíšilová, M. Šulda, A. Mokráček (Praha, České Budějovice)

Úvod: Systolická funkce levé komory je důležitým prognostickým faktorem pro operace mitrální regurgitace (MR). V literatuře se objevují sdělení o...

Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PÉČE O PACIENTA S DG. MYXOM - KAZUISTIKA

K. Hnátová, M. Řeháková (Brno)

 Přednáška bude obsahovat charakteristiku myxomu, jeho diagnostiku, léčbu, komplikace, nejčastější ošetřovatelské diagnózy a na závěr kazuistiku konkrétního pacienta.

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VLASTNOSTI PERIFERNÍCH TEPEN A FUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U HYPERTONIKŮ S METABOLICKÝM SYNDROMEM A DIABETEM MELLITEM 2. TYPU

J. Špác, H. Němcová, M. Souček, J. Hanuš (Brno)

Cílem práce je hodnocení vlastností periferní tepen  u nemocných s metabolickým syndromem (MS) a diabetiků 2.typu  s hypertenzí (HT +...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE U PACIENTŮ S ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ PODSTUPUJÍCÍCH CHIRURGICKOU REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Pěnička, S. Podpořeno grantem IGA NR 8524-5 (Aalst, Belgium, Aalst)

Přednáška shrnuje význam srdeční dyssynchronie kontrakcí u pacientů s ischemickou dysfunkcí levé komory srdeční podstupujících aortokoronární bypas. Po stručné přehledné...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

JAK SE V ČR MĚNÍ KLINICKÝ OBRAZ A LÉČBA STABILNÍ ANGINY PECTORIS

J. Hradec, M. Sachová (Praha)

Úvod a metodika: V roce 2001 byl v ČR proveden průzkum ATP (Angina Treatment Patterns Survey), který přinesl informace o...

Tématický okruh: Farmakoterapie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VIABILITA MYOKARDU A SRDEČNÍ DYSSYNCHRONIE JSOU VÝZNAMNÝMI PREDIKTORY PERIOPERAČNÍ MORTALITY U VYSOCE RIZIKOVÝCH PACIENTŮ (EUROSCORE > 10%) S ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ PODSTUPUJÍCÍCH CHIRURGICKOU REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Šubrtová, P. Gregor, M. Pěnička (Praha 11, Chodov, Praha)

Cíl: Testovat zda posouzení viability myokardu a srdeční dyssynchronie kontrakcí zpřesní předpověď perioperačního rizika u vysoce rizikových pacientů (EuroSCORE >...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KOMPLIKOVANÝ PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ PŘI INFEKČNÍ ENDOKARDITIDĚ -KASUISTIKA NEMOCNÉHO S HOMOGRAFTEM

M. Knaiflová, I. Tylová (Praha)

Nemocný byl v roce l990 hospitalizovaný pro  embolické příhody v mozku a ve slezině. Podrobným vyšetřením byla zjištěna infekční endokarditida...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MECHANICKÉ KOMPLIKACE ICHS

K. Bernášková, J. Kalinová (Praha)

Ischemická choroba srdeční se dnes projevuje jinak než dříve.Je to způsobeno   především  intervenční katetrizační  léčbou.Přesto  se  komplikace se nacházejí stále....

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ CUTTING BALLOON PŘI PCI

J. Ječmínková (Brno)

Použití cuttingového balónu při PCI.  Při každé balónkové angioplastice dochází k mikrodisekci intimy dilatovatované tepny.Asi v 5% vznikne po dilataci velká...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

AORTÁLNÍ DISEKCE - KAZUISTIKA

V. Huňáčková, K. Machová (Praha)

Aortální disekce je závažné život ohrožujícíonemocnění. Velká část nemocných umírá do hodinyod objevu  příznaků. Podstata onemocnění tkví v rozštěpení listů...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PRAVOSTRANNÁ A TRANSSEPTÁLNÍ SRDEČNÍ KATETRIZACE

V. Urbanová, V. Benešová (Praha)

První zavedení katetru do srdce (r.1929) bylo vlastně pravostrannou katetrizací. Objevením rentgen kontrastní látky a jejím užitím v klinické praxi...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA – SOUBOR > 400 NEMOCNÝCH

V. Benešová, O. Kánský (Praha)

Valvuloplastika mitrální chlopně je metoda, při které se stenotické mitrální ústí rozšíří speciálním balonkovým katétrem. PTMV (perkutánní transluminální mitrální valvuloplastika)...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DETEKCE ASYMPTOMATICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U NEMOCNÝCH S METABOLICKÝM SYNDROMEM A DIABETES MELLITUS 2. TYPU

M. Plachý, J. Špác, M. Souček (Brno)

Pacienti s diabetes mellitus (DM) představují vysoce rizikovou skupinu pacientů stran kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality, a to nejen z...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

VIABILITA MYOKARDU - VÝZNAM JEJÍHO STANOVENÍ PŘED REVASKULARIZACÍ U PACIENTŮ SE SYSTOLICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ A ISCHEMICKOU KARDIOMYOPATIÍ

M. Hutyra, T. Skála (Olomouc)

Na základě dostupných literárních údajů je revaskularizace metodou volby u pacientů s ischemickou kardiomyopatií a středně těžkou až těžkou systolickou...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

PROGRAM REHABILITACE PACIENTŮ S ICHS

P. Doupalová, I. Benušová, E. Sovová, M. Kaletová, I. Buriánková, Š. Vladařová, J. Bajorek (Olomouc)

Cílem programu rehabilitace je trénink srdečního a oběhového systému a zvýšení fyzické zdatnosti pacienta po prodělaném infarktu myokardu. Soubor a...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

24HODINOVÉ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ PO TERAPII NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

Z. Nováková, E. Závodná, N. Honzíková, H. Hrstková, B. Fišer, J. Šťastná, K. Krontorádová (Brno)

Úvod: Antracyklinová antibiotika jsou běžně užívanými léky volby pro léčbu dětských hematologických malignit i přes svoje vedlejší účinky - kardiotoxicitu...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NEADEKVÁTNÍ TERAPIE ICD - SROVNÁNÍ NEMOCNÝCH S PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ INDIKACÍ

L. Šedivá, M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Škoda, J. Kupec, Š. Královec, F. Holý, P. Niederle (Praha)

Úvod: Populace nemocných s implantovaným kardiovertrem-defibrilátorem v souvislosti se zlepšením diagnostiky a  rozšíření indikačních kritérií stoupá. Ačkoli se stále zlepšují...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

EFEKTIVITA NESELEKTIVNÍ RF ABLACE AV UZLU U NEMOCNÝCH INDIKOVANÝCH K RESYNCHRONIZAČNÍ TERAPII PRO POKROČILÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ

L. Šedivá, M. Táborský, P. Neužil, R. Vopálka, J. Petrů, J. Škoda, J. Kupec, Š. Královec, F. Holý, P. Niederle (Praha)

Úvod: Resynchronizační stimulace (RS) je v současné době považována za nejvýznamnější pokrok v nefarmakologické  terapii pokročilého srdečního selhání. Prevalence fibrilace...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS