Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9285 / vypisuji: 8701 - 8730

KVANTIFIKACE MITRÁLNÍ REGURGITACE U PROMĚNLIVÉHO REGURGITAČNÍHO ÚSTÍ

J. Nečas, S. Kovalová, P. Pokorný, P. Útrata, H. Bedáňová, E. Petrikovits, P. Růžička, J. Vespalec (Brno, Jihlava)

ÚvodKvantifikace mitrální regurgitace je jedením z neoblíbených úkolů echokardiografistů. Kromě problémů s tvarem konvergenční zóny je třeba se často vypořádat...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

ANALÝZA SOUBORU PACIENTŮ S FIBRILACÍ SÍNÍ LÉČENÝCH AMBULANTNÍMI KARDIOLOGY V ČESKÉ REPUBLICE

V. Bulková, M. Fiala, J. Chovančík, D. Wichterle, J. Čihák, M. Branny, J. Kautzner (Brno, Třinec, Praha)

Cílem  práce byla analýza demografických a medicínských dat od neselektovaných pacientů (pac) s diagnózou fibrilace síní (FS) léčených běžnými metodami. ...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

OBĚHOVÁ KOMPENZACE A HODNOTA BNP KARDIAKA PŘI PŘIJETÍ A PŘI UKONČENÍ HOSPITALIZACE

I. Oral, J. Mistrík, R. Náplava (Olomouc, Zlín)

Úvod: Hodnota BNP je užívána jako diagnostický i prognostický marker pro pacienty se srdečním selháním. Zvažuje se řízení léčby srdečního...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VZTAH ÚROVNĚ ENERGETICKÉHO METABOLISMU MYOKARDU K PROGRESI HMOTNOSTI LEVÉ KOMORY U NEMOCNÝCH S FABRYHO CHOROBOU

P. Kuchynka, J. Bultas, M. Hájek, T. Paleček, G. Dostálová, D. Karetová, S. Magage, L. Goláň, S. Šimek, A. Linhart (Praha)

Úvod:  Fabryho choroba (FCH) je na chromozóm X vázané onemocnění, charakterizované střádáním substrátu, ceramidtrihexosidu, v mnoha orgánech a tkáních těla....

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

MÉNĚ OBVYKLÉ PŘÍČINY KORONÁRNÍ NEMOCI ANEB NEMYSLEME JEN NA ATEROSKLERÓZU

I. Nykl, M. Branny, J. Černý, J. Indrák, J. Januška, A. Vodzinská (Třinec)

Úvod : Koronární nemoc je obecně až příliš vnímána jako jen  projev aterosklerosy (= AS).Proto nás někdy až překvapí pacienti (=...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA PACIENTKY SE SYNDROMEM TAKO-TSUBO

P. Jarkovský, J. Škvařil, P. Sedloň, M. Černohous, I. Jeřábek, M. Zavoral (Praha)

Úvod: Tako-tsubo syndrom zahrnuje typickou bolest na hrudi spojenou s přechodnou dyskinézou hrotu s ev. postižením středních segmentů LK, ST...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PROSPEKTIVNÍ REGISTR PACIENTŮ S AKUTNÍM SRDEČNÍM SELHÁNÍM HOSPITALIZOVANÝCH NA III. INTERNÍ-KARDIOLOGICKÉ KLINICE 3. LF UK A FNKV

J. Karásek, P. Widimský, P. Ošťádal, K. Hesová, H. Hrabáková, R. Špaček, M. Pěnička (Praha)

Cíl: Vytvořit prospektivní registr pacientů s akutním srdečním selháním, detailně charakterizovat populaci těchto pacientů a stanovit jejich krátkodobou prognózu. Metodika:...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA PO ENDOVASKULÁRNÍM VÝKONU

I. Kostkova, H. Kneřová, S. Beran, A. Linhart (Praha)

      Řada srdečních  a cévních onemocnění je v dnešní době spíše než chirurgicky, řešena pomocí katetrizačních metod. Pro pacienta to...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ PRAVOSTRANNÉ SRDEČNÍ KATETRIZACE V LÉČBĚ AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ NA KORONÁRNÍ JEDNOTCE

A. Volčíková, K. Marcinechová, J. Pařenica, J. Špinar (Brno)

  Ve vyšetřování centrální hemodynamiky představuje zlatý standard pravostranná srdeční katetrizace. První měření pravostranné srdeční katetrizace na koronární jednotce FN...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KLINICKÁ MANIFESTACE RECIDIVY MYXOMU LEVÉ SÍNĚ SRDEČNÍ ČASNĚ PO KARDIOLOGICKÉ KONTROLE S NEGATIVNÍM ECHO NÁLEZEM

J. Vopelková (Karlovy Vary)

Úvod: Myxom je udáván jako nejčastější srdeční nádor. Incidence je ovlivněná věkem i pohlavím, jsou známé i dědičné formy myxomu.Myxom...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT PLICNÍ HYPERTENZE U PACIENTŮ SE SYNDROMEM OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE

E. Sovová, J. Lukl, M. Hobzová, V. Kolek, I. Benušová, I. Mejtská, V. Nováková, Š. Hrachovinová (Olomouc)

Cílem studie bylo stanovit výskyt plicní hypertenze u pacientů s diagnózou obstruční spánkové apnoe.Soubor a metodika. 61 pacientů (48 mužů)...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

IABK INTRAAORTÁLNÍ BALONKOVÁ KONTRAPULZACE, MECHANICKÁ PODPORA LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY

P. Vrábelová, L. Arnoštová, J. Mácha (Praha)

Princip IABK jak ji známe dnes se poprvé v klinické praxi použil již v 60tých letech minulého století.Přwsto má tato...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU SPODNÍ STĚNY U MLADÉHO PACIENTA S KORONÁRNÍ ANOMÁLIÍ

R. Náplava, M. Slabák, Z. Coufal, Č. Číhalík, D. Horák (Kroměříž, Zlín)

Prezentujeme dokumentovaný případ mladého pacienta, kuřáka, který byl přijat na naše oddělení pro akutní IM spodní stěny při uzávěru proximální...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

AKUTNÍ BOLEST NA HRUDNÍKU JAKO PROJEV AKUTNÍ MYOKARDITIDY PŘI SALMONELOVÉ INFEKCI – NAŠE KLINICKÉ ZKUŠENOSTI

R. Náplava, M. Gřiva, Z. Coufal, Č. Číhalík, A. Bařinka (Kroměříž, Zlín)

Klinické projevy myokarditidy jsou velmi rozmanité a zahrnují širokou škálu klinických příznaků od asymptomatického průběhu až po fulminantní srdeční selhání....

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

POROVNÁNÍ PRŮTOKŮ AORTOKORONÁRNÍMI BYPASSY S LOKÁLNÍ MYOKARDIÁLNÍ PERFUZÍ HODNOCENOU ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM

P. Němec, M. Kamínek, V. Bruk, M. Gwozdziewicz, A. Steriovský, M. Šimek, P. Šantavý, I. Metelková (Brno)

Cílem práce bylo ověřit, zda velikost peroperačně měřeného průtoku aortokoronárními bypassy má vliv na pooperační perfuzi myokardu v oblastech jednotlivých...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

LOKALIZOVANÁ ( REGIONÁLNÍ ) PERIKARDIÁLNÍ TAMPONÁDA U PACIENTŮ PO SRDEČNÍ OPERACI

M. Troubil, M. Benčat, P. Němec, R. Hájek (Olomouc, Brno)

Úvod: Lokalizovaná tamponáda (LT) je způsobená perikardiálním hematomem, což je regionální kolekce krevní sraženiny, způsobující selektivní útlak postižených srdečních dutin. Soubor...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

PILOTNÍ PROJEKT REGISTRU INFARKTŮ MYOKARDU - VÝSLEDKY Z ROKU 2006 RN

H. Grünfeldová, Z. Monhart, P. Hanuš, V. Faltus, K. Charalampidi, D. Ryšavá, J. Hubač, P. Janský (Čáslav, Znojmo, Praha, Kutná Hora, Chrudim)

Zpracovali jsme  data o  pacientech s diagnostikovaným IM od 1.1. do 31.12.2006 ze spádové oblasti nemocnic Čáslav, Chrudim, Kutná Hora...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

AMBULANTNÍ LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY

I. Pavlas, R. Kološová, K. Zeman, T. Gistinger, V. Talafa, V. Mrózek (Frýdek-Místek)

Ambulantní léčba hluboké žilní trombózy.  I. Pavlas, Interní oddělení nemocnice ve Frýdku Místku p.o. Hluboká žilní trombóza je časté onemocnění, jehož...

Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

SCINTIGRAFIE MYOKARDU – ZÁKLADNÍ PRINCIPY A KLINICKÉ POUŽITÍ.

O. Lang (Praha)

Úvod: Scintigrafie myokardu je nejčastěji používanou metodou nukleární kardiologie. Její obrazové informace jsou  v současné době využívané především pro klinické...

Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

VLIV POUŽITÍ CENTRIFUGÁLNÍ PUMPY, LEUKOCYTÁRNÍHO FILTRU A HEMOKOMPATIBILNÍHO POVRCHU NA POOPERAČNÍ PRŮBĚH U KARDIOCHIRURGICKÝCH NEMOCNÝCH STARŠÍCH 70 LET (PRVNÍ VÝSLEDKY)

V. Lonský, J. Manďák, J. Kubíček, R. Válek, P. Kuneš, M. Volt, J. Bímová, P. Valentová, D. Nováková (Olomouc, Hradec Králové)

Cíl:Počet nemocných starších 70 let operovaných v mimotělním oběhu (MO) vzrůstá.Tito nemocní mají  vyšší mortalitu i pooperační morbiditu.V současnosti jsou...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

EXTRAKORPORÁLNÍ ELIMINACE LDL-CHOLESTEROLU POMOCÍ ADSORBÉRU LIPOCOLLECT 300

M. Bláha, M. Blažek, V. Bláha, J. Malý, P. Solich, D. Šatínský, D. Solichová, S. Filip, O. Široký, P. Žák (Hradec Králové)

Cíl: V případě homozygotní familiární hypercholesterolemie (FH) je nutná extrakorporální eliminace LDL-cholesterolu. Popisujeme zkušenosti s prvním typem adsorbéru, obsahujícím pouze...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

TEOFYLÍN V PREVENCI KONTRASTEM INDUKOVANÉ NEFROPATIE U PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH KORONAROGRAFII – RANDOMIZOVANÁ STUDIE

J. Matějka, I. Varvařovský, J. Kvasnička, A. Herman, P. Vojtíšek, V. Rozsíval (Pardubice)

Úvod: Zhoršení renálních funkcí  funkcí po podání kontrastní látky – kontrastem indukovaná nefropatie (CIN) představuje závažnou komplikaci koronarografie a koronární...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

H. Sedláková, J. Král, E. Kábrtová (Praha)

 Echokardiografie je neinvazivní vyšetřovací metoda využívající ultrazvuk ke zobrazení srdečních struktur a velkých cév. Jedná se o velmi rozšířenou a...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

INHIBITOR IIB/IIIA ABCIXIMAB A JEHO VLIV NA VZNIK LOKÁLNÍCH KOMPLIKACÍ V TŘÍSLE PO PERKUTÁNNÍCH KORONÁRNÍCH INTERVENCÍCH

S. Mokošová, R. Štípal, A. Káňa, T. Minařík, M. Rubáček, L. Pleva, P. Štverák, P. Matoška (Ostrava)

CÍL: Zjištění celkového výskytu lokálních komplikací v třísle u pacientů po perkutánních koronárních intervencích (PCI) a současně posouzení výskytu těchto...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

TO THE BIOINDICATORS OF ATHEROSCLEROSIS ACTIVITY: SIGNIFICANCE OF ENDOGLIN LEVEL

M. Bláha, M. Cermanová, V. Bláha, P. Jarolím, C. Andrýs, M. Blažek, J. Malý, L. Smolej, R. Zimová, V. Řeháček (Hradec Králové, Boston, United States, Praha)

Background: Still, there are no suitable markers for extracorporeal elimination of LDL-cholesterol in familial hypercholesterolaemia (FH) which would reliably determine...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ATEROGENNÍ INDEX PLAZMY ODRÁŽÍ MORFOLOGICKÉ ZMĚNY NA KAROTICKÝCH TEPNÁCH JEŠTĚ V ASYMPTOMATICKÉM OBDOBÍ ATEROSKLERÓZY

P. Syrovátka, P. Kraml, J. Potočková (Karlovy Vary, Praha)

Cíl:  Aterogenní index plazmy (AIP) měřený jako log (TG/HDL-cholesterol) je ukazatelem kardiovaskulárního rizika. Cílem bylo zjistit, zda u zdravých jedinců ...

Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ /ICHS/ JAKO ŽIVOTNÍ ÚDĚL?

J. Najmanová, I. Žáčková (Praha 4)

V našem sdělení uvádíme kazuistiku pacienta ,ročník 1950,který prodělal v červnu 1999 rozsáhlý infarkt myokardu /IM/ s komplikovaným průběhem.Pro recidivy...

Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

DISSEKUJÍCÍ AORTÁLNÍ ANEURYSMA U PACIENTA S EXCESIVNÍMI ARTERIÁLNÍMI TORTUOZITAMI - NOVÝ SYNDROM SPOJENÝ S MUTACEMI TGF-BETA RECEPTORU

V. Melenovský, M. Adamíra, D. Kautznerová, J. Weichet, B. Loeys (Praha, Ghent, Belgium)

20-letý dosud zdravý muž normální tělesné konstituce se dostavil na urgentní příjem pro tupou retrosternální bolest, která začala předchozí den...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VYSOKÁ HLADINA PAPP-A JE UKAZATELEM HORŠÍ PROGNÓZY NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S ST ELEVACEMI

P. Hájek, M. Macek Sr., E. Hansvenclová, M. Hladíková, B. Houbová, M. Malý, J. Veselka, A. Krebsová (Praha, Berlin, Germany)

Cíl – Určit význam stanovení Pregnancy–associated plasma proteinu-A (PAPP-A) z hlediska prognózy nemocných s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KALCIFIKACE AORTÁLNÍ CHLOPNĚ JE U PACIENTŮ S VÝZNAMNOU KORONÁRNÍ NEMOCÍ NEZÁVISLE SPOJENA S VYŠŠÍ HLADINOU V-CAM1 A HEMOGLOBINU A1C

G. Štěrbáková, K. Linhartová, J. Ferda, I. Bernat, R. Čerbák (Plzeň, Praha, Brno)

Úvod: Aortální skleróza je ukazatelem vyšší kardiovaskulární morbidity a mortality. Je definována echokardiograficky  jako ztluštění a  kalcifikace aortální chlopně nezpůsobující...

Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS