Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

Kardio 365 - vyhledávání podle filtrů

Nalezená abstrakta, bloky, sympozia

Aplikovaný filtr akce ČKS: žádný
Aplikovaný filtr Tematické okruhy: žádný
Aplikovaný filtr 1.autor: žádný
Aplikovaný filtr Typ dat: neomezeno

Celkem: 9502 / vypisuji: 8671 - 8700

PREVENCE ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ U DĚTÍ

M. Šamánek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

VÝSLEDKY PÉČE O DĚTI S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

V. Chaloupecký (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

OPERACE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU

T. Tláskal (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

VÝVOJ SRDEČNÍ KATETRIZACE A ANGIOGRAFIE U DĚTÍ

P. Tax (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

ECHOKARDIOGRAFIE VROZENÝCH SRDEČNÍCH VAD VČERA, DNES A ZÍTRA

V. Tomek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

VÝVOJ DĚTSKÉ KARDIOLOGIE A KARDIOCHIRURGIE V ČR

J. Škovránek (Praha)

Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

JE NUTNÝ KE KAŽDÉMU MINIINVAZIVNÍMU ODBĚRU ŠTĚPŮ PRO REVASKULARIZACI ENDOSKOP?

T. Grus, J. Lindner, K. Vik, G. Grusová, J. Tošovský (Praha)

ÚvodOtevřený odběr štěpů pro revaskularizaci bývá často spojen s rannými komplikacemi ,bolestí v ráně, prodlouženým hojením ,poruchou senzitivity , špatným...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ THORAKOTOMICKÉ A THORAKOSKOPICKÉ VÝKONY PRO EPIKARDIÁLNÍ IMPLANTACI STIMULAČNÍCH ELEKTROD

I. Skalský, T. Martinča, J. Kautzner, R. Čihák, J. Bytešník, J. Pirk, H. Říha, F. Burian (Praha 4, Praha)

Úvod Epikardiální implantace elektrod je jedinou možností pro zajištění stimulace LK při neúspěchu endokardiálního přístupu .Jedná se například o selhání...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

JE ČAS ZMĚNIT STÁVAJÍCÍ PROTOKOL NEINVAZÍVNÍHO KARDIOLOGICKÉHO TESTOVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE LEDVINY NA ZÁKLADĚ PĚTILETÝCH ZKUŠENOSTÍ?

J. Ulman, T. Marek, O. Viklický (Praha)

Úvod:  Kardiovaskulární morbidita nemocných  s chronickým selhání ledvin je značná a zhruba polovina příčin úmrtí těchto nemocných je kardiovaskulární. Transplantace...

Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

JE PUNKCE PERIKARDU RIZIKOVÝ VÝKON?

V. Brzek, V. Lonský, D. Šimkovič, L. Haman (Hradec Králové)

Úvod   Punkce perikardu je považována za život zachraňující výkon při tamponádě srdeční. V literatuře je popisována jako vcelku jednoduchý výkon...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

RELATIONSHIP OF THYROID HORMONES TO OXIDATIVE STRESS IN SLOVAK FEMALES

M. Čaprnda (Bratislava, SR)

Introduction: Atherosclerosis and its complications constitute the most common causes of death in developed countries. This disease is associated with...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

HYBRIDNÍ TERAPIE - ABLACE A PREVENTIVNÍ STIMULACE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU FORMOU FIBRILACE SÍNÍ - STUDIE HAPPI-AF

P. Neužil (Praha)

Cíl: V randomizované studii z jednoho centra ověřit efekt hybridní terapie - katetrizační ablace s použitím algoritmů preventivní stimulace - jako kombinované...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

CIRKADIÁNNÍ VLIVY NA TURBULENCI SRDEČNÍHO RYTMU

P. Trčka, M. Sepši, M. Kozák, L. Křivan, M. Kýr, J. Vlašínová (Brno)

Cílem práce: bylo ověřit cirkadiánní variabilitu HRT u pacientů bez  organického postižení srdce .Soubor: analýza dat pacientů, kteří v letech...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

NOVÁ STRATEGIE V PŘÍSTUPU K ASYMPTOMATICKÝM STENÓZÁM KAROTID PŘI SOUČASNÉ CHIRURGICKÉ REVASKULARIZACI MYOKARDU

M. Dobiáš, D. Rubeš, M. Matias, M. Stříteský (Praha)

Úvod: Optimální strategie u pacientů se současnou ICHS indikovanou k chirurgické revaskularizaci myokardu (ACB) a významným asymptomatickým aterosklerotickým postižením karotid...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KONCENTRACE HSCRP U PACIENTŮ S INFARKTEM MYOKARDU – VLIV PROSTŘEDÍ A POLYMORFISMUS V GENU CD14

A. Lorenzová, V. Staněk, P. Stávek, J. Hubáček, V. Lánská, R. Poledne (Praha)

Cíl: Zvýšená koncentrace ultrasenzitivně měřeného CRP (hsCRP) souvisí s rizikem vzniku infarktu myokardu, avšak mechanismy regulující koncentraci hsCRP nejsou ještě...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

POUŽITÍ PERKUTÁNNÍ MECHANICKÉ FRAGMENTACE EMBOLU V PLICNICI

A. Krajina, M. Lojík, J. Raupach, V. Chovanec (Hradec Králové)

Cíl: Retrospektivní analýza použití mechanické fragmentace a rozptýlení embolu při masivní plicní embolizaci ke zlepšení plicní hemodynamiky. Teoretickým předpokladem je,...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

X-VÁZANÁ DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIE V DŮSLEDKU MUTACE GENU PRO DYSTROFIN (XP21)

H. Poloczková, J. Toman, L. Špinarová, P. Hude, J. Krejčí, L. Fajkusová, M. Vytopil (Brno)

Cíl: V souboru pacientů s idiopatickou dilatační kardiomyopatií (DKMP) vyhledat nemocné s mutací dystrofinového genu a současně pátrat po poškození...

Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

ODLOŽENÝ UZÁVĚR HRUDNÍKU PO OPERACI VROZENÉ SRDEČNÍ VADY U NOVOROZENCŮ

P. Vojtovič, T. Tláskal, M. Selko, R. Gebauer, B. Hučín, J. Hostaša, V. Chaloupecký (Praha)

Bezprostředně po operaci v mimotělním oběhu však často dochází ke zhoršení funkce srdce a plic pod klinickým obrazem nízkého srdečního...

Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

RHEOLYTICKÁ TROMBECTOMIE AKUTNÍCH CÉVNÍCH UZÁVĚRŮ

S. Heller, P. Vařejka, S. Beran, L. Skalická, M. Chochola (Praha)

Úvod: Akutní tepenné uzávěry jsou závažným medicínským stavem mnohdy ohrožujícím pacienta na životě. Mohou být způsobeny embolizací do nativních tepen...

Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

CIRKADIÁNNÍ VARIABILITA TURBULENCE SRDEČNÍHO RYTMU U PACIENTŮ PO INFARKTU MYOKARDU

M. Sepši, P. Trčka, M. Kozák, L. Křivan, J. Vlašínová, M. Kýr (Brno)

Cílem práce: bylo stanovit cirkadiánní variabilitu HRT u pacientů po prodělaném infarktu myokardu (IM) a porovnat tuto variabilitu se HRT...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

KAZUISTIKA - INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA U I.V. TOXIKOMANA

Z. Kupková, K. Šachová, V. Fišerová, J. Ostrihoňová, Z. Weinzetlová (Praha)

26-lety pacient i.v narkoman na substitucni terapii Subutexem. Septicky stav s inf. endokarditidou ( st. aureus) mechanicke mitralni nahrady (...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

VYUŽITÍ STANOVENÍ CLUSTERINU A THYMIDINKINÁZY V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE PLEURÁLNÍCH VÝPOTKŮ

B. Lačňák, J. Václavík, M. Lazárová, D. Stejskal (Ostrava, Šternberk)

Úvod: stanovení clusterinu je slibným ukazatelem pro odhad postižení tkání různými noxami. Toto vyšetření  se osvědčilo v experimentech v rámci...

Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VÝSKYT FIBRILACE SÍNÍ U NEMOCNÝCH S CHRONICKÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM INDIKOVANÝCH K IMPLANTACI BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE

H. Wünschová, L. Riedlbauchová, R. Čihák, J. Bytešník, V. Vančura, L. Popová, P. Peichl, J. Kautzner (Praha)

Úvod: Biventrikulární stimulace (BiV) je indikována u pacientů (pts) s pokročilým srdečním selháním s cílem upravit interventrikulární dyssynchronii a tím...

Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

JAK RESPEKTUJÍ NEMOCNÍ S OBEZITOU PO KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍHODĚ DOPORUČENÍ OŠETŘUJÍCÍHO TÝMU?

M. Křečková, J. Bělohlávek, A. Linhart (Praha)

Úvod: Obezita a zvláště pak cukrovka v kombinaci s obezitou jsou velmi významnými rizikovými faktory aterosklerózy. Položili jsme si otázku,...

Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

SROVNÁNÍ POUŽITÍ RADIOFREKVENČNÍ A STANDARDNÍ TECHNIKY PŘI TRANSVENÓZNÍ EXTRAKCI STIMULAČNÍCH ELEKTROD

P. Neužil, M. Táborský, L. Šedivá, J. Petrů, Š. Královec, F. Holý, R. Vopálka (Praha)

Cíl: v rámci prospektivní randomizované studie z jednoho centra srovnat účinnost provedení extrakce stiomulačních elektrod s podporou radiofrekvenční (RF) energie...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

COMPARISON OF ABSOLUTE RISK FOR CARDIOVASCULAR EVENTS BETWEEN "WHITE" AND "BLUE" COLLAR WORKERS - EXPERIENCE FROM SLOVAKIA

M. Čaprnda, J. Lietava, A. Dukát, J. Fodor (Bratislava, SR, Ottawa, Canada)

Introduction: Estimation of absolute risk for cardiovascular death (SCORE 2005) is recently basic stratification procedure in decision for therapy of...

Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ EFEKTIVITY STANOVENÍ PRA A ALDOSTERONU U OSOB S REFRAKTERNÍ HYPERTENZÍ

B. Lačňák, J. Václavík, M. Lazárová, D. Stejskal (Ostrava, Šternberk)

Úvod: stanovení PRA a aldosteronu je řadou pracovišť doporučováno u pacientů s rezistentními formami hypertenze. Cíl: hodnocení diagnostické efektivity  stanovení...

Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

VLIV PŘÍTOMNOSTI STIMULAČNÍ ELEKTRODY NA ENDOVAZÁLNÍ A ENDOMYOKARDIÁLNÍ SRDEČNÍ STRUKTURY

M. Sepši, M. Šindler, K. Múčková, M. Kozák, L. Křivan (Brno)

Úvod: Elektrody implantabilních systému jsou potaženy materiálem s cílem minimalizovat reakce tkáně. V experimentu (Higashi, 2003) je možno dokázat vliv...

Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

PROFYLAKTICKÁ APLIKACE INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVÉ KONTRAPULZACE (IABK) – ZBYTEČNĚ PODCEŇOVANÁ POMOC

Z. Coufal, T. Fiala, M. Gřiva, R. Náplava, P. Matějovská (Zlín)

Cíl:Průkaz přínosu profylaktického používání intraaortální balónkové kontrapulzace (IABK) u perkutánní koronární intervence (PCI). Soubor a metodika:IABK je nejrozšířenější mechanickou podporou selhávající...

Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

GLYKOGENOFOSFORYLÁZA BB JAKO ČASNÝ UKAZATEL MYOKARDIÁLNÍ ISCHÉMIE A NEKRÓZY – MĚNÍME ZAVEDENÉ STANDARDY?

B. Lačňák, J. Václavík, M. Lazárová, D. Stejskal (Ostrava, Šternberk)

Úvod: nedávno byly zveřejněny informace, že glykogenfosforyláza BB (GP-BB) je vysoce senzitivním a specifickým časným ukazatelem akutního koronárního syndromu, který...

Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS